Шановні Пані та Панове,

На початку 2017 року Європейським Союзом започаткована нова Ініціатива для органів місцевого самоврядування, а саме “Мери за Економічне Зростання”, яка зосереджена на сталому економічному розвитку, зростанні свідомості та активній участі територіальних громад  в їх розвитку. Мета цієї ініціативи – підтримка органів самоврядування на місцевому рівні для співпраці з їх бізнес-секторів та громадянським суспільством, для посилення економічного зростання, розвитку та створення робочих місць.

В травні 2017 року Золотоніська міська рада долучилась до цієї ініціативи, підписала угоду про членство та зобов’язалась розробити програму сталого економічного розвитку. В ході проведених аналітичних досліджень місто обирає два напрямки економічного розвитку: реконструкцію приміщення комунальної власності для розміщення в ньому Центру Надання Адміністративних Послуг (ЦНАП) та започаткування роботи Бізнес-Центру з метою підтримки приватного сектору і малого бізнесу.

Реалізація названих заходів розширить промисловий та приватний комплекси міста, сприятиме створенню нових робочих місць, що надасть можливість мешканцям міста, а особливо молоді, знаходити в рідному місті достойну роботу, яка буде приносити задоволення і прибутки. А додаткові ресурси, які надійдуть від новостворених робочих місць у формі збільшення місцевих податків, нададуть можливість розпочати реалізацію масштабного економічного проекту “Індустріальний парк “Золотоноша”.

 Міський голова  В.О.Войцехівський

 • 1. РЕЗЮМЕ

  Місто Золотоноша приєдналося до ініціативи ЄС “Мери за Економічне Зростання”  у червні 2017 року, а у грудні цього ж року була створена робоча група з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста  (розпорядженні міського голови №179 від 27.12.2017 додаток А), до складу якої увійшли представники влади, громадських об єднань та бізнесу. Основним завданням стояло узгодити напрямки діяльності всіх сфер міста в галузі його економічного зростання. Знайти прогалини в діяльності влади, на які першочергово необхідно звернути увагу та розробити ряд заходів щодо стимулювання відповідного сектору економіки міста, визначити які найнеобхідніші об’єкти інфраструктури відсутні в місті. Також були зібрані важливі поради від представників бізнесу щодо покращення умов їх роботи, адже саме результати успішної діяльності представників цього сектору є одним із джерел наповнення міського бюджету та вирішення ряду соціальних питань.

  Робочою групою в процесі діяльності були визначені сильні та слабкі сторони розвитку міста, його можливості та загрози. На факт скорочення представників МСП вплинули не лише зміни чинного законодавства України, а й відсутність структур, які б надавали підтримку цього сектору. Також в ході роботи були зауваження щодо інформаційного наповнення, зручності пошуку та актуальності повідомлень для МСП, на що теж необхідно першочергово звернути увагу. Зроблений аналіз фінансової можливості ОМС виконання певних заходів та проведене анкетування з проблемних питань у місті.

  В результаті роботи робочої групи щодо подальшого економічного розвитку міста визначено три цілі, які ОМС буде впроваджувати в наступні два роки:

  1)  оновлення роботи міського ЦНАП ;

  2)  створення Бізнес-Центру;

  3) вдосконалення механізмів забезпечення представників бізнесу та потенційних інвесторів необхідною інформацією.

  Фінансування вище перелічених заходів ОМС буде впроваджувати за рахунок власних коштів та, за умови  позитивного рішення, за допомогою програми U-LEAD.

 • 2. ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

  Таблиця 1: План дій.

  Таблиця 2: Схема фінансування.

  Таблиця 3: Показники моніторингу.

  Таблиця 4: Кваліфікація підприємств за розміром (згідно з Господарським Кодексом України)

  Таблиця 5: Кваліфікація за видами економічної діяльності

  Таблиця 6: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

  Таблиця 7: Оцінка співпраці на місцевому рівні.

  Таблиця 8: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми.

  Таблиця  9: Доступ до фінансування.

  Таблиця 10: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі.

  Таблиця 11: Правові та інституціональні  умови.

  Таблиця 12: Ситуація з кваліфікованою робочою силою.

  Таблиця 13: Як місцевість сприймається її мешканцями.

 • 3. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

  ЦНАП-  Центр надання адміністративних послуг

  ОМС – орган місцевого самоврядування

  МСП – малі та середні підприємства

  ВРХ – велика рогата худоба

  ІТ – інформаційні технології

  ПрАТ – приватне акціонерне товариство

  ПАТ – публічне акціонерне товариство

  ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

  ІП – індустріальний парк           

  МТД – міжнародна технічна допомога

  БФП – багатофункціональний пристрій

  МСБ – малий та середній бізнес

  План МЕР – план Мери за економічне зростання

 • 4. ВСТУП ДО ПЛАНУ

  Економічний розвиток – це важлива складова діяльності усіх секторів громади. Основним завданням для ОМС є  забезпечення покращення економічної ситуації, сприяння на своїх територіях розвитку як вітчизняних так і іноземних суб’єктів господарювання, створення робочих місць, прозорих комфортних умов ведення бізнесу, не втручатись в виробничі процеси, але при першій необхідності бути на захисті міських суб’єктів МСБ, формувати та затверджувати  плани, направлені на покращення економічної ситуації в місті. Для реалізації запланованого першочергово ОМС необхідно спрямовувати свої дії на:

  • пошук та переконання інвесторів, щоб вони розмістили капітали на території міста з метою створення нових робочих місць;
  • забезпечення конкурентоспроможність території у сфері подальшої зручної роботи діючим суб’єктам господарювання та забезпечення сприятливих умов для новостворених.

  Для  допомоги ОМС у вирішенні ряду проблемних питань при впровадженні реформ та виконання власних і делегованих повноважень наразі запропоновані різного роду нові інструменти, як фінансового спрямування так і консультативного.  Одним із них є ініціатива Європейського союзу, в центрі уваги якої “Мери за економічне зростання” – сталий місцевий економічний розвиток.

  Загальна мета Ініціативи “МЕР” – сприяння місцевим органам влади країн Східного партнерства у розвитку їх потенціалу задля: стимулювання економічного зростання; підвищення рівня зайнятості; забезпечення участі громадян в економічних, соціальних та культурних процесах; підвищення рівня їх добробуту та якості життя.

  Також Ініціатива “МЕР” прагне створити розгалужену регіональну професійну спільноту, створить для її членів можливості значної підтримки експертів та колег з інших муніципалітетів.

  При написанні плану МЕР були використанні напрямки і заходи, зазначені у вже існуючих стратегічних  та програмних документах міста:

  1. Щорічні програми соціально-економічного розвитку міста Золотоноша.
  2. Стратегія розвитку міста Золотоноша до 2020 року.

  Після затвердження даного документа всі його завдання будуть враховані при написанні щорічних планів соціально-економічного розвитку міста на 2019, 2020 роки та відповідні суми коштів на виконання даних заходів будуть передбачені у міському бюджеті. Заявка на участь в програмі U-LEAD подана 22.08.2018.

 • 5. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  У грудні 2017 року розпорядженням міського голови створено робочу групу з розробки Плану місцевого економічного розвитку, до якої увійшли спеціалісти структурних підрозділів виконкому, представники громадськості та бізнесу (див. розпорядження про створення робочої групи № 179 від 27.12.2017  – додаток А1 сторінка  23, та список членів робочої групи, додаток А2 стор. 24).

  Місцевий розвиток характеризується комплексом різноманітних просторових, економічних, соціальних, культурно-духовних, екологічних та інших чинників, які необхідно враховувати в процесі здійснення  планування. Умовно члени робочої групи були розбиті на відповідні сектори, які проводили аналіз минулих періодів, діючу систему їх напрямки, визначали SWOT-аналізи. Ця робота зайняла майже три з половиною місяці. Всі запропоновані напрямки подальшого розвитку розглядались на засіданнях робочої групи. Особлива увага в цьому процесі приділялась представникам приватного сектору, дослухались до всіх їх зауважень, а з деякими процесами роботи та можливостями влади представники приватного сектору ознайомлювалися вперше, що впливало на їх подальшу думку.

