Адреса: вул. Садовий проїзд, 3
Контактний телефон: 5-50-02
Виклик лікаря: 5-27-09, 5-20-63
E-mail: med32@i.ua

Керівник –
Антонова Віра Омелянівна

antonova-250

 • Структура
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Статут підприємства
 • Документи
 • Новини
 • Директор – Антонова Віра Омелянівна

  Контактний телефон: 5-50-02
  Графік прийому: щодня з 8:00 до 10:00 в амбулаторії №1

  Структура:

  Амбулаторія №1 – вул. Шевченка, 32, тел. 2-33-35
  Керівник – Степанець Олександр Миколайович (лікар-терапевт)

  Амбулаторія №2 – вул. Благовіщенська, 87, тел. 5-27-71
  Керівник – Фєдосєєва Наталія Миколаївна (лікар-терапевт)

  Амбулаторія №3 – вул. Баха, 32б (Дитяча лікарня), тел. 5-27-09, 5-20-63
  Керівник – Верхольот Надія Федорівна (сімейний лікар)

  Звернутись онлайн:

  Отримані звернення від громадян:


  Тема: Онлайн-запис на прийом

  Автор: Оксана
  Повідомлення: Підкажіть, як через інтернет записати батьків на прийом до сімейного лікаря? Тел 5-27-71 не відповідає 03.05.2018. А коли на вулиці температура сягає до 30 С, батьки ходити не в змозі, не знаючи чи є лікар,чи немає.Тому прошу розмістіть на сайті роз’яснення щодо таких випадків, або додаткові телефони. Дякую.

  На жаль, через інтернет наразі зареєструватись можливості немає. Щодо телефонного зв’язку: номер, за яким ви телефонували, знаходиться в амбулаторії №2. Вона перебуває в стадії ремонту, тому зв’язок відсутній. Будь ласка, користуйтесь номерами, вказаними в контактах угорі сторінки – 5-27-09 або 5-20-63.
 • Графік роботи амбулаторій: понеділок-субота – 8:00-18:00, неділя – вихідний.

  Графік роботи сімейних лікарів: на стендах амбулаторій

 • Комунальне підприємство «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» юридично створено 5 лютого 2016 року. Ліцензію отримали 5 травня цього ж року. До функцій Центру первинної медико-санітарної допомоги належить надання первинної медичної допомоги як у поліклініці, так і вдома. Всього за рік діяльності Центру було придбано нову сучасну фізіотерапевтичну техніку, 7 електрокардіографів, сучасні аналізатори крові і сечі в амбулаторію №3. У цій же амбулаторії відремонтовано кабінети: педіатра, щеплення, маніпуляційні, кімнату здорової дитини, денний стаціонар облаштований ліжками із ортопедичними матрацами. Зроблено косметичний ремонт у першій амбулаторії. Усі амбулаторії оснащені комп’ютерами із медичною інформаційною системою «Доктор Елекс», є пральні машини, холодильники для вакцин. Останніми повністю забезпечені. Запроваджено збір аналізів вдома і в амбулаторіях, проводяться медогляди.

  У Центрі працює 17 лікарів і 37 медсестер, які обслуговують 29 200 жителів.

  Загалом за 6 місяців 2017 року Золотоніським міським центром первинної медико-санітарної допомоги в умовах стаціонару вдома проліковано 885 людей, у денному стаціонарі в амбулаторіях 1111. Прийнято і оглянуто у поліклініці 37 611 людей, в тому числі дорослих – 23 197, дітей до 14 років – 12 606, підлітків – 1808. Зроблено відвідувань вдома 8331, в тому числі до дорослих 6484, дітей – 1491, підлітків – 138. Патронаж до дітей до одного року – 218.

  Невдовзі в адміністрації Комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» буде облаштовано стенд із усією необхідною інформацією.

  Важливо знати! Згідно чинного законодавства, тільки сімейні лікарі видають листи непрацездатності (лікарняні листи) та довідки, у тому числі про смерть. Вони видаються щодня із 8-ї до 18-ї години крім неділі та святкових днів. У разі великої кількості вихідних днів обов’язково призначається черговий лікар. Лікар має право видати довідку про смерть протягом 3-х днів з моменту смерті людини.

  Нагадуємо пацієнтам! Перед тим, як йти до вузькопрофільних спеціалістів у Центральну районну лікарню необхідно звернутися до сімейного лікаря.

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Комунальне підприємство «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Золотоніської міської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Золотоніської міської (об’єднаної) територіальної громади (далі – населення).

