Обгрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Золотоніської міської ради; 19702, Україна, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, будинок 8; код за ЄДРПОУ – 04060849; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):Послуги зі встановлення (зміни) межі міста Золотоноша (ДК 021:2015-71340000-3 – Комплекснi iнженернi послуги) 
 1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-23-016071-a 
 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Виконувана послуга: Встановлення (зміни) межі міста Золотоноша.

1.1. Підставою для надання послуг зі встановлення (зміни) межі міста Золотоноша, а саме – виготовлення Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Золотоноша є:

– рішення Золотоніської міської ради від 15.12.2020 № 2-39/VIII.

2.1. Характеристика об’єкту:

1) місце розташування: Черкаська область, Золотоніський район, Золотоніська міська територіальна громада (КОАТТУ/КАТОТТГ: місто Золотоноша 7110400000/ UA71040090010057400). Існуюча площа міста згідно даних Державного земельного кадастру – 21,65 км2. Проектна площа міста згідно актуалізованого Генерального плану – 24,1 км2.

3.1. Вихідні дані:

 1. правовстановлюючі документи юридичної особи;
 2. наявні розпорядчі документи про встановлення та зміну меж міста Золотоноша;
 3. наявні матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;
 4. наявні планово-картографічні матеріали;
 5. наявні дані містобудівної документації;
 6. наявні дані Державного земельного кадастру;
 7. за необхідності й інші документи, що містять вихідні дані, які є в розпорядженні Замовника.
 8. Вимоги до надання послуг зі встановлення (зміни) межі міста Золотоноша:
 9. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Золотоноша повинен відповідати вимогам статті 46 Закону України «Про землеустрій», бути погодженим згідно з вимогами статті 186 Земельного Кодексу України, а інформація про межу міста повинна бути внесена до Державного земельного кадастру згідно вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру від 17.10.2012 № 1051.
 10. Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами наданих послуг:
 11. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Золотоноша, погоджений згідно з вимогами статті 186 Земельного Кодексу України;
 12. Витяг із Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці (м. Золотоноша) який безпосередньо сформований в процесі внесення даних про межу міста до Державного земельного кадастру.

Проект виготовляється у трьох примірниках (перший – Замовнику у паперовому вигляді, другий – Виконавцеві в електронному вигляді, третій – Державному фонду документації із землеустрою в електронному вигляді).

Інші вимоги:

Учасник в складі тендерної пропозиції надає:

– сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018 ІDT);

– сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 ІDT) «Системи управління якістю. Вимоги», дійсного на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

– сертифікат на систему екологічного управління  ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 ІDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», дійсного на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

– сертифікат на систему управління щодо протидії  корупції ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016 ІDT), дійсного на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій.

– інформацію у довільній формі про поновлення доступу інженерам – землевпорядникам               до Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану, інформація про яких наведено у довідці на виконання вимог підпункту 5.1.2 пункту 5 Розділу ІІІ ТД, із зазначенням дати та номеру наказу(ів) Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру              та порядкового номеру відповідного запису у його додатку щодо кожного зазначеного учасником сертифікованого інженера – землевпорядника, якому поновлено доступ;

– документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо укладення договору про закупівлю, а саме:

– копія Статуту в останній чинній редакції (з відміткою державного реєстратора у разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) до 01.01.2016.) У разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) після 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» учасник повинен додатково надати у складі тендерної пропозиції інформацію стосовно коду доступу за яким можливо здійснити перегляд чинних установчих документів юридичної особи (Статуту в новій редакції). У разі, якщо учасник створений та діє на підставі модельного статуту, учасник повинен додатково надати у складі тендерної пропозиції рішення засновників про створення такої юридичної особи;

– копії наказу (розпорядження) та протоколу зборів засновників (учасників, акціонерів) або довіреності (доручення) або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника на підписання договору про закупівлю;

– копії фінансової звітності «Баланс» та «Звіт про фінансові результати» за 2022 рік з документальним підтвердженням про подання фінансової звітності до органів Державної податкової служби України;

– копії фінансової звітності «Баланс» та «Звіт про фінансові результати» за І-ше півріччя 2023 року з документальним підтвердженням про подання фінансової звітності до органів Державної податкової служби України;

– копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань виданого або сформованого не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про дану закупівлю. Витяг обов’язково має містити:

– відомості про керівника учасника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені учасника юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

– дані про хронологію реєстраційних дій.

– довідка у довільній формі, якою підтверджується, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно рішення міської ради від 15.12.2020 № 2-39/VIII та рішення міської ради „Про рішення сесії Золотоніської міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 25-61/VIІІ „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік” від 22.09.2023 № 34-10/VIII. 
 1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну послуги відповідно до розцінок які надані постачальниками аналогічних послуг

 1. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.