Об’єктами оподаткування платою за землю є:

1) об’єкти оподаткування земельним податком:

  •      земельні ділянки, які перебувають у власності;
  •      земельні частки (паї), які перебувають у власності;
  •      земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування;

2 )об’єкти оподаткування орендною платою за земельні ділянки державної і комунальної власності – земельні ділянки державної та комунальної власності, надані в користування на умовах оренди.

Базою оподаткування платою за землю є:

  • нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розд. XIІ Податкового кодексу України;
  • площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.
  • База оподаткування по земельних частках (паях) визначається згідно із даними земельних ділянок, на які фізичні особи мають право як власники земельних часток (паїв), з урахуванням вищезазначених абзаців.