  1.2. Центр створений рішенням Золотоніської міської ради від 28 січня 2016 року № 4-7/VІІ.

  1.3. Центр заснований на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Золотоноші Черкаської області. Представником власника є Золотоніська міська рада.

  1.4. Золотоніська міська рада є єдиним Засновником Центру.

  1.5. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради є Уповноваженим органом управління Центру.

  1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

  НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

  2.1. Найменування:

  • повне українською мовою Комунальне підприємство «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради;
  • скорочене українською мовою: КП «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» ЗМР;

  2.2. Місцезнаходження: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Шевченка, 32.

  ПРАВОВИЙ СТАТУС

  3.1. Підприємство діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

  3.2.Центр є юридичною особою публічного права.

  3.3.Центр є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного неприбуткового унітарного підприємства та наділений усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.

  3.4. Центр є підприємством, що згідно зі ст.133.4.1. Податкового кодексу України одночасно відповідає таким вимогам:

  – утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

  – установчі документи якого містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такого підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

  – установчі документи якого передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

  – внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

  3.5. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

  3.6. Центр здійснює господарську діяльність.

  3.7. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

  3.8. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

  3.9. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

  3.10. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

  3.11. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

  3.12. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

  3.13. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (відділень, дільниць, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, служб тощо).

     Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або Законом.

  3.14. Центр має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідним органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Центр може відкривати рахунки в управлінні Держказначейства та установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до Закону.

  3.15. Центр має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.

  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  4.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Золотоніської міської ради Черкаської області, заходів, спрямованих на:

  • забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, спрямованою на забезпечення профілактики хвороб та інших розладів здоров’я, в тому числі (але не обмежуючись) на підставі договорів про державну закупівлю таких послуг, що укладаються відповідно до вимог закону;
  • забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

  4.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

  • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Золотоніської міської ради з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
  • організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
  • проведення профілактичних щеплень;
  • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;
  • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
  • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
  • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
  • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
  • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
  • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
  • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
  • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
  • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
  • організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
  • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
  • координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;
  • визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги на території Золотоніської міської ради та шляхів їх вирішення;
  • розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Золотоніської міської ради;
  • проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
  • визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
  • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
  • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
  • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
  • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
  • медична практика;
  • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

  4.3. В якості додаткової господарської діяльності Центр може здійснювати надання платних медичних та інших дозволених законодавством державним і комунальним закладам охорони здоров’я послуг фізичним і юридичним особам. Такі послуги надаються у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами

  Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, цим Статутом, а також на підставі та умовах, визначених договорами про добровільне медичне страхування.

  4.4. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

  УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЦЕНТРОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

  5.1. Центр має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволенні йому на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації. Зазначені послуги Центр може надавати з використанням як власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, так і шляхом залучення до їх надання на договірній основі людських та матеріально-технічних ресурсів інших юридичних і фізичних осіб.

  5.2.В разі, коли особа, яка звернулася до Центру, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо з використанням його власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Центр зобов’язаний направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

  5.3.Єдиною підставою для отримання медичних послуг, що надаються Центром є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Центр не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами міста, області чи з огляду на інші не пов’язані з станом здоров’я обставини.

  5.4. Доступ пацієнтів до послуг, що надаються Центром, регулюється загальною чергою, що визначається часом звернення. В невідкладних випадках черговість доступу до медичних послуг, що надаються Центром, регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи. Поза чергою доступ до послуг Центру отримують особи, які згідно з законом мають право на позачергове медичне обслуговування в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

  5.5.Забезпечення населення медичними послугами, що надаються Центром, здійснюється на підставі сформованого окремо для кожного лікаря загальної практики (сімейного лікаря), який працює в складі Центру, списку пацієнтів з числа осіб, які постійно проживають на території міста.

  5.6. Список пацієнтів кожного лікаря загальної практики (сімейного лікаря) формується на підставі вільного волевиявлення кожного пацієнта шляхом подання відповідної письмової заяви обраному ним лікарю та Керівнику Центру, але не може містити кількості пацієнтів більшої, ніж встановлена відповідними нормативами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України. У разі, коли список пацієнтів лікаря загальної практики (сімейного лікаря), якого бажає обрати пацієнт, вже досяг граничної кількості осіб, встановлених вказаними вище нормативами, Керівник Центру має запропонувати пацієнту обрати іншого лікаря.

