Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-38-50
E-mail:  zolo_economic@ukr.net

Начальник відділу
Остроглазова Вікторія Володимирівна

ostroglazova-250

 • Склад відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення
 • Документи
 • Новини
 • Оголошення
 • Начальник – Остроглазова Вікторія Володимирівна

  Контактний телефон: /04737/ 2-38-50

  Графік прийому: щоденно, без окремо визначеного часу

  Головний спеціаліст – Буряк Олена Іванівна
  Головний спеціаліст – Капля Вікторія Олександрівна
  Головний спеціаліст – Мірошник Інна Валеріївна
  Головний спеціаліст – Мірошниченко Вікторія Вікторівна
  Головний спеціаліст – Дзюбан Вадим Андрійович

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Основні завдання  відділу прогнозування та розвитку громад –реалізація: державної політики економічного і соціального розвитку міста; державної регуляторної політики, державної політики по розвитку підприємництва, державної політики у сфері   розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

  Основні функції, закріплені за відділом – моніторинг стан і тенденції економічного і соціального розвитку  міста, участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, розробка проектів соціально-економічного та культурного розвитку міста, проектів цільових програм з інших питань; подача їх на затвердження ради, організація їх виконання; надання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням міської ради
  від 22.12. 2020 № 2-68/VІІІ

  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету
  Золотоніської міської ради

  1.Загальні положення

  1.1. Відділ прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Золотоніської міської ради, підзвітне і підконтрольне раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
  1.2. В своїй роботі відділ керується Конституцією України, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міськради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

  2. Основні завдання відділу :

  2.1.Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку громади.
  2.2.Реалізація державної регуляторної політики, державної політики по розвитку підприємництва, державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.
  2.3.Формування і проведення державної регіональної політики.
  2.4.Проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради зовнішньоекономічної політики.
  2.5.Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.
  2.6.Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
  2.7.Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.
  2.8.Забезпечення реалізації державної цінової політики.
  2.9. Реалізація державної політики в галузі енергозбереження.
  2.10. Реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва громади відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень та способом, передбаченими конституцією і законами України.
  2.11. Реалізація політики у сфері співробітництва Золотоніської громади з іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними субєктами господарювання та гуманітарного співробітництва.

  3. Функції відділу .

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  3.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін.
  3.2. Готує та розробляє проєкти соціально-економічного розвитку громади, проєкти цільових програм з інших питань; подає їх на затвердження ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
  3.3. Забезпечує збалансований економічний та соціальний розвиток громади, ефективне використання природних, трудових, фінансових ресурсів.
  3.4. Забезпечує складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком громади.
  3.5. Здійснює подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до проєктів програми соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ та організацій комунальної та інших форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком громади.
  3.6. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради у реалізації зовнішньоекономічної політики, у розробленні пропозицій, щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту продукції.
  3.7. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання громади.
  3.8. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради в організації участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових заходах.
  3.9. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу громади.
  3.10. Розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб громади за рахунок державних коштів, бере участь у здійсненні заходів щодо координації цих закупівель, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель.
  3.11. Проводить роботу по формуванню та впровадженню в громаді економічно-обгрунтованих тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, здійснює в межах компетенції контроль за дотриманням цін та тарифів.
  3.12. Розробляє і організовує (спільно з іншими управліннями та відділами) реалізацію заходів по розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, які здійснюються за кошти місцевого бюджету, проводить роботу по залученню на ці потреби коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
  3.13. Здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджетів усіх рівнів.
  3.14. Здійснює підготовку матеріалів для затвердження маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту по території Золотоніської громади.
  3.15. Здійснює розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території громади.
  3.17. Організовує на всіх установах і організаціях громади розробку заходів по енергозбереженню.
  3.18. Координує роботу пунктів по прийому лому чорних та кольорових металів.
  3.19. Забезпечує, з залученням економічних служб підприємств, установ та організацій громади, широке використання в господарській практиці прогресивних форм та методів економічного управління, аналізу та прогнозування, надає підприємствам, організаціям та установам методичну допомогу при роботі в умовах ринкових відносин.
  3.20. У межах повноважень підтримує розвиток підприємництва в громаді, надає консультаційну, інформаційну та іншу в межах чинного законодавства допомогу суб’єктам підприємницької діяльності. Організовує роботу комісії з питань розвитку підприємництва, координаційної ради та інформаційного центру підтримки підприємництва.
  3.21. За результатами роботи комісії з питань розвитку підприємництва, погоджує режими роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території громади.
  3.22. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями міської ради.
  3.23. Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань виробничо-економічної діяльності в громаді, здійснює контроль за їх виконанням.
  3.24. Веде діловодство, пов’язане з діяльністю відділу .
  3.25. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.

