Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану − важливі документи, бо вони «супроводжують» людину все життя. Без них неможливо отримати паспорт, оформити пенсію, вирішити спадкову справу або провести будь-які інші юридичні дії. Цими документами громадяни користуються постійно. Однак, бувають випадки, коли оригінал свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено. В цьому випадку, Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»   передбачено повторну видачу документів відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

З метою належної реалізації прав та інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2014 № 2079/5 було спрощено процедуру отримання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану так, повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Свідоцтво про народження повторно видається на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батькам, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, представникам закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

При втраті свідоцтва про шлюб чи розірвання шлюбу, заявником може бути один з подружжя.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред’явленні ними паспорта або паспортного документа.

Крім того, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.

У випадках, коли видача повторних свідоцтв законодавством не передбачена, для підтвердження тих чи інших юридичних фактів громадянам видаються витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів має фізична особа по досягненні 16-річного віку за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про проведену державну реєстрації акту цивільного стану видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі письмової заяви фізичної особи.

Для зручності громадян, Міністерство юстиції України запровадило пілотний проект щодо звернення до відділу ДРАЦС через Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», який розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції «Електронні сервіси», що дає змогу громадянам подавати заяви до відділів ДРАЦС через мережу Інтернет. На цьому веб-порталі Ви зможете подати заяви про отримання повторних свідоцтв, про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, внесення змін та доповнень до актових записів (маючи електронний цифровий підпис), а також записатися на прийом у зручний для Вас час. Водночас даним програмним забезпеченням передбачена можливість здійснювати сплату державного мита за послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.