Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Золотоніської міської ради; 19702, Україна, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, будинок 8; код за ЄДРПОУ – 04060849; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):Послуги зі створення (оновлення) цифрової картографічної основи (цифрових карт масштабу 1:10000 та планів масштабу 1:2000) для розроблення містобудівної документації – комплексного плану просторового розвитку (підготовчий етап) території Золотоніської міської територіальної громади Черкаської області, розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Золотоноша, розроблення генерального плану з планом зонування території міста Золотоноша та звіту про стратегічну екологічну оцінку зазначеної містобудівної документації міста Золотоноша (ДК 021:2015 – 71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)
 1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-17-004035-a 
 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Завдання 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на створення (оновлення) цифрової картографічної основи (цифрових карт масштабу 1:10000 та планів масштабу 1:2000) для розроблення містобудівної документації – комплексного плану просторового розвитку (підготовчий етап) території Золотоніської міської територіальної громади Черкаської області 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Підстава для надання послуг

Рішення Золотоніської міської ради від 15.04.2022 № 18-32/VIII «Про надання дозволу на розробку генерального плану м. Золотоноша»; рішення Золотоніської міської ради від 28.10.2022 № 27-32/VIII «Про надання дозволу на розробку комплексного плану просторового розвитку територіальної громади»

1.2. Мета надання послуг

Мета виконання послуг – створення (оновлення) картографічної основи масштабу 1:10000 на територію Золотоніської міської  територіальної громади та створення (оновлення) картографічної основи масштабу 1:2000 на територію населених пунктів Гришківка, Згар, Ярки для розроблення містобудівної документації – Комплексного плану просторового розвитку територій територіальної громади відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, он влення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та ведення містобудівного кадастру, зі створенням бази геоданих земельних ділянок на територію громади.

Результати надання послуг будуть використовуватися для:

 • використання у якості картографічної основи для геопорталу;
 • створення базового набору геопросторових даних передбачених Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 • ведення земельного кадастру та інвентаризації земель території територіальної громади;
 • інвентаризація об’єктів нерухомості, благоустрою та інфраструктури;
 • уточнення меж територіальної громади та населених пунктів у її складі, меж водного та лісового фондів, охоронних зон, тощо. 

1.3. Опис території виконання послуг

Золотоніська територіальна громада розташована в лівобережній частині Черкаської області, яка відноситься до лісостепової фізично-географічної зони. Територія Золотоніської громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області. Адміністративний центр розташований на річці Золотоношці, притоці  річки Дніпро, за 35 км від обласного центру – міста Черкаси, на перехресті автомагістралей Київ-Кременчук і Київ-Черкаси та на залізничній лінії Бахмач – Одеса. Територією міста протікає 2 річки.

Межі території виконання послуги відображені у п.2.1 цього Технічного завдання.

1.4. Вимоги до створення (оновлення) картографічної основи

Послуги з створення (оновлення)я картографічної основи повинні бути виконані згідно вимог  чинних законодавчих та нормативно-технічних  документів,  Додаток 2 до Технічного завдання.

Картографічна основа масштабу 1:10 000 повинна бути створення (оновлення) відповідно до Основних положень створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 методом аерофототопографічної зйомки за цифровими технологіями стереофототопографічним методом.

Картографічна основа масштабу 1:10 000 за точністю та повнотою відображення змісту, а також кольорового оформлення графічних копій, повинна відповідати вимогам Основних положень створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 і іншим чинним  нормативним документам та створюватися у прийнятих умовних знаках, проекціях, системах координат та розграфках.

Оновлення картографічної основи масштабу 1:2000 на територію населених пунктів  Гришківка, Згар, Ярки за точністю та повнотою відображення змісту, а також кольорового оформлення графічних копій, повинні відповідати «Основним положенням створення топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500», та створюватися у прийнятих умовних знаках, проекціях, системах координат та розграфках. Цифрові топографічні плани повинні бути виготовлені аеротопографічним методом з застосуванням стереотопографічного знімання за цифровими технологіями.

Технологія створення (оновлення) картографічної основи включає такі основні процеси:

– збір, вивчення і оцінка вихідних зйомочних і картографічних матеріалів, матеріалів польових топографо-геодезичних робіт;

– сканування наявних твердих копій топографічних карт масштабу 1:2000, 1:5000, 1:10 000 (за відсутності готового растрового зображення) та інших картографічних матеріалів, калібрування та прив’язка растрового зображення;

– виконання аерофотознімальних робіт;

– обробка матеріалів аерофотозйомки та/або даних космічного знімання  (інших даних ДЗЗ);

– польове та камеральне дешифрування;

– збір цифрової інформації стереофототопографічним методом по фотограмметричній моделі;

–  топографічне знімання електронними тахеометрами та/або GPS-приймачами.

