Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами), Золотоніське міське фінансове управління повідомляє про намір розміщення вільних залишків коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків в яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

Обсяг коштів міського бюджету, який планується розмістити на депозитному рахунку, станом  на 16.12.2019 року, складає 10 000 000,0 грн.

Розміщення тимчасово вільних коштів пропонується здійснювати з врахуванням наступних вимог, встановлених вищевказаним Порядком:

  • вклад в національній валюті з терміном розміщення до 20 грудня 2020 року;
  • наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між Золотоніським міським фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
  • сума залишку не обмежується мінімальним розміром;
  • можливість часткового поповнення та зняття вкладу;
  • сплата нарахованих відсотків щомісячно.

Пропозиції та умови розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках, а також довідку Національного банку України, яка підтверджує, що держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів і протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та банк не віднесений до категорії проблемного або неплатоспроможного, надати до 16 години 20 грудня 2019 року на адресу Золотоніського міського фінансового управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради: 19700, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3, в закритому конверті, скріпленому печаткою, з поміткою «Відкрити на конкурсному засіданні», який буде розкрито у Вашій присутності для розгляду конкурсною комісією, щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на вкладному (депозитному) рахунку.

Розгляд банківських пропозицій відбудеться 26 грудня 2019 року о 10 годині в залі засідань Золотоніської міської ради за адресою м. Золотоноша  вул. Садовий Проїзд, 8.

У разі надходження до кінцевого терміну подання заявок пропозицій лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, визначеним в цьому листі, така пропозиція є підставою для укладення Золотоніським міським фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) з цією установою банку.

За наявності пропозицій кількох установ банків, переможець буде визначатися на конкурсній основі.

Перший заступник міського голови, голова комісії О.М. Масло

Начальник міського фінансового управління О.В. Коваленко