Адреса: вул. Січова, 3
Контактний телефон: 5-20-33
E-mail: zolotvp@ukr.net

Начальник 
Охріменко Олександр Васильович

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Новини
 • Начальник – підполковник поліції Охріменко Олександр Васильович

  Контактний телефон: /04737/ 5-25-70
  Графік прийому: середа – 10:00-12:00

  Заступник начальника відділу поліції, начальник слідчого відділення – підполковник поліції Матвієнко Олександр Миколайович
  Графік прийому: понеділок – 10:00-12:00

  Заступник начальника Золотоніського відділу поліції – майор поліції Дяченко Руслан Андрійович
  Графік прийому: п’ятниця – 10:00-12:00

 • Понеділок-четвер: 09:00-18:00
  П’ятниця: 09:00-16:45
  Субота-неділя: вихідні

  Обідня перерва: 13:00-14:00

 • Золотоніський відділ поліції (м. Золотоноша) Головного управління Національної поліції в Черкаській області є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції в Черкаській області та згідно із законодавством України реалізовує повноваження Національної поліції на території обслуговування.

  У своїй діяльності Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та наказами Національної поліції України і ГУНП в Черкаській області.

  Діяльність Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

  Основними завданнями Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області є:

  1. забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
  2. надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;
  3. провадить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
  4. виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;
  5. уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
  6. здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
  7. у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;
  8. здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;
  9. розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зниклих безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом; у межах повноважень, передбачених законом, організовує та провадить оперативно-розшукову діяльність;
  10. здійснює заходи з контролю за місцезнаходженням осіб, до яких у передбаченому законом порядку, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;
  11. у випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;
  12. доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
  13. вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;
  14. регулює дорожній рух та здійснює контроль за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
  15. здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом;
  16. вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров’я;
  17. вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе;
  18. у межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;
  19. вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї;
  20. бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
  21. здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;
  22. здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв;
  23. сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
  24. у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користується базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом;
  25. здійснює моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
  26. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Національної поліції на території обслуговування;
  27. забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;
  28. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно інформації з обмеженим доступом;
  29. у межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків;
  30. забезпечує здійснення заходів щодо протидії корупції і контроль за їх здійсненням;
  31. здійснює інші повноваження, визначені законом.

  Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області для виконання покладених на нього завдань має право:

  1. одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами;
  3. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Національної поліції.

  Золотоніський відділ поліції ГУНП в Черкаській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

 • У Золотоноші тривають нічні рейди щодо недопущення адмінпорушень

  У Золотоноші тривають нічні рейди щодо виявлення правопорушень серед дітей і молоді. У суботу вночі служба у справах дітей, працівники ювенальної превенції та поліції відвідали всі парки, сквери, стадіони, майданчики, заклади харчування. З молоддю проводили бесіди щодо недопущення правопорушень, шкідливість паління та вживання алкоголю. За словами заступниці міського голови Мар’яни Ніщенко, на скейт-парку помітили молоду […]

  Керівником Золотоніського районного відділу поліції призначено Олександра Охріменка

  6 січня відбулося представлення начальника Золотоніського районного відділу поліції – полковника Олександра Охріменка. Це призначення відбулося у рамках переформатування поліцейської структури. Пише Золотоноша. Сіті. Напередодні, 4 січня, Олександра Охріменка перепризначили на керівну посаду через зміну назви Золотоніського відділу поліції. У зв’язку з децентралізацією та укрупненням районів, з початку 2021 року місцеве поліцейське відділення тепер називається […]

  У Золотоноші провели операцію “Спецсигнал”

  17 липня у Золотоноші провели профілактичну операцію «Спецсигнал», щоб нагадати водіям, у першу чергу, що спеціальний транспорт, який використовує проблискові та звукові сигнали, має переваги на дорозі. «Швидка» та пожежники, машини оперативних служб мають право першочергового проїзду – це прописна істина. Однак, як з’ясувалося, не на практиці. Про це повідомляє інтернет-видання Золотоноша.City Не поступився дорогою – плати […]

  У Золотоноші продовжують нічні рейди

  Нагадаємо, що на минулому тижні на засіданні комісії з питань захисту прав дитини заступниця міського голови Мар’яна Ніщенко ініціювала проведення рейдів, щоб більше дізнатися, як підлітки проводять вільний час. У ході рейду зверталася увага на час перебування неповнолітніх на вулицях у вечірній час без супроводу батьків, на виявлення фактів незаконного продажу, розпивання спиртних напоїв підлітками та куріння […]