Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Золотоніське міське фінансове управління – м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3, оголошує конкурс, на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування :

  • заступника начальника відділу по плануванню доходів та фінансів установ виробничої сфери на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника;
  • головного економіста відділу по плануванню бюджету та фінансуванню установ бюджетної сфери.

Вимоги до кандидатів: громадяни України з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;  стаж роботи не менше 3 років та досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше 1 року; знання Конституції України; законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанов, розпоряджень, інших нормативно-правових актів, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу;  впевнено володіють основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами; не судимі, вільно володіють українською мовою.

Необхідні документи для участі у конкурсі:

  • заява про участь в конкурсі;
  • заповнена особова картка/форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • автобіографія;
  • 2 фотокартки розміром 4х6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копія паспорта;
  • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються за адресою: м.Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3 протягом 30 днів з дня опублікування цього оголошення.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 2-37-91; 2-37-62