Інформація Золотоніської міської  ради Черкаської області про оголошення конкурсу з відбору виконавця  земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них комунальної власності Золотоніської територіальної громади з 1 січня 2021року по 31 грудня 2021 року

 1. Мета проведення конкурсу: отримання послуг з підготовки та проведення земельних торгів Виконавцем, що забезпечить фінансування підготовки лотів до проведення; організації та проведення земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат переможцем земельних торгів за кожним лотом згідно ст. 135, ст. 136 Земельного кодексу України.
 2. Умови відбору виконавця земельних торгів:

– переможець конкурсу забезпечує:

 • фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;
 • фінансування організації та проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

– під час відбору виконавця земельних торгів враховуються загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями: кількість проданих лотів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у формі аукціону; ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору  Виконавця  земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності на земельних торгах у формі аукціону» із зазначенням об’єктів  та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента  подається в запечатаному конверті і має містити: згоду щодо забезпечення Виконавцем фінансування: підготовки лотів до проведення земельних торгів, організації та проведення земельних торгів;   інформацію про вартість  та строк (в календарних днях) організації та проведення земельних торгів; інформацію про продані лоти (земельних ділянок державної та комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)) на земельних торгах у формі аукціону за 2019р., 2020р. та за поточний 2021р.  станом на дату подання конкурсної документації:

 • кількість;
 • стартова ціна;
 • ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях
 • з підтвердними документами (завірені належним чином претендентом  копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах).

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його конкурсної документації  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вищезазначеним вимогам або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору Виконавця земельних торгів:
 • заява про участь у конкурсі з відбору Виконавця земельних торгів;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • копії установчих документів претендента та Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для претендента – юридичної особи);
 • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів;
 • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для проведення земельних торгів;
 • згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

4.Строк подання конкурсної документації:

до 15 лютого 2021 год. 17:00 год.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи:

Вул. Садовий проїзд, 8 місто Золотоноша, Черкаська область, 19700,
(1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

6.Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 16 лютого 2021 року о 10:00 год. у приміщенні Золотоніської міської ради (19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Садовий проїзд, 8, зал засідань).

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, місто Золотоноша, Черкаська область, 19700, (1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

Телефон для довідок (04737)23900,

Контактна особа  Ігор Володимирович Веснін