Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-38-80
E-mail: zolo_ssn@ukr.net

Начальник служби 
Засенко Ніна Іванівна

 • Склад служби
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про службу
 • Документи
 • Новини
 • Начальник – Засенко Ніна Іванівна

  Контактний телефон: /04737/ 2-38-80

  Графік прийому:
  П’ятниця – 8:00-13:00

  Сектор у справах дітей – Ізгагіна Ірина Степанівна (2-38-80)
  Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту – Вареник Людмила Вікторівна (2-38-73)

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Соціальний захист дітей, профілактика правопорушень, молодіжна політика, спорт

 • ПОЛОЖЕННЯ
  про службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту
  виконавчого комітету Золотоніської міської ради

  1. Загальні положення

  1.1.  Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (далі – Служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Золотоніської міської ради на правах управління, який утворюється рішенням сесії Золотоніської міської ради, підпорядковується Золотоніському міському голові.

  1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Черкаської обласної ради, наказами служби у справах дітей Черкаської облдержадміністрації, наказами управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, рішеннями Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Золотоніського міського голови, цим Положенням та іншими законодавчими актами. 

  1. Основні напрямки діяльності Служби

  2.1. Основними завданнями Служби є:

  • реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту;
  • розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, поліпшення становища молоді, сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту;
  • координація зусиль підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, сімей з дітьми, реалізації молодіжної політики та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, в тому числі за місцем проживання;
  • надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, їх оздоровлення, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
  • ведення державної статистики щодо дітей та молоді;
  • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, молоді, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
  • визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей та молоді громади, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень, пропаганди здорового способу життя;
  • виявлення та ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційного центру, дітей-переселенців з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в  сім’ї патронатних вихователів, сприяння усиновленню;
  • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів;
  • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у державних закладах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
  • підготовку пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей, сімей з дітьми та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
  • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, сімей з дітьми, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, протидію торгівлі людьми, соціального становлення та розвитку молоді, фізичної культури та спорту;
  • залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, молоді, соціальної і правової підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту та сприяння в здійсненні цієї діяльності в межах своїх повноважень;
  • сприяння міжнародному співробітництву з питань соціального захисту дітей, підтримки сімей з дітьми та молоді.

  2.2.  Служба відповідно до покладених на неї завдань:

  • організовує розроблення і здійснення заходів та програм, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту;
  • надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей, їх оздоровлення, молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
  • подає пропозиції до проєктів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту;
  • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно-методичну допомогу;
  • веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатних вихователів, державних установах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в патронатну сім’ю, сприяє усиновленню;
  • надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
  • готує акти обстеження умов проживання дітей, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, взяти дитину на виховання, опис майна дитини;
  • проводить перевірки умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатного вихователя, усиновлених дітей;
  • готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, в сім’ях опікунів, піклувальників;
  • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
  • готує проєкти рішень органу опіки та піклування щодо надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштування їх в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, в сім’ю патронатного вихователя, у заклади соціального захисту для дітей усіх форм власності, встановлення опіки, піклування над дитиною, надання дозволу щодо визначення та зміну прізвища, імені дитини, реєстрацію народження дитини, місця проживання дитини, визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо, щодо захисту майнових та житлових прав дітей, затвердження висновку Служби про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України, надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності, негайного відібрання дитини від батьків та інших рішень щодо захисту законних прав та інтересів дітей;
  • готує проєкти висновків органу опіки та піклування щодо доцільності усиновлення дитини та відповідності його інтересам дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, про вирішення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо, місця проживання дитини;

  – забезпечує ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  • розглядає звернення керівників підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надає дозвіл, або вмотивовану відмову, щодо звільнення працівника молодшого 18 років з роботи;
  • розглядає звернення адміністрацій навчальних закладів
   щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років, з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;
  • притягує до адміністративної відповідальності осіб, у справах про адміністративні правопорушення, які передбачені ч. 5, 6 ст. 184 та
   ст. 188-50 КУпАП;
  • сприяє, у межах компетенції, веденню обліку дітей шкільного віку відповідно до чинного законодавства;
  • залучає міжнародну та технічну допомогу, міжнародні гранти та іншу допомогу дітям та молоді, які потребують сторонньої допомоги;
  • організовує та проводить фестивалі, конкурси та інші заходи, пов’язані із дозвіллям молоді;
  • залучає громадськість до проведення роботи з дітьми та молоддю, підтримує та сприяє розвитку волонтерського руху, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
  • координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;
  • забезпечує підготовку та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів розроблення заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвесторів, зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані;
  • організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед населення, залучає їх до занять фізичною культурою і спортом, пропагує здоровий спосіб життя;
  • сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху;
  • співпрацює з структурними підрозділами виконавчого комітету та іншими територіальними органами щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до компетенції Служби.
  • розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, що перебувають у сфері управління Служби;
  • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
  • розглядає в установленому порядку звернення громадян;
  • представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
  • проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, в тому числі за допомогою соціальної реклами та видавничої діяльності;
  • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

