• Рішення міської ради

  Відповідно до ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 25 та п. 23 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,-

  міська рада вирішила:

  1. Визначити на 2018 рік:

  –  доходи міського бюджету у сумі 308100,656 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 298049,556 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 10051,100 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 7835,000 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

  –  видатки міського бюджету у сумі  308100,656 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 295049,556 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  13051,100 тис. гривень;

  – профіцит загального фонду міського бюджету 3000,000 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  – дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3000,000 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 295049,556 тис. грн. та спеціальному фонду 13051,100 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
  2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  230,000 тис. гривень.
  3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
  4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення.
  5. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 115,000 тис. гривень.
  6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
  •  оплата праці працівників бюджетних установ;
  •  нарахування на заробітну плату;
  •  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  •  забезпечення продуктами харчування;
  •  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  •  поточні трансферти населенню;
  •  поточні трансферти місцевим бюджетам;
  •  забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
  • компенсація процентів, сплачуваних банками та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
  • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
  • оплату енергосервісу.
  1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських (регіональних) програм у сумі 33014,691 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
  2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні міського бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

  Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року                 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” забезпечити:

  • розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження до Золотоніського міського фінансового управління Золотоніської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення;
  • внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду.
  1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Золотоніської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
  2. Доручити Золотоніському міському фінансовому управлінню Золотоніської міської ради здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
  3. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  4. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
  • до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;
  • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72, 73 Бюджетного кодексу України  щодо міського бюджету.
  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження від трансфертів з державного та місцевих бюджетів.
  2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 частини 1 пунктами 9 та 10 Бюджетного кодексу України.
  3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 частини 1 пунктом 11 Бюджетного кодексу України.
  4. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету Золотоніське міське фінансове управління міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету і надання кредитів з міського бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:
  •  оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
  • видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

   Надати право виконавчому комітету міської ради:

  • приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями міської ради;
  • вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.
  1. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статі 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу ІІ Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди – у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

  Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при  належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При цьому збитки за період до укладання договору визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків, із застосуванням щорічних коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного банку України на початок кожного звітного року.

  1. Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією міськвиконкому сум збитків.

  Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням міськвиконкому.

  Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об’єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід’ємною  частиною Договору.

  1. Відповідно до статей 42 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 18 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності міста, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності міста, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

  Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у м. Золотоноша Черкаської області.

  Підприємства комунальної власності міста сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

  Для підприємств  та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких міській раді належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру частки (акцій, паїв) міської ради у їх статутних фондах.

  1. Рішення щодо звільнення від сплати орендної плати за оренду майна комунальної власності міста (встановлення пільгової ставки) приймається міською радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів міського бюджету внаслідок надання таких пільг.
  2. У 2018 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Золотоніською міської ради згідно додатку 8.
  3. Встановити, що до міського бюджету по коду платежу 24060300 “Інші надходження” зараховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.
  4. Установити, що у 2018 році розпорядники коштів міського бюджету:

  – беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Золотоноша Черкаської області;

  – беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом міського бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду міського бюджету;

  – за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

  – забезпечують укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

  – забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

  1. Установити, що у 2018 році головні розпорядники коштів міського бюджету:

  – встановлюють жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту тощо;

  – проводять постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;

  – спрямовують кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

  1. Золотоніському міському фінансовому управлінню міської ради у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  2. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” або в інших регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради з питань міської ради (http://zolotonosha.osp-ua.info) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Неліна І. І.), та  міського голову Войцехівського В.О.
 • Додатки до рішення

 • Пояснювальна записка до рішення міської ради

  Міський бюджет на 2018 рік сформовано на підставі показників соціально – економічного розвитку м. Золотоноші та враховано вимоги  Бюджетного та Податкового кодексів України, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411(в редакції постанови кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906), основні завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення доходної частини бюджету, враховані положення проектів Закону України  “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”.

  Згідно з вимогами статті 20 та пункту 18 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України при формуванні проекту застосовано програмно-цільовий метод бюджетування.

  При складанні розрахунків враховано особливості, що доведені Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

  • встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць (+16,4 відс. до 2017 року) та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1762 грн. (+10,1 відс. до 2017 року);
  • встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1 700 грн., з 1 липня – 1 777 грн., з 1 грудня – 1 853 грн.;
  • збільшення прогнозованого обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб (за рахунок зростання оплати праці найманих працівників);
  • зменшення зарахування екологічного податку з 25 % до 15 %.

          Інформацію про хід виконання міського бюджету за 2017 рік відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

          Основні показники загального фонду міського бюджету на 2018 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

          Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

  ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК

  Основною метою Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік є забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста до 2020 року шляхом стабілізації економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання високих екологічних стандартів.

  Програма підготовлена на основі аналізу розвитку міста у 2017 році,  є планом реальних дій реалізації третього року Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року,  а саме:

  • Економічний розвиток спрямований на високий та якісний рівень зайнятості;
  • Формування сильної місцевої громади;
  • Екологічна безпека, збереження довкілля;
  • Комфортне для життя, навчання, дозвілля місто.

  Основними пріоритетами розвитку міста Золотоноша  на 2018 рік :

  • покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову економіки міста ;
  • створення нових виробництв;
  • створення активної громади міста;
  • розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);
  • відновлення культурної спадщини та формування на її основі туристичної галузі;
  • розвиток галузі освіта, медицина та культура;
  • подальша реконструкція об’єктів житлово-комунального сектору міста.

  КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ на 2018 рік

     Успішне впровадження намічених заходів дасть змогу забезпечити за підсумками 2018 року:

  • зростання реальної заробітної плати – на 16,3 відсотки;
  • створення нових робочих місць – 486 місць;
  • залучення 89,9 млн. грн. інвестиційних ресурсів;
  • приріст обсягів промислового виробництва – на 5,8 відсотків.

  Основні показники соціально-економічного розвитку м. Золотоноша за 2016-2017 роки та прогнозні показники на 2018 рік:

   Показники

  2016 рік
  (звіт)
  2017 рік
  (очікуване)

  2018 рік (план)

  Чисельність наявного населення (середньорічна), тис. осіб 29,3 29,0 29,2
  Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, тис. грн. 2445982,2 2782169,7 2942921,0
  Індекс промислового виробництва,% 112,4 113,7 105,8
  Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн. грн. 85,9 141,0 162,2
  Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн. 2 973,2 4 861,9 5 553,0
  Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м 1332 615 1250
  Темп зростання (зменшення)  введеного в експлуатацію житла,% 30,0 46,2 203,3
  Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США 12561,7 13 767,7 14111,9

   Показники

  2016 рік
  (звіт)
  2017 рік
  (очікуване)

  2018 рік (план)

  Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % 256,7 109,6 102,5
  Обсяг експорту, тис. дол. США 23 627,2 18 762,4 23 500,0
  Темп зростання (зменшення) експорту, % 152,8 79,4 125,3
  Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол. 6233 6269 6350
  Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн. 3865 5779 8646
  Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), тис. грн. 289086,5 434742,6 658825,2
  Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, % 125,8 149,5 149,6
  Кількість малих підприємств (юридичні особи),один. 120 127 127
  Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, осіб 1671 1 573 1 620

  ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

  Доходи бюджету міста на 2018 рік сформовані на основі норм Бюджетного кодексу та з урахуванням розроблених Кабінетом Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, враховує: очікуване виконання доходної частини бюджету за 2017 рік, розрахунки ДПІ у м. Золотоноша Головного управління ДФС у Черкаській області, підприємств та організацій міста, аналіз обсягу надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) на 2018 – 2020 роки.

  Прогноз бюджету м. Золотоноші на 2018 рік (з освітньою та медичною субвенціями з державного бюджету та з трансфертами з місцевих бюджетів місцевим бюджетам) обраховано в сумі 308100,7 тис. грн., у тому числі:

  Доходи загального фонду – 298 049,6 тис. грн., у тому числі:

  – податкові та неподаткові надходження – 115000,0 тис. грн.;

  – освітня субвенція з державного бюджету – 26 178,5 тис. грн.;

  – медична субвенція з державного бюджету – 23 369,1 тис. грн.;

  – субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам – 133 502,0 тис. грн.

  Доходи спеціального фонду – 10051,1 тис. грн., в т.ч. доходи бюджету розвитку – 7 835,0 тис. грн.

  Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету м. Золотоноші на 2018 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2017 році, збільшуються на 23 086,4 тис. грн., або на 22,6 відсотків, у тому числі:

  •  доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – збільшуються на 16 994,9 тис. грн. або на 17,3 відсотки;
  •  доходи спеціального фонду – збільшуються на 5 301,0 тис. грн. або на 111,6 відсотків, (за рахунок збільшення надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури на 5 091,8 тис. грн., коштів від продажу землі на 2 470,2 тис. грн.).

  Аналіз доходів бюджету м. Золотоноші на 2018 рік (тис. грн.):

  Найменування

  Уточнені

  планові

  показники

  на 2017 рік

   

  Очікувані

  надходження за 2017

  рік

   

  Прогноз

  на 2018 рік

   

  Відхилення до

  очікуваних

  надходжень у

  2017 р.

  сума

  %

  Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) 95 850,0 98 005,1 115 000,0 16 994,9 117,3
  Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів) 6 315,9 3 959,6 10 051,1 6 091,5 253,8
  Всього доходи заг. та спец. фонд 102 165,9 101 964,7 125 051,1 23 086,4 122,6
  Офіційні трансферти: 190 707,5 189 663,4 183 049,6 -6 613,8 96,5
  освітня субвенція 32 432,3 32 432,3 26 178,5 -6 253,8 80,7
  медична субвенція 24 561,4 24 561,4 23 369,1 -1 192,3 95,1
  субвенції з місцевого бюджету (в співставних умовах) 125 051,4 125 051,4 133 502,0 8 450,6 106,8
  Всього доходи бюджету

  м. Золотоноші

  292 873,4 291 628,1 308 100,7 16 472,6 105,6

  Динаміка надходжень до загального фонду бюджету м. Золотоноша

  Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 115 000,0 тис. гpн., що складає 117,3 відсотки до очікуваних  надходжень у 2017 році в тому числі:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб –  74 685,0 тис. гpн.;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3 400,0 тис. грн.;
  • акцизний податок з пального, виробленого в Україні та ввезеного на митну територію Украївни – 3350,0 тис. грн.;
  • місцеві податки – 29 925,5 тис. грн., в тому числі:

  – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –1 185,5 тис. грн.;
  – плата за землю – 14 040,0 тис. грн.;
  – єдиний податок – 14 700,0 тис. грн.;
  – плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 240,0 тис. грн.;
  – плата за надання інших адміністративних послуг – 2 500,0 тис. грн.;
  – всі iншi податки та неподаткові платежі – 899,5 тис. гpн.

  Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету м. Золотоноша є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 64,9 відсотків від прогнозного показника доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) 2018 року.

  Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

  • фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
  • допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • винагорода за цивільно-правовими договорами.

  Розрахунок прогнозу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

  Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

  • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
  • підвищення мінімальної заробітної плати (з 01.01.2018 – 3723 грн.), посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (1762 грн.), а також прожиткового мінімуму працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1700 грн., з 1 липня — 1777 грн., з 1 грудня — 1853 грн.;
  • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • очікуване збільшення середньої заробітної плати по місту у наступному році на 49,6 відсотків (очікувана середня зарплата за 2017 рік за попередніми розрахунками по місту – 5779 грн., на 2018 рік – 8646 грн.);
  • створення нових робочих місць на базі введення в експлуатацію нових потужностей;
  • легалізація виплати заробітної плати та інше.

  Очікувана сума ПДФО із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 65 350,0 тис. грн.

  Очікувана сума ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців – 8300,0 тис. грн.

  Очікувана сума ПДФО від інших видів діяльності, ніж заробітна плата становить 195,0 тис. грн.

  Очікувана сума ПДФО за результатами річного декларування –650,0 тис. грн.

  Очікувана сума ПДФО із сум пенсійних виплат – 190,0 тис. грн.

  динаміка надходження ПДФО

  Акцизного податку у 2018 році очікується в цілому 6 750,0 тис. грн., а саме:

  • акцизний податок з виробленого в Україні пального – 650,0 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2017 рік;
  • акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального – 2400,0 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2017 рік;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) – 3400,0 тис. грн., що на 288,6 тис. грн. або на 9,3 відсотки більше очікуваних надходжень за 2017 рік за рахунок передбаченого підвищення вартості підакцизних товарів за рахунок інфляційних процесів та можливих курсових коливань валют у 2018 році.

  Прогнозний показник надходжень державного мита на 2018 рік розраховано з урахуванням очікуваних показників 2017 року. Основні надходження до бюджету державного мита забезпечували  надходження за оформлення паспортів громадян України та закордонних паспортів та оформлення документів на спадщину та дарування. В зв’язку з цим прогнозні показники на 2018 рік визначені у сумі 63,0 тис. грн., зменшується на 10,1 тис. грн., або 13,8 відсотків.

  Динаміка надходження державного мита  (тис. грн.)

  Показник Факт
  2016 р.
  Очікуване 2017 р.

  Прогноз на 2018 р.

  Надходження до міського бюджету 431,3 73,1 63,0

  Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

          1) Податок на майно, який складається з:

          – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          – плати за землю;

          – транспортного податку;

          2) Єдиний податок;

          3) Збір за місця для паркування транспортних засобів;

          4) Туристичний збір.

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Рішенням Золотоніської міської ради від 20.06.2017 №24-32/VII “Про  місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2018 рік” з 01.01.2018 року встановлено:

  1. Пільги із сплати податку:

  а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

  б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

  в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

  Від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки звільняються:

          – об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

          – об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби.

  Ставка податку:

  Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  Ставка податку для квартири/квартир незалежно від їх кількості, загальна проща якої складає від 60 кв. метрів до 100 кв. метрів, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  Ставка податку для квартири/квартир незалежно від їх кількості, загальна проща якої складає від 120 кв. метрів до 150 кв. метрів, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються від 0,25 до 1,5 відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (в залежності від об’єктів оподаткування).

  При розрахунку зазначеного податку по юридичних особах врахована сплата у І кварталі 2018 року платежів за IV квартал 2017 року, а в інших кварталах надходження збільшені на 16,3 відсотки з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру.

  При розрахунку даного податку по фізичних особах:

  – по житловій нерухомості надходження збільшені всього на 13,2 відсотки, у тому числі: збільшені в 2,3 рази за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру, яка на 01.01.2017 становила 3200 грн., на 01.01.2016 – 1378 грн.) та зменшені в 2 рази за рахунок зменшення з 01.01.2017 ставок збору на житлову нерухомість з 1% до 0,5%;

  – по нежитловій нерухомості – збільшені на 12,8 відсотків за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, за даними Золотоніської ОДПІ.

  Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2018 році очікується в загальній сумі 1 185,5 тис. грн., що більше проти очікуваних надходжень 2017 року на 136,3 тис. грн. або на 113,0 відсотків, а саме:

  1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами (18010100 житлова нерухомість) – 11,5 тис. грн., очікуваний темп росту до 2017 року 107,5 відс. (+0,8 тис. грн.).

  2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами (18010200 житлова нерухомість) – 134,0 тис. грн., очікуваний темп росту до 2017 року 114,0 відс. (+16,5 тис. грн.).

  3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (18010300 нежитлова нерухомість) – 270,0 тис. грн., очікуваний темп росту 112,8 відс. (+30,6 тис. грн.).

  4) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (18010400 нежитлова нерухомість) – 770,0 тис. грн., очікуваний темп росту 113,0 відс. (+88,4 тис. грн.).

  Прогнозний показник по платі за землю становить 14 040,0 тис. грн., порівняно із очікуваними надходженнями у 2017 році, збільшується на 961,7 тис. грн., або на 7,4 відсотки.

  Прогнозний показник надходження плати за землю на 2018 рік враховує:

  • динаміку надходжень за 2015-2017 роки;
  • погашення частини податкового боргу за минулі роки;
  • проведення індексації нормативної грошової оцінки землі (згідно прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік  та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2020 роки індекс споживчих цін за 2018 рік планується у розмірі 107 відсотків);
  • ризик, пов’язаний з нестабільною роботою підприємств міста.

  Динаміка надходження земельного податку та орендної плати (тис. грн.)

  Показник Факт
  2016 р.
  Очікувані

  надходження

  у 2017 р.

   

  Прогноз

  на

  2018 р.

   

  Відхилення

  прогнозу 2018 до

  очікуваних   у 2017 році

  Сума

  %

  Плата за землю, в т.ч. 10 557,8 13 078,3 14 040,0 961,7 107,4
  земельний податок з юр. осіб 2 363,3 4 190,9 4 500,0 309,1 107,4
  орендна плата з юрид.  осіб 6 170,6 6 760,5 7 300,0 539,5 108,0
  земельний податок з фіз. осіб 543,0 581,7 600,0 18,3 103,1
  орендна плата з фізичних осіб 1 480,9 1 545,2 1 640,0 94,8 106,1

  Прогноз обсягу надходжень єдиного податку на 2018 рік становить 14700,0 тис. грн., очікується збільшення надходжень проти очікуваного показника 2017 року на 12,6 відсотків, або на 1 642,0 тис. грн., за рахунок очікуваного збільшення обсягу доходів та з урахуванням зростання розміру
  прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 10,1% (01.01.2017 – 1600 грн. на 01.01.2018 – 1762 грн.) та мінімальної заробітної плати на 16,3 відсотків (01.01.2017 – 3200 грн., на 01.01.2018 – 3723 грн.) для платників І та II груп відповідно (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від їх розмірів) тощо.

  Динаміка надходження єдиного податку (тис. грн.)

  Показник Факт

  2016

  Очікуване

  2017

  Прогноз

  на 2018

  Відхилення

  прогнозу 2018 до 2017 року

  Сума %
  Єдиний податок, в т.ч. 9751,2 13058,0 14 700,0 1642,0 112,6
  Єдиний податок з юр.  осіб 1739,1 1939,4 2100,0 160,6 108,3
  Єдиний податок з  фіз.  осіб 7621,5 11175,8 12600,0 1424,2 112,7
  Єдиний податок з с/г товаровиробник. 390,6 -57,2 0

  Збору за місця   для   паркування   транспортних засобів  очікується отримати в сумі 142,0 тис. грн., що порівняно із очікуваними надходженнями у 2017 році більше на 50,7 тис. грн., або на 55,5 відсотки. Розрахунки проведені на основі наявної кількості укладених договорів, розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2018, а також змін, в частині зменшення ставки збору на 2018 рік з 0,1 відсотка на 0,075 відсотки для операторів таксі.

  Очікувані надходження від туристичного збору в сумі 3,0 тис. грн., розраховані з врахуванням фактичних надходжень за 2015-2017 роки.

  За даними Золотоніської ОДПІ очікується у 2018 році  надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 13,8 тис. грн., або на 7,8 відсотки більше від очікуваних надходжень 2017 року.

  За розрахунками управління житлово-комунального господарства прогноз надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 2018 рік визначено у сумі  240,0 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2017 рік.

  Прогноз надходження плати за надання інших адміністративних послуг пропонується затвердити в сумі 2500,0 тис. грн., або 112,5 відсотків до очікуваного показника на 2017 рік.

  Динаміка надходження плати за надання  адміністративних послуг (тис. грн.)  

   

  Показник

  Факт

  2016 рік

  Очікуване

  2017 рік

  Проект

  2018 рік

  Відхилення до

  очікуваних   2017 р.

  сума

  %

  Надходження до міського бюджету 1964,3 2223,1 2500,0 276,9 112,5

  Очікувані надходження від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в сумі 38,0 тис. грн., розраховані з врахуванням фактичних надходжень 2017 року, зменшується на 0,8 тис. грн., або на 2,1 відсотки.

  Прогноз надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень пропонується затвердити в сумі 53,0 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень у 2017 році.

