Детальний план території в межах земельної ділянки  ОСТ «Славутич» з прилеглою до нього територією в адміністративних межах Золотоніської міської ради, за межами села Коробівка.

Замовник: Золотоніська  міська  рада: 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н,  м. Золотоноша вул.  Садовий проїзд, 8, код ЄДРПОУ 04061197.

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний  план  території  в  межах  земельної  ділянки  ОСТ « Славутич» з прилеглою до нього територією  в адміністративних межах Золотоніської міської ради , за межами села  Коробівка» (далі – ДПТ), розроблений відповідно  до Рішення  Золотоніської  міської  ради від 27.07.2021 року  №  10-57/VIII  «Про  розробку  детального  плану  території  в  межах  земельної  ділянки  ОСТ « Славутич».

     Даний проект детального плану території розроблений з метою :

–    уточнення положень планувальної структури  Золотоніської територіальної громади в  районі  існуючого  об’єднаного  садівничого  товариства «Славутич», за  межами  населеного пункту,  в адміністративних межах колишньої Коробівської сільської ради;

 –    обґрунтування  та  визначення  загальних  параметрів (конфігурації, площі та меж) території товариства з урахуванням ситуації, що склалась.

–   розроблення  планувально –  просторової  організації забудови проектної території після проведених робіт по інженерній підготовці та облаштуванню відкритих дренажних каналів з  розподілом її на окремі земельні ділянки;

–   визначення та встановлення планувальних обмежень з наданням  пропозицій щодо освоєння і розвитку прилеглих територій  згідно з державними будівельними та санітарно – гігієнічними нормами і правилами,  водоохоронними та екологічними вимогами,  уточнення містобудівних умов і обмежень для будівництва  і реконструкції  будівель та споруд на зазначеній території.

Метою даного детального  плану  території,  є  уточнення положень планувальної структури території  Золотоніської територіальної громади в районі, що прилягає з західної сторони до села Коробівка.  Аналіз умов  функціонування ОСТ  «Славутич», обґрунтування конфігурації  та  остаточної  площі   території  товариства,  фіксація результатів  проведених робіт по облаштуванню дренажних каналів та інженерній підготовці, розроблення планувально – просторової організації проектної території з розподілом її на окремі земельні ділянки, визначення та встановлення планувальних обмежень, згідно з державними будівельними нормами та санітарно – гігієнічними вимогами, уточнення містобудівних умов і обмежень на будівництво і реконструкцію будівель і споруд на зазначеній земельній ділянці  з  подальшим  оформленням  необхідної  землевпорядної  та  проектної   документації. Надання  пропозицій  щодо  функціонального призначення  та освоєння прилеглих до ОСТ  «Славутич» територій.   При  цьому  потрібно забезпечити  дотримання  усіх  державних містобудівних, будівельних, екологічних, санітарних та  протипожежних  норм  і правил.

Функціональне призначення території в межах садівничого товариства зберігається і передбачається  для ведення колективного та індивідуального садівництва.

Режим забудови території ділянки  товариства встановити  таким , що  відповідатиме  її  фактичному цільовому призначенню. При цьому слід врахувати, що значна частина території товариства зайнята  відкритими дренажними водними каналами з відповідними береговими смугами, які потребують певних обмежень господарської діяльності згідно з Водним та Земельним кодексами та іншими законодавчими і нормативними актами.

Даним  детальним  планом  пропонується  також  освоєння  земельної ділянки, що прилягає до  північно – західної частини  ОСТ «Славутич» для індивідуального садівництва. Поруч з цією територією ( південніше) знаходяться ділянки, які були свого часу надані у власність для ведення особистих селянських господарств. Пропонується змінити їх цільове призначення на ділянки для індивідуального садівництва та ввести  до складу садового товариства  «Будівельник». До складу цього товариства доцільно ввести і ділянки, які розташовані на південний схід від нього, на території  ОСТ  «Славутич», але відокремлені від неї існуючим   дренажним  каналом, тому що під’їзд до них може бути здійснений тільки через територію СТ « Будівельник».

Для  індивідуального  садівництва може бути використана також ділянка, що знаходиться у південно – східній частині  проектної території. Крім того, тут  можна  розташувати  спортивні та ігрові майданчики. Ділянка прилягає до під’їзної   дороги  від  села  Коробівка  та до існуючого магістрального дренажного  каналу   з береговою  смугою  10 метрів.    Зараз  ділянка  заболочена  з  великою  кількістю водних блюдець,  що поросли травою, очеретом  та  чагарниками.   Тому  ця  територія, а також вищезазначені ділянки,   потребують  для  освоєння за новим цільовим призначенням  відповідної  попередньої  інженерної підготовки – підсипки або намиву до відміток поверхні не нижче  83,5 м у Балтійській системі висот та  рівня  ґрунтових  вод  не  вище  2,5 м  від  поверхні.

З метою усунення впливу Кременчуцького водосховища на територію садівничого товариства через мережу відкритих водних каналів, а також зворотного  впливу від них  на водосховище пропонується влаштувати захисну дамбу, яке перекриє зв’язок каналів з водосховищем.

У південній частині проектної території, що розглядається детальним планом,  вздовж під’їзної  дороги від Коробівки  необхідно передбачити  намив шириною 100 метрів з відміткою поверхні 81,5 м, щоб зовнішня границя прибережної захисної смуги Кременчуцького водосховища на даній ділянці проходила  за  межами  дороги і не заходила на територію ОСТ « Славутич». У західній частині, в районі  першої  черги  товариства («Старого Славутича»), яка існує у такому вигляді вже більше 25 років, пропонується також влаштувати намив, щоб відокремити існуючу затоку від водосховища. Це дозволить змінити статус  затоки  на окремий  став,  площею менше 3,0 га, зменшити прибережну смугу від нього  до 25 метрів,  віддалити берегову лінію  водосховища  і  змістити зовнішню границю  прибережної захисної смуги водосховища від території садівничого товариства за його межі. Після  реалізації  цих  заходів  98,3% території  ОСТ « Славутич»  (за винятком 14 існуючих приватизованих садових ділянок загальною площею 1,2 га, які  знаходяться у Старому Славутичі), буде  перебувати  поза межами прибережної захисної смуги водосховища шириною 100 м.

 Для ділянок, що залишаються у прибережній смузі, необхідно забезпечити  суворе дотримання встановленого  режиму  господарської   діяльності  і застосувати положення абзаців 2 та 3 підпункту 7 ст. 89  Водного  кодексу України.

 Крім того, проектом пропонується, як варіант,  виконання додаткового   намиву, який дозволить перенести (віддалити) берегову лінію  існуючої затоки водосховища, що підходить також і до території  СТ « Будівельник»,  на  нормативну  відстань  100 метрів від меж обох садових товариств.

Детальний план території має зв’язки та узгоджується з іншими  документами державного планування, а саме:

  • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII);
  • Стратегія розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022-2027 роки.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо намиву територій на землях водного фонду, належить ІІ категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінки впливу на довкілля. 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО необхідно  оцінити ймовірні наслідки реалізації детального плану частини будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища..

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті –  відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» – проєктування  на інших земельній ділянці.

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

–  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо;

– враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації;

– врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення;

– проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  –  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  –  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи – передбачення системи моніторингу.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до

Золотоніської міської ради за адресою: Садовий проїзд, 8, Золотоноша, Черкаська область, 19700, тел. (04737) 2-38-42, e-mail rada@zolo.ck.ua

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до 27.03.2022 р.