Шановні Пані та Панове! 

На початку 2017 року Європейським Союзом започаткована нова Ініціатива для органів місцевого самоврядування, а саме “Мери за Економічне Зростання”, яка зосереджена на сталому економічному розвитку, зростанні свідомості та активній участі територіальних громад  в їх розвитку. Мета цієї ініціативи – підтримка органів самоврядування на місцевому рівні для співпраці з їх бізнес-секторів та громадянським суспільством, для посилення економічного зростання, розвитку та створення робочих місць.

В травні 2017 року Золотоніська міська рада долучилась до цієї Ініціативи, підписала угоду про членство та зобов’язалась розробити програму місцевого економічного розвитку. В ході проведених аналітичних досліджень місто обирає два напрямки економічного розвитку: реконструкцію приміщення комунальної власності для розміщення в ньому Центру Надання Адміністративних Послуг (ЦНАП) та започаткування роботи Бізнес-Центру з метою підтримки приватного сектору і малого бізнесу.

Реалізація названих заходів розширить промисловий та приватний комплекси міста, сприятиме створенню нових робочих місць, що надасть можливість мешканцям міста, а особливо молоді, знаходити в рідному місті достойну роботу, яка буде приносити задоволення і прибутки. А додаткові ресурси, які надійдуть від новостворених робочих місць у формі збільшення місцевих податків, нададуть можливість розпочати реалізацію масштабного економічного проекту “Індустріальний парк “Золотоноша”.

З повагою,
Міський голова  В.О.Войцехівський

 • 1. РЕЗЮМЕ

  Місто Золотоноша приєдналося до Ініціативи ЄС “Мери за Економічне Зростання”  у червні 2017 року, а у грудні цього ж року була створена робоча група з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста  (розпорядженні міського голови №179 від 27.12.2017 додаток А), до складу якої увійшли представники влади, громадських об єднань та бізнесу. Основним завданням стояло узгодити напрямки діяльності всіх сфер міста в галузі його економічного зростання. Знайти прогалини в діяльності влади, на які першочергово необхідно звернути увагу та розробити ряд заходів щодо стимулювання відповідного сектору економіки міста, визначити які найнеобхідніші об’єкти інфраструктури відсутні в місті. Також були зібрані важливі поради від представників бізнесу щодо покращення умов їх роботи, адже саме результати успішної діяльності представників цього сектору є одним із джерел наповнення міського бюджету та вирішення ряду соціальних питань.

  Робочою групою в процесі діяльності були визначені сильні та слабкі сторони розвитку міста, його можливості та загрози. На факт скорочення представників МСП вплинули не лише зміни чинного законодавства України, а й відсутність структур, які б надавали підтримку цього сектору. Також в ході роботи були зауваження щодо інформаційного наповнення, зручності пошуку та актуальності повідомлень для МСП, на що теж необхідно першочергово звернути увагу.

  Зроблений аналіз фінансової можливості ОМС виконання певних заходів та проведене анкетування з проблемних питань у місті.

  В результаті роботи робочої групи щодо подальшого економічного розвитку міста визначено дві цілі, які ОМС буде впроваджувати в наступні два роки: покращення інфраструктури підтримки бізнесу в місті та вдосконалення системи комунікацій між міською радою та партнерами, інвесторами, бізнесом і т.д.

  В рамках визначених цілей заплановано проводити наступні дії:

  1)  оптимізація роботи міського ЦНАП;

  2)  створення Бізнес-Центру;

  3) вдосконалення та оновлення роботи офіційного сайту міста.

  Фінансування вище перелічених заходів ОМС буде впроваджувати за рахунок коштів місцевого бюджету,  за допомогою програми U-LEAD та коштів приватного бізнесу.

 • 2. ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

  Таблиця 1: План дій, стор. 12-14.

  Таблиця 2: Схема фінансування, стор. 15-16.

  Таблиця 3: Показники моніторингу, стор 17-18.

  Таблиця 4: Кваліфікація підприємств за розміром (згідно з Господарським Кодексом України) – див. додаток Б, стор. 22.

  Таблиця 5: Кваліфікація за видами економічної діяльності – див. додаток Б, стор. 23.

  Таблиця 6: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності – див. додаток Б, стор. 24.

  Таблиця 7: Оцінка співпраці на місцевому рівні– див. додаток Б, стор. 25.

  Таблиця 8: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми – див. додаток Б, стор. 26.

  Таблиця  9: Доступ до фінансування – див. додаток Б, стор.27-28.

  Таблиця 10: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі – див. додаток Б, стор.29.

  Таблиця 11: Правові та інституціональні  умови – див. додаток Б, стор. 30.

  Таблиця 12: Ситуація з кваліфікованою робочою силою – див. додаток Б, стор. 31-32.

  Таблиця 13: Як місцевість сприймається її мешканцями – див. додаток Б, стор. 32.

 • 3. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

  ЦНАП-  Центр надання адміністративних послуг

  ОМС – орган місцевого самоврядування

  МСП – малі та середні підприємства

  ВРХ – велика рогата худоба

  ІТ – інформаційні технології

  ПрАТ – приватне акціонерне товариство

  ПАТ – публічне акціонерне товариство

  ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

  ІП – індустріальний парк           

  МТД – міжнародна технічна допомога

  БФП – багатофункціональний пристрій

  МСБ – малий та середній бізнес

  План МЕР – план місцевого економічного розвитку

 • 4. ВСТУП ДО ПЛАНУ

  Економічний розвиток – це важлива складова діяльності усіх секторів громади. Основним завданням для ОМС є  забезпечення покращення економічної ситуації, сприяння розвитку бізнесу, створення робочих місць, забезпечення прозорих комфортних умов ведення бізнесу

  Базуючись на висновках проведеного аналізу цей план описує бачення та основні цілі економічного розвитку Золотоноші та узагальнює основні заходи на найближчі два роки, направлені розвиток економіки міста.