  Інші податкові та неподаткові надходження

  З метою максимального залучення коштів до міського бюджету передбачено зарахування:

  • інших надходжень загального фонду, а саме: плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участь на утримання об’єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством (очікувані надходження в сумі – 155,0 тис. грн.);
  • плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (очікувані надходження в сумі – 400,0 тис. грн.);
  • 15 відсотків обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році (очікувані надходження в сумі – 11,7 тис. грн. за даними Золотоніської ОДПІ).
  • надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій. Прогнозна сума на 2018 рік визначена в сумі 20,0 тис. грн.

  У 2017 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 24.01.2017 № 18-3/VII “Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2016 № 10-3/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2017 рік”, звільнено від сплати земельного податку органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.

  На 2018 рік, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 20.06.2017 № 24-4/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2018 рік” звільняються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.

  Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік обраховані у сумі  10051,1  тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 7 835,0 тис. грн.

  Прогнозна сума коштів надходжень платежів до бюджету розвитку у 2018 році визначена у відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Золотоніської міської ради та складається з:

  – коштів від продажу землі  – 2500,0 тис. грн.;

  – коштів від відчуження майна  – 100,0 тис. грн.;

  – коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5235,0 тис. грн.

  Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету  м. Золотоноша, визначено на 2018 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі  2121,9 тис. грн.

  Прогнозний показник по екологічному податку визначений у сумі  94,2 тис. грн., що на 59,1 тис. грн., або на 38,6 відсотків менше очікуваних надходжень у 2017 році.  Розрахунки проведені з урахуванням норм чинного законодавства та змін до БКУ та з урахуванням розрахунків середньоквартальних нарахувань у 2017 році.

  Міжбюджетні трансферти

  Трансферти з державного та місцевого бюджетів

  На 2018 рік передбачено всього трансфертів у сумі 183049,556 тис. грн., а саме дев’ять видів субвенцій з державного та місцевого бюджетів.

  Субвенцій з державного бюджету передбачено до загального фонду міського бюджету у сумі 183049,556 тис. грн., з них:

  – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  26 178,5 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2017 році зменшено на 6253,8 тис. грн., спад  становить 19,3 відсотків;

  – медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  23369,1 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком зменшено на 1192,3 тис. грн.,  спад становить 4,8 відсотків.

  Субвенцій з місцевого бюджету передбачено до загального фонду міського бюджету у сумі 133501,956 тис. грн., з них:

  • субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 45939,2 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2017 році збільшено на 5983,8 тис. грн., приріст  становить 15,0 відсотків;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 83248,8 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком збільшено на 1935,5 тис. грн., приріст становить 2,4 відсотки;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 861,1 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком зменшено на 99,9 тис. грн., спад становить 10,4 відсотки;
  • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 548,842 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком збільшено на 99,742 тис. грн., приріст становить 22,2 відсотки;
  • субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 1758,1 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком збільшено на 302,0 тис. грн., приріст становить 20,7 відсотків;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на закупівлю інсулінів та інсулінозамінних препаратів) – в сумі 851,406 тис. грн.;
  • інші субвенції з місцевого бюджету – в сумі 294,508 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком зменшено на 622,0 тис. грн., спад становить 67,9 відсотків

  Видатки бюджету

  Нові зміни та основні підходи до формування видаткової частини проекту міського бюджету, запроваджені на законодавчому рівні

  Залишено механізм фінансування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги за рахунок відповідної субвенції з держбюджету.

  Доповнено перелік допомог, що надаються за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту:

  • допомога особам, які не мають права на пенсію;
  • тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

  При формуванні видаткової частини враховано розмір:

  мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 3723 грн. на місяць;

  посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 1762 грн.;

  прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

  Обсяг видаткової частини проекту міського бюджету на 2018 рік визначено у сумі 308100,656 тис. грн., з яких 295049,556 тис. грн. – видатки загального фонду, 13051,1 тис. грн. – видатки спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку – 10835,0 тис. грн.

  Бюджетні показники міського бюджету за 2016, 2017, 2018 бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету

  код бюджетної класифікації 2016 2017 2018
  код назва План на рік зі змінами План на рік зі змінами План на рік зі змінами
  тис. грн. тис. грн. тис. грн.
  0100 Державне управління 7849,7 14183,0 19558,8
  1000 Освіта 62878,7 83773,3 94352,9
  2000 Охорона здоров”я 5630,9 11085,7 5307,0
  3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 99455,1 131594,0 142494,9
  4000 Культура і мистецтво 5082,9 9364,2 6156,2
  5000 Фізична культура і спорт 980,9 912,0 1116,3
  6000 Житлово-комунальне господарство 4216,3 6351,4 7937,9
  7000 Економічна діяльність 17187,3 12897,4 8162,6
  7100 Сільське,лісове,рибне господарство та мисливство 2243,6 429,1 27,9
  7300 Будівництво та регіональний розвиток 6979 6247,4 5285
  7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4412 3844,4 4405
  7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3552,7 2376,5 434,7
  8000 Інша діяльність 4680,6 1694,1 656,2
  8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 20,6 561,3 10
  8300 Охорона навколишнього природного середовища 4295,3 713,4 94,2
  8400 Засоби масової інформації 364,7 419,4 447
  8700 Резервний фонд 0 0 115
  9000 Міжбюджетні трансферти 410,0 3338,4 2899,3
  9400 Субвенції 410,0 3338,4 2899,3
    Всього видатків 208372,4 275193,5 288642,1
    Кредитування 0,7 0,7  0,0
    Всього 208373,1 275194,2 288642,1
  9700 Медична субвенція передана Золотоніському району на ЦРЛ 14535,2 15617,1 19458,6

  Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, у разі необхідності дані видатки будуть коригуватися протягом року.

  Видатки на оплату енергоносіїв по бюджетних установах обраховані з урахуванням рекомендованих Міністерством фінансів коефіцієнтів зростання вартості послуг за кожним видом енергоносіїв. Потреба бюджетних установ у цих видатках забезпечена у повному обсязі.

  видатки міського бюджету

  На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти передбачено 94352,9 тис. грн. (30,6 відс.), охорони здоров’я (первинна допомога) – 5307,0 тис. грн. (1,7 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 142494,9 тис. грн. (46,2 відс.), культури і мистецтва – 6156,2 тис. грн. (2,0 відс.), фізичної культури і спорту – 1116,3 тис. грн. (0,4 відс.), державне управління – 19558,8 тис. грн. (6,3 відс.), інші видатки – 16756,7тис. грн. (5,4 відс.), субвенції з міського бюджету – 2899,3 тис. грн. (0,9 відс.). Крім того передається до районного бюджету медична субвенція на Золотоніську ЦРЛ (вторинна допомога) – 19458,6 тис. грн. (6,3 відс.).

  видатки міського бюджету 02

  Дотримано соціальну орієнтованість бюджету – 80,8 відс. власних видатків (без трансфертів освітньої субвенції – 26178,5 тис. грн.) (94561,0 тис. грн.) планується на захищені статті. Їх обсяг збільшується у порівнянні з бюджетом 2017 року на 24946,5 тис. грн., або 35,8 відс.

  За економічною структурою в міському бюджеті видатки розподіляються наступним чином: 103700,9 тис. грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями (33,7 відс. загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11960,9 тис. грн. (3,9 відс.), медикаменти та перев’язувальні матеріали – 327,0 тис. грн. (0,1 відс.), продукти харчування – 5037,6 тис. грн. (1,6 відс.), резервний фонд – 115,0 тис. грн., трансферти іншим бюджетам – 22357,9 тис. грн., інші поточні видатки – 153766,4 тис. грн., видатки розвитку – 10835,0 тис. грн.

  ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  На утримання органів місцевого самоврядування в міському бюджеті на 2018 рік передбачено 18912,8 тис. грн.

  Передбачені видатки в міському бюджеті на 2018 рік в розрізі головних розпорядників коштів: по виконавчому комітету Золотоніської міської ради – 9656,9 тис. грн., відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету – 777,5 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення  виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 4123,6 тис. грн., відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 341,0 тис. грн., управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 1687,2 тис. грн., Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 2326,4 тис. грн.

  В складі видатків передбачено: заробітну плату з нарахуваннями – 16457,9 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 1126,6 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 93,0 відс. Інші поточні видатки становлять 1328,1 тис. грн., що складає 7,0 відс. від загальної суми видатків.

  Інша діяльність у сфері державного управління

  По загальному фонду міського бюджету на 2018 рік заплановані інші видатки у сумі видатки у сумі 646,0 тис. грн., в тому числі:

  – на здійснення заходів по виконанню Програми соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік (головний розпорядник коштів – виконавчий комітет) передбачено 306,0 тис. грн. з них на: матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 58,0 тис. грн, міські заходи, квіти, подарунки – 200,0 тис. грн., створення офіційного сайту міської ради та його підтримка – 30,0 тис. грн, інші видатки – 18,0 тис. грн.;

  –  програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік – фонд депутатів міської ради – 340,0 тис. грн.

  ОСВІТА

  На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 94352,9 тис. грн., в тому числі:

  – загальний фонд – 91321,9 тис. грн., з них: освітня субвенція з державного бюджету – 26178,5 тис. грн., інші субвенції (з обласного бюджету) – 18,6 тис. грн.,  кошти міського бюджету – 65143,4 тис. грн.;

  – спеціальний фонд – 3031,0 тис. грн., а саме: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2031,0 тис. грн., бюджет розвитку – 1000,0 тис. грн.

  Головним розпорядником коштів галузі “Освіта” є:

  • Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради, якому підпорядковано 7 дошкільні навчальні заклади, 6 загальноосвітніх шкіл, 1 позашкільний навчальний заклад, інші – господарчий відділ, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, 1 міжшкільний навчально – виробничий комбінат.
  • Відділ культури, якому підпорядковано 1 позашкільний навчальний заклад – школа естетичного виховання.

  На 2018 рік на утримання освітніх установ передбачено видатки (без обласних та із врахуванням освітньої субвенції) –  90197,4 тис. грн., в т. ч. загального фонду – 87448,4  тис. грн.:

  – дошкільних закладах освіти у сумі 27198,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 25645,3 тис. грн.;

  – загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 54741,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 53720,5 тис. грн., з них освітня субвенція з державного бюджету – 26178,5 тис. грн., кошти міського бюджету – 27542,0 тис. грн. (в т. ч. “Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років” (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів) – 2823,4 тис. грн.);

  – позашкільні заклади освіти в сумі 3981,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 3943,1 тис. грн., та спеціальному фонду – 38,6 тис. грн.;

  – методичну роботу в сумі 1273,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1273,6 тис. грн.;

  – Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти по загальному фонду в сумі 2865,9 тис. грн. та спеціальному фонду – 117,9 тис. грн., а саме: централізоване ведення бухгалтерського обліку по загальному фонду в сумі 1523,1 тис. грн., здійснення  централізованого господарського обслуговування по загальному фонду – 426,5 тис. грн., утримання інших закладів освіти – 1034,2 тис. грн., в т.ч. в тому числі по загальному фонду 916,3 тис. грн. та спеціальному фонду – 117,9 тис. грн.

  Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на кінець 2017 року складає 1094 особи, що на 0,4 відс. менше ніж на кінець 2016 року (1098 осіб).

  Середня завантаженість 1-го дошкільного навчального закладу складає 156,3 вихованців на заклад (в 2017 році – 157 вих./заклад).

  Кількість учнів у загальноосвітніх начальних закладах на 2017-2018 навчальні роки складає 2721 осіб, що на 60 осіб, або 2,2 відс. більше ніж у 2016-2017 навчальному році (2661 осіб).

  Середня завантаженість 1-го загальноосвітнього навчального закладу становить 453,5 учнів на заклад (в 2016 році – 444 уч./заклад).

  Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.11.2017 року складає 801,75 од., фактично – 776,25 од., в т.ч. педагогічних ставок – 485,75 од.

  На оплату праці з нарахуваннями в цілому по галузі “Освіта” на 2018 рік передбачено 72859,1 тис. грн., що на 8,8 відс. більше у порівнянні із уточненим планом станом на  30.09.2017 року. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету передбачені видатки на утримання педагогічних працівників у сумі 26178,5 тис. грн. на загальноосвітні навчальні заклади. За рахунок коштів міського бюджету на заробітну плату в цілому передбачено 32131,7 тис. грн., в тому числі на: дошкільні заклади освіти – 19151,9 тис. грн., загальноосвітні заклади – 18368,1 тис. грн., позашкільні заклади освіти – 3680,0 тис. грн., методичну роботу – 1157,3 тис. грн., інші програми, заклади та заходи у сфері освіти – 2602,9 тис. грн., а саме: централізована бухгалтерія – 1476,2 тис. грн., група централізованого господарського обслуговування – 336,8 тис. грн., інші заклади обслуговування – 789,7 тис. Видатки на заробітну плату передбачені з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. При визначенні обсягу ресурсу на 2018 рік також враховано підвищення умов оплати праці педагогічних працівників – встановленні мінімального тарифного розряду на рівні – не нижче десятого.

  На придбання медикаментів передбачено 13,4 тис. грн., що на 0,4 тис. грн., або 0,3 відс. більше ніж уточнений план на 2017 рік. Питома вага на інші видатки у загальному обсязі видатків складає 0,15 відс.

  Витрати на харчування дітей та учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів міського бюджету передбачені у сумі 4935,7 тис. грн., що на 1581,2 тис. грн., або 68,0 відс. більше ніж уточнений план на 2017 рік, у тому числі: на “Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів)” – 2823,4 тис. грн. Питома вага видатків на харчування у загальному обсязі видатків  складає 1,8 відс.

  Потреба в коштах на проведення розрахунків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначена в сумі 8228,6 тис. грн. що на 545,3 тис. грн. більше, або на 8,4 відс. у порівнянні із уточненим планом на 2017 рік. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у загальному обсязі видатків (без обласних та державних субвенцій) складає 9,5 відс.

  На інші видатки по галузі передбачені кошти у сумі 3218,9 тис. грн., що на 1133,5 тис. грн., або 64,5 відс. більше ніж уточнений план на 2017 рік. Питома вага на інші видатки у загальному обсязі видатків складає 3,7 відс. В загальному обсязі інших видатків передбачено фінансування Комплексної програми розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років – на поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста із розрахунку 500,00 грн. на 1 учня, 400,00 грн. на 1 вихованця у загальній сумі – 1798,1 тис. грн. на 2017 – 2018 навчальний рік.

  На утримання школи естетичного виховання дітей (головний розпорядник відділу культури) – 4154,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3854,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 300,0 тис. грн. за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 300,0 тис. грн.

  Кількість учнів у школі естетичного виховання на 2017-2018 навчальні роки складає 360 осіб, що на 60 осіб, або 2,2 відс. більше ніж у 2016-2017 навчальному році (2661 осіб).

  Штатна чисельність працівників музичної школи станом на 01.11.2017 року складає 37 од., фактично – 37 од., в т.ч. педагогічних ставок – 29 од. по загальному фонду, 9 од. по спеціальному фонду.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2018 рік у сумі 2031,0 тис. грн., у т.ч.:

  – за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1751,7 тис. грн.;

  – по видатках: на заробітну плату з нарахуваннями – 337,6 тис. грн.; на оплату продуктів харчування –1553,2 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37,0 тис. грн., на інші видатки – 103,2 тис. грн.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

  Обсяг видатків на охорону здоров’я визначено в сумі 5307,0 тис. грн., в т.ч. із них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 3910,5 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 548,8 тис. грн.  та коштів міського бюджету – 847,7 тис. грн. Головним розпорядником коштів по галузі “Охорона здоров’я” є виконавчий комітет Золотоніської міської ради, якому підпорядковане комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико – санітарної допомоги (сімейної медицини).

  Для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 3910,5 тис. грн. передбачені видатки на поточне утримання комунального підприємства Золотоніського міського центру первинної медико – санітарної допомоги. Даними видатками установа забезпечена лише з видатків заробітної плати. Зазначені видатки передбачені в складі медичної субвенції як цільові.

  Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я станом на 01.11.2017 року складає 96,5 шт. од. На оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені видатки за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 3910,5 тис. грн. Видатки розраховані відповідно штатної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі  1762 грн.

  Питома вага видатків на оплату праці в загальному обсязі видатків на галузь становить 100 відс.

  За рахунок міського бюджету передбачається спрямувати кошти в сумі 847,7 тис. грн., з них на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 537,5 тис. грн. (з 2017 року здійснення видатків належать до повноважень міського бюджету). Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків становить 63,0 відс. На реалізацію міської “Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки” передбачено – 310,2 тис. грн. на придбання медикаментів для лікувально-профілактичних закладів міста (забезпечення медикаментами для проведення ургентних хірургічних втручань 210,0 тис. грн., медикаменти для пологів 100,2 тис. грн.). Питома вага видатків на медикаменти в загальному обсязі видатків на галузь становить 37,0 відс.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  В міському бюджеті на 2018 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановані видатки у сумі 142494,9 тис. грн.

  В тому числі на реалізацію міських програм передбачено  – 10395,5 тис. грн., з них:

  • Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші “Турбота” на 2018 рік передбачені видатки у  сумі 7667,2 тис. грн., з них:

  1) на інші видатки на  соціальний захист населення у сумі 480,7 тис. грн., зокрема матеріальна допомога у зв’язку із скрутним матеріальним станом 20,0 тис. грн.; медичне забезпечення ветеранів війни – 57,6 тис. грн.; поховання безрідних –  20,0 тис. грн.; 50% знижка інвалідам зору 1 та 2 групи абонплати за телефон – 8,1 тис. грн.;  на поховання  –  10,0  тис. грн.; на лікування – 40,0 тис. грн.; пільгова підписка – 65,7 тис. грн.; зубопротезування – 78,0 тис. грн.; санаторно-курортне лікування учасників АТО – 21,0 тис. грн.; безкоштовне навчання в музичній школі –   20,3 тис. грн.; матеріальна допомога у зв’язку з пожежею – 10,0 тис. грн.; одноразова допомога особам, яким виповнилося 100 і більше років – 5 тис. грн.; матеріальна допомога особам залученим до АТО на території Донецької і Луганської області – 125,0 тис. грн.

  2) надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та на загальну суму 263,2 тис. грн. (уточнений план 2017 – 166,0 тис. грн.), а саме: міська рада ветеранів війни і праці – 109,5 тис. грн. (в  т.ч. утримання голови та секретаря ради – 86,7 тис. грн.); міська організація “Союз Чорнобиль” – 39,7 тис. грн.; міськрайонна Спілка ветеранів Афганістану  – 41,0 тис. грн.;  міська організація інвалідів війни та Збройних сил  – 61,0 тис. грн.; товариство глухих – 4,0 тис. грн.; товариство сліпих – 3,0 тис. грн.; діти Чорнобиля –  5,0 тис. грн.

  3) для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 заплановані видатки у сумі 25,0 тис. грн.

  4) компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (відшкодування 50% вартості проїзду міським  автотранспортом учнів 1-4 класів ЗОШ)  – 46,0 тис. грн.

  На утримання територіальних центрів соціальної допомоги на 2018 рік заплановані видатки у сумі 6852,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 6787,6 тис. грн., спеціальному фонду – 64,7 тис. грн. (головний розпорядник коштів Управління праці та соціального захисту населення).

  В місті Золотоноша функціонує 1 заклад Золотоніський міський центр соціальної допомоги. В установі функціонують: 4 відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально-медичних послуг, відділення соціально-побутової адаптації, відділення денного догляду дітей-інвалідів. Загальна штатна чисельність установи становить – 60,25 одиниць.

  В міському бюджеті заплановані видатки центру на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 5527,8 тис. грн., що на 1150,8 тис. грн., або 42,2 відс. більше у порівнянні із уточненими видатками за 2017 рік. Видатки розраховані відповідно штатної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі  1762 грн.

  Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно затверджених натуральних показників споживання за попередній рік * діючий тариф * коефіцієнт підвищення в залежності від виду енергоносіїв. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 751,4 тис. грн., що на 63,1 тис. грн. або 6,1 відс. більше ніж уточнені видатки 2017 року.

