Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-39-00
E-mail: va@zolo.ck.ua

Начальник відділу
Веснін Ігор Володимирович

vesnin-250

 • Керівництво управління
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення
 • Документи
 • Оголошення
 • Начальник – Веснін Ігор Володимирович

  Контактний телефон: /04737/ 2-39-00

  Графік прийому: в робочий час

  Головний спеціаліст – Омельченко Максим Олександрович
  Головний спеціаліст – Луцик Галина Миколаївна
  Служба містобудівного кадастру – Сульженко Тетяна Володимирівна

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури.

  Забезпечення дотримання державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

 • Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по місту Золотоноша виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі – Управління) утворюється міською радою і виступає як головний інструмент, регулюючий містобудівну діяльність місцевої громади, що реалізує державну і регіональну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території Золотоніської міської самоврядної громади.

  В своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про архітектуру”, Законом України “Про основи містобудування в Україні”, Законом України “Про планування і забудову території”, Земельним Кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної і міської рад, рішеннями виконавчого комітету, цим положенням та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність в галузі містобудування, архітектури та земельних відносин в Україні.

  Основні напрямки роботи, цілі та завдання управління 

  1. Аналіз стану містобудування та земельних ресурсів, організація розробки, експертизи та подачі на затвердження в установленому порядку генплану міста та іншої містобудівної та земельної документації.
  2. Забезпечення підготовки вихідної земельної та містобудівної документації, координація діяльності об’єктів містобудування по комплексному розвитку та забудові міста.
  3. Забезпечення ведення чергового та адресного плану міста, містобудівного та земельного кадастрів, архівного фонду, інженерних вишукувань та інших документів.
  4. Художнє оформлення міського середовища.
  5. Забезпечення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законів, нормативних та інших документів, які регулюють діяльність суб’єктів будівельної, архітектурної, містобудівної діяльності та земельних відносин.

  Основні цілі та завдання управління :

  1.  В питаннях аналізу, забезпечення розробки і затвердження проектної, перед- проектної містобудівної та земельної документацій:

  – аналіз, організація підготовки та своєчасне коригування містобудівної документації, передусім, генерального плану міста Золотоноша, який являється основним юридичним документом, що обумовлює в інтересах громади умови проживання, напрямки і межі територіального розвитку, функціонального зонування, забудову і благоустрій територій міста;

  – забезпечення проведення земельної реформи;

  – організація та проведення конкурсу на розробку проектів будівництва;

  – інформує міську громаду про містобудівні програми та зміни в генеральному плані розвитку міста;

  – підготовка та надання міській раді пропозицій щодо вдосконалення механізму регулювання земельних відносин;

  – створення умов для раціонального і економічного використання земель міста;

  – підготовка пропозицій міській раді щодо визначення територій вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб, на підставі затвердженої містобудівної документації, забезпечення контролю за їх використанням та забудовою;

  – надання пропозицій щодо підготовки правил забудови міста та подачі їх на затвердження в установленому законом порядку;

  – підготовка пропозицій щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, інженерних та транспортних мереж на підставі затвердженої містобудівної документації;

  2. В питаннях забезпечення підготовки вихідно-дозвольної документації та координації діяльності проектних організацій:

  – видає архітектурно-планувальні завдання;

  – готує вихідні дані на проектування;

  – приймає рішення щодо стадійності проектування;

  – приймає рішення щодо доцільності розроблення ескізних проектів;

  – приймає рішення щодо застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, їх поверховості та необхідності внесення змін до цих проектів;

  – сприяє впровадженню в проектування і будівництво сучасних прогресивних планувальних і технічних рішень;

  – регулює на основі генерального плану подальший розвиток міста, створення найліпших умов для праці, побуту та відпочинку населення міста;

  – розглядає звернення громадян та інших суб’єктів містобудування з питань що належать до його компетенції і прийняття відповідних рішень;’

  – забезпечує в межах повноважень охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури;

  – погоджує проекти будівництва;

  – координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт;

  3. В питаннях      забезпечення      ведення      чергового      плану      міста, кадастрів та архівного фонду:

  – організовує збір, ведення та зберігання земельно-кадастрової документації;

  – надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань;

  – організовує реєстрацію, збереження і систематизацію документації з топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт;

  – створює архів містобудівної та земельної документації;

  – веде містобудівний кадастр, черговий план забудови, адресний план міста.

