1. Мета проведення робіт:проведення земельних  торгів.
  2. Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка площею 0,1253 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, землі житлової та громадської забудови, місце розташування: вул. Обухова, 58 а в м. Золотоноша, Черкаська область.

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), згідно ст. 135 Земельного кодексу України.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензій;

– копії кваліфікаційних документів ліцитатора, якого буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності) ;

– інформація про продані лоти за 2017 рік (з продажу на земельних торгах права оренди): кількість (шт.), стартова ціна грн., ціна  продажу (грн.),  ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (в грн. та у %) з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах або завірені копії).

  1. Строк подання конкурсної документації:

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Садовий проїзд, 8 місто Золотоноша, Черкаська область, 19700,
(1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

  1. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 22 серпня 2018 року о 11-00 годині у приміщенні Золотоніської міської ради (19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Садовий проїзд, 8, зал засідань).

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, місто Золотоноша, Черкаська область, 19700, (1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

Телефон для довідок (04737) 5-22-95,

– контактна особа Луцик Галина Миколаївна – секретар комісії;

– Веснін Ігор Володимирович – начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин — заступник голови комісії.