Згідно чинного законодавства України країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до встановлених критеріїв.

Товар може набувати преференційне або непреференційне походження.

Правила визначення непреференційного походження товару встановлені  Митним кодексом України (розділ II).

Повністю вироблені або піддані достатній переробці товари преференційного походження визначаються на основі законів, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Країна походження товару підтверджується сертифікатом про походження товару або іншим документом, встановленим відповідним законом.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами передбачені МКУ від 13.03.2012 (розділ XII).

Якщо товари ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита відповідно до розділу XII МКУ, то документи, які підтверджують країну походження товару, не вимагаються.

Відповідно до положень  статті 377 глави 55 розділу XII МКУ від 13.03.2012  товари за товарними позиціями 8701 – 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.

Таким чином, при митному оформленні задекларованих товарів митницею здійснюється контроль щодо відповідності та правомірності зазначеної інформації у графах митної декларації, у тому числі контроль за правильністю заявленої країни походження товару та наявності відповідного документа, який її підтверджує.

За 2018 рік Черкаською митницею ДФС на виконання угод про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС, ЄАВТ, СНД, Чорногорією, Македонією, Канадою та Грузією на підставі документів про походження товару, визначених угодами, надано звільнення від сплати мита на 68 млн. 070,1 тис. грн. Додаткові надходження від визначення країни походження товарів звітного року склали 1 млн. 484,5 тис. грн.