Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

– найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

– од згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

– зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

– підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;

– дату звернення.

(Абзаци другий – восьмий п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI)

  На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у зазначених пунктах Податкового кодексу, індивідуальна податкова консультація не надається. Водночас надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями.