Детальний план території частини кварталу, обмеженої  залізничною колією та земельною ділянкою по вул. Богодухівська, 24 в м. Золотоноша 

Замовник: Золотоніська  міська  рада: 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
м. Золотоноша вул. Садовий проїзд, 8, код ЄДРПОУ 04061197.

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний  план  є  містобудівною  документацією  місцевого  рівня,  яка  визначає функціональне  призначення,  параметри  забудови  земельної  ділянки  з  метою розміщення  об’єкту  будівництва,  формування  принципів  планувальної  організації забудови,  уточнення  в  більш  крупному  масштабі  положень  схеми  планування території  району,  визначення  планувальних  обмежень  використання території   згідно  з  державними  будівельними  та  санітарно-гігієнічними  нормами, формування  пропозицій  щодо  можливого  розташування  об’єкту  в  межах  однієї проектної  території  із  дотриманням  вимог  містобудівного,  санітарного, екологічного,  природоохоронного,  протипожежного  та  іншого  законодавства  з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад  та  зміст  детального  плану  території», визначення  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Метою  даного  детального плану є аналіз планувально – просторової організації  та   існуючих   планувальних   обмежень  території , що прилягає до залізниці та  ділянки по вулиці Богодухівська, 24, обґрунтування можливості завершення будівництва та здачі в експлуатацію існуючого недобудованого виробничого комплексу по зберіганню та переробці зерна кукурудзи на біоетанол та кормові добавки, що розташований на цій території по вул. Богодухівська, 20 з  визначенням містобудівних умов та обмежень щодо  проектування  завершення будівництва об’єктів  зазначеного комплексу.

Проектом  детального  плану території проведений містобудівний аналіз забудови  земельної   ділянки  по  вулиці   Богодухівська, 20,  яка знаходиться в оренді ТОВ «Санолта Протеїн». Тут   розташовані незавершені будівництвом будівлі і споруди виробничого комплексу по зберіганню та переробці зерна кукурудзи на біоетанол та кормові добавки, що належать  цьому товариству на праві приватної власності. Даним детальним планом обґрунтована можливість та визначені умови щодо  продовження та завершення будівництва вищезазначеного комплексу для здачі його  в експлуатацію.  Основні проєктні показники потужностей виробництва заводу.

  •     Переробка зерна кукурудзи – 350000 тон/рік;
  •     Виробництво біоетанолу ( спирту етилового зневодненого) -100000 тон/рік;
  •     Виробництво гранульованих кормових продуктів( барди) – 105824тон/рік;
  •     Витрати води питної  –  850144 м3 /рік.

     Крім того, детальним планом  запропоновано уточнення просторово – планувального  каркасу даного району міста із формуванням поперечного профілю вулиці Богодухівської.

Детальний план виконаний на підставі генерального  плану  міста  Золотоноша, розробленого Київським державним інститутом «Дніпромісто»  у 1991 році і затвердженого рішенням Золотоніської  міської ради від 11.08.1997 року № 10-12-22.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  дана планована діяльність, що включає будівництво комплексу по зберіганню та переробці зерна кукурудзи на біоетанол та кормові добавки (виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції менше 300 тонн на добу (середній показник за квартал), підпадає під 2 категорію видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу на довкілля. 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– на геологічне середовище – не впливає, будівництво здійснюється відповідно до результатів інженерно-геологічних досліджень, виконуються всі необхідні підготовчі та попереджуючі роботи. Виконуються заходи по технічній експлуатації об’єкта;

– на повітряне середовище – джерелами утворення шкідливих речовин є технологічне обладнання  комплексу по зберіганню та переробці зерна кукурудзи на біоетанол та кормові добавки.

– фізичні фактори – джерела вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики на об’єкті відсутні.

– на водні об’єкти – не впливає, скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, джерелом водопостачання служать шість існуючих свердловин. Водовідведення стоків виконується до мережі міської каналізації. Відведення опадових вод з покрівлі передбачається через водоприймальні лотки елементів мощення.

– на мiкроклiмат – не впливає;

– на ґрунти – не впливає, верхній родючий шар ґрунту знімається і в подальшому буде використовуватись на ділянках озеленення, після закінчення будівництва виконується комплексний благоустрій території.

– на тваринний i рослинний світ – не впливає. На території, що відведена під забудову заповідні зони та ландшафтні парки відсутні. Після закінчення будівельних робіт територія озеленяється та упорядковується.

– на соціальне середовище – позитивний, створення сучасної інфраструктури, створення робочих місць.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті –  відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» – проєктування  на інших земельній ділянці.

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

–  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо;

– враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації;

– врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення;

– проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

  Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  –  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  –  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи – передбачення системи моніторингу.

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до

Золотоніської міської ради за адресою: Садовий проїзд, 8, Золотоноша, Черкаська область, 19700, тел. (04737) 2-38-42, e-mail: zolomvk@ukr.net

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до 05.10.2023 р.