  5.7. Кожен пацієнт має право в будь-який час шляхом подання відповідної письмової заяви на адресу свого лікаря загальної практики(сімейного лікаря) та Керівника Центру відмовитися від подальшого обслуговування у раніше обраного лікаря загальної практики (сімейного лікаря) та подати відповідну письмову заяву, зазначену в пункті 4.6. цього Статуту, про включення до списку пацієнтів іншого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

  5.8 .Зазначені у п. 4.5. списки пацієнтів з врахуванням уточнень, внесених з урахуванням п. 4.7. цього Статуту, щоквартально передаються кожним лікарем, який працює у складі Центру, його Керівнику не пізніше 10 числа наступного за кварталом місяця для врахування при коригуванні оплати праці лікарів в залежності від реального навантаження.

  5.9. Надання безоплатних медичних послуг вдома здійснюється лише у разі, коли пацієнт, який звернувся за одержанням таких послуг, за станом здоров’я чи з іншої поважної причини не може прибути до кабінету обраного лікаря загальної практики чи іншого медичного працівника, який надає первинну медичну допомогу. В інших випадках оплата вартості візиту медичного працівника додому до пацієнта може здійснюватися за рахунок коштів пацієнта.

  5.10. При наданні медичних послуг Центр зобов’язаний забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості медичної допомоги, клінічних протоколів та керівництв і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

  ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ТА ОПЛАТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРОМ

  6.1. Громадянам, які постійно проживають на території міста, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1138, Центр надає безоплатно за рахунок фінансових ресурсів, що передаються їй згідно з договором про закупівлю медичних послуг за кошти міського бюджету, передбачені на галузь охорони здоров’я та виконання відповідних цільових програм, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

  6.2. Вартість медичних послуг, що надаються Центром громадянам, які не проживають постійно на території міста (за винятком послуг, що надаються при зверненні за невідкладною допомогою, та послуг, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1138), може бути відшкодовано за рахунок коштів відповідного районного чи міського бюджету за місцем проживання таких осіб на основі відповідного подання, підписаного Керівником Центру, а в разі незгоди сторони, що має відшкодувати кошти – за рішенням суду.

  6.3. Медичні послуги у рамках швидкої та невідкладної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території міста платних послуг, що входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1138, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

  6.4. Надання Центром медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених відповідними законами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість надана Верховною Радою України, та постановами Кабінету Міністрів України.

  МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

  7.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

  7.2. Майно Центру є комунальною власністю.

  В разі припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Центру його активи безоплатно передаються іншим  неприбутковим організаціям відповідного виду або на баланс Засновника.

  Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном лише з дозволу Засновника.

  7.3.Джерелами формування майна Центру є:

  7.3.1. Кошти державного та  місцевого бюджетів.

  7.3.2. Кошти, отримані за договором про закупівлю медичних послуг з бюджету, передбачені на галузь охорони здоров’я та виконання відповідних цільових програм доходи, одержані від надання медичних послуг на відплатній основі за рахунок інших джерел фінансування, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

  7.3.3. Власні надходження Центру: від господарської та/або виробничої діяльності, за оренду майна, від реалізації майна;

  7.3.4. Інші власні надходження Центру.

  7.3.5. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

  7.3.6. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

  7.3.7. Інші джерела не заборонені законодавством.

  7.4. Центр має право:

  • передавати матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;
  • здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням із Засновником;
  • за погодженням із Засновником реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

  7.5. Кошторис Центру затверджується уповноваженим органом управління за поданням керівника Центру.

  7.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

  7.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

  Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

  7.8. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  8.1. Центр має право:

  • 8.1.1. Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Центру.
  • 8.1.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
  • 8.1.3. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок коштів бюджету та виконання інших укладених договорів;
  • Надавати медичні послуги поза межами договору про надання таких послуг за рахунок коштів бюджету за цінами (тарифами), що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами).
  • 8.1.4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
  • 8.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
  • 8.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
  • 8.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
  • 8.1.8. За погодженням з Уповноваженим органом управління має право:

  одержувати кредити під виконання договору про надання медичних послуг за кошти бюджету в порядку та на умовах, встановлених законом;

  створювати філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них.

  • 8.1.9. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

  8.2. Центр зобов’язаний:

  8.2.1. Забезпечувати надання медичних послуг за рахунок коштів бюджету, передбачених на галузь охорони здоров’я та виконання відповідних цільових програм та інших укладених договорів.

  8.2.2. Надавати звіти по використанню бюджетних коштів до Уповноваженого органу управління в розрізі статей витрат;

  8.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України.

  8.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

  8.2.6. Здійснювати реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.

  8.2.7. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

  8.2.8. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності.

  8.2.9. Здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах   особистої  праці,   так   і   у  загальних   підсумках  діяльності Центру, забезпечувати економічне і раціональне використання споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

  8.2.10. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

  9.1. Центр на власний розсуд може створювати виробничі структурні підрозділів (відділення, дільниці, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, служби тощо).

  9.2. Центр за погодженням з уповноваженим органом управління має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи.

  Відокремленими структурними підрозділами Центру є: відділення сімейної медицини.

  Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності відокремлених структурних підрозділів Центру затверджуються Керівником Центру за погодженням з Уповноваженим органом управління.

  9.3. З метою забезпечення своєї господарської діяльності Центр забезпечує найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.

  9.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються його Керівником.

  9.5. Надання медичних послуг Центром здійснюється 6 днів на тиждень з понеділка до суботи з 8.00 до 17.00.

  УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

  10.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна та участі в управлінні трудового колективу.

  10.2. Засновник:

  10.2.1. затверджує Статут Центру та затверджує внесення до нього відповідних змін шляхом прийняття відповідних рішень сесією Золотоніської міської ради.

  10.3. Керівник Уповноваженого органу управління:

  10.3.1. призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Центру.

  10.4.Уповноважений орган управління:

  10.4.1. здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням;

  10.4.2. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності територіальної громади міста та закріплене за Центром;

  10.4.3. погоджує фінансовий план та план розвитку Центру, що затверджуються її Керівником, та здійснює фінансовий контроль за його господарською діяльністю;

  10.4.4. приймає звіт Керівника Центру щодо виконання ним повноважень по управлінню Центром;

  10.5. Поточне (оперативне) керівництво діяльності Центру здійснює Керівник Центру (далі – Керівник), який призначається на посаду Керівником Уповноваженого органу управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

  Керівника Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

  10.6. Керівник Центру:

  10.6.1. безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за формування та виконання плану використання бюджетних коштів і плану розвитку Центру, результати його діяльності, виконання показників ефективності діяльності Центру, якість   послуг, що ним надаються, використання наданого Центру комунального майна згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених договорів, за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій;

  10.6.2. самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління;

  10.6.3. діє без довіреності від імені Центру, підписує від його імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку;

  10.6.4. розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до законодавства та цього Статуту;

  10.6.5. укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків, в установленому порядку.

  10.6.6. у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру;

  10.6.7. підписує та подає на затвердження Засновнику Статут, проекти змін до Статуту.

  10.6.8. за погодженням з Уповноваженим органом управління призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними;

  10.6.9. за погодженням з Уповноваженим органом управління визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Уповноваженого органу управління.

  10.6.10. затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

  10.6.11. призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів за погодженням з Уповноваженим органом управління;

  10.6.12. приймає на роботу, призначає на посаду та звільняє працівників;

  10.6.13. встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

  10.6.14. укладає колективний договір з працівниками;

  10.6.15. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

  10.7. Керівник Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

  10.8. Керівник Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами відповідно.

  10.9. Керівник Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

  ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

  11.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

  Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

  11.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

  11.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися Керівник Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

  11.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

  11.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається Керівнику Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

  Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

  11.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

  11.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти державного та місцевого бюджетів та інші джерела незаборонені Законом.

  Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

  Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

  Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

  11.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

  11.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  12.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Золотоніської міської ради, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

  12.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

  12.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

  12.4. Центр є суб’єктом господарської діяльності, на який не поширюється дія Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

  12.5. Майно і грошові кошти, залишені після задоволення вимог кредиторів та розрахунків з найманими працівниками, передаються на баланс іншої неприбуткової організації, або до  бюджету Золотоніської міської ради.

  12.6. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

  12.7. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

  Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

  12.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

  Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

  12.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

  12.10. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

  12.11. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 • Дифтерія в Україні: що це за хвороба і які симптоми

  На даний час в Україні ще не закінчився спалах кору, та лікарі вже прогнозують, що скоро прийде нове, більш страшне захворювання – дифтерія. І кажуть, що наслідки будуть набагато гірші, ніж від кору. Ми вирішили розповісти вам, що таке дифтерія та пояснити, як уникнути цієї хвороби. Дифтерія – гостра бактеріальна інфекція, шлях передачі – повітряно-крапельний. […]

  Читати більше