– контроль якості оновлення картографічної основи;

– конвертацію у векторний та растровий обмінний формат і запис на машинний носій інформації.

Картографічна основа повинна містити всі об’єкти відповідно до змісту топографічної карти масштабу 1:10 000 і особливостей території, що картографується.

Передача метричних та кількісних характеристик об’єктів повинна виконуватись з точністю, яка встановлюється вимогам нормативно–технічної документації щодо виготовлення топографічної карти  масштабу 1:10 000.

Об’єкти картографічної основи  мають бути ідентифіковані згідно з діючими класифікаторами.За систему кодування топографічних об’єктів або їх узагальнюючого представлення необхідно прийняти їх ідентифікаційні коди та коди відповідних ознак затвердженого «Класифікатора топографічної інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000».

Усі елементи цифрової картографічної основи, які відносяться до її окремого об’єкта повинні мати у відповідному атрибуті ідентифікаційний код цього об’єкта, а усі елементи об’єктів, які відносяться до їх узагальнюючого представлення – їх ідентифікаційний код.

Картографічна основа за змістом повинна бути створена у складі наступних базових сегментів:

–    математичні елементи, елементи планової і висотної основи (астрономічні пункти, пункти державної геодезичної мережі, точки знімальної мережі, пункти нівелірних мереж, позначки висот), які були використані для створення топографічної основи;

–    рельєф суші (рельєф виражений горизонталями, форми рельєфу, які не виражаються горизонталями, форми рельєфу зумовлені діяльністю поверхневих і підземних вод, форми рельєфу зумовлені діяльністю вітру, форми рельєфу тектонічного і вулканічного походження, форми рельєфу зумовлені багаторічною мерзлотою, форми рельєфу зумовлені діяльністю комплексу ерозійних факторів);

–    гідрографія і гідрографічні споруди (водойми, об’єкти прибережної смуги, водоспади і пороги, водотоки, характеристики гідрографії, які виділяються як самостійні об’єкти, джерела води, гідрографічні споруди, переправи і морські шляхи, острови);

–    населені пункти (міські поселення, сільські поселення, інші поселення, окремі будівлі, елементи внутрішньої структури населеного пункту);

–    промислові, сільськогосподарські і соціально-культурні об’єкти (промислові об’єкти, сільськогосподарські об’єкти, соціально-культурні об’єкти, допоміжні об’єкти при спорудах);

–    дорожня мережа і дорожні споруди (дорожня мережа, дорожні споруди, характеристики (атрибутивні дані) дорожньої мережі, що виділяються як самостійні об’єкти, зокрема вісь вулиць, які формуються цілісними полі лінійними об’єктами з прив’язкою атрибутів назв вулиць);

–    рослинний покрив і ґрунти;

–    кордони, межі, огорожі і окремі природні явища (кордони, огорожі, компактно розміщені об’єкти, об’єкти, які не мають визначеного характеру локалізації).

При створенні картографічної основи текстові атрибутивні характеристики допускається вносити до бази даних у відповідності до встановлених умовних скорочень.

Структура формату виготовлення цифрової картографічної основи має бути повністю узгоджена з логічною структурою прийнятого формату dmf.

Цифрова картографічна основа виготовляється з використанням програмного продукту Digital (або еквівалент). Допускається застосування інших ліцензованих програмних продуктів (MapInfo, ArcInfo, Intergraph, AutoCad, GlobalGIS (або  їх еквівалент), але при цьому виготовлена цифрова картографічна основа має бути конвертована у формат даних .dmf.

Структуру подання інформації виготовленої цифрової картографічної основи має забезпечувати можливість внесення змін та доповнень, інформаційний обмін для використання в геоінформаційних системах та можливість отримання графічного оригіналу.

Картографічна основа у графічному вигляді повинна бути надана у формі оригіналів номенклатурних аркушів карт масштабу 1:10 000 та топографічні планів масштабу 1:2000  у  Регіональній (місцевій) системі координат: Місцева система координат Черкаської області – УСК-2000 (UA_UCS_2000/LCS_71), внутрішній (первинний) формат даних має бути конвертований в растровий формат TIFF, JPEG з файлами прив’язки і РDF з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 

 1. ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇЇ

2.1. Межі території надання послуг

2.1.1. Територією надання послуг є: територія Золотоніської міської територіальної громади.

