Адреса: вул. Садовий проїзд, 10
Контактний телефон: 2-32-69
Факс: 2-32-69
E-mail: larysa.borysivna@gmail.com

Начальник відділу
Головань Лариса Борисівна

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Начальник – Головань Лариса Борисівна

  Контактний телефон: (098) 333 59 07
  E-mail: larysa.borysivna@gmail.com
  : Лариса Головань

  Графік прийому:
  понеділок, середа, п’ятниця – 8:00-13:00

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • – аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;

  – проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

  – сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інституціями громадянського суспільства;

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням міської ради
  від 22.12. 2020 № 2-79/VІІІ

  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету
  Золотоніської міської ради

  І. Загальні положення
  1.1 Дане Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів.
  2.2 Відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі – відділ) є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові.
  2.3 Діяльність відділу координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
  2.4 Відділ створюється або припиняє свою діяльність за рішенням міської ради.
  2.5 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконавчого комітету Золотоніської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради та посадовими інструкціями.

  II. Основні завдання відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради
  2.1 Поширення інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку громади, діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів міської ради через засоби масової інформації та мережу Інтернет, на офіційній сторінці міської ради.
  2.2 Підготовка проєктів рішень сесій та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.
  2.3 Участь у підготовці та проведенні звітів міського голови та депутатів міської ради перед виборцями, на громадських слуханнях.
  2.4 Сприяння засобам масової інформації у висвітленні роботи міської ради, її постійних комісій, депутатів міської ради.
  2.5 Забезпечення інформаційної, роз’яснювальної роботи для населення через засоби масової інформації.
  2.6 Забезпечення проведення прес-конференцій, «круглих столів», громадських слухань, громадських обговорень та інших публічних заходів за участю міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.
  2.7 Організація розгляду електронних петицій, адресованих міській раді.
  2.8 Участь в підготовці та проведенні заходів щодо відзначення загальнодержавних і міських свят.
  2.9 Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

  ІІІ. Права відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради
  3.1 Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб виконавчого комітету та міської ради для виконання покладених на відділ функцій.
  3.2 Брати участь в засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій, нарадах, що проводить міський голова, секретар ради, заступники міського голови.
  3.3 Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо удосконалення організації підготовки та виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.
  3.4 3алучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), органів самоорганізації населення (за згодою).

  ІV.Структура відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради
  4.1 Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади міським головою в установленому чинним законодавством порядку.
  4.2. Начальник відділу:
  1) здійснює керівництво і координацію роботи відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань;
  2) доповідає керівництву питання роботи відділу, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу;

  V. Відповідальність
  5.1. Начальник відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи та обмежень, передбачених законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, розголошення відомостей, які є службовою таємницею, та відповідно до Кодексу законів про працю України.

  VI. Заключні положення
  6.1 Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
  6.2 Відділ утримується за рахунок коштів бюджету громади.
  6.3 Структура відділу визначається штатним розписом.
  6.4 Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням Золотоніської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.
  6.5 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.

  Секретар ради                  Н.О. Сьомак

   Положення відділ звязків