ДПС повідомлено про завершення тестування програмного забезпечення для можливості інформування платників податків щодо проведення працівниками податкового органу перевірки засобами електронного зв’язку в електронній формі.

З метою реалізації норм Податкового кодексу ДПС підготовлено проект наказу МФУ «Про затвердження змін до Порядку функціонування Електронного кабінету» (далі – наказ МФУ) в частині листування контролюючих органів з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет. Зазначений проект проходить процедуру узгодження. Крім того, Департаментом електронних сервісів ДПС розробляється Заявка щодо програмного  забезпечення в частині повідомлення платників про доставку в Електронний кабінет документів стосовно проведення контрольно-перевірочних заходів.

Отже, після офіційного опублікування зазначеного наказу МФУ та реалізації зазначеної заявки електронні документи щодо проведення контрольно-перевірочних заходів, які сформовані з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», які направлені до Електронного кабінету платника, при умові отримання контролюючим органом та платником квитанції про доставку документа, вважатимуться належним чином врученими.

Разом з цим, слід зауважити, що інформування платників податків щодо фактичної перевірки за допомогою ITC «Управління документами» та ITC «Електронний кабінет» в частині надсилання платнику податків копії наказу на проведення фактичної перевірки не відбуватиметься, оскільки, згідно з    п. 80.1 ст. 80 Податкового кодексу фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи), тому копія наказу про проведення фактичної перевірки вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або, особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки (п. 80.2 ст. 80 Податкового Кодексу). При цьому, у разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам чи особі, яка здійснювала розрахункові операції, акт (довідка) такої перевірки в Електронний кабінет платника надсилається.