Фізична особа незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка ф.№ 1ДР), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

До Облікової картки ф.№ 1ДР або Заяви про внесення змін до Державного реєстру за ф.№ 5ДР вноситься така інформація:

–  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

–  дата народження;

–  місце народження (країна, область, район, населений пункт);

–  місце проживання / місцеперебування;

–  громадянство;

–  реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ).

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки ф.№ 1ДР.

За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків). У такому документі зазначається РНОКПП.

Облікова картка ф. № 1ДР та Заява про внесення змін ф. № 5ДР  малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини, та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва про народження українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Під час проведення процедур реєстрації в Державному реєстрі, внесення змін до Державного реєстру, а також під час видачі картки платника податків та відомостей з Державного реєстру може застосовуватися відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки (е-паспорт), свідоцтві про народження дитини (е-свідоцтво), біометричному закордонному паспорті (е-паспорт для виїзду за кордон), посвідці на проживання, Довідці внутрішньо переміщеної особи (ВПО).