  Для реалізації запланованого першочергово ОМС необхідно спрямовувати свої дії на досягнення наступних цілей:

  1) покращення доступу підприємців та населення до адміністративних послуг через оптимізацію роботи міського ЦНАП ;

  2)  сприяння розвитку підприємництва через створення Бізнес-Центру;

  3) вдосконалення системи комунікації між міською радою та партнерами, інвесторами, бізнесом, громадськістю.

  Для  допомоги ОМС у вирішенні ряду проблемних питань при впровадженні реформ та виконання власних і делегованих повноважень наразі запропоновані різного роду нові інструменти, як фінансового спрямування, так і консультативного.  Одним із них є Ініціатива Європейського союзу “Мери за економічне зростання”.

  Золотоніська міська рада поділяє принципи та підходи Ініціативи – сприяння місцевим органам влади країн Східного партнерства у розвитку їх потенціалу задля: стимулювання економічного зростання; підвищення рівня зайнятості; забезпечення участі громадян в економічних, соціальних та культурних процесах; підвищення рівня їх добробуту та якості життя.

  При написанні плану МЕР були враховані напрямки, зазначені у Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року.

 • 5. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  У грудні 2017 року розпорядженням міського голови створено робочу групу з розробки Плану місцевого економічного розвитку, до якої увійшли спеціалісти структурних підрозділів виконкому, представники громадськості та бізнесу (див. розпорядження про створення робочої групи № 179 від 27.12.2017  – додаток А1 сторінка  23, та список членів робочої групи, додаток А2 стор. 20-21). Представники бізнесу в робочій групі склали  23,5 % від її загальної кількості.

  Члени робочої групи були розбиті на відповідні сектори, які проводили аналіз низки економічних показників минулих періодів. На основі отриманих даних було зроблено SWOT-аналіз, який  проводився повним складом робочої групи. Ця робота зайняла майже три з половиною місяці.

  Всі запропоновані напрямки подальшого розвитку розглядались на засіданнях робочої групи. Особлива увага в цьому процесі приділялась представникам приватного сектору, які додатково запрошувалися на засідання робочої групи..

  Основним дорадчим органом в процесі консультацій з бізнес спільнотою була Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, яка діє в міськвиконкомі вже понад 10 років  і до складу якої входять  70% (24 осіб)   представників малого бізнесу міста.

  В процесі роботи було визначено ряд проблем у роботі та розвитку приватного підприємництва, які потребують подальшої підтримки від ОМС, насамперед недостатність інформаційних, консультаційних, фінансових ресурсів на розвиток підприємництва, не достатньо високий рівень діалогу між владою та бізнесом, та інші. .

  Тому і було прийняте рішення обрати курс на створення сприятливих умов та стимулювання малого і середнього підприємництва міста через удосконалення роботи міського ЦНАПу, відкриття Бізнес-Центру, започаткування консультацій, навчання  та приділення максимуму зусиль та ресурсу для вдосконалення механізмів забезпечення представників бізнесу та потенційних інвесторів необхідною інформацією, введення електронного документообігу, оптимізація надання адміністративних послуг, дозволів, довідок ітд, реєстрація бізнесу, та інше.

  За час підготовки плану МЕР було проведено 5 спільних засідань робочої групи та 4 консультаційні зустрічі у секторах відповідальності її членів.

  Проект плану МЕР та інформація щодо його розробки були опубліковані на офіційному сайті міста та розглядались на засіданнях міськвиконкому та в депутатських комісіях.

 • 6.1. АНАЛІЗ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ

  Місто Золотоноша розташоване в центральній частині країни на відстані 156 км ( 2 години 15 хв) від столиці та 35 км від обласного центру. Золотоноша – найбільше місто Черкаського лівобережжя та важливий промисловий центр Черкаської області. Його територія 44,6 кв. км (із селами Згарі, Гришківка, Ярки, які підпорядковані міській раді). Найближчі аеропорти: Черкаси – 41,3 км, Бориспіль – 126,4 км.

  Залізничне та автобусне сполучення регулярне та функціонує задовільно.

  Кількість населення становить 28 720 осіб, з них чоловіки – 46,1%, жінки – 53,9%. За віковими групами населення поділяється: від 0-14 років – 4,4 тис. осіб; від 16-64 (працездатний вік) – понад 20 тис. осіб і старше 65 – 4,3 тис. осіб.  Рівень безробіття в межах 1,8% (на обліку перебуває 270 осіб). В останні декілька років зростає тенденція до збільшення відтоку працездатного населення з міста, особливо молодих фахівців. Це пов’язано з великою кількістю вакансій в більших містах з вищою оплатою праці. В період з 2011 по 2018 кількість населення зменшилася на 4,5%. Також негативною тенденцією є старіння населення. Так показник природного приросту (скорочення) має мінусове значення – 173

  Структура земель, що відносяться до міста сприяє економічному розвитку громади. Клімат Золотоноші та району – помірно-континентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, що є сприятливим для розвитку сільськогосподарського виробництва.

  Наявність вільних земель в межах міста складає 951,87 га. Але промисловий комплекс міста не віднесений в окрему територію, а межує поряд з житловою і громадською забудовою. Тому є певні обмеження в започаткуванні нових підприємств, необхідно забезпечити екологічну безпеку міста та захист оточуючого природного середовища.

  Місто Золотоноша є розвинутим промисловим комплексом області. На території міста функціонує 1634 суб’єкти господарювання з яких 1577 мікропідприємств та фізичні особи підприємці, 33 малих, 20 середніх та 4 великих підприємства (таблиця 4, додаток Б, сторінка 22).

  Зростає обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста. У 2017 році він збільшився на 5,8 млн ЄВРО  у порівняні з 2016 роком і склав 78,8 млн Євро (обсяг реалізованої продукції підприємствами міста у 2017 році у гривневому еквіваленті складав 2642,3 млн.грн.).

  Промисловість м. Золотоноша представлена 18 основними підприємствами. У розрізі видів економічної діяльності основу промисловості міста становить виробництво харчових продуктів, напоїв – 98,3%, хімічних речовин та хімічної продукції – 0,2%, постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря – 0,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 1,0%. Кількість великих компаній, які налічують понад 250 осіб співробітників не змінюється вже протягом 10 років.