  4. В питаннях художнього оформлення міського середовища:

  – розробка перспективних програм розвитку міського дизайну;

  – розробка та впровадження єдиної структури управління формуванням міського середовища;

  – видача архітектурно-планувальних завдань і паспортів, підготовка і видача вихідно-дозвольної документації на всі об’єкти, які входять в перелік об’єктів міського дизайну;

  – видача дозволів на розповсюдження реклами в місті і паспортів рекламних установок;

  – контроль відповідності функціональним та естетичним вимогам до об’єктів міського дизайну і реклами. Виявлення на території міста об’єктів міського дизайну і реклами, що не відповідають функціональним та естетичним вимогам;

  – вирішення оперативних питань благоустрою та міського дизайну на території міста.

  5. В питаннях забезпечення контролю за дотриманням законів та нормативних документів:

  – облік об’єктів будівництва, реконструкції і капітального ремонту та надання
  дозволів на виконання будівельних і ремонтних робіт;

  – облік проектних і будівельних організацій;

  – облік інженерно-технічних працівників від замовника і підрядника,
  відповідальних за виконання і контроль будівельних робіт;

  – прийняття, відповідно до чинного законодавства, закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію;

  – здійснення заходів з самоврядного контролю в межах повноважень міської ради.

  – в питаннях земельних відносин завданнями управління є:

  – забезпечення прозорості процедури надання вільних від забудови та правових обмежень земельних ділянок громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності;

  – організація та забезпечення роботи постійної містобудівної та земельної комісії, розгляду отриманих документів та звернень громадян щодо розміщення та будівництва об’єктів, надання земельних ділянок у встановлений законодавством термін, тощо;

  – підготовка проектів договорів оренди землі, інших угод, що впорядковують земельні відносини;

  – підготовка проектів рішень виконавчого комітету та сесій міської ради щодо затвердження поданої містобудівної та землевпорядної документації;

  – забезпечення вирішення земельних спорів в межах компетенції міської ради та в порядку визначеному чинним законодавством;

  – підготовка пропозицій по удосконаленню порядку оформлення земельних ділянок, внесенню змін до відповідних розділів Правил забудови м. Золотоноша;

  – інформування громадян, суб’єктів господарської діяльності про наміри міської ради в цій галузі.

  Структура управління, майно, права та обов’язки працівників

  Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по місту Золотоноша являється органом, який забезпечує реалізацію повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування в сфері містобудування та регулювання земельних відносин.

  Управління та його працівники входять в структуру і штат виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

  Методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності управління здійснюється Міністерством будівництва, архітектури України та головне управлінням містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації.

  Спрямовує та контролює діяльність управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по місту Золотоноша заступник міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

  Начальник управління – головний архітектор міста призначається на посаду та звільняється міським головою.

  На посаду начальника управління призначається громадянин України, який має вищу архітектурну освіту і стаж роботи по спеціальності не менше 5 років та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби на вищих і головних посадах не менше двох років.

  Начальник управління має заступника – з питань земельних відносин.

  Заступник   начальника управління призначається   на   посаду     та   звільняється міським головою.

  Посадова інструкція начальника управління затверджується заступником міського голови.

  Керівник відповідає за виконання покладених на управління завдань і функцій, правильний підбір та розстановку кадрів, стан трудової дисципліни серед підлеглих, виконання обов’язків і використання прав. Веде роботу в сфері містобудівної політики для формування  характерного  архітектурно-художнього обличчя міста з метою  покращення

  якості забудови і міського середовища в цілому.

  В якості головного архітектора міста він виконує свою роботу на основі сформованих ним цільових замовлень і виступає як замовник, що проводить єдину містобудівну політику по відношенню до інститутів, організацій, творчих союзів і т.д., а також окремих осіб, що приймають участь у формуванні містобудівного каркасу та архітектурно-художнього обличчя міста.

  Головний архітектор міста являється керуючим і відповідальним замовником, що веде попередню (передпроектну, ескізну, форпроектну і т.д.) розробку різних зон міста, окремих об’єктів, здібних виступати в якості міських, районних та середовищних домінант. Розробки, що здійснюються під його керівництвом являються опереджаючими або направляючими в формуванні тих чи інших зон міста.