  4. Права відділу .

  Відділ має право:
  4.1. Брати участь у розробці проєкту бюджету громади та місцевих податків і зборів .
  4.2. Брати участь у роботі сесій Золотоніської міської ради, засідань її виконавчого комітету.
  4.3. Здійснювати за дорученням представництво Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів при виконанні повноважень, передбачених цим Положенням.
  4.4. Представляти в межах компетенції виконавчий комітет Золотоніської міської ради у відносинах з державними органами влади та іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громад, підприємствами, організаціями, установами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
  4.5. Одержувати від фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб відомості та необхідні документи, що сприяють виконанню функцій відділу.
  4.6. Залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, науково-дослідні, технологічні, проєктно-дослідні, проєктно-конструкторські та інші організації для розробки проєктів комплексних планів і окремих господарських питань.
  4.7. Одержувати від державних органів необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень та іншу інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
  4.8. Вивчати стан роботи промислових підприємств, інших установ та організацій громади з метою виконання повноважень відділу.
  4.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  5. Структура та штат відділу.

  5.1. Структура та штатна чисельність відділу затверджується в межах штатної чисельності виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
  5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
  5.2. Фінансування витрат на утримання відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

  6. Начальник відділу.

  6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу.
  6.2. Видає в межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.
  6.3. Затверджує функціональні обов’язки працівників.
  6.4. Готує пропозиції міському голові щодо призначення та звільнення з посад працівників відділу.

  7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами .

  7.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами Черкаської облдержадміністрації, іншими структурними підрозділами міської ради на основі законодавства України, регламенту роботи виконавчого комітету, рішень міської ради та функціональних обов’язків, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, розташованими на території Золотоніської громади та за її межами.

  8. Прикінцеві положення.

  8.1. Реорганізація відділу є виключно компетенцією міської ради.
  8.2. У випадку зміни функцій, що виконуються відділом, у дане “Положення” в установленому порядку вносяться необхідні зміни.

  Секретар ради                              Н.О. Сьомак

   Положення про відділ прогнозування та розвитку громади

 • Громадські слухання з питання підняття тарифу на проїзд

  Шановні жителі громади! 18 січня 2022 року о 15.00 год в приміщенні міського Будинку культури (вул. Садовий проїзд, 4) будуть проведені громадські слухання по питанню підняття тарифу на проїзд у міському транспорті.  Запрошуємо долучитися до обговорення всіх бажаючих.

  Координація розвитку Золотоніської громади: співпраця владців та підприємців продовжується

  До Дня підприємця, що традиційно відзначається у першу неділю вересня, у кабінеті Золотоніського міського голови Віталія Войцехівського відбулася координаційна рада з місцевими представниками бізнесу. Спікером виступила начальник відділу прогнозування і розвитку громади Вікторія Остроглазова, детально та поетапно розповідаючи про прийдешні проєкти і плани. Про це повідомляє видання Золотоноша.City. Бесіда тривала у приязній, і радше дружній, […]

  День підприємця

  Шановні підприємці та представники бізнесу! Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем підприємця. Понад 10 років ми з вами пліч-о-пліч розбудовуємо наше місто. Ваша діяльність приносить значний вклад в наповнення місцевого бюджету, що дає можливість вирішувати  ряд актуальних соціально-економічних проблем. Тож дозвольте у цей святковий день побажати всім вам невичерпної енергії, натхнення, мудрості, стабільності […]

  Опитування серед діючих підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу

  З 08 по 25 червня Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації в рамках реалізації заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2025 роки проводиться опитування серед діючих підприємців та черкащан, які бажають започаткувати власну справу. Опитування проводиться з метою: виявлення потреб щодо навчання серед роботодавців, підприємців та тих, хто планує започаткувати […]