  У Золотоноші сформовано потужний потенціал харчової промисловості, яка представлена 12 основними підприємствами. У місті виробляється майже третина (33 %) загальнообласних обсягів м’яса ВРХ, майже 13% – лікеро-горілчаних виробів, 12% – сирів жирних, 100% – замінників кави, екстрактів, есенції та концентратів кави чи її замінників (таблиця 3).

  Хімічна галузь займає провідне місце у виробництві парфумів і складає у загальнообласних обсягах 8,6% – мийних засобів та для чищення. Виробничу діяльність у галузі здійснюють два підприємства: ПрАТ “Золотоніська парфумерно-косметична фабрика” та ТОВ “ПКВ Золотоноша”.

  Машинобудування є стратегічно важливою галуззю промисловості міста, яка представлена ПАТ “Золотоніський машбуд”. У 2017 році в галузі машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, обсяг виробництва склав 29380,5 тис. грн, або 1,6% (від загальнообласних обсягів).

  Високий ступінь зношеності основних фондів у промисловості (від  40% до 90%) призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Водночас, на території м. Золотоноша залишаються незадіяними площі в межах 951,8 га, що можуть бути потенційним резервом для нарощування промислового потенціалу міста..

  Сектор ІТ розвинений слабо. В місті діє 3 провайдери Інтернет-послуг, мережа яких охоплює майже всю територію. Працюють 8  пунктів операторів мобільного зв’язку. Юридичні послуги надають 13 малих підприємств. Збором та утилізацією відходів займається 7 суб’єктів, з яких 1 велике та 6 приватні підприємці.. У будівельному секторі працює  13 підприємств.

 • 6.2. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні

  Налагоджено достатньо дієве співробітництво між підприємствами та ОМС, яке частково базується на особистих стосунках керівників підприємств та мерії.

  Основною платформою для діалогу, обговорення напрямків між секторальної співпраці та взаємодії є Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, яка діє в міськвиконкомі вже понад 10 років. До її складу входять 24 представника від представників різних видів економічної діяльності. Засідання Ради проводяться раз на місяць, а при потребі і частіше. На засіданнях представників бізнесу ознайомлюють з усіма проектами рішень, які розроблені муніципалітетом та впливають на його діяльність, обговорюються всі програми розвитку короткострокового та перспективного напрямків, вирішуються проблемні питання, які виникають у підприємців, при потребі запрошуються керівники інших дозвільних органів для подачі роз’яснень  нового законодавства чи їх дій.

  До співпраці з підтримки діяльності бізнесу активно долучаються  Черкаська Агенція регіонального розвитку, Агенція регіональної підтримки підприємництва та інвестицій, Черкаська торгово-промислова палата.

  В цьому році спільно з Агенцією регіонального розвитку та Фондом Василя Хмельницького K-fund розпочав роботу проект “Школа малого та середнього підприємництва”.

  Управління економіки ОМС регулярно доводить до керівників підприємств та на сайті міста інформацію про роботу даних інституцій та проектів.

  Для вирішення спільних проблемних питань підприємств (забезпечення та навчання кадрів, логістичного напрямку, наявність вільних складських приміщень тощо) та з метою організації керівників промислових підприємств у об’єднання “Клуб керівників промислових підприємств міста” організовуються неформальні зустрічі.

  Також при міськвиконкомі працює комісія з питань розвитку підприємництва, на яку теж виносяться питання діяльності бізнесу, в основному це погодження з власниками режимів роботи їх закладів (більше інформації про форми та механізми співпраці у таблиці 7, додаток Б сторінка 25).

  Не зважаючи на те, що в місті створено та працюють вищезгадані структури, діалог та співпраця між бізнесом та владою потребують подальшого вдосконалення. На жаль, відзначається низькій рівень  активності представників МСБ у вирішенні не тільки загальноміських проблем, а й в процесі обговорення та прийнятті рішень міської ради, які впливають безпосередньо на підприємницьку діяльність (наприклад податки, регуляторні акти, та ін.).

 • 6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, яка сприяє розвитку бізнесу

  Загалом, ОМС є достатньо відкритим для громадськості. Інформація про його діяльність та   виконавчих органів регулярно публікується в місцевій газеті та на офіційному сайті міста.

  Керівними принципами роботи Золотоніської міської ради є прозорість, несприйняття корупції, орієнтованість на потреби мешканців та бізнесу як замовників послуг та платників податків. Постійно проводиться робота з протидії корупції на виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції.

  Періодично проводяться опитування серед жителів міста щодо їхнього ставлення до поточної ситуації в місті та рівня задоволеності їхніх потреб. Регулярно міським головою та фахівцями ОМС проводяться зустрічі на кварталах міста, де в неофіційній обстановці громада міста знайомиться з планами діяльності, проектами, які реалізуються на території міста, вирішують проблемні питання на кварталах та задають особисті питання.

  Діючий на сьогодні ЦНАП, хоч і потребує відчутної оптимізації, у співпраці з міською радою та її виконавчим комітетом,  надає практично всі публічні послуги населенню та підприємцям (адміністративні послуги, пов’язаних з реєстрацією актів цивільного стану, земельними відносинами, нерухомим майном, нотаріальними діями, пов’язаними з успадкуванням тощо), послуги з надання публічної інформації за запитами, зокрема про вільні земельні ділянки та комунальну нерухомість, та обмежена кількість адміністративних послуг бізнесу, пов’язаних із наданням комунальних земель та майна у власність та користування, зміною цільового призначення земельних ділянок, розміщення МАФ та зовнішньої реклами, погодження режиму роботи суб’єктів господарювання. Послуги, пов’язані з реєстрацією, ліцензуванням та видачею більшості дозвільних документів суб’єктам господарювання здійснюються уповноваженими органами районного, обласного чи центрального рівня.