Межі території надання послуг наведені у додатку 1 до цього Технічного завдання.

 

2.2. Вихідні матеріали для надання послуг

Замовник надає Виконавцю наступні вихідні матеріали:

№ з/п Найменування вихідних матеріалів Формат надання
2.2.1. Межі території надання послуг *DMF,SHP, в робочому порядку
2.2.2. Наявні картографічні матеріали отримати в Державному картографо-геодезичному фонді України, координати пунктів Державної геодезичної мережі отримати у Адміністратора банку геодезичних даних.  
2.2.3. Наявні топографічні карти та плани в масштабах 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:500 в робочому порядку
2.2.4. Перелік офіційних назв елементів вуличної-дорожньої мережі в робочому порядку
2.2.5. Інформація про території та об’єкти лісового, природо-заповідного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення, список назв вулиць, урочищ, річок, струмків, озер та інших поіменованих об’єктів. в робочому порядку
2.2.6. Схеми проходження автомобільних доріг, розташування об’єктів трубопровідного транспорту, наземних та підземних інженерних мереж в робочому порядку
2.2.7. Документи з землеустрою в робочому порядку

2.3. Вимоги до результатів надання послуг

Системою координат при наданні послуг є Регіональна (місцева) система координат Місцева система координат Черкаської області – УСК-2000   (UA_UCS_2000/LCS_71) яка є похідною від УСК-2000.

Паспорт системи координат Місцева система координат Черкаської області – УСК-2000   (UA_UCS_2000/LCS_71) отримати  у Адміністратора банку геодезичних даних.

Висотною основою при наданні послуг є Балтійська система висот 1977 року (далі – Балтійська 77).

Застосовуються наступні мінімальні вимоги надання послуг:

№ з/п Вимоги
2.3.1. Вимоги до цифрових аерофотознімків та матеріалів космічного знімання
а) для отримання аерофотознімків повинна бути застосована цифрова кадрова  або скануючааерофотокамера, застостосування GNSS та інерціальної (IMU) системи для точного позиціювання траєкторій повітряного судна та положення аерофотокамери у момент зйомки є обов’язковим для отримання аерофотознімків.
б) Аерофотозйомка  станом 2023 рік;
в) Геометрична роздільна здатність(розмір пікселя):

–  аерофотознімків – 0,25 м/піксель, або краще;

г) Перекриття аерофотознімків на території надання послуг:

§ повздовжнє перекриття: не менше 60%±5%;

§ поперечне перекриття: не менше 30%±5%.

д) Цифрові аерофотознімки повинні покривати всю територію Золотоніської міської територіальної громади та буферну зону завширшки 250 м вздовж меж громади та забезпечувати аерофототопографічну зйомку за цифровими технологіями стереофототопографічним методом та можливість стереофотограмметричної обробки цифрових аерофотознімків на цифрових фотограмметричних приладах
е) результатами аерофотознімання повинні бути файли зображень, що містять

§ канали RGB (RedGreenBlue)

§ радіометричну роздільну здатність на кожен канал 8 bit

§ одноманітну кольорову гамму, яка відповідає природному відображенню цієї території (RGB).

є) не допускається наявність факторів зовнішнього середовища, що закривають деталі місцевості, окрім листяного покрову на деревах, та не допускається наявність снігового покрову
ж)  Кут нахилу сонця над горизонтом допускається:

§ не менше 20 градусів (для рівнинної місцевості)

з) Не допускаються наявність тіней від хмар, туману та диму, окрім диму, який є наслідком безперервного виробництва
2.3.2. Вимоги до опознаків
а) Визначення координат і висот опознаків виконується методом GNSS-спостережень, в режимі RTK/VRS з використанням двочастотних GNSS-приймачів
б) Вихідними пунктами GNSS-спостережень служать перманентна мережа та геодезична мережа спеціального призначення
в) При визначенні координат та висот опознаків від перманентної мережі та геодезичної мережі спеціального призначення, виконується контроль на пунктах Державного геодезичної мережі. Контроль виконується кожною одиницею GNSS-приймача, щонайменше на 3-х пунктах Державної геодезичної мережі
г) За контури опознаків слід використовувати чіткі об’єкти місцевості та інфраструктури. У випадку відсутності контурів слід виконувати маркування на місцевості до виконання аерофотозйомочних робіт.
д) Точність контрольних вимірів між GNSS-спостереженнями та вихідними координатами та висотами, повинна бути не гірше 10 см-планового положення та не більше 20 см-висотного положення.
е) Точність визначення опознаків повинна бути не більше 10 см – планового положення та не більше 15 см – висотного положення.
є) Усі пункти Державного геодезичної мережі підлягають обстеженню
ж) Каталог координат та висот планово-висотних опознаків (опорних та контрольних) подаються у форматі XLS згідно структури:

