Замовник: Виконавчий комітет Золотоніської міської ради.

 1. Назва документа державного планування:

Детальний план території в межах земельної   ділянки  по  автодорозі  Н-16 Золотоноша – Черкаси –  Сміла – Умань,  7 км  та прилеглої   до   неї      території 

 1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення  Золотоніської  міської ради від 22.12.2023 року №38 – 27/VIII  «Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки за межами села Деньги»..

Проєктна земельна ділянка, площею 0,17 га, кадастровий номер 7121583100:22:001:0001,  знаходиться  на  7- му кілометрі автодороги Н-16 біля  існуючого  придорожнього комплексу відпочинку «Калина».

Детальним планом  пропонується провести реконструкцію колишньої автозаправної модульної станції з наземними резервуарами для зберігання пального і  розмістити тут  будівлі і споруди багатопаливного автозаправного комплексу АЗК

Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) Стратегія розвитку Золотоніської територіальної громади на період 2021 – 2027;

2) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

3) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

    Відповідно до абзацу 2   підпункту 4 частини 3 статті 3 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність, яка передбачена  даним детальним планом території (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 кв. м і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 куб. м і більше), підлягає процедурі  оцінці впливу на довкілля добу. 

 1. Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення процедури СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля, як: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, а також для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті –  відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» – проєктування  на інших земельній ділянці.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

–  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо;

– враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації;

– врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення;

– проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

 • ресурсозберігаючі  заходи  –  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
 • планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні  заходи  –  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
 • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
 • охоронні заходи – передбачення системи моніторингу.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Золотоніської міської ради за адресою: Садовий проїзд, 8, Золотоноша, Черкаська область, 19700, тел. (04737) 2-38-42, e-mail zolotmvk@gmail.com. 

Зауваження і пропозицій приймаються до 15.07.2024 р.