 • 6.4. Доступ до фінансування

  У сфері фінансів діє 6 філій банківських установ, кредитний ресурс в яких малий бізнес може отримати під 17% – 19% в межах від 10,0 тис. грн – до 20 млн грн.

  Умови надання кредитів та їх гарантування не є привабливими. Надвисокі відсоткові ставки є надто ризикованими для більшості видів економічної діяльності.  Тому підприємці не виявляють особливої зацікавленості в їх отриманні (таблиця 9, додаток Б, сторінка 27).

  З метою підтримки малого і середнього бізнесу в місті  кожні два роки затверджується відповідна Програма. На сьогодні діє  Програма розвитку МСП на 2017 – 2018 роки. Програма розроблена відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

  Заходи Програми сформовані на підставі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради, членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, громадських об’єднань і уособлюють в собі узгоджений за ресурсами, виконавцями та термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення умов для розвитку підприємництва в місті Золотоноша.

  На впровадження міської програми розвитку МСП щороку виділяються кошти в сумі 50 тис. грн, яка є суто символічною  для реальної підтримки.

  В місті проводиться роз’яснювальна робота щодо можливості отримання кредитів від Обласного Фонду розвитку підприємництва та від банківських установ на умовах співфінансування відсотків з міського бюджету.

  Існує гостра необхідність у розробці  та впровадженні сучасних інноваційних фінансово- кредитних продуктах та місцевих програмах, які забезпечать доступ бізнесу до фінансування.  Передбачається, розробкою таких програм будуть займатися експерти майбутнього бізнес центру. При необхідності, передбачається залучення зовнішньої експертизи.

 • 6.5. Земельні ресурси та інфраструктура

  ОМС проводить активну діяльність щодо заохочення підприємців освоювати нині незадіяні земельні площі та робочі приміщення. Інформація постійно висвітлюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста. Але, оскільки малий бізнес міста характеризується високою інертністю, а кількість великих та середніх підприємств майже не змінилася за останні роки, ці дії поки що є мало результативними. Внаслідок цього попит є невисоким і представлений переважно немісцевими інвесторами та незначною частиною малих підприємств, що діють в сфері торгівлі (таблиця 10, додаток Б, сторінка 29).

  До власності громади належать два  приміщення, що можуть бути використані підприємствами, але пропозиція перевищує попит. Підприємці, що діють в малому бізнесі не мають можливості розширювати свої підприємства, частково через ризикованість таких капіталовкладень, адже вони бояться втратити те, що вже мають, частково через несприйняття нововведень. Головним доказом останнього твердження є диспропорція у місцевій економічній структурі – понад 90% всіх суб’єктів  мікро- та малого бізнесу зосереджено у сфері оптової та роздрібної торгівлі, що робить дану сферу дуже конкурентною, тоді як інші сфери є мало освоєними.

  Довідково: На даний момент вже створений проект для створення ІП “Золотоноша” загальною площею 39,93 гектара. За концепцією, на його території планується створення трьох майданчиків, які будуть забезпечені  необхідною інфраструктурою. Складання сільськогосподарської техніки та електронних побутових приладів, а також переробка сільськогосподарської продукції – основні напрямки діяльності парку.. Наразі інвестор, який був би зацікавлений даним проектом відсутній, тому створення Індустріального Парку не увійшло до цього Плану, оскільки  є дуже ризикованим як в грошовому так і у часовому аспектах.

 • 6.6. Правова та інституційна база

  Місцевий ЦНАП та інші установи, з точки зору підприємств, працюють неефективно. Причиною цьому є велика кількість регуляторних актів, необхідність яких є сумнівною. Пропозиції, що до оптимізації окремих регуляторних актів час від часу обговорюються на засіданнях Координаційної Ради, але це не має системного характеру.  Передбачається, що постійних аналіз відповідних регуляторних актів та обговорення пропозицій з іх вдосконалення буде однією з функцій Бізнес Центру.

  В місті працює ЦНАП, в якому на сьогодні надається 114 видів  послуг, але він не має пристосованого для цих цілей власного приміщення. Оскільки центр розташований в орендованому приміщенні не має можливості провести його реконструкцію для удосконалення роботи адміністраторів (інформація у таблиці 11, додаток Б, сторінка 30)..

  Найбільшу проблему для підприємців представляє  процес реєстрації підприємства, що вимагає найбільшої кількості документів та часу. Ця проблема відштовхує підприємців, і негативно впливає на ділове середовище міста. Існуюча ситуація негативно впливає на ініціативність нових підприємців,  які внаслідок великої кількості бар’єрів стають дедалі більш пасивними. Місцеві установи не надають послуги в режимі онлайн, що ще більше знижує ефективність їхньої діяльності. Між установами не налагоджено ефективного співробітництва, внаслідок чого збільшується час на отримання необхідних дозволів підприємцями. Нині існує гостра необхідність у вдосконаленні інституційної бази.  План МЕР передбачає заходи щодо підвищення ефективності діяльності установ і зокрема ЦНАП, й сподівається на їх успішне впровадження.

  В місті не має інституції, яка б на постійній основі, системно та проактивно здійснювала надання бізнес-послуг та інформації підприємствам. На разі основним інструментом здійснення цієї діяльності є офіційний сайт міста, на якому публікується інформація про нові та вже існуючі можливості для підприємств, але цієї інформації бракує.

  Саме тому одним із найбільш пріоритетних напрямків розвитку нашого міста є створення Бізнес- Центру, в якому підприємці, що мають бажання та ідею створення нового підприємства зможуть отримати необхідну інформацію про фінансові можливості, консультації спеціалістів у сфері маркетингу та менеджменту, а  також зможуть отримати допомогу у вигляді послуг кваліфікованих бухгалтерів та юристів, що зможуть створити необхідну базу для подальшого існування нових підприємств.