<Ідентифікатор опознака>,<X>,<Y>, <Н>, <Опис>

з) Фотофіксація опорних і контрольних опознаків виконується так, щоб було чітко видно місце центрування GNSS-приймача та відносно інших об’єктів місцевості.
и) Контрольні опознаки визначаються як і опорні опознаки, але вони не беруть участі у врівноваженні аерофотознімків. Кількість контрольних опознаків повинна бути не менше 10% від загальної кількості опорних опознаків.
2.3.3. Особливі умови для аерофотозйомки
  1. Всі аерофотознімки  в рамках виконання цього технічного завдання, повинні бути отримані з дотриманням  вимог законодавчих та нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці та Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України», затверджених спільним наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11 травня 2018 року  № 430/210, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 року за   № 1056/32508:

а) виконавець повинен мати всі дозвільні документи Державіслужби України, Міноборони України, Державної прикордонної служби України  та інших державних уповноважених органів на виконання аерофотозйомочних робіт;                   .

б) матеріальні носії, що містять матеріали аерофотозйомки (аерофотознімки) повинні пройти у встановленому законодавством порядку контрольний перегляд відповідними уповноваженими державними органами з метою виявлення відомостей, які охороняються на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України  та інших суб’єктів сил безпеки і оборони про що повинен бути складений відповідний акт;

в) матеріальні носії, що містять матеріали аерофотозйомки (аерофотознімки), які мають гриф обмеження повинні зберігатись та використовуватись на відповідному носії(ях) цифрової інформації, згідно вимог законодавчих та нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці;

Використовувати матеріали аерознімальних робіт для створення та/або оновлення картографічної основи (топографічних карт) на території особливо важливих або режимно – промислових об’єктів,  об’єктів Міністерства оборони України та Збройних Сил України  та інших суб’єктів сил безпеки і оборони мають право лише  організації (підприємства), що мають спеціальний дозвіл виданий Службою безпеки України на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2. У зв’язку з військовим вторгненням рф, згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України органами ОЦВС та Державіаслужбою України вжито заходів  щодо  закриття  повітряного   простору України  для  цивільних  користувачів  повітряного  простору   та призупинення надання аеронавігаційних послуг у повітряному просторі України.

https://uksatse.ua/index.php?s=76e0a5e0cb82798a80884a3ebd9dee8b&act=Part&CODE=247&id=772

У разі продовження Державіаслужбою України терміну закриття  повітряного   простору України  для  цивільних  користувачів, призупинення надання аеронавігаційних послуг у повітряному просторі України, і як наслідок неможливості виконання аерофотознімальних робіт під час виконання послуг,  дозволяється  використання архівних матеріалів аерофотознімання (топографічної цифрової аерофотозйомки минулих років,  яка за технічними параметрами відповідає вимогам п.2.31-п.2.3.2 цього технічного завдання)  разом з  актуальними даними космічного знімання, що забезпечують точність та об’єктний склад топографічної карти масштабу 1:10 000.

Актуальні супутникові  данні (космічні знімки) станом не раніше 2021-2023 року, повинні бути отримані від  офіційного представника в Україні оператора супутникових знімань.

На виконавця покладається вивчення, підбір та отримання архівних матеріалів аерофотознімання та актуальних даних космічного знімання.

Топографічне знімання території виконується електронними тахеометрами та/або GPS-приймачами у відповідності до вимог Інструкції з топографічного знімання  у масштабах  1:5 000 – 1: 500.Провадження  топографо-геодезичних робіт в прикордонній смузі виконується за погодженням з Державною прикордонною службою.

2.3.6. Вимоги до картографічної основи
а) Картографічна основа повинна бути оновлена аерофототопографічним методом                          з використанням  стереотопографічного знімання.
б) Оновлення картографічної основи повинно бути здійснено за матеріалами аерофотозйомки та/або  актуальної космічної зйомки, наявних (вихідних) цифрових растрових топографічних карт та матеріалів польового дешифрування. Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися:

додержання вимог нормативно-технічної документації вказаних у Додатку 2 цього Технічного завдання.

