Адреса: вул. Шевченка, 70
Контактний телефон: 5-33-03, 5-31-89
E-mail: zomvo@ukr.net
Веб-сайт: zomvo.gov.ua

Начальник відділу
Строкань Ольга Миколаївна

strokan

 • Склад відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення
 • Документи
 • Новини
 • Начальник – Строкань Ольга Миколаївна

  Контактний телефон: /04737/ 5-33-03
  E-mail: zomvo@ukr.net

  Графік прийому:
  щоп’ятниці

  Директор Інклюзивно-ресурсного центру – Кузнєцова Оксана Валеріївна (2-33-03)
  Директор Комунальної установи «Золотоніський центр професійного розвитку педагогічних працівників» – Строкань Наталія Василівна (2-37-48)

  Головний спеціаліст – Ніцак Світлана Григорівна (2-31-89)
  Спеціаліст I категорії – Шитик Валентина Вікторівна (2-31-89)
  Юрист – Гавриленко Вікторія Вікторівна (2-33-03)
  Інженер-будівельник – Соя Надія Володимирівна (2-33-03)
  Головний бухгалтер – Лівератос Людмила Миколаївна (2-37-35)

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

  • організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами міста;
  • організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти в місті;
  • організація консультативно-методичного супроводу роботи педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів щодо підвищення їх професійної компетентності на якості знань учнів;
  • організація фінансового забезпечення навчальних закладів;
  • організація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів;
  • організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту.
 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням міської ради
  від 22.12. 2020 № 2-69/VІІІ

  Розділ І. Загальні положення

  1.1. Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі відділ освіти) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.
  1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується:
  Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”’, „Про позашкільну освіту”, підзаконними актами з питань загальної середньої, позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Черкаської обласної державної адміністрації, наказами Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Золотоніської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  1.3. Відділ освіти неприбуткова бюджетна організація, яка фінансується за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з Державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
  Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
  1.4. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

  Розділ II. Основні завдання відділу освіти

  2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.
  2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної, освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
  2.3. Створення у межах своїх повноважень умов для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на здобуття дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості.
  2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.
  2.5. Навчально-методичне керівництво та моніторинг навчально-виховного процесу закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, координація діяльності закладів освіти.
  2.6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей.
  2.7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти.
  2.8. Комплектування закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти міста.
  2.10. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
  2.11. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.
  2.12. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу.
  2.13. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  2.14. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри” та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

  Розділ III. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

  3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:
  3.1.1. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному оснащенню. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних і науково-педагогічних кадрів тощо.
  3.1.2. Готує проекти рішень виконавчого комітету про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  3.1.3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення груп, класів у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.
  3.1.4. Вивчає потребу та створює умови для навчання здобувачів освіти через інституційну, індивідуальну та дуальну форми здобуття освіти.
  3.1.5. Створює відповідні умови для забезпечення якісних освітніх послуг з інклюзивного навчання.
  3.1.6. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, центрів дитячої та юнацької творчості, тощо.
  3.1.7. Погоджує проекти будівництва закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.
  3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти:
  3.2.1. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
  3.2.2. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.
  3.2.3. Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти у межах своїх повноважень.
  3.2.4. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
  3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин і надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
  3.2.6. Погоджує редакцію статутів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти закладів комунальної власності, готує їх до реєстрації згідно чинного законодавства.
  3.3. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів у межах своєї компетенції.
  3.4. Організація фінансового забезпечення закладів освіти:
  3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.
  3.4.2. Уносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності.
  3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у закладах освіти, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.
  3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти:
  3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
  3.5.2. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень
  3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
  3.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:
  3.6.1. Надає допомогу органам опіки і піклування у межах своєї компетенції у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в різні форми сімейного виховання; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
  3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти і здійснює соціально-педагогічний патронат.
  3.6.3. Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
  3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.
  3.6.6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.
  3.6.7. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та залучених коштів.
  3.6.8. Уносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей і учнів у закладах освіти і здійснення оздоровчих заходів.
  3.6.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.
  3.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації навчально-виховного процесу.
  3.6.11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  3.6.12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  3.6.13. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.
  3.7. Інша діяльність відділу освіти:
  3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
  3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти.
  3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.
  3.7.4. Здійснює обробку персональних даних працівників відділу освіти в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри”. Забезпечує захист персональних даних працівників управління, які обробляються. Здійснює контроль за виконанням відповідних функцій відповідальних за організацію робіт з обробки персональних даних та їх захисту в частині окремих складових бази персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри.