 • 6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

  Розвиток  робочої сили є однією із оперативних цілей існуючої стратегії розвитку міста. Заклади професійно-технічної та вищої освіти готують спеціалістів, що користуються попитом на ринку праці нашого міста та в цілому в країні та за кордоном. Існує тенденція до міграції кваліфікованих спеціалістів, особливо молодих за кордон. Внаслідок цього підприємства часто не можуть повністю задовольнити свої потреби. Існуюча тенденція до міграції та проблема старіння населення в майбутньому призведуть до значного дефіциту кваліфікованої робочої сили. Вже нині спостерігаються  тимчасові дефіцити в окремих галузях, які інформують нас про реальність цієї проблеми (результати повного дослідження наведені у таблиці 12, додаток Б сорінка31-32). Щодо менш кваліфікованих кадрів, то тут ситуація є кращою: існує певна рівновага між попитом та пропозицією, що є досить стабільною. Загальний рівень безробіття  становить 1,8%.

  Найбільший дефіцит робочої сили спостерігається в переробній промисловості. Одним із завдань “Клубу керівників промислових підприємств міста” є саме співпраця у сфері підготовки та навчання кадрів. ОМС надає всіляку підтримку представникам приватного сектору у вирішенні назріваючої проблеми. Представники приватного сектору економіки міста, особливо великих промислових підприємств, останнім часом показують готовність до співпраці з міською владою та між собою, що дає можливість говорити про імовірне вирішення проблеми кваліфікованих робочих кадрів.

  Важливу роль у вирішенні цього питання повинні відгравати також і заклади освіти, але поки що їхня діяльність у цій сфері не надто ефективна.

 • 6.8. Зовнішнє позиціонування і маркетинг

  Місто вважається досить привабливим для  проживання та інвестицій (результати дослідження наведені у таблиці 13 додаток Б сторінка 32). Зокрема, серед міст області, Золотоноша займає друге місце за обсягом прямих інвестицій, поступаючись лише обласному центру.

  Міська інфраструктура потребує оновлення, адже значна частина об’єктів є фізично та морально зношеними. Місто має 3 парки та 2 стадіони, а також значну кількість зелених насаджень. Місто не характеризується як привабливе для туристів, адже більше орієнтується на розвиток промисловості, хоча вже почалася діяльність по відновленню екологічного стану річки Золотоношка та облаштування зон відпочинку на її берегах, що швидше за все, не призведе до відчутного посилення позицій міста, як туристичного центру та підвищить рівень життя жителів міста.

  Рекламні заходи у сфері туризму поки що не проводяться.

  Промисловий комплекс міста має досить відомі торгові марки, такі як лікеро-горілчана продукція –  “Златогор”, замінники кави -“MacCoffe”, напої – “Сидре Роял”, молочна продукція – “Пирятин”, “Славія”, “Яготинське”, “Здорово!” та ін., що позитивно впливає на зовнішнє позиціонування міста.

  Зовнішнє позиціонування є новим напрямком у діяльності ОМС. Офіційний веб-сайт міста, діяльність якого підтримувала Асоціація міст надає досить обмежену інформацію для інвесторів та туристів. ОМС намагається змінити ситуацію, й з 2019 року буде забезпечувати роботу офіційного сайту міста власними силами.

  Також, планується, що Бізнес-Центр буде виконувати певні дії, спрямовані на зовнішнє позиціонування та маркетинг, шляхом підтримки.розширення  експорту продукції місцевих виробників та сприяння зростанню обсягу інвестицій.

 • 7.SWOT-аналіз

  Об’єднавши результати різних аналізів, в тому числі окремих SWOT-аналізів за кожним тематичним блоком, було розроблено наступний SWOT-аналіз, сфокусований на місцевий економічний розвиток.

  Сильні сторони:

  Значний промисловий потенціал

  Вигідне розташування

  Порівняно висока якість освіти

  Сприятливі для сільського господарства природні ресурси

  Промисловий комплекс міста має досить відомі торгові марки, що позитивно впливає на зовнішнє позиціонування міста

  Слабкі сторони:

  Не розвинута інфраструктура підтримки підприємництва

  Низький рівень співпраці та діалогу між владою та бізнесом

  Відтік кваліфікованих молодих спеціалістів із міста

  Зношеність міської інфраструктури

  Недостатньо розвинена сфера послуг

   

  Можливості:

  Збільшення обсягу продажів місцевих підприємств сільського господарства та харчової промисловості у зв’язку із зростанням світового попиту на продовольчі товари

  Залучення програм та проектів міжнародної технічної допомоги

   

  Створення ефективно діючої інфраструктури підтримки підприємництва.

  Покращення діалогу та співпраці між владою та бізнесом

  Загрози:

  Дестабілізація ситуації в країні

  Різке зростання тарифів на комунальні послуги негативно впливає на соціально-економічну ситуацію міста

  Зміна інтеграційного вектору

   

  Непослідовні реформи, що нині проводяться на загальнодержавному рівні,

  ОМС буде продовжувати підтримувати ініціативи приватного сектору у сфері електроенергетики, спрямовані на використання інновацій. Важливими завданнями є створення Бізнес-Центру, поліпшення роботи міського ЦНАП, що дозволить ОМС вийти на якісно новий рівень співпраці з приватним сектором та сприятиме розвитку місцевої економіки.

  В загальному, ОМС вважає необхідним подальшу підтримку промислового сектору – великий та середній бізнес, з метою найбільш повного використання можливостей, що існують у цій сфері. Прогнозується, що даний сектор буде зростати в найближчому майбутньому за рахунок підвищення світового попиту на продовольчі товари. Також важливим напрямком діяльності ОМС є підтримка малого бізнесу – приватного підприємництва.

  Проблема відтоку молоді є найбільш нагальною для нашого міста. Для вирішення цієї проблеми ОМС проводить заходи у сфері освіти, культурного та соціального напрямків життя міста. Також проводяться заходи спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату міста, які представлені переважно адресною підтримкою окремих ініціатив. Іншою важливою проблемою залишається зношеність міської інфраструктури, але для її вирішення потрібні значні фінансові ресурси. ОМС працює над вирішенням цієї проблеми поступово, але ресурсів місцевого бюджету поки що не вистачає.

