Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-38-80
E-mail: zolo_ssn@zolo.ck.ua

Начальник служби 
Засенко Ніна Іванівна

 • Керівництво служби
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Новини
 • Начальник – Засенко Ніна Іванівна

  Контактний телефон: /04737/ 2-38-80

  Графік прийому:
  П’ятниця – 8:00-13:00

  Сектор у справах дітей – Ізгагіна Ірина Степанівна (2-38-80)
  Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту – Вареник Людмила Вікторівна (2-38-73)

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Соціальний захист дітей, профілактика правопорушень, молодіжна політика, спорт

 • 1. Служба у справах дітей, молоді та спорту (далі – Служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Золотоніської міської ради, який утворюється рішенням сесії Золотоніської міської ради, підпорядковується Золотоніському міському голові.

  2. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям, залишеним без батьківського піклування, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, молоді з питань соціальної і правової підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту .

  3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами Мінмолодьспорту, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, рішеннями міської ради та цим Положенням.

  4. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми та державної молодіжної політики, що включає:

  1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

  3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей, їхніх батьків та молоді;

  4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

  5) підтримку та надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

  6) соціальну і правову підтримку та поліпшення становища  дітей та молоді;

  7) протидію торгівлі людьми;

  8) попередження насильства в сім’ї;

  9)  протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

  10) підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей, сімей з дітьми та молоді;

  11) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, протидію торгівлі людьми, соціального становлення та розвитку молоді;

  12) координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, сімей з дітьми та молоді;

  13) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами з питань дітей, сім’ї та молоді  законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги;

  14) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, молоді соціальної і правової підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту та сприяння  в здійсненні цієї діяльності в межах своїх повноважень;

  15) сприяння міжнародному співробітництву з питань соціального захисту дітей, сім’ї та молоді.

  5. Служба, відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі функції:

  – організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, рішень та розпоряджень місцевого органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

  – вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

  – вносить пропозиції до проекту бюджету міста з питань, що перебувають у сфері управління Служби;

  – забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

  – бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку;

  – розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби;

  – бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами виконавчого комітету;

  – готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

  – забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  – готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

  – розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

  – опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  – забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;

  – постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

  – здійснює контроль і координацію діяльності структурних підрозділів з питань дітей, сім’ї та молоді, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

  – організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  – забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  – забезпечує захист персональних даних;

  – готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби;

  – здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання;

  – співпрацює з структурними підрозділами виконавчого комітету та іншими територіальними органами щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до компетенції Служби.

  У сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

  – організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  – надає   підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  – сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

  – подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

  – забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  – здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

  – разом з відповідними структурними підрозділами  виконавчого комітету, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

  – організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  – розробляє і подає у встановленому порядку пропозиції стосовно виконання програм, здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

  – розглядає в установленому порядку звернення громадян;

  – проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

  – забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти” (далі – ЄІАС „Діти”);

  – забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС „Діти”;

  – здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС „Діти”;

  – здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

  У сфері соціального становлення та розвитку молоді та з питань фізичної культури і спорту :

  – участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в місті;

  – участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю;

  – розроблення та виконання програм з питань дітей та молоді на місцевому рівні;

  – підготовка інформаційно-аналітичних та статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища та перспектив розвитку  молоді та дітей;

  – розроблення та реалізація спільних заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді;

  – сприяння соціальному становленню і розвитку дітей і молоді;

  – організація та проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів, пов’язаних із дозвіллям молоді;

  – залучення громадськості до проведення роботи з дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху;

  – сприяння молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

  – координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно-методичну допомогу;

  – в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо соціально-правової підтримки молоді;

  – координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо попередження насильства в сім’ї, надає консультативно-методичну допомогу з цих питань;

  – здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення через засоби масової інформації, в тому числі за допомогою соціальної реклами та видавничої діяльності;

  – координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

  – залучає міжнародну та технічну допомогу, міжнародні гранти та іншу допомогу дітям та молоді, які потребують сторонньої допомоги;

  – забезпечує підготовку та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів розроблення заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвестора, зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані;

  – організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

  – здійснює спільно з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

  – сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

  – здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

  6. Служба має право:

  1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

  2) отримувати повідомлення від  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

  3) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  4) звертатися до місцевих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та молоді;

  5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

  6) порушувати перед органами  місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від  форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

  7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей усіх форм власності;

  8) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

  9) порушувати перед органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;

  10) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

  11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

  12) разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, кримінальною міліцією у справах дітей відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей та молоді;

  13) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  14) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

  7. Служба під час виконання, покладених на неї завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, територіальними органами, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян для належного виконання покладених на Службу завдань та здійснення запланованих заходів.

  8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

  9. Начальник Служби:

  – здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

  – планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи органів місцевого самоврядування;

  – вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

  – може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  – представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

  – розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Служби;

  – організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Служби;

  – проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

  – забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  – звітує про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

  – здійснює інші повноваження, визначені законом.

  10. Утримання Служби здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

  11. Майно Служби є комунальною власністю виконавчого комітету і закріплене за нею на праві оперативного управління.

  12. Служба не є юридичною особою.

  13. Ліквідація чи реорганізація Служби здійснюється за рішенням міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 • Фокус-група з обговорення потреб у громаді

  З грудня 2020 року ініціативна група із Золотоноші долучилася до проєкту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог». Протягом двох місяців команда з представників міської МГО «Центр розвитку молоді», ГО «Жіночий простір», фахівців служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту, центру надання соціальної допомоги та центру безоплатної правової допомоги брали участь в онлайн-трненінгах, […]

  На території Золотоніської громади активно розвиваються різні форми сімейного виховання

  На території громади активно розвиваються такі форми сімейного виховання як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї. На даний час функціонують 3 дитячі будинки сімейного типу та 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 27 посиротілих дітей. Всі батьки мають позитивний досвід виховання як власних дітей, так і дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, готові прийняти у […]

  Малеча міста отримує новорічні подарунки

  19 грудня на центральній площі міста барвами засяяла новорічна красуня. Святкова атмосфера огорнула як місто, так і населені пункти громади. Хоча  в цьому році і не буде гучних святкувань, працівники відділу культури все ж вітатимуть діток біля ялиночки, переодягнувшись у новорічних Діда Мороза та Снігуроньку. А яке ж новорічне свято без солодощів? Звичайно ж, з […]

  Читати більше