  Розділ IV. Права відділу освіти

  Відділ освіти має право:
  4.1. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.
  4.2. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково – педагогічних працівників та інших спеціалістів.
  4.3. Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
  4.4. Уносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі.
  4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
  4.6. Регулює надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.
  4.7. Надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, що знаходяться на балансі відділу освіти.
  4.8. Організовувати випуск видань інформаційного та науково – методичного характеру.
  4.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
  4.10. Виконувати види діяльності, що не суперечать законодавству України.

  Розділ V. Керівництво та апарат відділу освіти

  5.1. Відділ освіти очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з директором Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати: вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в галузі освіти не менш як 5 років, вільно володіти державною мовою.
  5.2. Начальник відділу освіти представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.
  5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника та працівників відділу.
  5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти виконавчого комітету міської ради.
  5.2.3. Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання.
  5.2.4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
  5.2.5. Погоджує з міським головою кандидатури на посади керівників закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. Призначає та звільняє керівників закладів освіти. Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу освіти (крім працівників апарату) згідно чинного законодавства.
  5.2.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.
  5.2.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів освіти.
  5.2.8. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу освіти.
  5.2.9. Затверджує штатні розписи, кошториси закладів і установ освіти згідно чинного законодавства.
  5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.
  5.2.11. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на договорах та розпорядчих документах.
  5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.
  5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.
  5.4. Начальник відділу освіти може мати заступника, що призначається на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу освіти.
  5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти виконавчого комітету міської ради встановлюються згідно з чинним законодавством.
  5.6. При відділі освіти створюється колегія. Склад колегії затверджується наказом начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджується в життя наказами начальника відділу освіти.
  5.7. Виходячи з потреб у забезпеченні належного функціонування закладів та установ освіти при відділі освіти можуть утворюватися підрозділи, у тому числі і структурні підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи).
  5.8. Для організації фінансово-господарської діяльності при відділі освіти створюється централізована бухгалтерія і обслуговуюча група, що ведуть бухгалтерський облік і господарське обслуговування закладів і установ освіти.
  5.9. Доходи (прибутки) відділу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

  5.10. Доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  5.11. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5.12. Ліквідація злиття, поділ, приєднання або перетворення відділу освіти здійснюється за рішенням сесії міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
  5.13. При ліквідації, злитті, поділу, приєднання або перетворення відділу освіти його активи будуть передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в прибуток бюджету.

  Секретар ради                           Н.О. Сьомак

   Положення про відділ освіти

  С Т А Т У Т
  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
  «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО
  РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
  ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. Загальні положення

  1.1. Цей Статут розроблено відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672.
  1.2. КУ «Золотоніський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської міської ради Черкаської області (далі – Центр) є комунальною установою.
  Повне найменування українською мовою: Комунальна установа «Золотоніський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської міської ради Черкаської області
  Скорочене найменування українською мовою: КУ «ЗЦПРПП».
  1.3. Засновником Центру є Золотоніська міська рада Черкаської області (далі – Засновник), яка на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює контроль за виконанням завдань й обов’язків, покладених на Центр.
  1.4. Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше.
  1.5. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.
  1.6. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог законодавства, не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Центру, крім випадків, встановлених законодавством.
  1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Кодексом законів про працю України, Законами України, Указами Президента України, Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями сесій Золотоніської міської ради Черкаської області та цим Статутом.
  1.8. Центр є юридичною особою, що утворюється та припиняється (реорганізовується, ліквідується) згідно з рішенням Засновника, наділений усіма правами юридичної особи з часу його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в банківських установах, гербову печатку, штампи, ідентифікаційний номер та фірмові бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити.
  1.9. Взаємовідносини між Центром з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.
  1.10. Юридична адреса Центру: м.Золотоноша , вул.Шевченка,70
  1.9. Фактична адреса Центру: м.Золотоноша , вул.Шевченка,70