  Завдяки реалізації плану МЕРта досягнення його основних цілей  прогнозуються збільшення кількості та розширення діяльності підприємств, створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету, що наблизить громаду до створення  європейського міста з розвиненою економікою та високим рівнем життя.

 • 8. 8. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ

  Стратегічне бачення:

  «До 2020 року місто Золотоноша суттєво посилить свої позиції в якості одного з найбільших важливих промислових міст області з високим рівнем життя та розвиненутою економікою». 

  Основні цілі:

  1) покращення доступу підприємців та населення до адміністративних послуг через оптимізацію роботи міського ЦНАП ;

  2)  сприяння розвитку підприємництва через створення Бізнес-Центру;

  3) вдосконалення системи комунікації між міською радою та партнерами, інвесторами, бізнесом, громадськістю.

 • 9. ПЛАН ДІЙ

  Заходи, наведені у наступній таблиці, узгоджені між членами робочої групи та спрямовані на досягнення цілей економічного розвитку міста.

  Таблиця 1: План Дій

  * Обраховано за офіційним курсом євро НБУ на 24.07.2018

  1Євро – 30,98 грн.

 • 10. СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ

  Для фінансування заходів/дій, позначених у розділі 9 цього плану визначено індикативні  витрати та основні джерела фінансування (включаючи й потенційні), згідно таблиці №2.

  Таблиця 2: Схема фінансування

 • 11. ПОКАЗНИКИ ТА МЕХАНІЗМИ МОНІТОРІНГУ

  Для здійснення оперативного, прозорого та ефективного  моніторингу впровадження заходів плану місцевого економічного розвитку буде створено спеціальну комісію з моніторингу, та розроблено положення про її діяльність з урахуванням рекомендацій Ініціативи M4EG

  Таблиця 3: Показники моніторингу виконання плану МЕР

 • Додаток А1: Розпорядження про створення робочої групи з розробки плану МЕР

 • Додаток А2: Список членів робочої групи з розробки плану МЕР

  Масло О.М. голова робочої групи, перший заступник міського голови;
  Остроглазова В.В. заступник голови робочої групи, начальник управління економіки;
  Буряк О.І. секретар робочої групи, головний спеціаліст управління економіки.
  Члени робочої групи:
  Сьомак Н.О. секретар міської ради;
  Степовенко Г.А. в.о. начальника міського фінансового управління;
  Лукомська Т.Е. начальник управління праці та соціального захисту населення;
  Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального господарства;
  Строкань О.М. начальник відділу освіти;
  Щербатюк С.М. начальник відділу культури;
  Слюсар Л.Г. голова “Спілки підприємців м.Золотоноша”  приватний підприємець;
  Мотрич Р.М. голова міської ради ветеранів,
  Черв’якова О.С. голова міської молодіжної громадської організація “Центр розвитку молоді”;
  Веремієнко В.В.

   

  учень 10-го классу СШ №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства (за згодою батьків);
  Полегенька А. В.

   

   

  Боченкова В.В.

   

  Штанько А.А.

   

  Нелін І.І.

   

   

  молодіжний мер “Золотоніська молодіжна рада”студентка І курсу групи В  Золотоніського коледжу ветеринарної медицини БНАУ (за згодою);

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики та розвитку фізичної культури та спорту, приватний  підприємець ;

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань розвитку підприємництва, приватний підприємець;

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності, приватний підприємець.

   

 • ДОДАТОК Б

  Таблиця 4: Кваліфікація підприємств за розміром (згідно Господарського Кодексу України)

   

  Тип

  Кількість підприємств

  Мікро-бізнес (Приватний підприємець) 1577
  Малий бізнес 33
  Середній бізнес 20
  Великий бізнес 5
  Всього 1635

  Таблиця 5: Кваліфікація за видами економічної діяльності

  Види діяльності                                                 У тому числі
  Усього, одиниць Підприємства,

  одиниць

  ФОПи,

  одиниць

  % до загальної кількості
  Усього 1634 108 1526 100%
  Сільське,лісове та рибне господарство 25 23 2 1,529
  Промисловість 31 22 9 1,897
  Будівництво 13 11 2 0,796
  Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1473 20 1453 90,147
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 25 11 14 1,529
  Тимчасове розміщування й організація харчування 23 2 21 1,408
  Інформація та телекомунікації 2 1 1 0,122
  Фінансова та страхова діяльність 1 1 0 0,061
  Операції з нерухомим майном 10 7 3 0,612
  Професійна, наукова та технічна діяльність 7 3 4 0,428
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0 0 0 0
  Освіта 2 0 2 0,122
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5 1 4 0,306
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 0 1 0,061
  Надання інших видів послуг 16 6 10 0,979

  Таблиця 6: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

  Види діяльності

                                     Кількість та % компаній

  Усього        Мікро          Малі      Середні         Великі
  одиниць % одиниць % одиниць % одиниць %
  Сільське,лісове та рибне господарство 25 12 0,761 3 9,091 8 40 2 50
  Промисловість 31 16 1,015 6 18,182 7 35 2 50
  Будівництво 13 7 0,444 4 12,121 2 10 0 0
  Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1473 1461 92,644 11 33,333 1 5 0 0
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 25 19 1,205 4 12,121 2 10 0 0
  Тимчасове розміщування й організація харчування 23 22 1,395 1 3,03 0 0 0 0
  Інформація та телекомунікації 2 2 0,127 0 0 0 0 0 0
  Фінансова та страхова діяльність 1 1 0,063 0 0 0 0 0 0
  Операції з нерухомим майном 10 8 0,507 2 6,061 0 0 0 0
  Професійна, наукова та технічна діяльність 7 5 0,317 2 6,061 0 0 0 0
  Освіта 2 2 0,127 0 0 0 0 0 0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5 5 0,317 0 0 0 0 0 0
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 1 0,063 0 0 0 0 0 0
  Надання інших видів послуг 16 16 1,015 0 0 0 0 0 0
  Разом: 1634 1577 100 33 100 20 100 4 100