  В процесі роботи було визначено велику підтримку, яку ОМС надає великим і середнім підприємствам, але поряд є ряд проблем у роботі приватного підприємництва. Недостатність інформації, суттєвої підтримки в процесі отримання додаткових ресурсів на їх розвиток, відсутність такої структури як Бізнес-Центр, електронного документообігу, зарозумілість на деяких етапах оформлення документів та ін. Все це призводить до занепаду даного сектору. Тому і було прийняте рішення обрати курс на стимулювання малого і середнього підприємництва міста через удосконалення роботи міського ЦНАПу, відкриття Бізнес-Центру, започаткування консультацій, навчання  та приділення максимуму зусиль та ресурсу для вдосконалення механізмів забезпечення представників бізнесу та потенційних інвесторів необхідною інформацією.

 • 6. АНАЛІЗ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ

  Місто Золотоноша розташоване в центральній частині країни на відстані 156 км ( 2 години 15 хв) від столиці та 35 км від обласного центру. Золотоноша – найбільше місто Черкаського лівобережжя та важливий промисловий центр Черкаської області. Його територія 44,6 кв. км (із селами Згарі, Гришківка, Ярки, які підпорядковані міській раді). Найближчі аеропорти: Черкаси – 41,3 км, Бориспіль – 126,4 км. Залізничне та автобусне сполучення регулярне та функціонує задовільно.

  Кількість населення становить 28 720 осіб, з них чоловіки – 46,1%, жінки – 53,9%. За віковими групами населення поділяється: від 0-14 років – 4,4 тис. осіб; від 16-64 (працездатний вік) – понад 20 тис. осіб і старше 65 – 4,3 тис. осіб.  Рівень безробіття в межах 1,8% (на обліку перебуває 270 осіб). В останні декілька років зростає тенденція до збільшення мігрантів, особливо молодих фахівців. Це пов’язано з великою кількістю вакансій в більших містах з вищою оплатою праці. В період з 2011 по 2018, кількість населення зменшилася на 4,5%. Також негативною тенденцією є старіння населення. Так показник природного приросту (скорочення) має мінусове значення – 173: за 2017 рік народилась 251 дитина, а померло  423 особи.

  Структура земель, що відносяться до міста сприяє економічному розвитку громади. Клімат Золотоноші та району – помірно-континентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле літо, що є сприятливим для розвитку сільськогосподарського виробництва. Наявність вільних земель в межах міста складає 951,87 га. Але промисловий комплекс міста не віднесений в окрему територію, а межує поряд з житловою і громадською забудовою. Тому є певні обмеження в започаткуванні нових підприємств, необхідно забезпечити екологічну безпеку міста та захист оточуючого природного середовища.

  6.1. Місцева економічна структура: місто Золотоноша є розвинутим промисловим комплексом області. Згідно з даними Головного управління статистики в Черкаській області та фіскальної служби на території міста у 2017 році функціонувало 1634 суб’єкти господарювання (не фінансового сектору), з яких 57 юридичних осіб та   1577 фізичних осіб-підприємців, що на 56 одиниць менше ніж у 2016 році, скорочення відбулось за рахунок закриття приватного бізнесу.

  На території муніципалітету функціонують:

  • 1577 мікропідприємств;
  • 33 малих підприємства;
  • 20 середніх підприємств;
  • 4 великих підприємства.

  Зростає обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста. У 2017 році він збільшився на 5880,37 тис. Євро у порівняні з 2016 роком і склав 78875,4 тис. Євро.

  Промисловість м. Золотоноша представлена 18 основними підприємствами. У розрізі видів економічної діяльності основу промисловості міста становить виробництво харчових продуктів, напоїв – 98,3%, хімічних речовин та хімічної продукції – 0,2%, постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря – 0,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 1,0% (більш докладна інформація у таблиці 2). Кількість великих компаній, які налічують понад 250 осіб співробітників не змінюється вже протягом довгого часу (понад 10 років).

  У Золотоноші сформовано потужний потенціал харчової промисловості, яка представлена 12 основними підприємствами. У місті виробляється майже третина (33 %) загальнообласних обсягів м’яса ВРХ, майже 13% – лікеро-горілчаних виробів, 12% – сирів жирних, 100% – замінників кави, екстрактів, есенції та концентратів кави чи її замінників (таблиця 3) .

  Хімічна галузь займає провідне місце у виробництві парфумів і складає у загальнообласних обсягах 8,6% – мийних засобів та для чищення. Виробничу діяльність у галузі здійснюють два підприємства: ПрАТ “Золотоніська парфумерно-косметична фабрика” та ТОВ “ПКВ Золотоноша”.

  Машинобудування є стратегічно важливою галуззю промисловості міста, яка представлена ПАТ “Золотоніський машбуд”. У 2017 році в галузі машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, обсяг виробництва склав 29380,5 тис. грн, або 1,6% (від загальнообласних обсягів).

  Високий ступінь зношеності основних фондів у промисловості (від  40% до 90%) призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Водночас, на території м. Золотоноша залишаються незадіяними площі в межах 951,8 га, що можуть бути потенційним резервом для нарощування промислового потенціалу міста.

  Оскільки місто – промислового спрямування і відсутні великі рекреаційні зони – галузь туризму розвинена не дуже добре. Діють 2 парки, музей, 2 готелі та 27 закладів ресторанного господарства.

  На території міста працює 2 лікарні, 3 амбулаторії первинної медичної допомоги, персонал яких налічує 685 осіб, 10 приватних стоматологічних клінік, 3 приватних кабінети ультразвукової діагностики. Сектор ІТ розвинений слабо. В місті діє 3 провайдери Інтернет-послуг, мережа яких охоплює майже всю територію. Працюють 8  пунктів операторів мобільного зв’язку. Юридичні послуги надають 13 малих підприємств. Збором та утилізацією відходів займається 7 суб’єктів, з яких 1 велике та 6 приватні підприємці. У сфері культури функціонує 8 закладів. Будівельний бізнес розвивається, але не швидкими темпами. У цій сфері працює  13 підприємств.

  6.2. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні: налагоджено достатньо дієве співробітництво між підприємствами, але базується воно на особистих стосунках керівників. Основними інструментами підтримки діяльності бізнесу, що  сконцентровані в області, –  це Черкаська Агенція регіонального розвитку, Агенція регіональної підтримки підприємництва та інвестицій, Черкаська торгово-промислова палата. В цьому році на Черкащині спільно з Агенцією регіонального розвитку та Фондом Василя Хмельницького K-fund запустили проект “Школа малого та середнього підприємництва”. Інформацію про роботу даних інституцій управління економіки ОМС регулярно доводить до керівників підприємств та на сайті міста.

  Для вирішення спільних проблемних питань підприємств (забезпечення та навчання кадрів, логістичного напрямку, наявність вільних складських приміщень тощо) та з метою організації керівників промислових підприємств у об’єднання “Клуб керівників промислових підприємств міста” організовуються неформальні  (за межами приміщення міської ради) зустрічі.

  Активно і дієво працює Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, до складу якої входить 70%  (24 особи)  підприємців міста різного роду діяльності. Засідання проводяться раз на місяць, а при потребі і частіше. На засіданнях представників бізнесу ознайомлюють з усіма проектами рішень, які розроблені муніципалітетом та впливають на його діяльність, обговорюються всі програми розвитку короткострокового та перспективного напрямків, вирішуються проблемні питання, які виникають у підприємців, при потребі запрошуються керівники інших дозвільних органів для подачі роз’яснень  нового законодавства чи їх дій.

  Але хочеться акцентувати увагу на низькій активності представників МСБ у вирішенні не тільки міських проблем, а й в процесі прийнятті рішень міської ради, які будуть впливати на їхню діяльність (податки, положення про ті чи інші комісії та ін.).

  Також при міськвиконкомі працює комісія з питань розвитку підприємництва, на яку теж виносяться питання діяльності бізнесу, в основному це погодження з власниками режимів роботи їх закладів (більше інформації про форми та механізми співпраці у таблиці 4).