  Майно управління, включаючи всі види передпроектної та проектної містобудівної та землевпорядної документації, земельно-кадастрової документації, матеріалів топографо-геодезичних вишукувань, архівні матеріали, виконавчі зйомки, проектно-вишукувальне обладнання, матеріально-технічні засоби є власністю    виконавчого    органу    міської    ради,    передані    управлінню    в    оперативне використання.

  Для виконання, покладених на управління функцій, працівники в межах своєї компетенції мають право:

  – представляти інтереси виконавчих органів місцевого самоврядування в спорах по питаннях містобудівної та земельної діяльності;

  – виносити на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради пропозиції по забезпеченню реалізації містобудівельних рішень в установлені терміни, по удосконаленню містобудівельних нормативів та стандартів, прискорення процесу погодження і затвердження містобудівної і кошторисної документації, інші пропозиції по питаннях компетенції управління;

  – брати участь в державних та створювати міські комісії по прийомні в експлуатацію будівель та споруд, інших об’єктів, пов’язаних з міським дизайном і архітектурно-художнім обличчям міста;

  – робити запити і у встановлені терміни безкоштовно отримувати від державних та місцевих органів, громадських об’єднань, підприємств та організацій, розташованих на підвідомчій території довідки та іншу необхідну інформацію по питаннях, що відносяться до компетенції управління;

  – залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого органу міської ради для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  – залучати   спеціалістів   установ,   організацій   підприємств   та   об’єднань громадян, за їх згодою, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  – скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  – в межах своїх повноважень здійснювати контроль за виконанням топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та будівельних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм та правил;

  – погоджувати підприємствам, фірмам, установам і організаціям незалежно від форм власності та підпорядкованості, проекти інтер’єрів громадських і промислових будівель, проектів реконструкції, ремонту і оздоблення фасадів житлових, громадських і промислових будівель і споруд на території міста, проекти оформлення зовнішніх вітрин, пам’ятників, монументальних об’єктів, всі види оформлення вулиць, бульварів, площ та інших об’єктів;

  – відхиляти від погодження проектно-кошторисну документацію, виконану з порушенням архітектурно-планувального завдання, правил забудови, інших нормативних актів місторегулювання, не приймати до розгляду проекти, виконані з порушенням умов ліцензування направляючи при цьому в обласний центр ліцензування будівельної діяльності, представлення про позбавлення ліцензії розробників таких проектів, а також проекти, розроблені з використанням матеріалів інженерних вишукувань, виконаних без дозволу управління;

  – відхиляти пропозиції по розміщенню об’єктів будівництва і відводу земельних ділянок, які суперечать затвердженій містобудівельно-планувальній документації;

  – формулювати і відстоювати позицію міських органів влади і управління в спорах і конфліктах, пов’язаних з містобудівною діяльністю;

  – відвідувати будь-які об’єкти, що знаходяться в стадії будівництва, реконструкції або ремонту незалежно від форми власності для здійснення контролю за дотриманням законодавства України;

  – надавати допомогу замовникам в підборі проектувальника та виконавця будівельних робіт;

  – брати участь в творчих відрядженнях, роботі семінарів, конференцій і інших заходах для – постійного підвищення фахового, творчого рівнів та кваліфікації;

  – створювати містобудівну раду для вирішення питань, пов’язаних з забудовою міста;

  – надавати платні послуги згідно переліку, затвердженого міськвиконкомом;

  – виконувати інші повноваження направлені на вирішення основних завдань і функцій управління.

  Ліквідація та реорганізація управління

  Ліквідація та реорганізація управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Золотоноша здійснюється на підставі законодавства України.

  Завантажити оригінал:

 • Анкети визначення доступності будівель і приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН):

  Управління праці та соціального захисту населення
   Будинок дитячої та юнацької творчості
   Золотоніська гімназія
   ДЗ “Берізка”
   ДЗ “Веселка”
   ДЗ “Калинка”
   ДЗ “Сонечко”
   ДЗ “Ялинка”
   ЗОШ №1
   ЗОШ №3
   ЗОШ №5
   ЗОШ №6
   СШІТ №2