Адреса: вул. Січова, 3
Контактний телефон: 5-20-33
E-mail: zol.rvp.@ch.police.gov.ua

Начальник 
Вжесневський В’ячеслав Анатолійович

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Новини
 • Начальник – Вжесневський В’ячеслав Анатолійович

  Контактний телефон: /04737/ 5-25-70
  Графік прийому: середа – 10:00-12:00

  Заступник начальника відділу поліції, начальник слідчого відділення – підполковник поліції Матвієнко Олександр Миколайович
  Графік прийому: понеділок – 10:00-12:00

  Заступник начальника Золотоніського відділу поліції – майор поліції Дяченко Руслан Андрійович
  Графік прийому: п’ятниця – 10:00-12:00

 • Понеділок-четвер: 09:00-18:00
  П’ятниця: 09:00-16:45
  Субота-неділя: вихідні

  Обідня перерва: 13:00-14:00

 • Золотоніський відділ поліції (м. Золотоноша) Головного управління Національної поліції в Черкаській області є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції в Черкаській області та згідно із законодавством України реалізовує повноваження Національної поліції на території обслуговування.

  У своїй діяльності Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та наказами Національної поліції України і ГУНП в Черкаській області.

  Діяльність Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

  Основними завданнями Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області є:

  1. забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
  2. надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;
  3. провадить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
  4. виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;
  5. уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
  6. здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
  7. у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;
  8. здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;
  9. розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зниклих безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом; у межах повноважень, передбачених законом, організовує та провадить оперативно-розшукову діяльність;
  10. здійснює заходи з контролю за місцезнаходженням осіб, до яких у передбаченому законом порядку, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;
  11. у випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;
  12. доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
  13. вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;
  14. регулює дорожній рух та здійснює контроль за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
  15. здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом;
  16. вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров’я;
  17. вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе;
  18. у межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;
  19. вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї;
  20. бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
  21. здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;
  22. здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв;
  23. сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
  24. у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користується базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом;
  25. здійснює моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
  26. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Національної поліції на території обслуговування;
  27. забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;
  28. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно інформації з обмеженим доступом;
  29. у межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків;
  30. забезпечує здійснення заходів щодо протидії корупції і контроль за їх здійсненням;
  31. здійснює інші повноваження, визначені законом.

  Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області для виконання покладених на нього завдань має право:

  1. одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами;
  3. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Національної поліції.

  Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

 • Село стало більш безпечним: результати роботи поліцейських офіцерів громади

  6 жовтня до виконання службових обов’язків на посаді поліцейського офіцера громади приступив Євгеній Рудаковський. У його підпорядкування увійшли села Кропивнянського, Деньгівського та Крупського старостинських округів. Населеними ж пунктами Благодатніського та Коробівського старостатів опікується Роман Авраменко. Як повідомляє видання Золотоноша.City, депутати Золотоніської міської ради поцікавилися буднями новопризначеного офіцера, стаж якого на цій посаді становить 3 місяці (станом […]

  У громаді тривають рейди служби у справах дітей та фахівців ювенальної превенції

  Працівники служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту і сектору ювенальної превенції Золотоніського районного відділу поліції організували черговий рейд у вечірній час. За цей час здійснили перевірку стану утримання дітей у кризових сім’ях на території громади. Із батьками та дітьми провели профілактичні бесіди. Також перевірили ряд торгівельних закладів на предмет виявлення порушень правил торгівлі […]

  Виявляти ризики та загрози в умовах особливого періоду: у райвідділку поліції відбулась широка нарада за участі правоохоронців та держслужбовців

  20 жовтня  на базі Золотоніського районного відділу поліції відбулась спільна нарада правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та інших державних органів. Головна мета – підвищення ефективності протидії кримінальним правопорушенням на пріоритетних напрямках, а також іншим порушенням вимог чинного законодавства, які завдають шкоду інтересам держави. Своєчасно виявляти можливі ризики і загрози економічній безпеці регіону в умовах особливого періоду, […]

  У Золотоніській громаді тривають вечірні рейди: на підлітків, що розпивали алкоголь, склали адмінпротоколи

  На початку нового навчального року в громаді проведено вечірні рейди за участі працівників служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту та інспекторів ювенальної превенції відділу поліції. Метою вечірніх відпрацювань є виявлення правопорушень неповнолітніми, дотримання комендантської години, перевірка режиму роботи закладів громадського харчування та ін. У результаті складено адміністративні протоколи за розпиття алкоголю у громадських […]