в) Для масштабу 1:2000: Зміст та наповнення цифрових топографічних планів повинні відповідати вимогам Основні положення створення  топографічних планів  масштабів 1:5 000, 1: 2 000, 1:1000,1:500 Укргеодезкартографія, №3 від 24.01.94 і іншим чинним  нормативним документам та створюватися у прийнятих умовних знаках.

Для масштабу 1:10000: Зміст та  наповнення цифрових топографічних карт  повинні  відповідати вимогам Основних положень створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 і іншим чинним  нормативним документам, з визначеною точністю і детальністю відображається:

– пункти державної геодезичної мережі планової та висотної основи;

– визначні будівлі і споруди та їх характеристики;

– промислові об’єкти;

– транспортна мережа та об’єкти транспорту;

– гідрографія – річки, озера, водосховища та ін.;

– об’єкти гідротехнічні та водного транспорту;

– об’єкти водопостачання;

– рельєф;

– рослинність;

– державний кордон та межі адміністративно-територіальних утворень;

– власні назви населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, пристаней, озер, річок, перевалів, долин, ярів та інших географічних об’єктів.

 

Додатково повинні бути  відображені всі об’єкти  соціально-культурного та промислового призначення з обов’язковим зазначенням пояснювального  підпису.

Виконавець розробляє інформаційну структуру змісту цифрових даних (базу геоданих PostgreSQL)  на основі:

-для масштабу 1:10000: Класифікатора інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів    1: 10000, 1:25000, 1:50000,  1:100 000, 1:200000,1:500000, 1:1000 000, -для масштабу 1:2000: Класифікатор інформації, яка відображається на цифрових топографічних планах масштабів 1: 5 000, 1:2 000,1:1 000, 1:500  Укргеодезкартографія, №25 від 09.03.2000 та узгоджує із Замовником в робочому порядку.

 г)  Контроль якості та топологічної цілісності цифрової картографічної основи   повинен здійснюватися на всіх етапах виконання робіт відповідно до вимог  Інструкціі про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Укргеодезкартографія, №19 від 17.02.2000.
2.3.7. Особливі умови до  картографічної основи
  Картографічна основа не повинна містити відомостей які відносяться до службової інформації визначених Наказом Держгеокадастру “Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію”,  діючого на період  виконання  робіт.

Гриф обмеження – для відкритого користування.

2.4. Нормативно-правові та технічні документи, що регулюють надання послуг

2.4.1. Перелік основних нормативно-правових та технічних документів до вимог яких необхідно надавати послуги наведені у Додатку 2до цього Технічного завдання.

2.5. Гарантійний період

№ з/п Умови
2.5.1. Гарантійний термін на надані послуги – 1 рік з дати підписання Сторонами акту прийому-передачі послуг, наданих в повному обсязі.

2.6. Очікувані результати

В результаті надання послуг Замовнику передаються матеріали, що описані в таблиці нижче:

№ з/п Найменування результатів послуг Формат надання
2.6.1. Цифрова картографічна основа у форматі  номенклатурних аркушів масштабу 1:10 000  у Місцевій системі координат Черкаської області – УСК-2000   (UA_UCS_2000/LCS_71) *DMF, *SHP, *PDF, паперовий
 Загальний файл картографічної основи масштабу 1:10 000  у Місцевій системі координат Черкаської області – УСК-2000(UA_UCS_2000/LCS_71) *DMF, *SHP
Цифрові топографічні плани у форматі  аркушів масштабу 1:2000  уМісцевій системі координат Черкаської області – УСК-2000   (UA_UCS_2000/LCS_71) *DMF, *SHP, *PDF, паперовий
Загальний топографічний план масштабу 1: 2 000 у Місцевій системі координат Черкаської області – УСК-2000   (UA_UCS_2000/LCS_71)на населені пункти *DMF, *SHP
База геоданих PostgreSQLта *geojson
 Технічний звіт *PDF, паперовий

Матеріали передаються Замовнику згідно вказаних в таблиці форм надання в 1 примірнику.

Строк надання послуг визначається календарним планом.

2.7. Порядок приймання послуг

Приймання та погодження результатів виконаних послуг здійснюється Замовником відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» за результатами перевірки якості та відповідності результатів виконаних робіт технічному завданню.

Згідно до вимог статті 19 Закону України «Про топографо-геодезичну діяльність» Виконавець повинен передати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ним геодезичних, топографічних, картографічних, та аерозйомочних матеріалів відповідно до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344.

