Відповідно до ст. 16 Бюджетного Кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (із змінами, внесеними згідно Постановами Кабінету міністрів України) та рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-22/VIІІ „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік” (23565000000) зі змінами, фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради проводить конкурс з відбору первинного дилера для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади  шляхом придбання державних цінних паперів-військових облігації внутрішньої державної позики у 2022 році. У конкурсі можуть брати участь банки-первинні дилери (далі — банки) перелік яких розміщено на сайті Міністерства фінансів України за посиланням https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

Потенційний обсяг коштів — 10,0 млн. гривень; короткострокові військові облігації внутрішньої державної позики з терміном погашення їх до кінця бюджетного періоду.

Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики пропонується здійснювати з врахуванням наступних вимог, встановлених вищевказаним Порядком:

Обов’язковими умовами в поданих банками пропозиціях та під час укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральної угоди або іншого відповідного договору між фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотонісаької міської ради та банком є:

– перерахування первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів не пізніше наступного банківського дня після їх отримання, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в Казначействі;

– плата за обслуговування рахунку в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк;

Пропозиції та умови розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики подаються фінансовому управлінню до 16 години 22 серпня 2022 року на адресу  фінансового управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради: 19700, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3, в закритому конверті, скріпленому печаткою, з поміткою «Відкрити на конкурсному засіданні», який буде розкрито у Вашій присутності для розгляду конкурсною комісією, щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних залишків коштів бюджету Золотоніської територіальної  громади шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики.

Розгляд банківських пропозицій відбудеться 23 серпня 2022 року о 10.00  в залі засідань Золотоніської міської ради за адресою   м. Золотоноша  вул. Садовий Проїзд, 8.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк.

У разі надходження до кінцевого терміну подання заявок пропозицій лише від однієї банківської установи, що відповідає умовам, визначеним в цьому листі, така пропозиція є підставою для укладення фінансовим управлінням виконавчого комітету Золотоніської міської ради договору про обслуговування рахунка в цінних паперах банківського вкладу з цією установою банку.

За наявності пропозицій кількох установ банків, переможець буде визначатися на конкурсній основі.

Перший заступник міського  голови                                             Олег МАСЛО

 Заявка-пропозиція

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).