Золотоніська міська рада, на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування» виступає Замовником проекту детального плану території  частини міста Золотоноша Черкаської області в межах земельної ділянки по вул. Шевченка, 10 (Рішення від 04.12.2018 № 41-34/VII.).

В проекті «Детальний план території частини міста Золотоноша Черкаської області в межах земельної ділянки по вул. Шевченка, 10» враховані вимоги:

  • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про архітектурну діяльність»; Земельного кодексу України;
  • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;
  • ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Детальний план території розроблений з метою:

– уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території в районі вулиці Шевченка в місті Золотоноша;

– уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану міста Золотоноша;

– забезпечення комплексності забудови території розроблення ДПТ з урахуванням розміщення стаціонарного автомобільного газозаправного пункту на території існуючої АЗС;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Територія, яка проектується, знаходиться в південно-східній частині міста Золотоноша. Формування території передбачається із земельних ділянок державної власності для комерційного використання та для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

Загальна площа території розроблення детального плану території складає 1,7000 га. На цей на ділянці проектування знаходяться будівлі та споруди автозаправної станції.

Проектом пропонується формування території для розміщення стаціонарного АГЗП ємкістю до 10 м3, елементів інженерного забезпечення, благоустрій та впорядкування території.

Проектом передбачається уточнення положень генерального плану міста Золотоноша в частині функціонального використання території.

Земельна ділянка, що проектується детальним планом території, вирізняється своїм вигідним розташуванням в структурі міста Золотоноша на земельній ділянці, яка розташована вздовж автодороги вул. Шевченка.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території – від 3 років до 7 років, в одну чергу.

Детальний план території складено із графічних і текстових матеріалів.

Склад та зміст детального плану території прийняті відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012. Детальним планом враховані поетапні інвестиційні наміри будівництва на території, що проектується.

Планувальна організація території розроблена на увесь термін її освоєння з визначенням обсягів для освоєння у першу чергу та послідуючі роки та можливістю використання за цільовим та функціональним призначенням.

Основними завданнями стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проекту детального плану території в адміністративних межах Гельмязівської сільської ради, Золотоніського району, Черкаської області, що перебуває у приватній власності ТДВ «Русь» є:

  • Загальна характеристика існуючого стану території району і майданчик планової діяльності;
  • Розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації, конкурентно-можливих альтернатив (технологічних) планованої діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
  • Визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
  • Прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
  • Визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
  • Визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть виникнути за умови реалізації всіх передбачених заходів.

 Детальний план території частини міста Золотоноша Черкаської області в межах земельної ділянки по вул. Шевченка, 10 103 сео-2019