  Розрахунок потреби на оплату продуктів харчування проводився виходячи з середньоденної кількості денного перебування (35 осіб) * на вартість харчування (8,55 грн.) * кількість відвідувань на рік (249 роб. днів), потреба на харчування склала 95,1 тис. грн., що на 6,2 тис. грн. або 1,0 відс. більше ніж уточнені видатки 2017 року.

  На придбання медикаментів передбачено 2,9 тис. грн., що на 0,2 тис. грн., або 0,7 відс. більше ніж уточнені видатки за 2017 рік.

  На інші видатки передбачені кошти у сумі 410,5 тис. грн., що на 64,0 тис. грн. більше ніж уточнені видатки за 2017 рік та становлять 18,4 відс більше ніж уточнені видатки за 2017 рік. на утримання установ.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2018 рік у сумі 64,7 тис. грн., у т.ч.:

  – за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 41,3 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 23,4 тис. грн.

  – по видатках: на заробітну плату з нарахуваннями – 17,1 тис. грн.; медикаменти та продукти харчування – 8,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 3,5 тис. грн., на інші видатки – 36,1 тис. грн.

  Золотоніський міський центр соціальної допомоги забезпечений видатками на 2018 рік в повному обсязі.

  Молодіжні програми

  Обсяг видатків по загальному фонду на реалізацію молодіжних програм у галузі сім’ї, дітей та молоді за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на 2018 рік визначено в сумі 480,9 тис. грн.

  Кошти заплановано на реалізацію міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді – 371,6 тис. грн., а саме:

  • по головному розпоряднику відділу освіти передбачено 228,5 тис. грн. (в т.ч. оздоровлення дітей в пришкільних таборах (план 344 осіб) – 179,8 тис. грн., на відпочинок та оздоровлення пільгових категорій дітей – 48,7 тис. грн.   (10 осіб);
  • по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету на проведення заходів служби у справах дітей, молоді  та спорту – 109,9 тис. грн.;
  • по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету – на оздоровлення 10 дітей з девіантною поведінкою та з кризових сімей міста у ТОВ Чапаєвець с. Благодатне із розрахунку 10 днів,  по 300 грн. на день – 33,2 тис. грн.

  Кошти заплановано на утримання та забезпечення діяльності міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 109,3 тис. грн. На заробітну плату із нарахуваннями в 2018 році передбачені видатки в сумі 88,5 тис. грн., які в порівнянні з уточненим планом на 31.10.2017 року збільшилися на 15,8 тис. грн., або на 21,7 відс. Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих, з урахуванням підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 р. – 1762,00 грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 83,6 відс. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв в 2018 році передбачені видатки в сумі 15,2 тис. грн., що на 1,8 тис. грн. більше від уточненого плану станом на 31.10.2017р. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв у загальному обсязі видатків складає 14,4 відс. Інші видатки складають 5,6 тис. грн.

  Програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки – передбачені видатки у сумі 2247,4 тис. грн. (на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом  – 1546,8 тис. грн., на залізничному транспорті   – 64,0 тис. грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 589,6 тис. грн., надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 47,0 тис. грн.).

  Крім того по головному розпоряднику коштів відділу освіти передбачено кошти на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по загальному фонду в сумі 16,3 тис. грн.

  В міському бюджеті на 2018 рік передбачаються видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту сумі 131807,2 тис. грн. (головний розпорядник коштів – Управління праці та соціального захисту населення), а саме:

  – на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 45 939,2 тис. грн.;

  – на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 83 248,8 тис. грн.;

  – на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 861,1 тис. грн.;

  – на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1758,1 тис. грн.

  Субвенції з обласного бюджету на 2018 рік передбачаються по загальному фонду у сумі 275,9 тис. грн., у тому числі:

  – на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 15,4 тис. грн.;

  – на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання 0,5 тис. грн.;

  –  на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 25,0  тис. грн.;

  –  на виплату щомісячної допомоги (стипендій) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 8,4 тис. грн.

  – пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 226,6 тис. грн.

  КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

  У міському бюджеті на 2018 рік заплановані видатки на культуру і мистецтво в загальній сумі 6156,2 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 6130,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 26,2 тис. грн. Головним розпорядником коштів по галузі визначено відділ культури.

  За рахунок цих коштів планується утримання 4 установ галузі:  бібліотеки, будинок культури, Золотоніський міський  музей та Інші культурно-освітні заклади та заходи.

  На утримання міських бібліотек по загальному фонду заплановані видатки в сумі 230,0 тис. грн.

  На утримання міського музею – 321,2 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 320,0 тис. грн.,  по спеціальному фонду – 1,2 тис. грн.

  На утримання міського будинку культури – 5005,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 4980,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 25,0 тис. грн.

  На Інші культурно-освітні заклади та заходи – 600,0 тис. грн.

  Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі становить 94,5 од. Фактична чисельність працівників – становить 67,5 од.

  На оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду передбачені видатки у сумі 5392,4 тис. грн., що на 705,6 тис. грн., або 15,0 відс. більше уточненого плану 2017 року. Питома вага заробітної плати в загальному обсязі видатків на галузь становить 88,0 відс. Видатки на заробітну плату передбачені з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 р. – 1762,00 грн.

  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду передбачені видатки в повному обсязі у сумі 271,7 тис. грн., що на 23,3 тис. грн., або 9,4 відс. більше уточнених планових призначень 2017 року. Питома вага на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків становить 4,4 відс.

  На інші видатки по галузі культура і мистецтво по загальному фонду передбачені кошти у сумі 465,9 тис. Питома вага на оплату інших видатків у загальному обсязі видатків становить 7,6 відс.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2018 рік у сумі 26,2 тис. грн., у т.ч.:

  – за видами надходжень: згідно з їх додатковою діяльністю – 4,2 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 22,0 тис. грн.,

  – по видатках на: оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 13,6 тис. грн., інші видатки – 12,6 тис. грн.

  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

  В міському бюджеті на 2018 рік заплановані видатки по галузі “Фізична культура і спорт” по загальному фонду в сумі 1116,3 тис. грн.

  За рахунок зазначених асигнувань по головному розпоряднику коштів відділ освіти планується утримання ДЮСШ – 1079,2 тис. грн., з них передбачено видатки: на заробітну плату –  806,2 тис. грн., що на 168,8 тис. грн., або на 7,9 відс. більше уточненого плану на 30.09.2017. Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1762 грн. з 01.01.2018, заробітна плата педагогічним працівникам встановлена на рівні не нижче десятого тарифного розряду. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 33,9 відс.   На оплату комунальних послуг і енергоносіїв в 2018 році передбачені видатки в сумі 33,7 тис. грн., що на 1,1 тис. грн., більше уточненого плану станом на 30.09.2017 р. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків складає 3,2 відс. На інші поточні видатки передбачено 54,3 тис. грн., що на 3,6 тис. грн. більше уточненого плану станом на 30.09.2017 р.

  Для забезпечується проведення навчально-тренувальних зборів та змагань по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету виділено асигнувань – 32,1 тис. грн.; видатки на заявочний внесок міської футбольної команди “Спартак” на виконання міської Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки передбачено – 5,0 тис. грн.

  Житлово-комунальне господарство

  В міському бюджеті на 2018 рік по галузі “Житлово-комунальне господарство” заплановані видатки по загальному фонду в сумі 7937,9 тис. грн., що на 1624,3 тис. грн., або на 25,7 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2017 рік.

  За рахунок коштів загального фонду передбачено спрямувати на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки:

  • на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 143,7 тис. грн., а саме на виготовлення технічних умов, інвентаризації, експертна оцінка житлового фонду (гуртожитки);
  • на утримання об’єктів благоустрою міста – 4887,9 тис. грн., а саме: благоустрій – 1442,8 тис. грн., озеленення – 457,0 тис. грн., обслуговування світлофорів – 293,1 тис. грн., вуличне освітлення в т. ч. електроенергія вуличного освітлення – 2345,0 тис. грн., дорожня розмітка, встановлення знаків – 350,0 тис. грн.

  За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду передбачено спрямувати на виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2018 рік:

  • на облаштування  нового світлофорного об’єкту на  перехресті  вул.  Шевченка – Новоселівська в м. Золотоноша Черкаської обл., в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд, тощо – 350,0 тис. грн;
  • на облаштування парковки  по вул. Обухова – 500,0 тис. грн.;
  • на капітальний  ремонт  покриття  дворових  заїздів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 1000,0 тис. грн.;
  • на капітальний  ремонт  тротуарів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 1200,0 тис. грн.

   Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального господарства.

  Економічна діяльність

  Будівництво та регіональний розвиток

  Обсяг видатків бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету по галузі “Будівництво” визначено у сумі 5285,0 тис. грн., які спрямовані по об’єктах:

   “Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської обл.” – 1500,0 тис. грн. за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по головному розпоряднику коштів Відділу освіти);

  “Реконструкція центральної площі міста ІІ черга, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технагляд” -1500,0 тис. грн. за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по головному розпоряднику коштів УЖКГ);

  “Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного  та екологічного стану р. Золотоношка у м. Золотоноша Черкаської області” – 207,0 тис. грн. за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по головному розпоряднику коштів УЖКГ);

  “Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Кропивницькій, 56 м. Золотоноша під 4-6 квартир для учасників АТО, які перебувають на квартирній черзі. Виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд” – 500,0 тис. грн. за рахунок коштів від відчуження майна – 100,0 тис. грн., надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 400,0 тис. грн. (по головному розпоряднику коштів УЖКГ);

  “Будівництво набережної річки Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області, Коригування ПКД, експертиза” – 591,0 тис. грн. за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по головному розпоряднику коштів УЖКГ);

  “Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області. Реконструкція. Виготовлення ПКД, експертиза” – 987,0 тис. грн. за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по головному розпоряднику коштів УЖКГ).

   Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

  Обсяг видатків на 2018 рік затверджено по загальному фонду у сумі 27,9 тис. грн. (2017 – 429,1 тис. грн.) по головному розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства на виконання “Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік” на проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою по об’єктах комунальної власності міста.

  Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

  Обсяг видатків міського бюджету по галузі “Транспорт” визначено у сумі 2415,0 тис. грн. (по головному розпоряднику коштів УЖКГ), з них:

  за рахунок власних коштів загального фонду міського бюджету – 915,0 тис. грн. на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць;

  по бюджету розвитку (спеціальний фонд), за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку – 1500,0 тис. грн. на Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення ПКД, коригування, експертиза  ПКД, технічний та авторський нагляд.

  Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

  На 2018 рік затверджено по загальному фонду у сумі 434,7 тис. грн. (2017 – 20,0 тис. грн.) по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету на виконання   “Програма   розвитку  малого  і   середнього   підприємництва на 2017-2020 р.” – 20,0 тис. грн., по  міській    Програмі  підвищення енергоефективності  та   зменшення   споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки  – 400,0 тис. грн.; сплата членських внесків Асоціації міст України – 14,7 тис. грн.

  Інша діяльність

  Засоби масової інформації

  На реалізацію Програм у сфері засобів масової інформації передбачено по загальному фонду  447,0 тис. грн., що на 27,6 тис. грн., або на 6,6 відс. більше уточненого плану 2017 року. В тому числі на реалізацію Програми розвитку і вдосконалення міського радіомовлення на 2016-2020 роки – 60,0 тис. грн., на висвітлення діяльності міського голови,  виконавчого комітету Золотоніської міської ради та її структурних підрозділів у друкованих засобах масової інформації  (газета “Златокрай”) – 387,0 тис. грн. Головним розпорядником коштів визначено виконавчий комітет міськвиконкому.

  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (розпорядник коштів – управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду міського бюджету на 2018 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 94,2 тис. грн., які заплановано направити на проведення робіт по боротьбі з омелою  (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою).

  РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

  У міському бюджеті заплановані нерозподілені видатки у сумі 115,0 тис. грн. на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватись за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

  МІЖБЮДЖЕНІ ТРАНСФЕРТИ

  На 2018 рік враховано міським бюджетом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які передбачені у проекті Закону України  “Про Державний бюджет України на 2018 рік” у сумі 49547,6 тис. грн., а саме:

  – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по головному розпоряднику коштів Відділу освіти –  в сумі  26 178,5 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2017 році зменшено на 6253,8 тис. грн., спад  становить 19,3 відсотків;

  – медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  23369,1 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком зменшено на 1192,3 тис. грн.,  спад становить 4,8 відсотків, з якої:

  – для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року – 3910,5 тис.  грн. Зазначені видатки передбачені в складі медичної субвенції як цільові. Головним розпорядником коштів по галузі є виконавчий комітет Золотоніської міської ради, якому підпорядковане комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико – санітарної допомоги (сімейної медицини);

  – на надання вторинної допомоги міському жителю у сумі 19458,6 тис. грн.  передається  районному бюджету (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ місцевого самоврядування міст обласного значення, що на 3841,5 тис. грн. більше 2017 року, або на 24,6 %;

  – Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  26 178,5 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2017 році зменшено на 6253,8 тис. грн., спад  становить 19,3 відсотків. Головним розпорядником визнано Відділ освіти.

  Субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету міському бюджету відповідно до проекту рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2018 рік” міському бюджету передбачено у сумі   133502,0 тис. грн., а саме:

  • Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 83248,8 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком збільшено на 1935,5 тис. грн., приріст становить 2,4 відсотки. Розподіл субвенції між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за погодженням з Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому проведено пропорційно до фактично нарахованих пільг і субсидій за 11 місяців 2017 року;
  • Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена в сумі 861,1 тис. грн. і у порівнянні з 2017 роком  зменшено на 99,9 тис. грн., спад становить 10,4 відсотки. Розподіл субвенції між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за погодженням з Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому проведено пропорційно до фактично нарахованих пільг і субсидій за 11 місяців 2017 року;
  • Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 45939,2 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2017 році збільшено на 5983,8 тис. грн., приріст  становить 15,0 відсотків. Законом України від 03.10.2017 № 2150 – VII “Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо підвищення пенсій” доповнено перелік одержувачів соціальних виплат, які у 2018 році здійснюватимуться за рахунок цієї субвенції, а саме: особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, компенсаційні виплати за догляд за особами з інвалідністю I групи та які досягли 80-річного віку. Розподіл субвенції між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за погодженням з Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому здійснено пропорційно до потреби в коштах субвенції на 2018 рік по діючих видах соціальних виплат з урахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення;
  • Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена у сумі 1758,1 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком збільшено на 302,0 тис. грн., приріст становить 20,7 відсотків. Головним розпорядником визнано Управління праці та соціального захисту населення виконкому;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – в сумі 851,406 тис. грн., передається районному бюджету на Золотоніську ЦРЛ;
  • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – в сумі 548,8 тис. грн. Розподіл здійснено на підставі даних щодо захворюваності населення міста на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму за 9 місяців 2017 року. Головним розпорядником коштів по галузі є виконавчий комітет Золотоніської міської ради, якому підпорядковане комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико – санітарної допомоги (сімейної медицини);
  • інші субвенції з місцевого бюджету – в сумі 294,5 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком зменшено на 622,0 тис. грн., спад становить 67,9 відсотків. Розподіл здійснено за цільовим призначенням, а саме:

  на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук – у сумі 18,6 тис. грн. по головному розпоряднику Відділу освіти;

  пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 226,6 тис. грн. по головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення;

  на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 8,4 тис. грн. по головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення;

  компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – у сумі 40,9 тис. грн. по головному розпоряднику коштів Управління праці та соціального захисту населення.

  В цілому міським бюджетом передбачено трансферти з міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 22357,9 тис. грн., а саме:

  “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” в міському бюджеті на 2018 рік передбачена в сумі 23369,1 тис. грн., з якої на надання вторинної допомоги міському жителю у сумі 19458,6 тис. грн.  передається  районному бюджету (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ місцевого самоврядування міст обласного значення, що на 3841,5 тис. грн. більше 2017 року, або на 24,6 %;

  “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – в сумі 851,406 тис. грн.  передається районному бюджету на Золотоніську ЦРЛ;

  “Субвенція на утримання обє’ктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обє’ктів спільного користування” у сумі 2047,9 тис. грн. на відшкодування оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що на 328,8 тис. грн. більше 2017 року, або на 19,1%. Обрахунок здійснено відповідно від потреби Золотоніської ЦРЛ із розрахунку витрат на 1 жителя міста.

 • Додатки до пояснювальної записки

  Додаток 1. Інформація про обсяги доходів і видатків міського бюджету за січень-листопад 2017 року 

  За 11 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло власних доходів в сумі 89775,0 тис. грн. Відсоток виконання власних доходів до планових призначень на січень-листопад поточного року склав 105,8 відсотків, досягнуто перевиконання в сумі 4883,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 27315,3 тис. грн. або на 43,7 відсотків.

  В структурі  власних доходів найбільша питома  вага наступних джерел:

  • податку на доходи фізичних осіб – 55002,4 тис. грн. (61,3 відсотків в загальних надходженнях);
  • єдиного податку –    12478,0 тис. грн. (13,9 відсотків);
  • плати за землю –       12009,3 тис. грн. (13,4 відсотки);
  • акцизного  податку –  5892,4 тис. грн. (6,6 відсотків).

  З державного бюджету за січень – листопад 2017 року  місту перераховані трансферти у сумі 178048,1 тис. грн., а саме:

  • дотації з державного бюджету  – 277,9 тис. грн.;
  • субвенції на загальну суму 176887,8 тис. грн.,  в тому числі: освітня субвенція – 29802,8 тис. грн.;  медична субвенція – 22514,4 тис. грн., з якої передано районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування  14298,2 тис. грн., та  субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та на соціально-економічний  розвиток  окремих територій – 124570,6 тис. грн.

  З обласного бюджету за січень-листопад 2017 року  місту перераховані субвенції на загальну суму 882,4 тис. грн.,  в тому числі:  субвенції на здійснення обласних програм соціального захисту та на соціально-економічний  розвиток  окремих територій – 732,4 тис. грн., на ліквідацію наслідків НС, яка сталася 01.07.2017 – 150,0 тис. грн.

  Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету станом на 01.12.2017 року склав  272228,2 тис. грн. і збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 76546,2 тис. грн.  або на 39,1 відсотки.

  За рахунок суттєвого збільшення надходжень до бюджету міста значно збільшено і його видаткову частину.  За 11 місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 241990,2 тис. грн., що на 71463,5 тис. грн. або на 70,5 відсотків більше в порівнянні з січнем – листопадом  2016 року.

  Станом на 01.12.2017 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування  наступних галузей  міста:

  • соціальний захист  населення – 126450,8 тис. грн. (52,2 відсотки);
  • освіту – 67534,6 тис. грн. (27,9 відсотків);
  • охорону здоров’я – 9047,6 тис. грн. (3,7 відсотки);
  • культура – 8658,9 тис. грн. (3,6 відсотки);
  • житлово-комунальне господарство – 4023,3 тис. грн. (1,7 відсотки);
  • транспорт –  3839,7 тис. грн. (1,6 відсотки).

  Обсяг видатків бюджету розвитку за 11 місяців  2017 року склав 10594,6 тис. грн., що на  5449,5 тис. грн. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

  До кінця року передбачається провести виплати за усіма запланованими видатками, не допустити виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2018 року.

   Виконавець:  фінансове управління Золотоніської міської ради

  Додаток 2. Прогноз міського бюджету на 2019-2020 роки

  1. Загальна частина

  Прогноз міського бюджету на 2019-2020 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України та враховує  положення Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України (зі змінами), а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від  31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки».

  Метою бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі, послідовності та передбачуваності бюджетної політики, створення  дієвого механізму  управління бюджетним процесом.

  Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

  • забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
  • вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації мережі бюджетних установ;
  • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
  • запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
  • практична реалізація участі громадян міста у процесі формування бюджету (громадський бюджет).

  Прогноз включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм (проектів), прогнозні показники міжбюджетних трансфертів.

  Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно – політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації влади та інших реформ.

  1. Індикативні прогнозні показники бюджету м. Золотоноша на 2018-2019 роки

  Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів. 