  6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, яка сприяє розвитку бізнесу: ОМС здійснює безсистемну діяльність щодо надання бізнес-послуг та інформації підприємствам. Основним інструментом здійснення цієї діяльності є офіційний сайт міста, на якому публікується інформація про нові та вже існуючі можливості для підприємств, але цієї інформації бракує. Бізнес-послуги не надаються на постійній основі, а лише в окремих випадках, що негативно впливає на ділове середовище міста.

  На даний момент місто не має ефективних механізмів та інституцій,  завданням яких є сприяння бізнесу. Особливо від цього страждає малий бізнес, який на відміну від середнього та великого, не має  великої кількості альтернативних способів отримання інформації та бізнес-послуг. Крім цього, малий бізнес, частково внаслідок існуючої ситуації, частково внаслідок застарілої системи мислення, що ще залишилася у більшості населення після довгого періоду існування командної економічної системи, є дуже пасивним, що сильно заважає проведенню ефективних змін (більше інформації у таблиці 5).

  ОМС намагається змінити ситуацію. Саме тому одним із найбільш пріоритетних напрямків розвитку нашого міста є створення Бізнес- Центру, в якому підприємці, що мають бажання та ідею створення нового підприємства зможуть отримати необхідну інформацію про фінансові можливості, консультації спеціалістів у сфері маркетингу та менеджменту, а  також зможуть отримати допомогу у вигляді послуг кваліфікованих бухгалтерів та юристів, що зможуть створити необхідну базу для подальшого існування нових підприємств.

  Загалом, ОМС є достатньо відкритим для громадськості. Інформація про його діяльність та   виконавчих органів регулярно публікується в місцевій газеті та на офіційному сайті міста.

  Періодично проводяться опитування серед жителів міста щодо їхнього ставлення до поточної ситуації в місті та рівня задоволеності їхніх потреб. Регулярно міським головою та фахівцями ОМС проводяться зустрічі на кварталах міста, де в неофіційній обстановці громада міста знайомиться з планами діяльності, проектами, які реалізуються на території міста, вирішують проблемні питання на кварталах та задають особисті питання. 

  6.4. Доступ до фінансування: у сфері фінансів діє 6 філій банківських установ, кредитний ресурс в яких малий бізнес може отримати під 17% – 19% в межах 10,0 тис. грн – 20 млн грн. На впровадження міської програми розвитку МСП щороку виділяються кошти в сумі 50 тис. грн, але цього не вистачає для реальної підтримки. В місті проводиться роз’яснювальна робота щодо можливості отримання кредитів від Обласного Фонду розвитку підприємництва та від банківських установ на умовах співфінансування відсотків з міського бюджету (вся інформація наведена у таблиці 6). Але підприємці не виявляють особливої зацікавленості.

  6.5. Земельні ресурси та інфраструктура: ОМС проводить активну діяльність щодо заохочення підприємців освоювати нині незадіяні земельні площі та робочі приміщення. Але, оскільки малий бізнес міста характеризується високою інертністю, а кількість великих та середніх підприємств майже не змінилася за останні роки, ці дії поки що є мало результативними. Внаслідок цього попит є невисоким і представлений переважно немісцевими інвесторами та незначною частиною малих підприємств, що діють в сфері торгівлі (таблиця 7).

  До власності громади належать два  приміщення, що можуть бути використані підприємствами, але пропозиція перевищує попит. Підприємці, що діють в малому бізнесі не мають можливості розширювати свої підприємства, частково через ризикованість таких капіталовкладень, адже вони бояться втратити те, що вже мають, частково через несприйняття нововведень. Головним доказом останнього твердження є диспропорція у місцевій економічній структурі – понад 90% всіх суб’єктів  мікро- та малого бізнесу зосереджено у сфері оптової та роздрібної торгівлі, що робить дану сферу дуже конкурентною, тоді як інші сфери є мало освоєними.

  На даний момент вже створений проект ІП “Золотоноша” загальною площею 39,93 гектара. На його території планується створення трьох майданчиків, які будуть забезпечені  необхідною інфраструктурою. Складання сільськогосподарської техніки та електронних побутових приладів, а також переробка сільськогосподарської продукції – основні напрямки діяльності парку. Деякі іноземні інвестори вже виявили інтерес до цього проекту, тому ми можемо очікувати на його реалізацію, але з відхиленням від графіка (будівництво та створення ІП “Золотоноша”  заплановано на 2018-2019 рр.; організація діяльності та розвиток – 2019-2023 рр.) у зв’язку з нестачею коштів у ОМС на облаштування інфраструктури.

  6.6. Правова та інституційна база: місцевий ЦНАП та інші установи, з точки зору підприємств, працюють неефективно. Причиною цьому є велика кількість явно не обґрунтованих правил, а також деякі документи, наявність яких вимагає законодавство, але необхідність яких є сумнівною. В місті працює ЦНАП, в якому на сьогодні надається 114 видів  послуг. Але ОМС не має пристосованого для цих цілей власного приміщення, центр розташований в орендованому приміщенні, що не дає можливості провести його реконструкцію для удосконалення роботи адміністраторів (інформація у таблиці 8).

  Найбільшу проблему для підприємців представляє  процес реєстрації підприємства, що вимагає найбільшої кількості документів та часу. Ця проблема відштовхує підприємців, і негативно впливає на ділове середовище міста. Існуюча ситуація негативно впливає на ініціативність нових підприємців,  які внаслідок великої кількості бар’єрів стають більш пасивними. Місцеві установи не надають послуги в режимі онлайн, що ще більше знижує ефективність їхньої діяльності. Між установами не налагоджено дієвого співробітництва, внаслідок чого збільшується час на отримання необхідних дозволів підприємцями. Нині існує значна необхідність у вдосконаленні діючої системи. ОМС вже розробив план щодо підвищення ефективності діяльності установ і зокрема ЦНАП, але  поки що не вистачає фінансових можливостей для його впровадження.

  6.7. Трудові ресурси та їх професійні навички, інклюзивність: розвиток  робочої сили є однією із оперативних цілей існуючої стратегії розвитку міста. Заклади професійно-технічної та вищої освіти готують спеціалістів, що користуються попитом на ринку праці нашого міста та в цілому в країні та за кордоном. Існує тенденція до міграції кваліфікованих спеціалістів, особливо молодих за кордон. Внаслідок цього підприємства часто не можуть повністю задовольнити свої потреби. Існуюча тенденція до міграції та проблема старіння населення в майбутньому призведуть до значного дефіциту кваліфікованої робочої сили. Вже нині спостерігаються  тимчасові дефіцити в окремих галузях, які інформують нас про реальність цієї проблеми (результати повного дослідження наведені у таблиці 9). Щодо менш кваліфікованих кадрів, то тут ситуація є кращою: існує певна рівновага між попитом та пропозицією, що є досить стабільною. Загальний рівень безробіття  становить 1,8%.

  Найбільший дефіцит робочої сили спостерігається в переробній промисловості. Одним із завдань “Клубу керівників промислових підприємств міста” є саме співпраця у сфері підготовки та навчання кадрів. ОМС надає всіляку підтримку представникам приватного сектору у вирішенні назріваючої проблеми. Представники приватного сектору економіки міста, особливо великих промислових підприємств, останнім часом показують готовність до співпраці з міською владою та між собою, що дає можливість говорити про імовірне вирішення проблеми кваліфікованих робочих кадрів. Важливу роль у вирішенні цього питання повинні відгравати також і заклади освіти, але поки що їхня діяльність у цій сфері не надто ефективна.

  6.8. Зовнішнє позиціонування і маркетинг: місто вважається досить привабливим для  проживання та інвестицій (результати дослідження наведені у таблиці 10). Зокрема, серед найбільших міст області, Золотоноша займає друге місце за обсягом прямих інвестицій, поступаючись лише обласному центру. Однією із стратегічних цілей ОМС є забезпечення екологічної безпеки. У місті активно діють спортивні та освіті організації, метою діяльності яких є виховання молодого покоління. Міська інфраструктура потребує оновлення, адже значна частина об’єктів є фізично та морально зношеними. Місто має 3 парки та 2 стадіони, а також значну кількість зелених насаджень.

