ТОВ «ТРАСТ-ЕНЕРДЖІ» (код  ЄДРПОУ: 42391808; юридична та поштова адреси: 18007, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, буд.1/1. Контактний номер телефону: 068-93-36-713; Електронна пошта: trust.energy.box@gmail.com.

Місцезнаходження майданчика ТОВ «ТРАСТ-ЕНЕРДЖІ»: 19700, Черкаська область, Золотоніський р-н, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 33.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ТРАСТ-ЕНЕРДЖІ», не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як потужність котла в котельні складає менше 50МВт.

Основний вид діяльності підприємства – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. В приміщенні котельні встановлено котел потужністю 1000 кВт для опалювальних потреб, паливо – відходи деревини.

Під час спалення палива в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,330, оксиди вуглецю- 2,399, оксиди азоту- 2,460, азоту(1) оксид (N2O)- 0,04920, НМЛОС- 0,5535, метан- 0,06150. Крім того, вуглецю діоксид – 1260,928т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при експлуатації котельні ТОВ «ТРАСТ- ЕНЕРДЖІ» будуть передбачені: Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів ГДВ у процесі виробництва; Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні ТОВ «ТРАСТ-ЕНЕРДЖІ» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р. та Наказу №177 від 10.05.2002р.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 185, тел. (0472) 37-22-49, 37-29-15, 36-11-13 srzg@ck.gov.ua.