ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням конкурсної
комісії від 07.10.2021 № 1

 Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  директора комунального підприємства “ Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради

 07.10.2021

 1. Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, кваліфікаційних характеристик для керівників закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 №117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників” ВИПУСК 78 “Охорона здоров’я” (зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 № 1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”), рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 21.09.2021 № 415 “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради

 1. Найменування, адреса: Комунальне підприємство “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради. Юридична адреса підприємства: 19702, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 32; фактичне місцезнаходження підприємства: 19702, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3.
 2. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
 3. Структура. КП Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради складається з наступних структурних підрозділів:
 • Адміністративно-управлінський підрозділ.
 • Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
 • Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, фельдшерсько-акушерські
  пункти, фельдшерські пункти).

5. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2021 рік складають 11396484 гривень.

6. Прийом документів здійснюється: з 08 год. 00 хв. 08.10.2021 до 17 год. 00 хв. 22.10.2021 за адресою: м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8 каб. №6.

(зверніть увагу, субота та неділя вихідні дні).

7. Телефон для довідок: 23904 (Сизько Денис Валерійович), електронна адреса: rada@zolo.ck.ua.

 1. Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі: 

1) Копія паспорта громадянина України, завірена належним чином та має містити власний підпис на кожній сторінці.

2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

3) Резюме з такими відомостями: мета, освіта, досвід роботи, професійні навички, досягнення, особисті відомості, рекомендації.

4) Автобіографія в оповідній формі від першої особи в прямій хронологічній послідовності.

5) Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки, що підтверджує досвід роботи, засвідчена належним чином та має містити власний підпис на кожній сторінці.

6) Згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

7) Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в
паперовій та електронній формі (USB флешка).

8) Довідка Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості (оригінал).

9) Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (оригінали).

10) Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.

11) Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.

12) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2020 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції») (роздрукований варіант поданої декларації).

Документи, крім Заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 1. Вимоги до претендента:

1) Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань “Управління та адміністрування” (за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” або “Менеджмент”) або “Охорона здоров’я” з наступною спеціалізацією зі спеціальності “Організації і управління охороною здоров’я” або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”.

2) Стаж роботи не менше 3-х років за спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 1. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.
 1. Умови оплати праці керівника – визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу.
 1. Дата і місце проведення конкурсу: Золотоніська міська рада, місто Золотоноша, вулиця Садовий проїзд, 8, 26.10.2021 о 10 год. 00 хв.