  2.1 Індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

  Доходи м. Золотоноша на 2019 та 2020 роки з прогнозовано із урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку міста, поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, тенденцій надходжень окремих податків за останні роки.

  Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

  На 2019 рік обсяг доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 121 785,0 тис. грн., що більше прогнозних показників на 2018 рік на 6785,0 тис. грн., або на 5,9 відсотків.

  На 2020 рік обсяг доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 127 874,2 тис. грн., що більше прогнозних показників 2019 року на 6089,2 тис. грн., або на 5,0 відсотків.

        Таблиця 1 Прогноз обсягів доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без субвенцій з державного та обласного бюджету) тис. грн.

  Найменування 2019 рік 2020 рік
  Податок та збір на доходи фізичних осіб 79091,4 83046,0
  Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 14,6 15,3
  Місцеві податки і збори 31844,7 33436,9
  Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів 7148,3 7505,7
  Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 254,2 266,9
  Плата за надання інших адміністративних послуг 2647,5 2780,0
  Державне мито 66,7 70,1
  Всі інші доходи загального фонду 717,6 753,3
  Разом (без трансфертів) 121 785,0 127 874,2

  Очікується, що при незмінній податковій базі протягом 2019-2020 років доходи загального фонду бюджету м. Золотоноша зростуть до 12874,2 тис. грн.

  В структурі доходів бюджету м. Золотоноша найбільш вагомим джерелом доходів залишиться податок на доходи фізичних осіб – 64,9 відсотків до прогнозних показників надходжень до загального фонду бюджету м. Золотоноша.

  Основними факторами, що впливатимуть на зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб будуть:

  • поступове підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, установах виробничої та бюджетної сферах;
  • здійснення контролю за діяльністю СПД, які приховують отримані доходи, виплачують заробітну плату з порушенням вимог податкового законодавства, виявлення фактів ухилень від оподаткування заробітної плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів (виплати заробітної плати у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії);
  • погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;
  • погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

  Таблиця 2
  Прогноз обсягів доходів спеціального фонду бюджету м. Золотоноша
  тис. грн.

  Найменування 2019 рік 2020 рік
  Власні надходження бюджетних установ 2247,1 2359,4
  Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 200,0 100,0
  Надходження коштів від продажу землі 1500,0 1500,0
  Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 6597,2 7112,1
  Екологічний податок 99,8 104,8
  Всього (без трансфертів): 10644,1 11176,3

  Очікується, що у 2019 році доходи спеціального фонду бюджету м. Золотоноша становитимуть  10644,1 тис. грн., у 2020 році – 11176,3 тис. грн.

  Прогнозні показники ґрунтуються на положеннях законодавства, макропоказниках економічного і соціального розвитку міста та динаміки надходжень за попередні роки.

  Індикативні прогнозні показники м. Золотоноша на 2019-2020 роки

  (тис. грн.)

  Назва показника 2019 рік 2020 рік
  ДОХОДИ 132 429,1 139 050,5
  Доходи загального фонду       121 785,0 127 874,2
  у тому числі:
  податок на доходи фізичних осіб 79 091,4 83 046,0
  акцизний податок 7 148,3 7 505,7
  місцеві податки і збори 31 844,7 33 436,9
  всі інші доходи загального фонду 3 700,6 3 885,6
  Доходи спеціального фонду 10 644,1 11 176,3
  Освітня субвенція з державного бюджету 27 723,0 29 109,2
  Медична субвенція з державного бюджету 24 747,9 25 985,3
  ВСЬОГО ДОХОДІВ (з врахуванням медичної та освітньої субвенцій) 184 900,0 194 145,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 184900,0 194145,0
  Видатки загального фонду – разом, у т.ч.: 171078,9 179632,7
  Органи місцевого самоврядування 20712,7 21748,3
  Освіта 96709,9 101545,4
  Охорона здоров’я 5620,1 5901,1
  Культура (із святкуванням) 6491,7 6816,3
  Фізична культура і спорт 1182,2 1241,3
  Соціальний захист та соціальне забезпечення (із молодіжними програмами) 11026,1 11577,4
  Засоби масової інформації 473,4 497,0
  Житлово-комунальне господарство 5176,3 5435,1
  Витрати на дороги 969,0 1017,4
  Інші видатки 22717,5 23853,4
  Видатки спеціального фонду – разом,  у т.ч.: 13821,1 14512,3
  за рахунок доходів спеціального фонду (в т.ч. бюджету розвитку) 8397,0 8816,9
  за рахунок коштів, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 3177,0 3336,0
  видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 2247,1 2359,4
  ФІНАНСУВАННЯ – разом, у т.ч.: 0 0
  кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в т.ч.:
  загальний фонд -3177,0 -3336,0
  спеціальний фонд 3177,0 3336,0

  3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу

  3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

  • підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;
  • забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до попереднього бюджетного періоду;
  • забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;
  • провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі;
  • розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом;
  • надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг.

  3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

  Органи місцевого самоврядування

  Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, та її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів програм соціально-економічного розвитку.

  У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

  • забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради;
  • забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно чинного законодавства.

  Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання функцій, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

   Освіта

  Пріоритетами розвитку галузі є:

  • розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів;
  • здійснення комплексу заходів з протипожежної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах міста;
  • здійснення комп’ютеризації навчального процесу;
  • продовження роботи з реалізації  енергоефективних заходів за кошти міського бюджету в закладах підпорядкованих відділу освіти;
  • налагодити в дошкільних навчальних закладах  систему електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах міста шляхом збільшення кількості груп;
  • проведення ремонтних робіт групових осередків, що не використовуються в навчально-виховному процесі;
  • закупівля твердого і м’якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
  • забезпечення штатними одиницями новостворених груп;
  • відновлення та встановлення систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації);
  • встановлення протипожежних дверей у щитові  кімнати;
  • проведення поточного ремонту електрообладнання, відновлення евакуаційного освітлення;
  • вогнезахист та обробка дерев’яних  конструкцій;
  • придбання пожежних щитів у комплекті з протипожежним інвентарем ;
  • придбання засобів наочної агітації;
  • комплектація пожежних кранів пожежними рукавами та стволами, придбання вогнегасників;
  • випробування, ремонт та установка заземлення;
  • придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста;
  • створення нових  та модернізація існуючих комп’ютерних класів;
  • забезпечення доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу;
  • впровадження та використання інтерактивних комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін – створення комп’ютерних програмно-методичних матеріалів;
  • проведення будівельно-ремонтних робіт по заміні дерев’яних віконних блоків на металопластикові склопакети;
  • утеплення фасадів;
  • модернізація внутрішніх систем опалення;
  • утеплення та ремонт покрівель;
  • встановлення ІТП;
  • заміна систем освітлення на енергозберігання;
  • заміна мереж водо- та теплопостачання.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • збільшити контингент дітей, охоплених дошкільною освітою;
  • зняти соціальну напругу в районах міста де спостерігається недостатня кількість місць в дитячих садочках;
  • забезпечення єдиного соціально – справедливого підходу щодо прийому дітей у загальноосвітні навчальні заклади;
  • забезпечення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні заклади м. Золотоноша та отримання достовірної інформації про стан дошкільної освіти;
  • створити систему протипожежного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм чинного законодавства;
  • зменшити час реагування підрозділів ДСНС у разі виникнення надзвичайної ситуації;
  • підвищити рівень протипожежної та електробезпеки в ЗНЗ міста;
  • сформувати в учнів шкіл міста систему дій під час надзвичайних ситуацій;
  • підвищити якість вивчення загальноосвітніх предметів та підготувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • забезпечити доступ учнів до сучасних науково-освітніх ресурсів;
  • розвивати  дистанційну освіту в місті;
  • підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу;
  • зменшення споживання енергоресурсів;
  • створення комфортних умов  для навчання та перебування в закладах;
  • значне скорочення комунальних витрат.

  Охорона здоров’я

  Основна мета: забезпечення збереження здоров’я громади м. Золотоноша та надання їй якісної медичної допомоги.

  Основні пріоритетні завдання:

  • розвиток первинної медичної допомоги: “Сімейний лікар”;
  • енергозбереження.

  Деталізація шляхів, з метою комплексного охоплення різних заходів, спрямованих на досягнення основних цілей:

  1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу.
  2. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
  3. Капітальний ремонт, реконструкція і модернізація будівель закладів охорони здоров’я міста

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • підвищення ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров’я міста, реалізація міських цільових програм з метою покращення якості медичного обслуговування жителів міста;
  • оптимізація процесу отримання медичних послуг населенням в закладах охорони здоров’я міста, реалізація програми електронної реєстрації пацієнтів для поліклінічних закладів охорони здоров’я міста;
  • забезпечення сучасним обладнанням закладів охорони здоров’я;
  • впровадження в закладах охорони здоров’я міста сучасних технологій тепло- та енергозбереження, реновація будівель;
  • забезпечення належного технічного стану приміщень, якісних і безпечних умов праці, покращення умов перебування хворих;
  • дотримання вимог щодо безпечної експлуатації ліфтів;
  • забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста.

  Молодіжні програми

  Пріоритетні завдання:

  • організувати оздоровлення й відпочинок дітей міста;
  • проводити заходи із інформування населення м. Золотоноша щодо соціальних послуг, які надаються сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям;
  • проводити заходи з протидії насильству в сім’ї;
  • формування у молоді основ здорового способу життя;
  • розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями;
  • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
  • створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів міста, позаміських оздоровчих таборів тощо, за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
  • закупити путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
  • проведення рекламних, інформаційно-просвітницьких кампаній, надання  консультацій щодо соціальних послуг сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям;
  • проводити інформаційно-просвітницькі кампанії протидії насильству в сім’ї;
  • проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
  • проведення круглих столів, семінарів тощо з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування у молоді основ здорового способу життя;
  • проведення заходів військово-патріотичного спрямування;
  • проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
  • проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться міськими молодіжними громадськими організаціями та структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
  • надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним;
  • проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі;
  • організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей та молоді, пропаганди патріотизму;
  • соціальний супровід і патронат, надання консультативної та безоплатної юридичної допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам звільненим з місць позбавлення волі та жертвам насилля в сім’ї.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • удосконалення системи оздоровлення та відпочинку категорійних дітей м. Золотоноша;
  • розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів міста);
  • урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових послуг;
  • забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
  • формування здорового способу життя молоді;
  • забезпечити соціальну підтримку сім’ям зокрема і багатодітним;
  • збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини;
  • вивести сім’ї з кризових ситуацій, покращити взаємовідносини в сім’ях, сформувати поняття свідомого батьківства;
  • сформувати позитивне ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі;
  • підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей;
  • покращити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями, ініціативними групами і т.п.
  • влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
  • виведення сімей з кризових ситуацій, формування свідомого відношення до батьківства;
  • забезпечення соціальною підтримкою сімей, зокрема багатодітних, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на етапі підготовки до самостійного життя.

