Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата).

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9, з 01.01.2023 – в редакції наказу Міністерства фінансів України від 18.02.2022 № 83) (далі – Декларація).

Згідно з п. 286.2 ст. 286 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки Декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої Декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних Декларацій.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну Декларацію, що звільняє його від обов’язку подання Декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).

Слід зазначити, що у разі створення об’єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади.

У разі декларування податкових зобов’язань з плати за землю за земельні ділянки, що знаходяться на території територіальної громади у місті з районним поділом, то у рядку 7 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» зазначається код територіальної громади, створеної у такому місті.

Водночас, в умовах проведення адмінреформи (згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №№ 707-р – 730-р про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад областей) у разі створення територіальної громади у містах з районним поділом згідно з розподілом повноважень між контролюючими органами, що обслуговують райони міста, визначено один контролюючий орган, який уповноважений на адміністрування місцевих податків і зборів, у т. ч. плати за землю.

Враховуючи зазначене, якщо земельні ділянки знаходяться на території територіальної громади у місті з районним поділом в різних районах такого міста, Декларація подається до контролюючого органу, який уповноважений на адміністрування плати за землю у такому місті.

Інформацію про такий контролюючий орган можна отримати у будь-якому контролюючому органі такого міста.

При цьому, якщо Декларація подана до іншого контролюючого органу міста, і платнику надійшло повідомлення про ДПІ, яка визначена відповідно до розподілу повноважень для адміністрування плати за землю для створеної у місті територіальної громади, код КОАТУУ якої зазначений платником у Декларації, то у такому разі повторне надання Декларації до уповноваженої ДПІ не потрібне.