  Місто не характеризується як привабливе для туристів, адже більше орієнтується на розвиток промисловості, хоча вже почалася діяльність по відновленню екологічного стану річки Золотоношка та облаштування зон відпочинку на її берегах, що швидше за все, призведе до посилення позицій міста, як туристичного центру та підвищить рівень життя жителів міста. Рекламні заходи у сфері туризму поки що не проводяться.

  Сфера охорони здоров’я працює задовільно.

  Зовнішнє позиціонування є відносно новим напрямком діяльності ОМС. Офіційний веб-сайт міста, діяльність якого підтримувала Асоціація міст надавав досить обмежену інформацію для інвесторів та туристів, що негативно позначалося на ставленні до міста. ОМС намагається змінити ситуацію, започаткувавши роботу офіційного сайту міста власними силами.

 • 7.SWOT-аналіз

  Об’єднавши результати різних аналізів, в тому числі окремих SWOT-аналізів за кожним тематичним блоком, було розроблено наступний  SWOT-аналіз, сфокусований на місцевий економічний розвиток

  Сильні сторони:

  1) Значний промисловий потенціал

  2) Вигідне розташування

  3) Порівняно висока якість освіти

  4) Ефективне та прозоре функціонування ОМС

  5) Потужний агропромисловий сектор економіки

  6) Природні ресурси, зокрема високопродуктивні ґрунти

  7) Промисловий комплекс міста має досить відомі торгові марки, що позитивно впливає на зовнішнє позиціонування міста

  Слабкі сторони:

  1) Низька енергоефективність та використання застарілих технологій

  2) Слабке застосування інноваційних технологій, викликане нестабільною ситуацією в країні та необхідністю значних капіталовкладень

  3) Зношеність значної частини міської інфраструктури

  4) Слабка ініціативність жителів міста

  5) Відтік кваліфікованих молодих спеціалістів із міста

  6) Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення системи освіти

  7) Недостатньо розвинена сфера послуг (значний розвиток торгівлі, але досить слабке використання можливостей інших галузей)

  Можливості:

  1) Проведення децентралізації в Україні  відкриває широкі можливості для місцевої громади щодо запровадження реально необхідних для нашої місцевості змін

  2) Внаслідок зростання світового попиту на продовольчі товари ми можемо очікувати зростання вже існуючих та створення нових підприємств цієї сфери економіки в найближчому майбутньому

  3) Розвиток туризму завдяки відновленню екологічного стану річки Золотоношка та створення на її берегах зон відпочинку (додаткові робочі місця приватного сектору)

  4) Значна увага, що була приділена енергоефективності в останні роки, вже має позитивні результати і ми можемо сподіватися на більш широке використання інноваційних технологій в цій сфері

  5) Створення Бізнес-Центру,  завданням якого буде допомога підприємствам малого бізнесу та людям, що бажають створити нове підприємство, на нашу думку, покращить місцеву економічну структуру і підвищить ефективність місцевої економіки

  6) Підвищення ефективності роботи ЦНАП напряму вплине на розвиток економіки міста, завдяки мобільності та якості надання адміністративних послуг

  7) Створення ІП безсумнівно позитивно вплине на місцеву економічну ситуацію

  8) Подальше спрощення правового регулювання господарської діяльності

  Загрози:

  1) Повільний темп структурних реформ, що характерний нині для всієї країни, негативно позначається на інвестиційній привабливості міста

  2) Нестабільна ситуація в країні негативно впливає на ділову активність (інвестори проявляють невелику активність, підприємці не зацікавлені в довгострокових капіталовкладеннях, доступність кредитних ресурсів також зменшується)

  3) Недоліки нормативно-правової бази для формування доходів місцевих бюджетів

  4) Відтік молодих спеціалістів загрожує місцевому ринку праці значним дефіцитом кваліфікованих працівників в найближчі роки

  5) Зростання тарифів на комунальні послуги негативно впливає на соціально-економічну ситуацію міста

  6) Непослідовні реформи, що нині проводяться на загальнодержавному рівні, негативно позначаються на сподіваннях населення та інвесторів, що знижує ефективність місцевої економіки

  7) Негативні демографічні явища, що нині спостерігаються на всій території країни та в межах території міста, свідчать про старіння населення, що може вкрай негативно позначитися на економічній ситуації в майбутньому

  ОМС буде продовжувати підтримувати ініціативи приватного сектору у сфері електроенергетики, спрямовані на використання інновацій. Важливими завданнями є створення Бізнес-Центру, поліпшення роботи міського ЦНАП та будівництво ІП, що дозволить ОМС вийти на якісно новий рівень співпраці з приватним сектором економіки та сприятиме розвитку економічних процесів у місті. В загальному, ОМС вважає необхідним подальшу підтримку промислового сектору – великий та середній бізнес, з метою найбільш повного використання можливостей, що існують у цій сфері. Прогнозується, що даний сектор буде зростати в найближчому майбутньому за рахунок підвищення світового попиту на продовольчі товари. Також важливим напрямком діяльності ОМС є підтримка малого бізнесу – приватного підприємництва.

  Проблема відтоку молоді є найбільш нагальною для нашого міста. Для вирішення цієї проблеми ОМС проводить заходи у сфері освіти, культурного та соціального напрямків життя міста. Також проводяться заходи спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату міста, які представлені переважно адресною підтримкою окремих ініціатив. Іншою важливою проблемою залишається зношеність міської інфраструктури, але для її вирішення потрібні значні фінансові ресурси. ОМС працює над вирішенням цієї проблеми поступово, але ресурсів місцевого бюджету поки що не вистачає. Завдяки реалізації планів – оновлення роботи ЦНАП та створення Бізнес-Центру, відкритості та прозорості їх діяльності, прогнозуються одержання додаткових податкових надходжень до місцевого бюджету, внаслідок чого поступово буде вирішуватись проблема оновлення інфраструктури міста та будівництва ІП.

 • 8. БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ

  Стратегічне бачення:

  Створення комфортних умов роботи малих, середні та великих суб’єктів господарювання на території міста шляхом оновлення роботи ЦНАП, створення Бізнес-Центру та в подальшому будівництва ІП надасть  можливість для розвитку економіки міста, що в свою чергу підвищить зайнятість жителів, рівень податкових надходжень до міського бюджету, внаслідок чого громада міста отримає можливість покращити міську інфраструктуру та матеріально-технічну базу соціальних інституцій. Місто Золотоноша закріпить свою позицію одного з найбільших промислових міст області. ІП міста створить основу для поширення серед підприємств міста інноваційних технологій, внаслідок чого економіка міста стане менш залежною від, насамперед, енергетичних  ресурсів. В місті стрімко розвиватимуться нові підприємства пов’язані із сферою послуг та ІТ, що будуть отримувати підтримку на стадії створення від міського ЦНАП та Бізнес-Центру. Крім цього, ОМС сприятиме поліпшенню позиціонування міста, як перспективного місця для роботи та життя шляхом покращення благоустрою міста та умов ведення бізнесу. Впровадження запланованого дозволить зупинити масовий відтік молоді з міста, внаслідок чого  демографічна ситуація нормалізується.

  Місто Золотоноша закріпить свою позицію одного з найбільших розвинених промислових міст області з високим рівнем життя.

  Основні цілі:

  1. Покращення бізнес-середовища та умов ведення бізнесу в місті шляхом:

  •      оновлення роботи міського ЦНАП та створення Бізнес-Центру;
  •      модернізації технічного забезпечення міського ЦНАП;
  •      впровадження електронного документообіг;
  •      підвищення кваліфікації працівників ЦНАП та Бізнес-Центру;

  2. Вдосконалення механізмів забезпечення представників бізнесу та потенційних інвесторів необхідною інформацією.

