Доводимо до відома громадян, представників підприємств, установ та організацій щодо необхідності перевірки на публічній кадастровій карті відомостей про свої земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 01.01.2013 року й посвідчене державними актами (договорами оренди) та необхідності невідкладного внесення відомостей про ділянки, які не внесені до Державного земельного кадастру (ДЗК).

Реєстрація земельних ділянок у ДЗК гарантує належний захист державою суб’єктів права власності й господарювання, створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Якщо ж відомості про земельну ділянку не внесені до ДЗК, то таку ділянку неможливо продати, подарувати, успадкувати, віддати в заставу, здійснити поділ або об’єднання, здати в оренду тощо.

Внесення відомомстей до ДЗК здійснюється на підставі затвердженої документації із землеустрою.

Розробниками документації є юридичні особи, фізичні особи – підприємці. що володіють технічним і технологічним забезпеченням та відповідвють за якість робіт із землеустрою. Розробник документації від імені замовника вносить відомості до ДЗК. Тож заяву для реєстрації може сформувати інженер-землевпорядник за допомогою онлайн-сервісу. що значно зекономить час заявника.

Відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України, є відкритими та опубліковані в мережі інтернет на веб-сторінці Публічна кадастрова карта (https://map.land.gov.ua/).