  Таблиця 7: Оцінка співпраці на місцевому рівні

   Назва та/або функція (сфера, де саме

  застосовується /тема якої вона стосується)

  Залучені інституції/особи      Досягнення

  Оцінка

  Координаційна рада з питань розвитку підприємництва 24 підприємця, що представляють різні сфери бізнесу та представники міської влади Зібрання проводяться кожного місяця, а за необхідністю частіше; завдяки дії Координаційної ради підвищилася ефективність робити ОМС в сфері розробки та реалізації програм місцевого економічного розвитку; вдосконалилася співпраця між ОМС та приватним сектором економіки; співпраця здійснюється на етапі планування проектів та під час їхньої реалізації. Цілком  корисно, але недоліком є пасивність представників МСБ, що робить співпрацю менш ефективною
  Комісія з питань розвитку підприємництва ОМС, представники бізнесу Комісія працює на постійній основі; в основному робота комісії зосереджена на погоджені з власниками режимів роботи їхніх закладів; також комісія вирішує інші питання діяльності бізнесу. Корисно, так як до її створення, повноваження всякого роду дозволів були у виконавчого комітету, засідання якого розтягувались в часі. Виконком делегував свої повноваження даній комісії і видача необхідних погоджень, дозволів скоротилась в часі втричі.
  “Клуб керівників промислових підприємств міста” 15 Представників  найбільших промислових підприємств міста. 15 кадровиків, 15 представників інженерних служб підприємств міста Зустрічі проводяться періодично; покращилася співпраця керівників підприємств щодо вирішення проблем, що стосуються логістики, використання складських приміщень та підготовки кадрів, внаслідок чого наявні можливості кожного підприємства, що входить до об’єднання тепер використовуються в повній мірі  та більш ефективно ніж раніше Корисно. Це об’єднання є прикладом для інших підприємств міста щодо використання різних форм співпраці для більш ефективного використання ресурсів.

  Таблиця 8: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

  Галузь зростання (підгалузь) Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг з підтримки бізнесу
  Промисловість,  інформація та телекомунікація. Організація діяльності (підприємці, які організовують нову справу часто не мають достатніх знань про всі аспекти діяльності підприємства). Дана проблема може бути вирішена шляхом надання консультацій професійними менеджерами та  бухгалтерами в Бізнес-Центрі.
  Промисловість, будівництво. Доступ до фінансових ресурсів. Вдосконалення існуючого системи повідомлення підприємців про національні або донорські програми з підтримки підприємництва шляхом створення окремого розділу на офіційному сайті міста, де буде постійно оновлюватися інформація та надання консультацій потенційним учасникам цих програм щодо участі в них у Бізнес-Центрі.
  Сфера послуг Створення бізнес-плану. Нові підприємці не завжди знають як розробити правильний та реальний бізнес-план, створення якого є необхідною умовою для зацікавлення інвесторів. Вирішити цю проблему можна шляхом надання консультацій та допомоги кваліфікованими спеціалістами в Бізнес-Центрі. Також на першій стадії розвитку малих підприємств надання безкоштовної послуги бухгалтерського обліку, яка в подальшому буде однією із доходів Бізнес-Центру.

  Таблиця 9. Доступ до фінансування 

  Фінансова установа (донор) Категорії отримувачів (гранту) Галузь (діяльність), якій надається пріоритет  при фінансуванні Мінімальний та максимальний розмір кредиту (гранту) Вимоги (річний відсоток, застава, тощо)
  АБ «УКРГАЗБАНК» Суб’єкти МСБ Від 25,0 до 150000,0 тис. грн. Річний відсоток

  17 – 19,7%, застава, можливий овердрафт без застави

  АТ «Райффазен Банк Аваль» Суб’єкти МСБ Кредит на інвестиційні цілі Від 50 до 500,0 тис. грн. Річний відсоток

  24-28 %, без заставний

  Кредит на інвестиційні цілі Від 50 до 30000,0 тис. грн. Річний відсоток

  9,1-18,0 %, заставний кредит

  АК КБ «ПРИВАТБАНК» Суб’єкти МСБ

  (юридичні особи)

  Кредитний ліміт на поточний рахунок Від 10,0 до 1000,0

  тис. грн.

  Річний відсоток – 21%
  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Відновлювальна Кредитна лінія для клієнтів МСБ Від 500,0 до 2000,0 тис. грн., долар, євро. Термін – до 12 місяців Річний відсоток – 19% (гривні), в валюті  – 8%; застава
  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Кредит під депозит

   

  Від 50,0 до 10000,0 тис. грн. Термін –  до 12 місяців.
  Суб’єкти МСБ

   

  Фінансовий Лізинг

   

  Від 200,0 до 300000,0 тис. грн. Термін 12-60 міс, Річний відсоток – до 19% (залежно від партнерської програми)
  Суб’єкти МСБ КУБ

  (для Позичальників – клієнтів агросектору можливість відтермінування платежу)

  Від 50,0 до 1000,0 тис.грн. Термін  – 12 місяців, щомісячна ставка – 2%
  Суб’єкти МСБ

   

  Невідновлювальна Кредитна лінія Від 500,0 до 2000,0 тис.грн.

  (для нерухомості до 15000,0 тис.грн.)

