Увага! Триває конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків м. Золотоноша

Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради з 23 січня 2020 року оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками в місті Золотоноша.

Організатор конкурсу – Управління житлово-комунального господарства виконавчий комітет Золотоніської міської  ради (УЖКГ), який знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8.

Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – начальник технічно-експлуатаційного відділу управління ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради Харін Артем Вікторович, телефон: (04737)
2-30-57.

 Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

– ціна послуги – до 35 балів;

– рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів;

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;

– фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

– копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

– копія балансового звіту за останній звітній період;

– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, його кваліфікацію та досвід роботи, у тому числі стаж роботи в учасника конкурсу;

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу. Розрахунок проводиться відповідно до Постанови КМУ від 01 червня 2011 р.
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами);

– документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року).

– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

– конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу;

– конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок. Реєстр документів є складовою конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи через уповноважену належним чином особу або надсилається поштою.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 22 лютого 2020 року до 9.00 години в каб. № 1 адміністративній будівлі виконавчого комітету Золотоніської міської ради (м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8).

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 25 лютого 2020 року в адміністративній будівлі виконавчого комітету Золотоніської міської ради (м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8) кабінеті першого заступника міського голови о 10.00 годині.

Конкурсну документацію в електронному або паперовому вигляді можна отримати в кабінеті № 1 УЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради, за адресою: м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8.

По питанням щодо проведення конкурсу та надання додаткової інформації (перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання та інше) звертатись в каб. № 1 адміністративній будівлі виконавчого комітету Золотоніської міської ради, за адресою: м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8.

Перелік багатоквартирних будинків на які оголошується

конкурс з призначення управителя:

№ лоту з/п Адреса будинку Загальна площа
Двоповерхові будинки
1 23 Вересня, 32 373,96
2 Благовіщенська, 15а 374,26
3 Богодухівська, 47 379,43
4 Галини Корж, 8 233,8
5 Є.Півня, 5 504,0
6 Є.Півня, 9 616,42
7 Ринкова, 17 218,5
8 Січова, 18 208,7
9 Соборна, 3 620,46
10 Черкаська, 121 382,38
11 Черкаська, 123 394,08
12 Черкаська, 125 387,97
13 Черкаська, 8 134,71
14 Черкаська, 7а 500,44
15 Чехова, 18а 358,92
16 Шевченка, 47 614,36
17 Шевченка, 49 459,3
18 Шевченка, 51 361,33
19 Шевченка, 55 364,07
20 Є.Півня, 3 459,44
21 Є.Півня, 7 620,98
22 Незалежності, 57 628,01
23 Незалежності, 59 733,12
24 Незалежності, 75а 499,8
25 Новоселівська, 4 805,28
26 Обухова, 48 359,56
27 Обухова, 48а 361,8
28 Ст.Разіна, 2б 337,4
29 Чехова, 18б 600,6
30 Шевченка, 45 619,72
31 Шевченка, 73 444,98
32 Шевченка, 75 422,27
33 Шевченка, 77 425,26
34 Шепелівська, 14а 593,3
35 Шепелівська, 14б 569,9
Триповерхові будинки
36 Незалежності, 35 1080,54
37 Соборна, 16 457,14
38 Лікарняна, 7 572,9
39 Старобазарна, 6 555,1
Чотирьохповерхові будинки
40 Баха, 65б 727,9
41 Баха, 65в 734,45
42 Баха, 67в 739,4
43 Грушевського, 4а 743,4
44 Незалежності, 41а 1567,5
П’ятиповерхові будинки
45 Запорізька, 2 2507,0
46 Запорізька, 5 4310,09
47 Незалежності, 45 5431,74
48 Незалежності, 59/1 2721,28
49 Незалежності, 59/2 2071,6
50 Новоселівська, 11 4649,13
51 Новоселівська, 2а 6350,53
52 Соборна, 18 1824,02
53 Соборна, 22 3749,56
54 Обухова, 38 3577,16
55 Черкаська, 85 3737,32
56 Шевченка, 115 5550,14
57 Шевченка, 129 1746,32
58 Шевченка, 131 1746,20
59 Шевченка, 215 2530,99
60 Шевченка, 34 1800,59
61 Шевченка, 52а 2714,07
62 Шевченка, 63 6371,41
63 Шевченка, 176 911,1
64 Шепелівська, 14в 1349,78
65 Шепелівська, 14д 1363,96
66 Баха, 90 2709,23
67 Баха, 90а 1859,7
68 Баха, 90в 1832,81
69 Благовіщенська, 9 2578,07
70 І.Франка, 1б 1959,2
71 Є.Півня, 6 2735,11
72 Є.Півня, 8 2187,12
73 Шевченка, 156 5100,62
74 Шевченка, 233 5038,29
75 Шевченка, 235 4758,98
76 Шевченка, 30 1789,62
77 Шевченка, 61 3812,82
78 Шевченка, 62а 2672,16
79 Шевченка, 62б 3954,36
Дев’ятиповерхові будинки з ліфтами
80 Шевченка, 109 3770,07
81 Шевченка, 148 5785,01