Робоча група з розробки Стратегії розвитку перспективної Золотоніської ТГ до 2027 року оголошує конкурсний відбір технічних завдань (ТЗ) до Плану реалізації Стратегії.

Технічні завдання, які відповідають завданням Стратегії розвитку перспективної Золотоніської  (Додаток 1) за формою (Додаток 2) приймаються у  паперовому та у електронному вигляді за адресою: 19702, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, каб. 11, а також за електронною поштою: zolo_economic@ukr.net

Термін прийняття зазначених документів до 01.10.2021 року.

Телефон для довідок:  04737 – 2-38-50 Остроглазова Вікторія Володимирівна,   Буряк Олена Іванівна,

  Технічне завдання до Плану реалізації Стратегії розвитку перспективної Золотоніської ТГ до 2027 року

Додаток 1

                    СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ та ЗАВДАННЯ

 

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання
Стратегічна ціль 1

ЕКОНОМІКА:

високотехнологічна, продуктивна, еккспортоорієнтована

1.1. Покращено можливості розвитку підприємницьких ініціатив. 1.1.1. Завершено фізичне створення майданчиків Індустріального парку ‟Золотоноша‟
1.1.2. Посилено розвитковий потенціал суб’єктів підприємницької діяльності на основі гендерної політики
1.1.3. Створено інструменти підтримки підприємницької діяльності
1.1.4. Розпочато співробітництво та партнерство сільськогосподарського та промислового кола громади
1.1.5 Забезпечено подальший  розвиток комунальних підприємств громади
1.2. Створена дієва туристична інфраструктура громади 1.2.1. Створені нові туристичні продукти
1.2.2. Створено систему поширення туристичних  можливостей громади
1.2.3. Залучено приватний бізнес до участі в туристичних програмах (готелі, кафе бари, реклама та ін.), формування мережі екскурсоводів
1.3. Розгалужено види діяльності бізнесу в громаді 1.3.1. Розвинуто  експортний потенціал громади
1.3.2. Підготовлено об’єкти до залучення інвестицій
1.3.3. Удосконалено процедуру залучення інвестицій до громади
1.4.Розвинуто інноваційний сектор в економіці громади. 1.4.1. Впроваджено інноваційний напрямок, шляхом вирощування та переробки технічної коноплі
1.4.2. Розвинуто напрямки в інноваційній діяльності харчової та переробної промисловості.
Стратегічна ціль 2

ЛЮДИ – професійні, адаптивні, згуртовані

2.1. Підвищено якість управлінських кадрів органів місцевого самоврядування. 2.1.1. Сформовано ефективну системи управління розвитком громади.
2.1.2. Підвищено професійні якості  місцевих управлінців.
2.1.3. Забезпечено умови економічній активності та створенню нових можливостей для розвитку і самореалізації населення громади незалежно від статі, віку та місця проживання.
2.2 Удосконалено систему освіти громади. 2.2.1. Впроваджено інноваційні технології навчання в початкову та середню школу
2.2.2. Модернізовано систему професійно-технічної освіти в громаді (вивчено потреби ринку праці в громаді та сформовано замовлення до учбових закладів).
2.2.3. Посилено кадровий потенціал надавачів освітніх послуг.
2.3. Сформовано ефективну та якісну систему здоров’я населення громади. 2.3.1. Підвищено кваліфікацію медичного персоналу лікувальних закладів .
2.3.2. Забезпечено постійне інформування про здоровий спосіб життя серед населення громади.
2.3.3. Впроваджено новітні практики, технології профілактики  сучасних захворювань.
2.3.4. Впроваджено стимулюючі заходи залучення молодих фахівців медичної галузі
2.4. Посилено згуртованість  населення в громаді. 2.4.1. Створено можливості для співробітництва між державними установами, органами місцевого самоврядування та громади у всіх сферах життєдіяльності
2.4.2. Створено умови для залучення мешканців територіальної громади до участі у вирішення питань місцевого розвитку.
2.4.3. Впроваджено та підтримано молодіжні ініціативи розвитку громади
2.4.4. Створено комфортні умови для проживання в громаді внутрішньо переміщених осіб
Стратегічна ціль 3

ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ:

Екологія, безпека, інфраструктура

3.1. Розвинуто та модернізовано інфраструктуру громади. 3.1.1. Розвинуто логістичний потенціал громади та підвищено транспортну доступність
3.1.2. Розвинуто та модернізовано соціальну інфраструктуру.
3.1.3. Реконструйовано та модернізовано спортивні установи,
3.1.4. Створено нові рекреаційні зони в громаді.
3.2. Забезпечено умови для безпечної життєдіяльності населення та покращено стан навколишнього середовища. 3.2.1. Покращено надання послуг водопостачання та водовідведення, запроваджено сучасні механізми поводження з відходами
3.2.2. Покращено стан водних об’єктів.
3.2.3. Поліпшено роботу очисних споруд з використання новітніх біологічно-активних компонентів.
3.2.4. Запроваджено сучасні системи оповіщення та системи безпеки населення
3.2.5. Створено Центр безпеки громади в с. Благодатне
3.2.6. Впроваджено новий формат роботи дільничих офіцерів поліції «Поліцейський громад».

 

 

 

 

Додаток 2

 

Форма технічного завдання на проєкт місцевого розвитку

до Плану реалізації Стратегії

 

П.І.Б. надавача пропозиції (проекту, ідеї)
1. Назва програми і проекту місцевого розвитку
2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади
3. Мета та завдання проекту

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив
5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект
6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту
8. Основні заходи проекту

 

9. Період реалізації проекту
10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. 2021 2022 2023 2024 Разом
11. Джерела фінансування проекту
12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)