  2. Мета та предмет діяльності

  2.1. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники).
  2.2. Основними завданнями Центру є:
  1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників; забезпечує проведення конкурсів педмайстерності та виставок інноваційної діяльності;
  2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;
  3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;
  4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
  5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
  планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  проведення супервізії; експериментально-дослідницької роботи та проектної діяльності;
  розроблення документів закладу освіти;
  особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
  6) координує діяльність методичного кабінету при закладах освіти, міських методичних спільнот педагогів, удосконалює форми і методи підвищення кваліфікації, в тому числі і дистанційні;
  7) здійснює проведення моніторингів освітньої діяльності з метою удосконалення системи роботи щодо професійного зростання педагогів;
  8) здійснює організацію апробації навчально-методичного забезпечення закладів освіти;
  9)вивчає потребу і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим працівникам, у тому числі в період атестації; бере участь у проведенні атестації; надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої роботи педагогів, що атестуються, тощо;
  10) організовує консультативну роботу з резервом керівних кадрів;
  11) сприяє підготовці та навчанню до проведення ЗНО та забезпечує його організацію;
  12) проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності закладів освіти та педагогічних працівників;
  13) висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників;
  14) організовує роботу щодо забезпечення закладів освіти підручниками та навчально-методичними посібниками.
  15)співпрацює з управлінням освіти Черкаської ОДА, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради». Відділом освіти Золотоніської міської ради та іншими установами освіти щодо професійного розвитку педагогів.

  3. Управління та кадрове забезпечення Центру

  3.1. Управління Центром здійснюють його засновник та директор.
  3.2. Засновник Центру:
  1) затверджує статут, структуру, штатний розпис та стратегію розвитку Центру, порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора та педагогічних працівників Центру;
  2) організовує проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру, призначення за результатами конкурсу директора Центру, затвердження його посадової інструкції та звільнення його з посади відповідно до трудового законодавства;
  3) визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного функціонування;
  4) здійснює управління діяльністю Центру та контроль дотриманням вимог законодавства, у тому числі цього Статуту;
  5) організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в установленому законодавством порядку;
  6) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
  3.3. Засновник або уповноважений ним орган (посадова особа) розробляє статут Центру відповідно до вимог законодавства.
  3.4. Засновником до штатного розпису Центру вводяться посади директора, консультанта, практичного психолога, бухгалтера, працівника обслуговуючого персоналу Центру. Кількість консультантів, визначена штатним розписом, має забезпечувати потреби у методичній підтримці (супроводі), консультуванні педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території обслуговування Центру.
  3.5. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.
  3.6. Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством та їхніми посадовими інструкціями.
  3.7. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади засновником Центру.
  3.8. Директор Центру:
  1) розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження засновнику;
  2) затверджує план діяльності та організовує роботу Центру відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру;
  3) призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;
  4) може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;
  5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;
  6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
  7) розпоряджається в установленому Засновником порядку майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори;
  8) забезпечує ефективність використання майна Центру;
  9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
  10) діє від імені Центру без довіреності;
  11) може вносити засновнику Центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;
  12) подає засновнику Центру чи уповноваженому органу річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;
  13)бере участь у роботі колегій, нарад атестаційних комісій відділу освіти тощо.
  3.9. Трудові відносини у Центрі регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  3.10. Працівники Центру мають право:
  1) на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;
  2) на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;
  3) вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;
  4) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
  5) брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
  6) об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
  7) інші права, що не суперечать законодавству України;
  8)
  3.10. Працівники Центру зобов’язані:
  1) виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;
  2) виконувати накази, доручення та розпорядження директора Центру;
  3) дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі.
  3.11. Працівники Центру несуть відповідальність за майно Центру: персональні комп’ютери, закріплені меблі, ксерокси, принтери та інші матеріальні цінності.
  3.12. Працівники Центру у відповідності до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди щорічно (один раз на рік) в закладах охорони здоров’я.
  3.13. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  3.14. Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
  3.15. За успіхи в роботі працівників Центру встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:
  1) подяка;
  2) нагородження грамотою;
  3) нагородження нагрудними знаками;
  4) грошова винагорода;
  5) премія;
  6) встановлення доплати за інтенсивність та напруженість в роботі.

