Адреса: вул. Благовіщенська, 87
Контактний телефон: 5-38-52
E-mail: zolo-tercentr@ukr.net

Керівник –
Неліна Людмила Тіборівна

nelina-250

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Новини
 • Директор – Неліна Людмила Тіборівна

  Контактний телефон: /04737/ 5-25-37
  E-mail: lyudmila-nelina@mail.ru
  Facebook – Людмила Неліна

  Графік прийому: щоденно, 8:00-17:00

  Завідувач I відділення соціальної допомоги вдома – Головко Марина Євгеніївна
  Завідувач ІІ відділення соціальної допомоги вдома – Микитчук Валентина Олексіївна (5-38-52)
  Завідувач відділення соціально-побутової адаптації – Омельчик Олена Іванівна
  Завідувач відділення денного догляду дітей-інвалідів – Кичко О.С.
  Лікар відділення соціально-медичних послуг – Вознюк Костянтин Васильович
  Медична сестра відділення соціально-медичних послуг – Чепрас Олена Олексіївна

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Золотоніський міський центр соціальної допомоги обслуговує пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та учасників АТО міста, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

  Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

  В центрі соціальної допомоги  діють 5 відділень;

  – 1,2 відділення соціальної допомоги вдома;
  – відділення соціально-побутової адаптації ( входить пункт прокату інвалідних засобів для пересування та пункт збору одягу та взуття від населення, сектор натурально-грошової допомоги);
  – відділення надання  медико-соціальних  послуг.
  – відділення денного догляду дітей-інвалідів;

  У відділеннях соціальної допомоги вдома працює 23 соціальні робітники та 1 соціальний працівник, який займається оформленням необхідних документів підопічним, вирішенням питань у різних організаціях, установах, тощо. 1 сестра медична, яка надає медичні послуги підопічним за висновками лікарів.

  Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

  • догляд вдома;
  • паліативний догляд.

  Одним із напрямків роботи  відділення соціально-побутової адаптації  є госпрозрахункові підрозділи: перукарня,   швейна та взуттєва майстерні.

  Відповідно до сукупного доходу сім’ї дані послуги можуть надаватися на платній та безоплатній основі. Також у відділенні працює пункт прокату допоміжних засобів пересування для інвалідів та хворих громадян міста.

  З початку 2016 року в Золотоніському міському центрі соціальної допомоги запроваджено послугу соціального таксі в межах мультидисциплінарного підходу.

  Відділенням соціально-медичниих послуг обслуговуються громадяни незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров’я.

  У відділенні денного догляду дітей-інвалідів  при Золотоніському міському центрі соціальної допомоги розроблено систему медичних та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння дітьми необхідними знаннями, уміннями і навичками, розкриття творчого потенціалу, засвоєння правил шляхом здійснення систематичної навчально-виховної роботи.

  У 2016 році в листопаді запроваджено інноваційну послугу з трудової реабілітації  студії гончарного мистецтва „Мальви” в складі відділення денного перебування дітей-інвалідів. Метою роботи даної майстерні є закладання основ гончарної справи для дітей-інвалідів, дітей групи ризику, різного віку.

 • 1. Золотоніський міський центр соціальної допомоги (далі —Центр) є бюджетною установою комунальної форми власності, яка фінансується з місцевого бюджету, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Золотоніська міська рада.

  Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні  послуги громадянам в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

  Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  3. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

  4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у відділеннях соцдопомоги вдома та адресної допомоги в Центрі мають право:

  • одинокі та одинокопроживаючі громадяни похилого віку, інваліди , хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які частково або значно втратили здатність до самообслуговування і обслуговуються безкоштовно або за плату;
  • працездатні громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткових мінімумів  для сім”ї.

  У відділеннях соціально – побутової адаптації та надання соціально – медичних послуг мають право на обслуговування:

  • громадяни похилого віку та інваліди незалежно від віку та сімейного стану, які не мають протипоказань для перебування в колективі, мають часткове порушення рухової активності та потребують соціально – побутової, психологічної  адаптації та соціально – медичних послуг і обслуговуються безкоштовно.

  5. Центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

  6. Положення про Центр, його структура затверджується міською радою.

  Кошторис, штатний розпис Центру затверджує начальник управління праці та соціального захисту населення.

  7. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінпраці, контроль та координацію за забезпеченням його діяльності — в установленому порядку, головне управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг — міське управління праці та соціального захисту населення.

  Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг центр взаємодіє із структурними підрозділами міськвиконкому, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

  8. Основними завданнями Центру є:

  • виявлення громадян, які потребують обслуговування та надання соціальних послуг, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
  • забезпечення якісного надання соціальних послуг;
  • установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг цим громадянам.

