Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-ТХК» (код ЄДРПОУ 00449830; юридична адреса: 19700, Черкаська область, Золотоніський район, Золотоніська міська громада м. Золотоноша, вул. Садовського, 4) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основним видом діяльності товариства є розведення свиней та інших тварин. Телефон (067)3008055, e-mail: doletska_zolo@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди – зміна джерел викидів в атмосферне повітря.

СТОВ «Альянс-ТХК» знаходиться за адресою 19700, Черкаська область, Золотоніський район, Золотоніська міська громада м. Золотоноша, вул. Садовського, 4 та оточене із пн. – с/г підприємство, з пд. – зелені насадження, житлові будинки, зі сх. – вул. Садовського, житлові будинки, та із зх. – лісосмуга. Найближча відстань від джерел викидів до житлових забудов становить 302 м.

На території товариства розташовані: одне приміщення для утримання тварин, ділянка тимчасового зберігання гною, ділянка приготування кормів, дезбар’єр. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини(т/рік): метан (6,413), аміак (2,282), сірководень (0,034), фенол (0,0037), альдегід пропіоновий (0,023), кислота капронова (0,025), метилмеркаптан (0,0033), диметилсульфід (0,013), диметиламін (0,186), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,3404), вуглецю діоксид (239,674), мікроорганізми (0,000004), альдегід глутаровий (0,0004001), алкілдиметиламіни C17 – C20 (0,0003003).

СТОВ «Альянс-ТХК» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються, так як товариство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від товариства не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 11 квітня 2024 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srzg@ck.gov.ua