• Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2017 рік

  ЗВІТ
  про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

  1. Назва регуляторного акта: рішення Золотоніської міської ради від 30.06.2016 № 10-3/VII «Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2017 рік» зі змінами, згідно рішення міської ради від 24.01.2017 № 18-3/VII.
  2. Виконавець заходів з відстеження: Фінансове управління, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м. Золотоноша
  3. Ціль прийняття рішення: реалізація вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
   Забезпечення оптимального рівня надходжень від плати за землю за рахунок затвердження ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які  розташовані в м. Золотоноша, встановлення порядку нарахування орендної плати за користування земельними ділянками в залежності від функціонального призначення.
  1. Строк виконання заходів з відстеження: від 15.04.2017- 15.05.2017
  2. Тип відстеження: повторне.
  3. Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності.
  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: використовувалися наступні дані по розрахунку показників результативності затверджених ставок плати за землю:
  •  обсяг надходжень до міського бюджету;
  • відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок орендної плати за землю;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання.
  1. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:
  Види надходжень Факт 2016 року 2017 рік Відхилення очікуваного виконання за 2017 рік від 2016 року
  Факт за 4 міс. 2017 року Очікуване виконання за 2017 рік
  Плата за землю: 10557,8 4006,8 11760,0 1202,2
  Земельний податок з юридичних осіб 2363,3 1290,2 2770,00 406,7
  Орендна плата з юридичних осіб 6170,6 2249,6 6830,00 659,4
  Земельний податок з фізичних осіб 543,0 53,3 550,00 7,0
  Орендна плата з фізичних осіб 1480,9 413,7 1610,00 129,1

  Відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок орендної плати за землю – за період повторного відстеження  результативності регуляторного акта відповідні скарги на адресу міської ради не надходили.

  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього регуляторного акту – 100 %.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

  За результатами аналізу надходжень плати за землю можна зробити висновок,  що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

  Таким чином, діючий регуляторний акт рішення Золотоніської міської ради від 30.06.2016 № 10-3/VII «Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2017 рік» зі змінами в цілому відповідає вимогам чинного законодавства у сфері регулювання земельних ресурсів.

  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

  Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

  Термін дії діючого регуляторного акту обмежений – один рік з моменту набрання його чинності. Тому, розроблено проект рішення „Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2018 рік”

 • Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2017 рік

  Звіт
  про повторне відстеження результативності регуляторного акта

  1. Назва регуляторного акта: рішення Золотоніської міської ради від 30.06.2016 № 10-2/VII «Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2017 рік» зі змінами, згідно рішення міської ради від 24.01.2017 № 18-4/VII.
  2. Виконавець заходів з відстеження: Фінансове управління
  3. Ціль прийняття рішення:
  • визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території міської ради;
  • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
  • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
  • збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
  • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету.
  1. Строк виконання заходів з відстеження: від 15.04.2017- 15.05.2017
  2. Тип відстеження: повторне.
  3. Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності.
  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: 

  Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • динаміка кількості платників місцевих податків та зборів;
  • обсяг надходжень місцевих податків та зборів до місцевого бюджету;
  • рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.
  1. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:
  Види надходжень Факт 2016 року Факт за 4 місяці 2017 року Очікуване виконання за 2017 рік Відхилення очікуваного виконання за 2017 рік від 2016 року
  Податок на майно: 801,6 325,3 1005,0 203,4
  Податок на майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктами житлової нерухомості 21,8 1,8 28,0 6,2
  Податок на майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктами житлової нерухомості 28,2 10,6 33,6 5,4
  Податок на майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними  особами, які є власниками об’єктами нежитлової нерухомості 186,8 12,3 225,0 38,2
  Податок на майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктами нежитлової нерухомості 564,8 300,6 718,4 153,6
  Транспортний податок з фізичних осіб 61,2 -25,0 25,0 -36,2
  Збір за місця для паркування транспортних засобів 72,7 30,7 186,8 114,1
  Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1,8 0,7 1,8 0,0
  Єдиний податок: 9360,6 3983,5 14050,0 4689,4
  Єдиний податок з юридичних осіб 1739,1 561,5 2300,0 560,9
  Єдиний податок з фізичних осіб 7621,5 3481,1 11750,0 4128,5

  Відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок місцевих податків і зборів – за період повторного відстеження  результативності регуляторного акта відповідні скарги на адресу міської ради не надходили.

  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього регуляторного акту – 100 %.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

  За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

  Таким чином, діючий регуляторний акт рішення Золотоніської міської ради від 30.06.2016 № 10-2/VII «Про місцеві податки іі збори на території міста Золотоноша на 2017 рік» зі змінами в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

  Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

  Термін дії діючого регуляторного акту обмежений – один рік з моменту набрання його чинності. Тому, розроблено проект рішення „ Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2018 рік ”

 • Про встановлення тарифів на надання платних послуг Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом

  ЗВІТ
  про періодичне  відстеження результативності  регуляторного акту

  Вид та назва регуляторного акту,  результативність якого вістежується, дата його  прийняття та номер: рішення  виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 17.04.2013 року № 105 Про  встановлення тарифів на надання платних послуг Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом”.

  Назва виконавця заходів з відстеження: управлінням економіки Золотоніського МВК.

  Мета  прийняття регуляторного акту:

  • удосконалення обслуговування населення;
  • отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності комбінату;
  • впорядкування  цін  на  платні  послуги, що надаються комбінатом;
  • підвищення якості надання послуг та збільшення кількості їх одержувачів;
  • спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки комбінату.

  Строк  виконання заходів з відстеження: з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року.

  Тип відстеження: періодичне.

  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження  результативності регуляторного акту використовуються дані за 2016 рік та 5 місяців 2017 року, аналіз здійснюється відповідно до надходжень коштів  від наданих платних послуг Золотоніського МНВК.

  Кількісні та якісні  значення показників: За період з 2016 по5 місяців 2017 року пройшло перепідготовку 17 осіб, якими було оплачено протягом вказаного періоду 8438,1 грн.

  В 2016 році на рахунок Золотоніського МНВК від наданих платних послуг надійшло  4000  грн., сума надходжень за 5 місяців 2017 року становить 4438,1 грн. Тобто сума надходжень від надання платних послуг Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом зросла на 438,1 грн., дані кошти Золотоніським МНВК використовуються на навчальні і господарські витрати та на заробітну плату. В свою чергу слід зазначити, що в період 2016 року, пройшли перепідготовку на платній основі 8 осіб, а за 5 місяців 2017 року кількість учнів становила 9 осіб, що на 1 особу більше ніж в попередньому періоді. Дане відстеження показало незначне збільшення за аналізований період.

  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: дія рішення  Золотоніської міської ради від 17.04.2013 року  № 105 ”Про  встановлення тарифів на надання платних послуг Золотоніським міжшкільним навчально-виробничим комбінатом” дала позитивний результат, збільшивши надходження Золотоніського МНВК. Впроваджене регулювання підтвердило свою ефективність та доцільність.