Додаток 1
до Завдання 1 

Межі території надання послуг

 

Додаток 2
Завдання 1

Перелік  нормативно-правових актів та технічних документів, згідно яких необхідно надати послуги

№ з/п Назва нормативно-правового або технічного документа
1 Земельний кодекс України
2 Водний кодекс України
3 Кодекс цивільного захисту України
4 Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
5 Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»
6 Закон України «Про Державний земельний кадастр»
7 Закон України «Про землеустрій»
8 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» від 19 жовтня 2022 р. № 2698–IX
9 Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»
10 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
11 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
12 Закон України «Про основи містобудування»
13 Закон України «Про архітектурну діяльність»
14 Закон України «Про Генеральну схему планування території України»
15 Закон України «Про охорону культурної спадщини»
16 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
17 Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
18 Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
19 Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
20 Закон України «Про державну таємницю»
21 Закон України «Про доступ до публічної інформації»
22 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
23 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»
24 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат»
25 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»
26 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1242 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення»
27 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»
28 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних»
29 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 654 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території»
30 Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»
31 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»
32 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»
33 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
34 Постанова Кабінету Міністрів України . від 1 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»
35 Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 22 лютого 2022 року № 56 «Про затвердження структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні»
36 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»
37 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
38 «Правила використання повітряного простору України», затверджених спільним наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11 травня 2018 року  № 430/210
39 Наказ Мінагрополітики, № 509 від 02.12.2016 року «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою»
40 Наказ Мінагрополітики №435 від 03.11.2014 року «Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі»
41 Інструкція з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України. Укргеодезкартографія № 23 від 29.02.2000 року
42 ГКИНП-09-32-80 «Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов»
43 ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення
44 ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних»
45 Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5 000, 1: 2 000, 1:1000, 1:500 Укргеодезкартографія, №3 від 24.01.94
46 Інструкція з топографічного знімання  у масштабах  1:5 000 – 1: 500 (ГКНТА-2.04-02-98)
47 Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1: 25 000, 1:50 000,1:100 000, 1:200 000, 1: 500 000, 1:1 000 000, затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України від 31.12.1999 № 156 і погоджені з Воєнно-топографічним управлінням Генерального штабу Збройних сил України
48 «Про затвердження Керівного технічного матеріалу з геодезичного забезпечення при створенні та оновленні топографічних карт масштабу 1:10 000 у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000». Наказ Укргеодезкартографії від 16 липня 2007 року № 75
49 Класифікатор інформації, яка відображається на цифрових топографічних планах масштабів  1: 5 000, 1:2 000,1:1 000, 1:500  Укргеодезкартографія, №25 від 09.03.2000
50 Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1: 25 000, 1:50 000,1:100 000, 1:200 000, 1: 500 000, 1:1 000 000, затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України в 1998 р. і погоджений з начальником Центрального топографічного управління Генерального штабу Збройних сил України;
51 Класифікатор інформації, яка відображається на підготовленій до видання топографічній карті масштабу 1:10 000 затверджений наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України від 21 квітня 2008 р. №66
52 Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, і 1:500 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 295, 2001 р.
53 Умовні знаки для топографічної карти масштабу 1:10 000 Наказ Міністерства  екології та природних ресурсів України №254 від 09.07.2001
54 «Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні топографічних карт» затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.1997 р. та начальником Топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.1997 р.
55 «Про затвердження Кодексу усталеної практики. Керівний технічний матеріал з виготовлення та приймання цифрової топографічної карти», затверджено наказом Укргеодезкартографії від 24 листопада 2008 р. № 148
56 «Про затвердження Кодексу усталеної практики. Зображення державного кордону та меж адміністративно-територіального устрою України на топографічній карті» затверджено наказом Укргеодезкартографії від 24 листопада 2008 року №151
57 «Положення про редагування цифрових карт місцевості, які виготовляються на основі картографічних матеріалів з використанням растроскануючого обладнання», затверджене начальником Укргеодезкартографії  02.06.1997 р.
58 «Инструкция по топографическимсъемкам в масштабе 1:10 000 и 1:25 000. Полевыеработы», затверджена Головним управлінням геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР 26.04.1977 року
59  «Инструкция по фотограмметрическимработам при созданиитопографических карт и планов», ГКИНП 36
60 Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Укргеодезкартографія, № 19 від 17.02.2000 року
61 Наказ Мінагрополітики від 11.02.2014 року № 65 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт»
62 Звід відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ), діючий на період  виконання  робіт
63 Наказ Держгеокадастру «Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію», діючий на період  виконання  робіт
64 ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»

 Завдання 2 

ЗАВДАННЯ на розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Золотоноша Черкаської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам`яток та історичних ареалів 