  4. Правила внутрішнього розпорядку

  4.1. Центр керується цим Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.
  4.2. Правила внутрішнього розпорядку розробляються директором центру і приймаються загальними зборами трудового колективу.

  5. Режим роботи

  5.1. Центр працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота і неділя.

  6. Фінансування та контроль за діяльністю Центру

  6.1. Фінансування Центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.
  6.2. Матеріально-технічна база Центру складає: будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.
  6.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. Центр надає послуги педагогічним працівникам в межах своєї території обслуговування за рахунок коштів засновника. Центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центрами для виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами законодавства).
  6.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.
  6.5. Координацію, моніторинг та сприяння діяльності Центру здійснює державна установа, що належить до сфери управління МОН.
  6.6. Контроль за дотриманням Центром актів законодавства, у тому числі цього Статуту, здійснює Засновник Центру.

  7. Реорганізація або ліквідація Центру

  7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру освіти приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.
  7.2. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.
  7.3. Під час реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
  7.4. У разі реорганізації Центру його права і обов’язки переходять до правонаступників.
  7.5. Центр є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

  8. Діяльність Центру в рамках міжнародного співробітництва

  8.1. Центр має право здійснювати міжнародні зв’язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

  9. Прикінцеві положення

  9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру протягом усього періоду його функціонування.
  9.2. Статут Центру затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:
  – міського голови;
  – постійних депутатських комісій міської ради;
  – директора Центру;
  – трудового колективу.
  Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців.
  9.3. Цей Статут складено у трьох примірниках які знаходяться:
  Перший примірник – у Засновника;
  Другий примірник – у Центрі;
  Третій примірник – у державного реєстратора.
  Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.
  9.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

   Статут Комунальної установи «Золотоніський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської міської ради Черкаської області

 • Золотоніські вчителі-спортсмени – четверті в області

  8 червня збірна команда працівників освітньої галузі Золотоніського району за сприяння Золотоніської міської та Золотоніської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України мала можливість виступити на Спартакіаді серед працівників закладів освіти Черкаської області. Про це повідомляє видання Золотоноша.City. Змагання відбулись із настільного тенісу, шахів, дартсу – серед чоловіків і жінок; волейболу, кросфіт-естафети. У загальнокомандному […]

  “Голоси дітей”: акція пам’яті загиблих внаслідок агресії окупанта

  4 червня в Україні – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії російської федерації проти України. На центральній площі Золотоноші за сприяння Будинку дитячої та юнацької творчості та у закладах освіти в ході роботи пришкільних оздоровчих таборів відбулися флешмоб та акція “Голоси дітей”. На завершення заходу посадовці громади та району, діти закладів освіти пов’язали стрічки із […]

  Cвято талантів та надії: школа мистецтв провела випускний вечір

  30 травня в залі районного будинку культури Золотоніська школа мистецтв провела благодійний вечір, в рамках якого відсвяткували свій випускний 2024 року, під знаменом «Україна – це ми». На урочистому заході педагоги відзначили досягнення своїх талановитих учнів – 28 випускників, з яких 11 з відзнакою, а всі присутні мали можливість віддати героям, які борються за незалежність […]

  Читати більше