 • 9. ПЛАН ДІЙ

  Заходи, наведені у наступній таблиці, узгоджені між членами робочої групи та спрямовані на досягнення цілей економічного розвитку міста.

  Таблиця 1: План Дій

  Дії/проектні ідеї Тривалість (початок/

  кінець)

  Партнери, що приймають участь Заплановані  витрати, (національна валюта /еквівалент в ЄВРО*)  Результат Показники (індикатори для моніторингу)

  1.1. Оновлення роботи міського ЦНАП

  1.1.1. Завершення реконструкції приміщення ЦНАП

   

   

   

   

  Січень-травень 2019

   

   

   

   

  Золотоніська міська рада,

  Будівельні організації міста

   

   

   

   

   

  607900,00

  грн.   /

  19617,27

  Євро

   

   

   

   

  Акт здачі – приймання виконаних робіт

  Декларація про введення в експлуатацію

   

   

   

   

  Завершення реконструкції власного приміщення ЦНАП

   

  1.1.2. Оновлення оргтехніки та меблів центру.

   

  Вересень – жовтень 2019

   

  Програма          U-LEAD, Золотоніська міська рада

   

  433000,00

  грн. /

  13972,97

  Євро

  Закупівля та встановлення техніки та меблів**

   

  Підключення до роботи ЦНАП
  1.1.3. Запровадження електронного документообігу Вересень- жовтень 2019

   

  Програма          U-LEAD,

  Золотоніська міська рада

   

   

  30000,00

  грн. /

  968,37 євро

   

  Кількість дозвільних органів, які отримають доступ до  роботи з ЦНАП Кількість

  документів надісланих та отриманих з електронним цифровим підписом

  1.1.4. Рекламна компанія щодо можливостей та оновлених послуг ЦНАП Жовтень 2019 Золотоніська міська рада

  Місцеві засоби масової інформації

    — Стаття, оголошення, газета, сайт Моніторинг зміни кількості звернень суб’єктів до ЦНАП
  1.2. Відкриття         Бізнес-Центру в              м. Золотоноша

  1.2.1. Продовження переговорів з керівництвом Ощадкаси щодо здачі в оренду приміщення під Бізнес-Центр

   

   

   

   

  Січень- березень 2019

   

   

   

   

  Керівництво Ощадкаси Черкаського відділення

  Золотоніська міська рада

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 зустрічі, проект Меморандуму

   

   

   

   

  Меморандум про співпрацю

   

  Договір оренди приміщення

  1.2.2. Визначення напрямків та  форм роботи  Бізнес-Центру                   Підбір фахівців, спеціалістів та Бізнес-Центру Квітень- червень 2019 Фізичні особи,

  суб’єкти МСП

  консалтингові фірми, інші структури, які працюють у сфері бухгалтер-ського обліку, податкової звітності, маркетинг, зед, експорт, залучення інвестицій.

   

   

   

   

  Кількість знайдених працівників та форм роботи, що будуть  у       Бізнес-Центрі Кількість суб’єктів, які обслуговуються в Бізнес-Центрі
  Підвищення кваліфікації фахівців центру (тренінги семінари, ітд) Січень 2019- грудень 2020 Проекти МТД, тренінгові організації Кількість осіб, фахівців, які пройшли навчання Збільшення кількості звернень. Моніторинг задоволеності роботою ЦНАП
  1.2.3. Підписання Меморандуму про співпрацю між Міською радою та Бізнес-Центром Липень-серпень

  2019

  Золотоніська

  міська рада, Бізнес-Центр

  —- Меморандум про співпрацю Відкриття Бізнес-Центру
  1.2.4.Рекламна компанія в місцевих ЗМІ З серпня 2019 Золотоніська

  міська рада, Бізнес-Центр

  Міські засоби масової інформації

   

  Кількість статтей, оголошень Моніторинг кількості звернень в Бізнес-Центр
  1.2.5. Відкриття

  Бізнес-Центру

  Серпень

  2019

  Золотоніська

  міська рада, Бізнес-Центр

   

   

  —-

  Початок діяльності Бізнес-Центру Моніторинг

  обслуго-вування клієнтів

   

  2.1.1. Оновлення розділу пропозицій для інвесторів та підприємців шляхом його спрощення для сприйняття та пошуку інформації та частішого оновлення даних (їхньої актуалізації)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Лютий

  2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Золотоніська

  міська рада

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кількість

  рубрик на сайті для інвесторів, підприємців

   

   

   

   

   

   

  Моніторинг звернень інвесторів, підприємців до Золотоніської міської ради

  2.1.2. Розміщення актуальної інформації  

  Березень

  2019

   

  Золотоніська

  міська рада

   

   

  Кількість розміщеної інформації

  Кількість суб’єктів, що отримають інформацію (моніторинг відвідування сайту)
  2.1.3. Моніторинг відвідувань сайту  

  З березня

  2019

   

  Золотоніська

  міська рада

   

  Кількість відвідувань сайту

  Зміна кількості щоденних та щотижневих відвідувань

  * Обраховано за офіційним курсом євро НБУ на 24.07.2018
  1Євро – 30,98 грн.

  ** Перелік техніки ЦНАП:

  1)  Кількість меблів:10 комп’ютерних столів, 25 стільців, 10 шаф для робочих документів, 20 архівних стелажів (3 шафи для одягу – персонал-відвідувачі, 4 столи для відвідувачів, меблі для відпочинку співробітників).

  2)  Кількість комп’ютерної техніки:10 комплектів комп’ютерної техніки (комп’ютер, блок безперебійного живлення, принтер БФП та інше)

  3)  Кількість програмного забезпечення:10

 • 10. СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ

  Для фінансування заходів/дій, позначених у розділі 9 цього плану визначено індикативні  витрати та основні джерела фінансування (включаючи й потенційні), згідно таблиці №2. 

  Таблиця 2: Схема фінансування

  Заходи Орієнтовні витрати                                          Джерело фінансування
  Національні програми Місцевий бюджет Бюджети вищих рівнів Бізнес Інще (вкажіть що саме)
  1.1.Оновлення роботи міського ЦНАП.

  1.1.1.Завершення реконструкції приміщення ЦНАП.

   

   

  607 900,00 грн

   

  19 617,27 євро

   

   

   

   

  —-

   

   

  607 900,00

  Грн.

   

  19 617,27 євро

   

   

   

  —-

   

   

  —-

   

   

  —-

  1.1.2. Оновлення оргтехніки та меблів центру.

   

   

   

  433 000,00 грн

  13 972,97 євро

   

   

  —-

   

   

  —-

   

   

  —-

   

   

  —-

   

  433 000,00

  Грн.

  13 972,97 євро

  Програма U-LEAD

  1.1.3. Запровадження електронного документообігу

   

   

  30 000,00

  грн.

  968,37

  євро

   

   

  —-

   

   

   

   

  30 000,00

  грн.

  968,37

  євро

  1.1.4. Рекламна компанія щодо можливостей та оновлених послуг ЦНАП  

   

   

   

   

   

   

  1.2.Відкриття Бізнес-Центру в  м. Золотоноша  

   

   

   

   

   

   

  1.2.1. Продовження  переговорів з керівництвом Ощадкаси щодо здачі в оренду приміщення під Бізнес-Центр  

   

   

   

   

   

   

  1.2.2. Пошук фахівців, спеціалістів та форм роботи Бізнес-Центру  

   

   

   

   

   

  1.2.3. Підписання Меморандуму про співпрацю між Міською радою та Бізнес-Центром  

   

   

   

   

   

  2.1. Оновлення  економічних розділів офіційного сайту міста  

   

   

   

   

   

  2.1.1. Оновлення розділу пропозицій для інвесторів та підприємців шляхом його спрощення для сприйняття та пошуку інформації та частішого оновлення даних   ( їхньої актуалізації)  

   

   

   

   

   

  2.1.2. Розміщення актуальної інформації  

   

   

   

   

   

  2.1.3. Моніторинг відвідувань сайту      —-          —-      —-   —-     —-     —-
  Всього 1 070 900,00

  грн.

