1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (продаж права оренди).
  2. Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка орієнтовною площею 6,0 га для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, місце розташування: по вул. Мічуріна, м. Золотоноша, Черкаська область;

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензій;

– копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

– кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

  1. Строк подання конкурсної документації:

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Садовий проїзд, 8, місто Золотоноша, Черкаська область, 19700,
(1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

  1. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 22 серпня 2018 року о 10-00 годині у приміщенні Золотоніської міської ради (19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Садовий проїзд, 8, зал засідань).

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, місто Золотоноша, Черкаська область, 19700, (1-й поверх, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин).

Телефон для довідок (04737) 5-22-95,

– контактна особа Луцик Галина Миколаївна – секретар комісії;

– Веснін Ігор Володимирович – начальник управління архітектури, регулювання  забудови та земельних відносин — заступник голови комісії.