1.Підстава для розроблення: Рішення Золотоніської міської ради від 15.04.2022 № 18-32/VIII „Про надання дозволу на розробку генерального плану м. Золотоноша”
2. Замовник: Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
3. Розробник:  
4. Термін виконання послуг: Згідно з календарним планом (додаток до договору № _ ТД)
5. Склад вихідних даних: –   картографічна основа масштабу розроблення генерального плану в місцевій системі координат МСК-71, що має зв’язок з державною системою координат УСК-2000, виготовлена із використанням геоінформаційних технологій на електронних носіях (у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»);

–   перелік нерухомих пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини з інформацією про найменування органу, дату та № документа про взяття на державний облік, охоронний № тощо;

–   облікова документація на нерухомі об’єкти культурної спадщини (за наявності);

–   відомості щодо територій, які належать до земель історико-культурного призначення (межі й площі, якими розпорядчими документами затверджені): землі, на яких розташовані нерухомі пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі);

–   відомості щодо природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного, які розташовані в межах видового впливу пам’яток культурної спадщини;

–   матеріали раніше розробленої науково-проектної документації – історико-архітектурних опорних планів із визначеними межами історичних ареалів та зон охорони пам’яток культурної спадщини, встановлені в силу закону або визначені у встановленому порядку (за наявності).

–   матеріали інших науково-дослідних, науково-проектних робіт, пов’язаних із охороною нерухомої культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища населеного пункту, у тому числі результати наукових археологічних досліджень із зазначенням територій пам’яток археології, щойно виявлених нерухомих об’єктів культурної спадщини (за видом археологія) та об’єктів археологічної спадщини на територіях, в межах яких розробляється історико-архітектурний опорний план (за наявності).

6.Основні вимоги до виконання робіт: Розробити проект у відповідності до Закону України «Про охорону культурної спадщини», вимог ДБН Б.2.2-3:2021 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури і містобудування» та цього завдання
7. Види робіт, що виконуються Розробником: –      Аналіз історичних документів та історичних джерел щодо виявлення особливостей планувальної структури та забудови населеного пункту.

–      Натурні обстеження населеного пункту на площі 1885 га, в адміністративних межах населеного пунктущодо виявлення: природних особливостей місцевості, які визначають своєрідність його планування та просторової побудови; нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини, їхнього видового розкриття та композиційно-видового впливу в середовищі; історичної забудови; дисгармонійних будівель та споруд.

–      Фотофіксація нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини, історичної забудови, видів та панорам населеного пункту.

–      Аналіз ландшафту населеного пункту (рельєфу, зелених насаджень, гідрографічної мережі тощо).

–      Аналіз історичного планування населеного пункту з визначенням етапів розвитку в його адміністративних межах.

–      Класифікація нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини населеного пункту за видами, типами, категоріями обліку.

–      Аналіз історичної забудови населеного пункту (значних і рядових історичних будівель), формування пропозицій щодо занесення об’єктів до Переліку об’єктів культурної спадщини, й далі – до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

–      Узагальнений аналіз художніх особливостей нерухомої культурної спадщини з визначенням збереженості традиційного характеру середовища, його локалізації та ролі в архітектурно-просторовій композиції та ландшафті населеного пункту.

–      Визначення меж і режимів використання історичних ареалів населеного пункту.

–      Визначення меж і режимів використання територій та зон охорони пам’ятки (пам’яток), а саме:охоронних зон пам’ятки (пам’яток); зон регулювання забудови; зон охоронюваного ландшафту; зон охорони археологічного культурного шару.

8. Результати роботи: Історико-архітектурний опорний план м. Золотоноша Черкаської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам`яток та історичних ареалів(текстові та графічні матеріали) на паперових (у кількості трьох примірників) та електронних носіях.

Графічні матеріали – у вигляді геопросторових даних відповідно у форматі електронного документа в графічних програмах, в яких виконується генеральний план (або які конвертуються в них) на базі даних актуалізованої картографічної основи в місцевій системі координат МСК 71, що має зв’язок з державною системою координат УСК-2000, виготовленій із використанням геоінформаційних технологій.

Текстові та ілюстративні матеріали – у форматі .pdf.

9. Умови передачі науково-проєктної документації Замовнику: Результати роботи передаються Замовнику згідно з затвердженим Календарним планом.
10. Інші умови: Виконавець забезпечує супровід роботи у процесі затвердження та погодження відповідними органами охорони культурної спадщини, захист роботи на Консультативній раді Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА та Науково-методичній раді Міністерства культури та інформаційної політики України.