  9. У Центрі функціонують такі структурні підрозділи:

  1) відділення (не менш як два різного спрямування):

  – соціальної допомоги вдома I,ІІ;

  – соціально-побутової адаптації;

  – соціально-медичних послуг;

  – денного догляду дітей-інвалідів.

  2) можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, яких опікує Центр.

  10. Золотоніський міський центр соціальної допомоги очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за пропозицією міського управління праці та соціального захисту населення.

  Посаду директора Золотоніського міського центру соціальної допомоги може  займати  особа, яка  має вищу  освіту (магістр,  спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на  керівній  посаді  не  менш як  п’ять років.

  11. Директор Золотоніського міського центру соціальної допомоги:

  • організовує роботу центру соціальної допомоги, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на  центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
  • затверджує посадові обов’язки керівників структурних підрозділів та інших працівників центру;
  • координує діяльність структурних підрозділів центру;
  • подає управлінню праці та соціального захисту населення пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;
  • укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;
  • розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
   • проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
   • придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);
   • придбання для оснащення структурних підрозділів центру автотранспорту, засобів  пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;
   • підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;
  • призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників центру.;
  • видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;
  • затверджує положення про структурні підрозділи Центру.

  12. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

  13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються міською радою.

  Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці.

  14. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

  У Центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у Центрі, затвердженого наказом Мінсоцполітики.

  15. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, яких опікує Центр, проведення заходів згідно кошторисів витрат та поліпшення матеріально-технічної бази Центру

  16. Центр надає допомогу в оформлені документів про призначення опіки та піклування та призначення помічника одиноким громадянам похилого віку та інвалідам.

  17. Готує документи для направлення одиноких громадян похилого віку , інвалідів, незалежно від віку, в будинки-інтернати загального типу, дитячі будинки – інтернати, будинки-інтернати для психіатричного профілю.

  18. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

  19. Приймає участь в організації міських та обласних культурно – масових та спортивних заходів, груп здоров’я за участю громадян, яких опікує Центр.

  Організовує святкові заходів, благодійні обіди, фестивалі творчості, вечори відпочинку інвалідів, яких опікує центр та інші заходи.

  Сприяє роботі клубів ветеранів, любительських об’єднань, гуртків художньої самодіяльності, прикладного мистецтва. Організовує безкоштовну підписку для одиноких та інвалідів на періодичні видання.

  20. Приймає участь в розробці окремих розділів міських програм та організовує їх реалізацію.

  Проводить навчання та атестацію соціальних працівників та інших спеціалістів, які працюють в Центрі.

  Готує пропозиції по удосконаленню законодавства та інших нормативних актів , які діють у сфері соціального захисту населення.

  Може проводити виставки, лотереї, аукціони та інші подібні заходи.

  Розробляє ціни на платні послуги , які надаються госпрозрахунковими підрозділами Центру та затверджує їх міськвиконкомом.

  Готує матеріали для засобів масової інформації про роботу Центру та проблеми системи соціальної допомоги.

  Обмінюється досвідом зі службами соціальної допомоги міст області, України та інших країн світу. Бере участь в семінарах та науково-практичних конференціях.

  Центр за дорученням міськвиконкому може виконувати інші функції

  21. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів Центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до законодавства України.

  22. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із Гербом України, своїм найменуванням, штампи та бланки.

 • Золотонісці отримали обладнання для соціально-медичної реабілітації

  У рамках третього, спільного з Фондом родини Нечитайло проєкту, Золотоніський міський центр соціальної допомоги отримав обладнання для відділення соціально-медичної реабілітації. Про це на своїй сторінці повідомила заступниця міського голови Мар’яна Ніщенко. “Між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та Фондом родини Нечитайло укладено меморандум про співпрацю на соціальні проєкти. У Золотоноші їх наразі є три. Вже […]

  Мешканцям Золотоноші надаватимуть безкоштовні реабілітаційні послуги

  У рамках третього, спільного з Фондом родини Нечитайло проєкту, Золотоніський міський центр соціальної допомоги отримав першу частину обладнання для відділення соціально-медичної реабілітації. Повідомляє Золото.сіті Між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та Фондом родини Нечитайло укладено меморандум про співпрацю на соціальні проєкти. У Золотоноші їх наразі є три. Вже успішно втілено перший – це гончарна справа; […]

  У Золотоноші реалізують ще один соціальний проєкт – «Майстерня успіху»

  Завдяки співпраці з благодійною організацією «Фонд родини Нечитайло» у Золотоноші реалізують ще один соціальний проєкт – «Майстерня успіху». Ще одна маленька перемога нашого міста з великими перспективами. На початку року благодійна організація «Фонд родини Нечитайло» оголосила про старт грантової програми «Жити на рівних» для соціальних підприємців та соціальних ініціатив в інтересах людей з інвалідністю та їх близького кола. В рамках програми передбачена фінансова […]

  Читати далі