  37 558,61

  євро

  1 070 900,00

  грн.

  37 558,61

  євро

 • 11. ПОКАЗНИКИ ТА МЕХАНІЗМИ МОНІТОРІНГУ

  Для здійснення оперативного, прозорого та ефективного  моніторингу впровадження заходів плану місцевого економічного розвитку буде створено спеціальну комісію з моніторингу, та розроблено положення про її діяльність з урахуванням рекомендацій Ініціативи M4EG

  Таблиця 3: Показники моніторингу виконання плану МЕР

  Дії/Ідеї проекту (- ів) Тривалість дії (початок дії дд.мм.рррр – завершення дд.мм.рррр)
  з 1го по 6й місяць з 7го по 12й місяць
  1.1. Оновлення роботи міського ЦНАП.

  1.1.1. Завершення реконструкції приміщення ЦНАП.

  01.01.2019

  31.05.2019

  Завершення реконструкції власного приміщення

  ЦНАП

  1.1.2. Оновлення оргтехніки та меблів центру. 01.09.2019

  30.10.2019

  Придбання та встановлення оргтехніки та меблів
  1.1.3. Запровадження електронного документообігу 01.09.2019

  30.10.2019

  Впровадження в ЦНАП електронного документообігу
  1.1.4. Рекламна компанія щодо можливостей та оновлених послуг ЦНАП 01.10.2019

  І на постійній періодичній основі

  Збільшення звернень до ЦНАП
  1.2. Відкриття         Бізнес-Центру в              м. Золотоноша

  1.2.1. Продовження переговорів з керівництвом Ощадкаси щодо здачі в оренду приміщення під      Бізнес-Центр

  01.01.2019

  30.03.2019

  Проект Меморандум про співпраць

  Проект договору оренди приміщення

  1.2.2. Пошук фахівців, спеціалістів та форм роботи                     Бізнес-Центру 01.04.2019

  30.05.2019

  Сформований штатний розпис Бізнес-Центру

  Напрацьовані форми роботи

  Підвищення кваліфікації (доцільно додати)
  1.2.3. Підписання Меморандуму про співпрацю між Міською радою та Бізнес-Центром 01.07.2019

  30.08.2019

  Меморандум про співпрацю

  Договір оренди приміщення під Бізнес-Центр

  1.2.4.Рекламної компанії в місцевих ЗМІ 01.08.2019 і на постійній

  Періодичній основі

  Кількість звернень до Бізнес-Центру
  1.2.5. Відкриття

  Бізнес-Центру

  01.08.2019

  30.08.2019

  Початок роботи Бізнес-Центру
  2.1. Оновлення офіційного сайту міста

  2.1.1. Оновлення розділу пропозицій для інвесторів та підприємців шляхом його спрощення для сприйняття та пошуку інформації та частішого оновлення даних (їхньої актуалізації)

   

   

   

  01.01.2019

  01.03.2019

   

   

   

  Оновлення міського сайту.

  Відкриття нових рубрик для інвесторів

  2.1.2. Розміщення актуальної інформації 01.03.2019

  і на постійній періодичні основі

  Кількість розміщеної інформації Кількість розміщеної інформації
  2.1.3. Моніторинг відвідувань сайту 01.04.2019

  і на постійній періодичні основі

  Кількість

  відвідувачів сайту

  Кількість звернень інвесторів до міської ради

  Кількість

  відвідувачів сайту

  Кількість звернень інвесторів до міської ради

  Дії/Ідеї проекту (- ів) Тривалість дії (початок дії дд.мм.рррр – завершення дд.мм.рррр)
  з 13го по 18й місяць з 19го по 24й місяць
  1.1. Оновлення роботи міського ЦНАП.

  1.1.1. Завершення реконструкції приміщення ЦНАП.

  01.01.2019

  31.05.2019

  1.1.2. Оновлення оргтехніки та меблів центру. 01.09.2019

  30.10.2019

  1.1.3. Запровадження електронного документообігу 01.09.2019

  30.10.2019

  1.1.4. Рекламна компанія щодо можливостей та оновлених послуг ЦНАП 01.10.2019

  І на постійній періодичній основі

  Збільшення звернень до ЦНАП Збільшення звернень до ЦНАП
  1.2. Відкриття         Бізнес-Центру в              м. Золотоноша

  1.2.1. Продовження переговорів з керівництвом Ощадкаси щодо здачі в оренду приміщення під      Бізнес-Центр

  01.01.2019

  30.03.2019

  1.2.2. Пошук фахівців, спеціалістів та форм роботи                     Бізнес-Центру 01.04.2019

  30.05.2019

  Підвищення кваліфікації (доцільно додати)
  1.2.3. Підписання Меморандуму про співпрацю між Міською радою та Бізнес-Центром 01.07.2019

  30.08.2019

  1.2.4.Рекламної компанії в місцевих ЗМІ 01.08.2019 і на постійній

  Періодичній основі

  Кількість звернень до Бізнес-Центру Кількість звернень до Бізнес-Центру
  1.2.5. Відкриття

  Бізнес-Центру

  01.08.2019

  30.08.2019

  2.1. Оновлення офіційного сайту міста

  2.1.1. Оновлення розділу пропозицій для інвесторів та підприємців шляхом його спрощення для сприйняття та пошуку інформації та частішого оновлення даних (їхньої актуалізації)

   

   

   

  01.01.2019

  01.03.2019

  2.1.2. Розміщення актуальної інформації 01.03.2019

  і на постійній періодичні основі

  Кількість розміщеної інформації Кількість розміщеної інформації
  2.1.3. Моніторинг відвідувань сайту 01.04.2019

  і на постійній періодичні основі

  Кількість

  відвідувачів сайту

  Кількість звернень інвесторів до міської ради

  Кількість

  відвідувачів сайту

  Кількість звернень інвесторів до міської ради

 • Додаток А: Опис процесу розробки плану МЕР

  У рамках аналізу місцевої економічної ситуації робочою групою, створеною розпорядженням міського голови (Додаток А1, А2), було зібрано важливу статистичну інформацію, проведено її аналіз по секторам, визначено SWOT аналіз сфокусований на місцевий економічний розвиток та проведено опитування жителів громади для виявлення їхньої думки щодо найбільш важливих проблем, бачення майбутнього громади, найбільш пріоритетних напрямків розвитку та відсутність об’єктів інфраструктури тощо. Адже саме місцеві жителі можуть бути найкращими порадниками для працівників ОМС щодо покращення умов проживання та вирішення нагальних проблем громади, що в результаті приведе до сталого економічного росту громади.

  Також робочою групою були зібрані важливі поради від представників бізнесу щодо покращення сприятливих умов для роботи МСП на території громади.

  За час підготовки плану МЕР було проведено 5 спільних засідань робочої групи та 4 зустрічі у секторах відповідальності її членів. Проект плану МЕР та інформація щодо його розробки були опубліковані на офіційному сайті міста та розглядались на засіданнях міськвиконкому та в депутатських комісіях.

 • Додаток А1: Розпорядження про створення робочої групи з розробки плану МЕР

  Розпорядження міського голови від  27.12. 2017 № 179
  м. Золотоноша

  Про створення робочої групи  з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста Золотоноша

  З метою стимулювання економічного розвитку міста, зайнятості населення, залучення всіх зацікавлених учасників місцевої спільноти до реалізації Стратегії розвитку м. Золотоноша на період до 2020 року та програмної Ініціативи – Мери за економічне зростання, керуючись ст. ч.7, 20 ст. 42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- :

  1. Створити робочу групу з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста Золотоноша у складі згідно з додатком.
  2. Робочій групі в термін до 15 серпня 2018 року надати проект плану для ознайомлення міському голові.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського Масла О.М та управління економіки (Остроглазова В.В.)
 • Додаток А2: Список членів робочої групи з розробки плану МЕР

  Додаток до розпорядження від 27.12. 2017  №179

  Склад робочої групи з розробки Плану місцевого економічного розвитку міста Золотоноша

  Масло О.М. голова робочої групи, перший заступник міського голови;
  Остроглазова В.В. заступник голови робочої групи, начальник управління економіки;
  Буряк О.І. секретар робочої групи, головний спеціаліст управління економіки.
  Члени робочої групи:
  Сьомак Н.О. секретар міської ради ;
  Степовенко Г.А. в.о. начальника міського фінансового управління;
  Лукомська Т.Е. начальник управління праці та соціального захисту населення;
  Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального господарства;
  Строкань О.М. начальник відділу освіти;
  Щербатюк С.М. начальник відділу культури;
  Слюсар Л.Г. голова “Спілки підприємців м.Золотоноша” (за згодою)
  Мотрич Р.М. голова міської ради ветеранів (за згодою)
  Черв’якова О.С. голова міської молодіжної громадської організація “Центр розвитку молоді” (за згодою) ;
  Веремієнко В.В.