У разі необхідності Виконавець виконує доопрацювання науково-проектної документації відповідно до зауважень Консультативної або Науково-методичної ради.

Один примірник затвердженої науково-проектної документації передається до Міністерства культури та інформаційної політики України, один примірник – до органу охорони культурної спадщини Черкаської облдержадміністрації.

Дані науково-проектної документації, затвердженої та погодженої в установленому порядку, підлягають занесенню до містобудівного та земельного кадастрів.

 Завдання 3 

Завдання на розроблення генерального плану з планом зонування території міста Золотоноша Черкаської області

№ з/п Розділи завдання Зміст розділів завдання
1.                   Вид містобудівної документації Генеральний план
2.                   Підстава для проектування Рішення сесії Золотоніської міської ради від 15.04.2022 № 18-32/VIII «Про розроблення Генерального плану м. Золотоноша»
3.                   Замовник розроблення містобудівної документації Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
4.                   Строк розроблення, внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур Строк розроблення містобудівної документації визначається календарним планом.

Тривалість погоджувальних процедур визначається відповідно до діючого законодавства.

Роки реалізації:

–   короткостроковий період – до 2029 р.;

–    середньостроковий період – 2033 р.;

–   довгострокової перспективи – до 2040 р.

5.                   Назва території розроблення містобудівної документації м. Золотоноша Черкаської обл., КОАТУУ: 7110494500,
КАТОТТГ: UA71040090000047664
6.                   Перелік наявних вихідних даних 1.    Рішення на розроблення містобудівної документації

2.    Матеріали актуальної топографічної основи М 1:2000

3.    Матеріали затверджених містобудівних та землевпорядних документацій в межах
м. Золотоноша.

7.                   Площа території проектування м. Золотоноша – 2408,9га
8.                   Перелік та опис територій,щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень детальних планів територій Розроблення детальних планів територій у складі Генерального плану не передбачається.
9.                   Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності). Формування та реєстрація земельних ділянок не передбачається
10.                Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації Проектні рішення не повинні суперечити положенням Схеми районного планування (схемі планування території) Черкаської області.
11.                Перелік індикаторів розвитку Надається перелік показників розвитку території, досягнення яких є метою реалізації проектних рішень містобудівної документації
12.                Вимоги щодо врахування державних інтересів Врахувати положення:

Генеральної схеми планування території України;

Схеми районного планування (схеми планування території) Черкаської області;

Державні інтереси, визначені листом Черкаської ОДВА від «   » _______ 2023р.

13.                Текстові матеріали Стратегія просторового розвитку території
14. Графічні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документація розробляється в електронному виді на топографічній основі М 1:2000.

 

МІСТОБУДІВНА ЧАСТИНА:

1 Схема розташування населеного пункту в системі розселення

2 План сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель, М1:5 000

3 Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель, М1:5 000

4 План функціонального зонування території, М1:5 000

5 Схема транспортної мобільності та інфраструктури, М1:5 000

6 Схема інженерного забезпечення території, М1:5 000

7 Схема інженерної підготовки та благоустрою території, М 1:5 000

8 Схема Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час*

9 Схема Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період*

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА:

1 Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування

2 План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами та план розподілу земель за угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень)

3 План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації

* Примітка 1: схеми розділу Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та особливий період розробляють за окремими завданнями

15. Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником додаткові текстові та графічні матеріали не розробляються
16.                Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику Визначається відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»
17.                Формат електронних документів містобудівної документації Відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 “Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”
18.                Кількість примірників документації

 

 

Містобудівна документація розробляється у формі електронних документів, які передаються замовнику.

У паперових примірниках документація виготовляється у М1:10000, 1:5000, 1:2000 та передається Замовнику у 2-х екземплярах.

19.                Землеустрій та землекористування Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України «Про землеустрій», постанови КМУ від 01.09.2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», пункту 6.23  та примітки 4 таблиці 6.1 ДБН Б.1.1-14:2021.
20.                Додаткові вимоги: Відсутні

 

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до рішень Золотоніської міської ради від 15.04.2022 № 18-32/VIII «Про надання дозволу на розробку генерального плану м. Золотоноша» та від 28.10.2022 № 27-32/VIII «Про надання дозволу на розробку комплексного плану просторового розвитку територіальної громади» і забезпечений коштами на 2023 рік згідно рішень сесії Золотоніської міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 25-61/VIІІ „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік” від 06.06.2023 № 33-23/VIII та від 29.09.2023 № 34-10/VIII. 
 1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну послуги відповідно до розцінок які надані постачальниками аналогічних послуг.

 1. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.