  Культура і мистецтво

  Пріоритетні завдання:

  • створення культурного центру на базі Золотоніського міського Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка (далі – МБК);
  • розширення інформаційного простору бібліотек;
  • забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

           Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • реконструкція концертного залу;
  • покращення побутових умов МБК – ремонт внутрішніх приміщень, придбання нових меблів, оргтехніки та ін.
  • придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання;
  • створення гуртків, студій сучасного характеру;
  • реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж;
  • проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, концертів, конкурсів, проектів, програм тощо;
  • проведення майстер-класів, виставок, ярмарок hand-made та ін.;проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на базі МБК;
  • створення новітніх читальних центрів на базі читальних залів з використанням сучасних технічних засобів;
  • виготовлення друкованих роздаткових матеріалів;
  • модернізація комп’ютерної техніки та оргтехніки;
  • створення громадських інформаційних центрів з електронного урядування
  • залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо;
  • проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, флешмобів тощо;
  • активізація роботи соціального партнерства;
  • інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через сайти, блоги, сторінки в соцмережах;
  • створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів;
  • організація тренінгів, семінарів;
  • нестаціонарне обслуговування установ та громадських організацій;
  • реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді та ін.
  • реалізація мистецьких проектів дитячої творчості, конкурсів, проведення дитячих концертів на майданчиках міста;
  • придбання музичних інструментів, комп’ютерної техніки, сценічних костюмів, апаратури, нотної літератури, мольбертів, підручників, навчальних посібників, хрестоматій з курсу музичної літератури, створення фонотек;
  • проведення пленерів юних художників;
  • утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису створення при школах естетичного виховання м. Золотоноша;
  • організація майстер – класів відомими музикантами, митцями;
  • забезпечення систематичного наповнення школами естетичного виховання сайту позашкільних навчальних закладів міста;
  • капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного виховання;
  • виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв;

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвіллєвих послуг;
  • активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в місті;
  • розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва;
  • розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами;
  • створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста;
  • покращити матеріально-технічну базу;
  • збільшити кількість відвідувачів міського Будинку культури ім.Т. Г. Шевченка;
  • підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг;
  • покращити внутрішній стан приміщень МБК.
  • забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста;
  • зберегти мережу бібліотечних закладів міста та покращити їх матеріально-технічну базу;
  • збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації різноманітних культурно-просвітницьких проектів;
  • розширити нові форми та методи бібліотечної роботи;
  • покращення загального рівня обізнаності населення;
  • сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів міста;
  • створити сприятливі умови для читання та популяризації книги;
  • створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей міста, їх мистецьких проектів та ініціатив;
  • створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.
  • втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за перемогу у міських конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах;
  • забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля;
  • збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
  • збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів;
  • покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
  • покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного виховання;
  • створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста.

  Фізична культура і спорт

  Пріоритетні завдання:

  • розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, популяризація здорового способу життя серед населення;
  • забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, обласних чемпіонатах та чемпіонатах України,;
  • забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл міста;
  • залучення широких верств населення міста, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;
  • збільшення кількості учнів спортивних шкіл;
  • залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;
  • забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • збереження мережі діючої ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів спорту, що користуються популярністю у м. Золотоноша;
  • забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;
  • будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;
  • забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному рівнях чемпіонатів та кубків міста з видів спорту, що культивуються у  м. Золотоноша, спартакіади школярів та сприяти в проведення в м. Золотоноша змагань різних рівнів;
  • проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових масових заходах міста;
  • сприяти проведенню оздоровлення  вихованців ДЮСШ міста, шляхом організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;
  • забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів міського стадіону;
  • забезпечити переобладнання  приміщень міської комунальної власності в пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом;
  • збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань національного та міжнародного рівня у м. Золотоноша;
  • удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;
  • підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах Золотоніської міської ради.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
  • збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в мікрорайонах міста;
  • відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;
  • збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ Золотоніської міської ради;
  • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

  Соціальний захист

  Пріоритетні завдання:

  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення;
  • забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки;
  • підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;
  • запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються населенню;
  • підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

  Житлово-комунальне господарство

  Пріоритетні завдання:

  • послуги з комфортного проживання населення у місті – благоустрій міста (освітлення, озеленення, прибирання та інше), надання якісних житлово-комунальних послуг, здійснення ремонтів, реконструкції, будівництва  застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водо- забезпечення;
  • втілення державної житлової політики у місті, створення конкурентного середовища на ринку якісного обслуговування житла;
  • модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
  • регулювання діяльності природних монополій на місцевому ринку комунальних послуг.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • забезпечення функціонування всієї інженерної інфраструктури  міста для потреб громади;
  • організація благоустрою та забезпечення на території міста чистоти і порядку, розроблення схем санітарного очищення території міста, здійснення заходів з контролю за станом благоустрою і утримання та розвиток території, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень тощо;
  • виконання ремонтів та реконструкції, модернізації: покрівель, ліфтів, внутрішньобудинкових систем водо-, тепло- електропостачання, водовідведення, автоматичного пожежного захисту  та інше;
  • проведення робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення застосовуючи новітні методи енергозбереження;
  • проведення моніторингу якості питної води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання з висвітленням його у ЗМІ;

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • забезпечення реалізації державної політики щодо реформування розвитку у сферу житлово-комунального господарства міста;
  • забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків;
  • покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування по дорогах і тротуарах міста;
  • поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення;
  • покращення якості питної води в  м. Золотоноша.
  1. Виконання інвестиційних програм (проектів)

  Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм на 2019-2020 роки.

  За січень – вересень поточного року освоєно 105,7  млн. грн. капітальних інвестицій, що у 2,2 рази більше, ніж за попередній рік. (47,8 млн. грн.) На кожного мешканця міста припало 3644,8 грн. капітальних інвестицій. На 2018 рік, за рахунок впровадження виробничих проектів, відкриття нових виробництв та реалізації проектів у бюджетній сфері,  заплановано заходження до міста інвестиційних коштів в сумі – 162,2 млн. грн.

  Протягом січня – вересня 2017 року на платформі Мінрегіонбуду України зареєстровані 7 проектів, фінансування  яких у 2018 році пропонується здійснювати за  рахунок коштів Державного Фонду Регіонального Розвитку  по  м. Золотоноша :

  1. Будівництво індустріального парку «Золотоноша» по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області.
  2. Капітальний ремонт спортивного майданчику Спеціалізованої школи №2 м. Золотоноша Черкаської області.
  3. Капітальний ремонт вулиці Тулікова в м.Золотоноші Черкаської області.
  4. Капітальний ремонт провулків 2-й Новий та Ново-Бахівський в м. Золотоноші Черкаської області.
  5. Капітальний ремонт частини вулиці Панаса Мирного (від будинку №25 до вул. Суворова) в м. Золотоноші Черкаської області.
  6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в м. Золотоноша Черкаської області.
  7. Капітальний ремонт частини вулиці Тихої (від вул. К.Полатайло до будинку №1) в м. Золотоноші Черкаської області.

  Вартість вище перелічених проектів складає 36,6 млн. грн., з яких субвенція з державного бюджету може становить 32,9  млн. грн.

  На офіційному веб-сайті міської ради створено та постійно оновлюється розділ “Золотоноша інвестиційна”, на якому знаходиться перелік інвестиційних пропозицій, а саме земельних ділянок та нежитлових приміщень, до яких входять земельна ділянки виробничого призначення загальною площею 39,93 га по вул. Шота Руставелі (обмеженої вул.. Обухова та провул. ІІ Шота Руставелі) та двох  приміщень, які відносяться до комунальної власності міста (приміщення котелень по вул.. Соборна. 10 та вул. Шепелівська,14), які можливо запропонувати для реалізації інвестиційних проектів.

  З метою розширення промислового комплексі міста з кінця 2015 року і у 2017 році на території міста впроваджуються наступні промислові проекти:

  • будівництво заводу по переробці сої методом глибокої екстракції ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР»;
  • будівництво заводу по виробництву олії Компанії «Оіл продакшин Україна»;
  • встановлення лінії по розливу олії, яка вироблена на ТОВ «Красногірський олійний завод» для оптово-роздрібного продажу ВКФ «Дельта».

  На початку 2018 року на інвестиційній мапі міста планується розмістити додаткові інвестиційні пропозиції промислового напрямку:

  • ТОВ «Лідер АГРО Транс» – будівництво елеватора по вул. Шевченка в р-ні маслоробного комбінату ;
  • ТОВ «Термінал Золотоноша» –  будівництво елеватора по вул. Шевченка, 3а;
  • Спільно іспансько-українське підприємство ТОВ «ЗолоСол» – встановлення сонячних батарей вул. Обухова.

  Постійно проводиться робота серед бізнес-кіл міста щодо участі у міжнародних Форумах та виставках.

  Рішенням сесії міської ради затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Протягом 2014-2017 років було залучено 26 замовників  будівництва, торгівлі, підприємництва, промисловості  та укладено договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму  599367,14 грн.

  Обсяги прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 1.07.2017 року становили 12963,7 тис. дол. США, що на 3,2% більше обсягу інвестицій на початок року. У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 448,6 дол. США.