Адреса: вул. Садовий проїзд, 7
Контактний телефон: 2-32-69
 Електронна пошта: zoloarhiv@ukr.net

Начальник відділу
Савісько Світлана Миколаївна

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення
 • Документи
 • Новини
 • Оголошення
 • Начальник – Савісько Світлана Миколаївна

  Контактний телефон: /096/ 341-67-97

  Графік прийому:
  понеділок, середа – 9:00-16:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
  виїзд в установи, організації міста – вівторок, п’ятниця.
  робота з архівними документами – четвер
  кожна остання п’ятниця місяця – санітарний день.

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Архівний відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівної справи і діловодства на території міста.

  У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

  Основні напрямки діяльності відділу:

  • забезпечення обліку, зберігання і охорони документів Національного архівного фонду, що нагромадились під час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян;
  • прийом на зберігання документів Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань;
  • прийом на зберігання архівних документів з особового складу, строки зберігання яких не закінчилися, органів місцевого самоврядування, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що ліквідовуються без визначення правонаступників;
  • контроль та перевірка ведення діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу незалежно від форм власності, роботи їх архівних підрозділів, умов зберігання документів у них, надання їм методичної допомоги у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів;
  • видача підприємствам, установам і організаціям архівних довідок, копій та витягів з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам довідок соціально-правового характеру, а також іншим шляхом виконання запитів юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.

  До уваги юридичних і фізичних осіб: запити на видачу архівних довідок, копій, витягів соціально-правового характеру, необхідні для задоволення законних прав та інтересів, приймає “Центр надання адміністративних послуг по м. Золотоноші”

  При зверненні громадян для отримання довідки про стаж роботи або заробітну плату при собі мати паспорт та копію трудової книжки.

  Термін розгляду запитів, заяв, звернень – 30 календарних днів з дня їх подачі.

 • 1. Архівний відділ Золотоніської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, утворюється за поданням міського голови міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний державному архіву Черкаської області, Державному комітету архівів України (далі – Держкомархів України) в порядку, встановленому законом.

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

  У здійсненні повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодстві відділ керується наказами Держкомархіву України, державного архіву Черкаської області.

  3. Основними завданнями відділу є:

  – реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;
  – забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
  – забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

  4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  4.1. Складає і за погодженням з державним архівом Черкаської області подає на затвердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.

  4.2. Забезпечує облік, зберігання і охорону:

  – документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
  – документів Національного архівного фонду. Що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
  – документів особового походження, що надійшли до відділу;
  – фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;
  – документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннями громадян;
  – друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
  – облікових документів і довідкового апарату до документів.

  4.3. Організовує роботу з внесенням документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

  4.4. Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування.

  4.5. Контролює збирання на території міста та продаж антикварних документів.

  4.6. За дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

  4.7. Інформує державний архів Черкаської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

  4.8. Складає і за погодженням з державним архівом Черкаської області подає на затвердження міському голові списки підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

  4.9. Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.

  4.10. Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідовуються без визначення правонаступників.

  4.11. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

  4.12. Подає міській раді пропозиції щодо створення трудового архіву для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, надає консультативно-методичну допомогу в організації його діяльності.

  4.13. Інформує міську раду, державний архів Черкаської області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

  4.14. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них державному архіву Черкаської області.

  4.15. Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.

  4.16. передає за угодою державного архіву Черкаської області у визначені терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

  4.17. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

  4.18. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.

  4.19. Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.

  4.20. організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.

  4.21. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

  5. Відділ має право:

  5.1. Отримувати від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  5.2. Давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.

  5.3. Розробляти та затверджувати в установленому порядку ціни та тарифи на роботу (послуги), що виконуються відділом на договірних засадах.

  5.4. Надавати за плату послуги з використанням фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах.

  5.5. Виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

  5.6. вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.

  5.7. Подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду права власності на ці документи, якщо він не забезпечує їх належної збереженості.

  5.8. Порушувати питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду.

  5.9. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

  5.10. Обмежувати у випадках, передбачених законодавством, доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігається у відділі.

  5.11. Одержувати в дарунок матеріальні цінності та кошти, обмінювати, надавати в користування на договірних засадах або позичати інвентар та інші матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

  5.12. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

  5.13. Працівники відділу мають право для виконання покладених на службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і діловодні служби підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

  6. Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

  7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно із законодавством за погодженням відповідно з директором державного архіву Черкаської області.

  8. Начальник відділу:

  – здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  – видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
  – розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання.

  9. Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  10. Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії держархіву області, а також інших питань у відділі створюється експертна комісія.

  Положення та персональний склад експертної комісії затверджує начальник відділу на підставі типового положення, затвердженого Держкомархівом.

  11. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність та витрати на утримання відділу затверджує міська рада. Кошторис доходів і видатків на утримання відділу та штатний розпис відділу затверджується міським головою.

  12. Архівний відділ Золотоніської міської ради є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку із зображенням державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмовий бланк.

  13. Архівний відділ Золотоніської міської ради є міською установою, майно архівного відділу є комунальною власністю.

   

 • Ліквідація Товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро»

  У зв’язку з ліквідацією Товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро», документи з кадрових питань (особового складу) установи за 2007-2017 роки передані на зберігання в архівний відділ Золотоніської міської ради за адресою: вул. Садовий проїзд, 7, м. Золотоноша. При зверненні громадян для отримання довідок про стаж роботи або заробітну плату при собі мати паспорт та копію трудової […]