   

  учень 10-го классу СШ №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства (за згодою батьків);
  Полегенька А. В.

  Боченкова В.В.

  Штанько А.А.

  Нелін І.І.

   

  молодіжний мер “Золотоніська молодіжна рада”студентка І курсу групи В  Золотоніського коледжу ветеринарної медицини БНАУ (за згодою);

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики та розвитку фізичної культури та спорту  (за згодою);

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань розвитку підприємництва (за згодою);

  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності (за згодою);

 • ДОДАТОК Б

  Таблиця 4: Кваліфікація підприємств за розміром (згідно Господарського Кодексу України) 

  Тип Кількість підприємств
  Мікро-бізнес (Приватний підприємець) 1577
  Малий бізнес 33
  Середній бізнес 20
  Великий бізнес 5
  Всього 1635

  Таблиця 5: Кваліфікація за видами економічної діяльності

  Види діяльності                                                 У тому числі
  Усього, одиниць Підприємства,

  одиниць

  ФОПи,

  одиниць

  % до загальної кількості
  Усього 1634 108 1526 100%
  Сільське,лісове та рибне господарство 25 23 2 1,529
  Промисловість 31 22 9 1,897
  Будівництво 13 11 2 0,796
  Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1473 20 1453 90,147
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 25 11 14 1,529
  Тимчасове розміщування й організація харчування 23 2 21 1,408
  Інформація та телекомунікації 2 1 1 0,122
  Фінансова та страхова діяльність 1 1 0 0,061
  Операції з нерухомим майном 10 7 3 0,612
  Професійна, наукова та технічна діяльність 7 3 4 0,428
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0 0 0 0
  Освіта 2 0 2 0,122
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5 1 4 0,306
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 0 1 0,061
  Надання інших видів послуг 16 6 10 0,979

   

  Таблиця 6: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

  Види діяльності                                    Кількість та % компаній
  Усього        Мікро          Малі      Середні         Великі
  одиниць % одиниць % одиниць % одиниць %
  Сільське,лісове та рибне господарство 25 12 0,761 3 9,091 8 40 2 50
  Промисловість 31 16 1,015 6 18,182 7 35 2 50
  Будівництво 13 7 0,444 4 12,121 2 10 0 0
  Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1473 1461 92,644 11 33,333 1 5 0 0
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 25 19 1,205 4 12,121 2 10 0 0
  Тимчасове розміщування й організація харчування 23 22 1,395 1 3,03 0 0 0 0
  Інформація та телекомунікації 2 2 0,127 0 0 0 0 0 0
  Фінансова та страхова діяльність 1 1 0,063 0 0 0 0 0 0
  Операції з нерухомим майном 10 8 0,507 2 6,061 0 0 0 0
  Професійна, наукова та технічна діяльність 7 5 0,317 2 6,061 0 0 0 0
  Освіта 2 2 0,127 0 0 0 0 0 0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5 5 0,317 0 0 0 0 0 0
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 1 0,063 0 0 0 0 0 0
  Надання інших видів послуг 16 16 1,015 0 0 0 0 0 0
  Разом: 1634 1577 100 33 100 20 100 4 100

   

  Таблиця 7: Оцінка співпраці на місцевому рівні

   Назва та/або функція (сфера, де саме

  застосовується /тема якої вона стосується)

  Залучені інституції/особи      Досягнення Оцінка
  Координаційна рада з питань розвитку підприємництва 24 підприємця, що представляють різні сфери бізнесу та представники міської влади Зібрання проводяться кожного місяця, а за необхідністю частіше; завдяки дії Координаційної ради підвищилася ефективність робити ОМС в сфері розробки та реалізації програм місцевого економічного розвитку; вдосконалилася співпраця між ОМС та приватним сектором економіки; співпраця здійснюється на етапі планування проектів та під час їхньої реалізації. Цілком  корисно, але недоліком є пасивність представників МСБ, що робить співпрацю менш ефективною
  Комісія з питань розвитку підприємництва ОМС, представники бізнесу Комісія працює на постійній основі; в основному робота комісії зосереджена на погоджені з власниками режимів роботи їхніх закладів; також комісія вирішує інші питання діяльності бізнесу. Корисно, так як до її створення, повноваження всякого роду дозволів були у виконавчого комітету, засідання якого розтягувались в часі. Виконком делегував свої повноваження даній комісії і видача необхідних погоджень, дозволів скоротилась в часі втричі.
  “Клуб керівників промислових підприємств міста” 15 Представників  найбільших промислових підприємств міста. 15 кадровиків, 15 представників інженерних служб підприємств міста Зустрічі проводяться періодично; покращилася співпраця керівників підприємств щодо вирішення проблем, що стосуються логістики, використання складських приміщень та підготовки кадрів, внаслідок чого наявні можливості кожного підприємства, що входить до об’єднання тепер використовуються в повній мірі  та більш ефективно ніж раніше Корисно. Це об’єднання є прикладом для інших підприємств міста щодо використання різних форм співпраці для більш ефективного використання ресурсів.

   

  Таблиця 8: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

  Галузь зростання (підгалузь) Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг з підтримки бізнесу
  Промисловість,  інформація та телекомунікація. Організація діяльності (підприємці, які організовують нову справу часто не мають достатніх знань про всі аспекти діяльності підприємства). Дана проблема може бути вирішена шляхом надання консультацій професійними менеджерами та  бухгалтерами в Бізнес-Центрі.
  Промисловість, будівництво. Доступ до фінансових ресурсів. Вдосконалення існуючого системи повідомлення підприємців про національні або донорські програми з підтримки підприємництва шляхом створення окремого розділу на офіційному сайті міста, де буде постійно оновлюватися інформація та надання консультацій потенційним учасникам цих програм щодо участі в них у Бізнес-Центрі.
  Сфера послуг Створення бізнес-плану. Нові підприємці не завжди знають як розробити правильний та реальний бізнес-план, створення якого є необхідною умовою для зацікавлення інвесторів. Вирішити цю проблему можна шляхом надання консультацій та допомоги кваліфікованими спеціалістами в Бізнес-Центрі. Також на першій стадії розвитку малих підприємств надання безкоштовної послуги бухгалтерського обліку, яка в подальшому буде однією із доходів Бізнес-Центру.

   

  Таблиця 9. Доступ до фінансування 

  Фінансова установа (донор) Категорії отримувачів (гранту) Галузь (діяльність), якій надається пріоритет  при фінансуванні Мінімальний та максимальний розмір кредиту (гранту) Вимоги

   (річний відсоток, застава, тощо)

  АБ «УКРГАЗБАНК» Суб’єкти МСБ Від 25,0 до 150000,0 тис. грн. Річний відсоток

  17 – 19,7%, застава, можливий овердрафт без застави

  АТ «Райффазен Банк Аваль» Суб’єкти МСБ Кредит на інвестиційні цілі Від 50 до 500,0 тис. грн. Річний відсоток

  24-28 %, без заставний

  Кредит на інвестиційні цілі Від 50 до 30000,0 тис. грн. Річний відсоток

  9,1-18,0 %, заставний кредит

  АК КБ «ПРИВАТБАНК» Суб’єкти МСБ

  (юридичні особи)

  Кредитний ліміт на поточний рахунок Від 10,0 до 1000,0

  тис. грн.