   3. Права Служби

  Служба має право:

  • приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
  • отримувати інформацію від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
  • отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції;
  • звертатися до органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
  • проводити роботу серед дітей, молоді, з метою запобігання вчиненню правопорушень;
  • порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до державних дитячих установ та навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
  • перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у державних дитячих закладах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, в дитячих клубах за місцем проживання, умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
  • запрошувати для бесіди батьків (осіб, що їх замінюють), посадових осіб, з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, вживати заходи до усунення таких причин;
  • порушувати перед органами виконавчої влади питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними прийнятих рішень;
  • визначати потребу регіону в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
  • розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту;
  • укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
  • скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
  • відвідувати дітей, які перебувають на обліку в Службі, сім’ї з дітьми за місцем проживання, навчання і роботи, вживати заходи щодо їх соціального захисту;
  • складати адміністративні протоколи відносно осіб, у справах про адміністративні правопорушення, які передбачені ч. 5 і 6 ст. 184 та ст. 188-50 КУпАП;
  • представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, на підприємствах,  в установах та організаціях усіх форм власності;
  • відзначати  грамотами та подяками осіб за підсумками роботи щодо захисту прав дітей, а також дітей-учасників конкурсів та змагань. 

  4. Організація роботи

  4.1.  Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

  4.2.  Службу очолює начальник, який призначається на  посаду і звільняється з посади міським головою.

  4.3.  Начальник Служби має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

  4.4.   Начальник Служби, його заступник, керівники структурних підрозділів Служби та спеціалісти Служби отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та є посадовими особами місцевого самоврядування.

  4.5. Начальник Служби:

  • здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
  • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
  • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Служби;
  • затверджує посадові інструкції всіх працівників Служби;
  • забезпечує підготовку проєктів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, їх виконання;
  • веде особистий прийом громадян;
  • здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також повноваження, покладені на Службу окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

  4.6.  Розподіл обов’язків між заступником начальника, керівниками структурних підрозділів та спеціалістами Служби визначається їх посадовими інструкціями.

  4.7.  Для виконання покладених на Службу завдань, в її складі утворюються окремі підрозділи.

  5. Загальні положення       

  5.1. Утримання Служби здійснюється з бюджету громади згідно з кошторисом. Чисельність, фонд оплати праці працівників Служби затверджуються міською радою.Кошторис та штатний розпис Служби затверджуються у встановленому порядку міським головою в межах визначеної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

  5.2.  Майно Служби є комунальною власністю виконавчого комітету і закріплене за нею на праві оперативного управління.

  5.3.  Служба не є юридичною особою.

  5.4. Служба має свій бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та найменуванням.

  5.5.  Внесення змін та доповнень до цього положення, а також викладення в новій редакції здійснюється відповідно до рішення міської ради.

  Секретар ради                                                                                     Н.О.Сьомак

  ПОЛОЖЕННЯ
  про сектор  у справах дітей служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради

  1.Загальні  положення

  Сектор у справах дітей служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі-Сектор) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, прийнятими відповідно до Конституції України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  Мінсоцполітики, наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Служби, іншими нормативними актами та цим положенням.

  2.Основні завдання

  Основними завданнями сектору є:

  – реалізація та території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  – розроблення  і здійснення самостійно або разом з відповідними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

  – координація зусиль підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

  – забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів;

  – здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального  захисту для дітей незалежно від форм власності;

  – здійснення  нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей;

  – ведення державної статистики щодо дітей  відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

  – ведення обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які передані під опіку (піклування), влаштовані до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, інтернатних закладів та мають правові підстави для усиновлення;

  – здійснення планування,  аналізу стану роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах;

  – ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  – формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей. 

  1. Функції

  Сектор, відповідно покладених на нього  завдань:

  – організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  – надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своїх повноважень, практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

  – готує документи на передачу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, сприяє усиновленню;

  – готує документи на влаштування дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, в сім’ї патронатних вихователів;

  – здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей в сім’ях, установах, в сім’ях патронатних вихователів, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

  – організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, відділом поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  – веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих під опіку, піклування, влаштованих у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та соціально-реабілітаційні центри ( дитячих містечок),  усиновлених дітей;

  – надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку, видає направлення на відвідування закладів для встановлення контакту з дитиною;

  – готує акти обстеження умов проживання дітей, батьків, громадян, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, взяти дитину на виховання, опис майна дитини;

  – проводить перевірки умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатного вихователя, усиновлених дітей;

  – готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

  – бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

  – готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

  – організує і проводить особистий прийом громадян, у встановленому законодавством України порядку розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити з питань, що належать до компетенції, вживає відповідні заходи до усунення причин, які викликають скарги, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

  – бере участь у судових засіданнях при розгляді справ відносно дітей або з питань, що зачіпають права дітей;

   –  готує проєкти рішень органу опіки та піклування щодо надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, влаштування їх в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, в сім’ю патронатного вихователя, в заклади соціального захисту для дітей усіх форм власності, встановлення опіки, піклування над дитиною, надання дозволу щодо визначення та зміну прізвища, імені дитини, реєстрацію народження дитини, місця проживання дитини, визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо, щодо захисту майнових та житлових прав дітей, затвердження висновку Служби про підтвердження  місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України, надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності, негайного відібрання дитини від батьків та інших рішень щодо захисту законних прав та інтересів дітей;

  – готує проєкти висновків органу опіки та піклування щодо доцільності усиновлення дитини та відповідності його інтересам дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, про вирішення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо, місця проживання дитини;

  – готує матеріали до суду про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав;

  – забезпечує ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  – розглядає звернення керівників підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надає дозвіл, або вмотивовану відмову,  щодо звільнення працівника молодшого 18 років з роботи;

  – розглядає звернення адміністрацій навчальних закладів щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років, з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;

  – проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

  – притягує до адміністративної відповідальності осіб, у справах про адміністративні правопорушення, які передбачені ч. 5 і 6 ст. 184 та
  ст. 188-50 КУпАП;

  – сприяє, у межах компетенції, веденню обліку дітей шкільного віку відповідно до чинного законодавства;

  – представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, на підприємствахи, в установах та організаціях усіх форм власності;

  – проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції Сектор,у через засоби масової інформації;

  – здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини;

  – здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

  1. Має право:

  З метою здійснення своїх повноважень сектор має право:

  – отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції;

  – звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

  – проводити роботу серед дітей щодо запобігання вчиненню правопорушень;

  – влаштовувати дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

  – влаштовувати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім’ї патронатних вихователів;

  –  перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, в дитячих клубах за місцем проживання, умови роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;- запрошувати для бесіди батьків (осіб, що їх замінюють), посадових осіб, з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, вживати заходів до усунення таких причин;

  – представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, на  підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності;

  – проводити особистий прийом дітей, їх батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, розглядати їх скарги, заяви та інші звернення з питань, що належать до компетенції Сектору;

  – відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї з дітьми за місцем їх проживання, навчання;

  – вживати заходів щодо соціального захисту дітей;

  – проводити заходи, акції, свята спрямовані на соціальну підтримку дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

  – вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи.

  1. Структура

  Сектор у справах дітей є підрозділом у складі служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту з штатною чисельністю 3 працівники:

  – завідувач сектору;

  – головний спеціаліст – 2 особи.

  Сектор очолює завідувач сектору, який підпорядковується безпосередньо начальнику служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

  1. Завідувач сектору

   Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  у  відповідності до вимог чинного законодавства.

  Завідувач сектору:

  • здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього та працівників обов’язків, відповідно до посадової інструкції;
  • забезпечує планування роботи сектору та контролює його виконання;
  • розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності сектору, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідних рішень;
  • у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;
  • контролює та аналізує якість ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  • здійснює інші повноваження відповідно чинного законодавства.
  1. 7. Відповідальність

  Працівники сектору несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням. 

  Секретар  ради                                                                                    Н. О. Сьомак

 • Відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини

  З метою здійснення соціально-правового захисту та забезпечення реалізації законних  прав та інтересів дітей, 28 вересня під головуванням голови комісії Наталії Сьомак відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. Комісія розглянула 3 питання, що стосувалися: – доцільності батьківських прав; – доцільності позбавлення батьківських прав; – надання дозволу на укладення договору про розподіл спадкового майна […]

  У Золотоніській громаді тривають вечірні рейди

  З метою профілактики бездоглядності, правопорушень серед дітей та молоді, запобігання вживанню ними спиртних напоїв, наркотичних та токсичних речовин, продажу підліткам спиртних та тютюнових виробів, у Золотоніській громаді продовжують тривати вечірні рейди. Працівники служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконкому Золотоніської міської ради та інспектори ювенальної превенції з підлітками провели попереджувальні профілактичні бесіди та […]

  У міській раді Золотоноші привітали батьків-усиновителів зі святом

  17 вересня, у день великого свята Віри, Надії, Любові та матерії їхньої Софії, ми щороку відзначаємо День усиновлення. Це досить символічно, адже сім`ї, приймаючи дитину, дарують їй родину, а разом з нею любов, віру та надію на щасливе життя. На обліку Золотоніської територіальної громади перебуває 37 дітей, які підлягають усиновленню. 33 з них влаштовані в […]

  Читати більше