  Термін – до  5 років, Річний відсоток

  – 19%,  застава

  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Кредитна лінія «Агросезон» Від 50,0 до 20000,0 тис.грн. Термін – до 24 місяців
  Фізичні особи-підприємці Кредитний ліміт на поточний рахунок Від 5,0 до 500,0 тис.грн. Ставка за кредитним лімітом – 21%,
  Фізичні особи-підприємці Кредитний ліміт Підприємницький Від 10,0 до 75,0 тис.грн. Річний відсоток – 30%
  АТ «Ощадбанк» Суб’єкти МСБ Кредит на поповнення обігових коштів для фінансування виробничих потреб у формі відновлювальної кредитної лінії Не обмежений Річний відсоток

  17,5 %, застава – рухоме та нерухоме майно

  Кредит на придбання  транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та обладнання Від 10,0 до 20000,0 тис. грн.. Річний відсоток

  17,5 %, застава – придбане майно

  Фізичні особи-підприємці Мікрокредитування

   

  Від 50,0  до 5000,0 тис. грн. Від 24,0% річних без застави
  АТ «Ощадбанк» Суб’єкти МСБ Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами  у галузі тваринництва У розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку
  Міська рада Суб’єкти МСБ Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами Кредит на рік в межах 1 млн.грн Ставка визначається за конкурсом банківської установи

  Таблиця 10: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

  Виражені потреби приватного сектора за типом інфраструктури Існуючі умови задоволення потреб в цьому сегменті

  Можливі потреби в майбутньому(протягом 6 років)

  Мікрокомпанія або приватний підприємець-ФОП –  з площами спільного користування або без них Достатня кількість, пропозиція перевищує попит Не достатній рівень пропозиції з огляду на високо ймовірну зміну місцевої економічної структури та підвищення попиту на виробничі приміщення та інфраструктуру
  Офісні приміщення  – з площами спільного користування або без них Попит на цю інфраструктуру майже відсутній, як і пропозиція Очікується зміна в місцевій економічній структурі і розширення попиту на цю інфраструктуру внаслідок ширшого використання інновацій та зосередження на відносно нових  та неосвоєних галузях
  Бізнес-Центр Відсутній Бізнес-Центр.

   

  Попит на ці послуги середній.

   

  Існує дуже висока ймовірність появи достатньо високого попиту на цю інфраструктуру внаслідок більш широкого використання  інноваційних технологій та розвитку відносно нових галузей економіки
  Бізнес

   

  Індустріальний парк

  Існує необхідність у створенні ІП представлена досить вагомим попитом; проект ІП «Золотоноша» вже на стадії реалізації Протягом найближчих 6 років планується створення, організація діяльність та розвиток ІП; можливі потреби будуть цілком задоволеними

  Таблиця 11: Правові та інституціональні умови

  Існуючі проблеми в сфері регулювання Високий/низький негативний вплив Відповідальний регулюючий орган

  Можливість пом’якшення/поліпшення на місцевому рівні

  Реєстрація підприємства потребує час та копії різного роду документів Дуже високий негативний вплив ЦНАП Запровадження подачі необхідних  документів в режимі онлайн; вдосконалення системи через більш ширше запровадження  передачі інформації  в електронній формі
  Зниження ділової активність через недостатньо ефективну діяльність регулюючих органів Високий негативний вплив Всі регулюючі органи Поліпшення можливе майже виключно через вирішення інших існуючих проблем у сфері регулювання, а також через заохочення підприємців брати участь у спільних із міською владою заходах спрямованих на підвищення ефективності діяльності регулюючих органів. Це дозволить визначити проблеми, які найбільше шкодять місцевому бізнесу.
  Недостатньо ефективне співробітництво між різними установами Невисокий негативний вплив Всі регулюючі органи Поліпшення ситуації через запровадження обміну інформацією в електронній формі

  Таблиця 12: Ситуація з кваліфікованою робочою силою

  Галузь Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою Прогнозована ситуація у майбутньому

  Можливі напрямки дій

  Промисловість Незначний дефіцит робочої сили Можливий значний дефіцит кваліфікованих кадрів Підвищення умов праці та покращення інших чинників, які можуть позитивно вплинути на бажання молодих кваліфікованих спеціалістів до працевлаштування в нашому місті
  Будівництво Відповідність попиту пропозиції Можливий дефіцит робочої сили Посилення стимулів до фізичної праці –  вища заробітна плата і т.п.
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів Незначний дефіцит Дефіцит Потрібні додаткові дії  самих представників малого бізнесу в частині легального оформлення трудових відносин з робітниками.
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність Незначний дефіцит Дефіцит Підвищення умов праці
  Тимчасове розміщення й організація харчування Незначний дефіцит Дефіцит Потрібні додаткові дії  самих представників малого бізнесу в частині легального оформлення трудових відносин з робітниками.
  Інформація та телекомунікація Перевищення попиту над пропозицією Можлива незначна зміна ситуації Підвищення заробітної плати та посилення інших стимулів до праці
  Фінансова та страхова діяльність Відповідність попиту пропозиції Зміна ситуації не передбачається Додаткові дії не потрібні
  Операції з нерухомим майном Рівновага Можливий дефіцит Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Професійна, наукова та технічна діяльність  Невеликий дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування Невеликий дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молодих спеціалістів до роботи на місцевих підприємствах
  Освіта Рівновага Приватний сектор освітніх послуг міста буде слабшати через дію нової реформи освіти за якою в працівників освіти буде більше стимулів до роботи на державу Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок Дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті

  Таблиця 13: Як місцевість сприймається її мешканцями

  Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців Ступінь важливості (1-5) Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканців

  Ступінь важливості  (1-5)

  Значний промисловий потенціал 1 Незначні перспективи для молоді 1
  Природні ресурси(ґрунт) 2 Зношеність інфраструктури 2
  Зручне розташування (оптимальна відстань до обласного центру та столиці)

   

  3  

  Довготривалість

  будівництва значних інфраструктурних об’єктів

   

  3
  Якісна освіта 4 Недостатньо комфортний рівень життя 4
  Якісні міські пасажирські перевезення 5 Слабко розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля 5
                              Можливі дії, легкі для втілення          Під керівництвом
  Проведення заходів (таких як екскурсії на місцеві підприємства), спрямованих на молодь(переважно учнів шкіл), з метою переконання їх у перспективності місцевого підприємництва Виконавчий комітет міської ради
  Започаткування в місцевих технічних закладах освіти навчання кваліфікованих спеціалістів, які необхідні місцевим підприємствам Виконавчий комітет міської ради

  Промислові підприємства міста

  Професійний ліцей

  Проведення літніх тренінгів (переважно за участі молоді та школярів) на яких місцеві підприємці будуть розповідати молодому поколінню про можливості власного міста, про його перспективність та про його переваги Виконавчий комітет міської ради