  Річний відсоток – 21%
  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Відновлювальна Кредитна лінія для клієнтів МСБ Від 500,0 до 2000,0 тис. грн., долар, євро. Термін – до 12 місяців Річний відсоток – 19% (гривні), в валюті  – 8%; застава
  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Кредит під депозит

   

  Від 50,0 до 10000,0 тис. грн. Термін –  до 12 місяців.
  Суб’єкти МСБ

   

  Фінансовий Лізинг

   

  Від 200,0 до 300000,0 тис. грн. Термін 12-60 міс, Річний відсоток – до 19% (залежно від партнерської програми)
  Суб’єкти МСБ КУБ

  (для Позичальників – клієнтів агросектору можливість відтермінування платежу)

  Від 50,0 до 1000,0 тис.грн. Термін  – 12 місяців, щомісячна ставка – 2%
  Суб’єкти МСБ

   

  Невідновлювальна Кредитна лінія Від 500,0 до 2000,0 тис.грн.

  (для нерухомості до 15000,0 тис.грн.)

  Термін – до  5 років, Річний відсоток

  – 19%,  застава

  Суб’єкти МСБ (юридичні особи) Кредитна лінія «Агросезон» Від 50,0 до 20000,0 тис.грн. Термін – до 24 місяців
  Фізичні особи-підприємці Кредитний ліміт на поточний рахунок Від 5,0 до 500,0 тис.грн. Ставка за кредитним лімітом – 21%,
  Фізичні особи-підприємці Кредитний ліміт Підприємницький Від 10,0 до 75,0 тис.грн. Річний відсоток – 30%
  АТ «Ощадбанк» Суб’єкти МСБ Кредит на поповнення обігових коштів для фінансування виробничих потреб у формі відновлювальної кредитної лінії Не обмежений Річний відсоток

  17,5 %, застава – рухоме та нерухоме майно

  Кредит на придбання  транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та обладнання Від 10,0 до 20000,0 тис. грн.. Річний відсоток

  17,5 %, застава – придбане майно

  Фізичні особи-підприємці Мікрокредитування

   

  Від 50,0  до 5000,0 тис. грн. Від 24,0% річних без застави
  АТ «Ощадбанк» Суб’єкти МСБ Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами  у галузі тваринництва У розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку
  Міська рада Суб’єкти МСБ Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами Кредит на рік в межах 1 млн.грн Ставка визначається за конкурсом банківської установи

   

  Таблиця 10: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

  Виражені потреби приватного сектора за типом інфраструктури Існуючі умови задоволення потреб в цьому сегменті Можливі потреби в майбутньому(протягом 6 років)
  Мікрокомпанія або приватний підприємець-ФОП –  з площами спільного користування або без них Достатня кількість, пропозиція перевищує попит Не достатній рівень пропозиції з огляду на високо ймовірну зміну місцевої економічної структури та підвищення попиту на виробничі приміщення та інфраструктуру
  Офісні приміщення  – з площами спільного користування або без них Попит на цю інфраструктуру майже відсутній, як і пропозиція Очікується зміна в місцевій економічній структурі і розширення попиту на цю інфраструктуру внаслідок ширшого використання інновацій та зосередження на відносно нових  та неосвоєних галузях
  Бізнес-Центр Відсутній Бізнес-Центр.

   

  Попит на ці послуги середній.

   

  Існує дуже висока ймовірність появи достатньо високого попиту на цю інфраструктуру внаслідок більш широкого використання  інноваційних технологій та розвитку відносно нових галузей економіки
  Бізнес

   

  Індустріальний парк

  Існує необхідність у створенні ІП представлена досить вагомим попитом; проект ІП «Золотоноша» вже на стадії реалізації Протягом найближчих 6 років планується створення, організація діяльність та розвиток ІП; можливі потреби будуть цілком задоволеними

   

  Таблиця 11: Правові та інституціональні умови

  Існуючі проблеми в сфері регулювання Високий/низький негативний вплив Відповідальний регулюючий орган Можливість пом’якшення/поліпшення на місцевому рівні
  Реєстрація підприємства потребує час та копії різного роду документів Дуже високий негативний вплив ЦНАП Запровадження подачі необхідних  документів в режимі онлайн; вдосконалення системи через більш ширше запровадження  передачі інформації  в електронній формі
  Зниження ділової активність через недостатньо ефективну діяльність регулюючих органів Високий негативний вплив Всі регулюючі органи Поліпшення можливе майже виключно через вирішення інших існуючих проблем у сфері регулювання, а також через заохочення підприємців брати участь у спільних із міською владою заходах спрямованих на підвищення ефективності діяльності регулюючих органів. Це дозволить визначити проблеми, які найбільше шкодять місцевому бізнесу.
  Недостатньо ефективне співробітництво між різними установами Невисокий негативний вплив Всі регулюючі органи Поліпшення ситуації через запровадження обміну інформацією в електронній формі

   

  Таблиця 12: Ситуація з кваліфікованою робочою силою

  Галузь Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою Прогнозована ситуація у майбутньому Можливі напрямки дій
  Промисловість Незначний дефіцит робочої сили Можливий значний дефіцит кваліфікованих кадрів Підвищення умов праці та покращення інших чинників, які можуть позитивно вплинути на бажання молодих кваліфікованих спеціалістів до працевлаштування в нашому місті
  Будівництво Відповідність попиту пропозиції Можливий дефіцит робочої сили Посилення стимулів до фізичної праці –  вища заробітна плата і т.п.
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів Незначний дефіцит Дефіцит Потрібні додаткові дії  самих представників малого бізнесу в частині легального оформлення трудових відносин з робітниками.
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність Незначний дефіцит Дефіцит Підвищення умов праці
  Тимчасове розміщення й організація харчування Незначний дефіцит Дефіцит Потрібні додаткові дії  самих представників малого бізнесу в частині легального оформлення трудових відносин з робітниками.
  Інформація та телекомунікація Перевищення попиту над пропозицією Можлива незначна зміна ситуації Підвищення заробітної плати та посилення інших стимулів до праці
  Фінансова та страхова діяльність Відповідність попиту пропозиції Зміна ситуації не передбачається Додаткові дії не потрібні
  Операції з нерухомим майном Рівновага Можливий дефіцит Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Професійна, наукова та технічна діяльність  Невеликий дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування Невеликий дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молодих спеціалістів до роботи на місцевих підприємствах
  Освіта Рівновага Приватний сектор освітніх послуг міста буде слабшати через дію нової реформи освіти за якою в працівників освіти буде більше стимулів до роботи на державу Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок Дефіцит Зміна ситуації не передбачається Заохочення молоді до працевлаштування в рідному місті

   

  Таблиця 13: Як місцевість сприймається її мешканцями

  Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців Ступінь важливості (1-5) Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканців Ступінь важливості  (1-5)
  Значний промисловий потенціал 1 Незначні перспективи для молоді 1
  Природні ресурси(ґрунт) 2 Зношеність інфраструктури 2
  Зручне розташування (оптимальна відстань до обласного центру та столиці)

   

  3  

  Довготривалість

  будівництва значних інфраструктурних об’єктів

   

  3
  Якісна освіта 4 Недостатньо комфортний рівень життя 4
  Якісні міські пасажирські перевезення 5 Слабко розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля 5
                              Можливі дії, легкі для втілення          Під керівництвом
  Проведення заходів (таких як екскурсії на місцеві підприємства), спрямованих на молодь(переважно учнів шкіл), з метою переконання їх у перспективності місцевого підприємництва Виконавчий комітет міської ради
  Започаткування в місцевих технічних закладах освіти навчання кваліфікованих спеціалістів, які необхідні місцевим підприємствам Виконавчий комітет міської ради

  Промислові підприємства міста

  Професійний ліцей

  Проведення літніх тренінгів (переважно за участі молоді та школярів) на яких місцеві підприємці будуть розповідати молодому поколінню про можливості власного міста, про його перспективність та про його переваги Виконавчий комітет міської ради