Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради нагадує, що ст. 19 Закону України «Про  основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю України» визначено, що для  підприємств,  установ,  організацій, у тому числі  підприємств, організацій громадських  організацій  осіб з інвалідністю, фізичних  осіб,  які  використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних  працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, у кількості одного робочого місця.

Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, яка  використовує найману працю, осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю,  фізичні  особи,  в яких  за основним місцем роботи працює  8  і  більше  осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду  соціального  захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку   подають   цим   відділенням   звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, цих звітів  затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю України».

Відповідно до вищезгаданого Порядку звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна). Форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. № 42.

Керівники  підприємств,  установ,  організацій,  у тому числі підприємств, організацій, які використовують найману працю, у разі  незабезпечення   виконання  нормативів  робочих  місць  для працевлаштування  осіб з інвалідністю, неподання Фонду соціального захисту  інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю   несуть  відповідальність  у  встановленому  законом порядку.

Увага! Звіти надаються тільки в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів. Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачено подання звіту за формою № 10-ПІ (річна) в електронному вигляді.