Приватне акціонерне товариство «Золотоніськиий машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406; юридична та фактична адреса: 19700, Черкаська область, Золотоніський район, Золотоніська міська громада, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне nповітря. Основним видом діяльності товариства є виробництво машин і устатковання для металургії. Телефон (04737)5-23-06, e-mail: zmbz@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди – зміна джерел викидів в атмосферне повітря. На території товариства розташовані: опалювальні твердопаливні котли, обладнання по обробці металу, термічне відділення, інструментальний цех, збирально-зварювальний цех, цех РБУ, механічний цех, ливарний цех, дизельні-генератори. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини(т/рік): речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (10,32545), діоксид азоту (0,57368), оксид вуглецю (0,900653), діоксид вуглецю (90,373), оксид діазоту (0,00464), метан (0,0041), вуглеводні граничні (0,379), ангідрид сірчистий (0,1786), масло мінеральне (0,3384002), оксид заліза (0,059335), оксид марганцю (0,0061595), ксилол (0,075), уайт-спірит (0,095), аерозоль лакофарбових матеріалів (0,156), цинку окис (0,006), керосин (0,010), спирт ізобутиловий (0,033), ацетон (0,068), етилцелозольв (0,006), сольвент нафта (0,029), бутилацетат (0,015), толуол (0,065), бутанол (0,008), етиловий спирт (0,005), фенол (0,011), формальдегід т(0,006), аміак (0,015), оксид хрома (0,00014), нікелю окис (0,00004), фтористий водень (0,022305), фториди добре розчинні (0,001), фториди погано розчинні (0,0008), ванадію окис (0,00008).

ПрАТ «ЗМЗ» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються, так як товариство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від товариства не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 11 липня 2024 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srzg@ck.gov.ua