Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-39-04
E-mail: zolo.ns@ukr.net

Начальник відділу – Луща Олексій Олексійович

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Новини
 • Начальник – Луща Олексій Олексійович

  Контактний телефон: 2-39-04
  E-mail:

  Графік прийому:

  Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 •             Додаток

              до рішення міської ради

              від 22.12.2020 № 2-71/VІІІ

   

  Положення

   про відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету

  Золотоніської міської ради

   

  1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Золотоніської міської ради, який створюється міською радою і підпорядковується виконавчому комітету та Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації.
  2. Відділ є органом управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – територіальна підсистема єдиної державної системи), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них.

  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

  1. Основними завданнями відділу є :
  • реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків;
  • керівництво діяльністю органів управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи ;
  • розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період ;
  • здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань реабілітації територій ;
  • забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи;
  • організація мобілізаційної підготовки в громаді та виконання заходів мобілізаційної готовності;
  •       підготовка і перепідготовка особового складу органів управління і сил цивільного захисту, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.
  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань :
  • організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на надзвичайні ситуації;
  • визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує збирання, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб для вжиття адекватних заходів, доповіді керівництву міськвиконкому, облдержадміністрації, а також у разі необхідності доведення її до населення;
  • здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території громади;
  • забезпечує облік фонду захисних споруд і здійснює контроль за їх утриманням ;
  • організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням;
  • здійснює оповіщення населення за розпорядженням начальника цивільного захисту громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування місцевої та об’єктових систем оповіщення;
  • розробляє  разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і виробництв та загрози виникнення  стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання і територіях;
  • бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільного захисту і техногенної безпеки ;
  • розробляє та в установленому порядку подає міському голові   пропозиції до проєктів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, контролює виконання затверджених програм;
  • подає міському голові пропозиції до проєктів бюджетів всіх рівнів щодо витрат на розвиток та функціонування органів управління і сил цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів ;
  • здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільного захисту підприємств та установ громади;
  • розробляє і реалізовує заходи щодо участі підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту у виконанні завдань територіальної оборони ;
  •  здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з питань соціального, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації її наслідків ;
  • координує діяльність структурних підрозділів виконкому, територіальних органів центральної виконавчої влади, служб  цивільного захисту підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних робіт;
  • організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення громади щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які проводяться органами виконавчої влади для запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій, та  іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;
  • в установленому порядку забезпечує контроль за створенням, збереженням, поповненням та цільовим використанням фінансових резервів, місцевого та об’єктових матеріальних резервів згідно відповідної номенклатури, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків ;
  • розробляє і здійснює заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ;
  • організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань    запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації ( у разі виникнення) ;
  • організовує в установленому порядку фінансове та  матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи;
  • розробляє план реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
  • організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
  • організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій;
  • формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільного захисту громади;
  • організовує в установленому порядку  проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту, у тому числі підготовку учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного  захисту;
  • сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
  • бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності громади в межах повноважень, визначених законодавством;
  • розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;
  • забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій на території громади;
  • розробляє та вносить у встановленому порядку на розгляд міському голові пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів;
  • організовує аналіз нещасних випадків невиробничого характеру, ведення їх обліку;
  • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;
  • сприяє підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у створенні та веденні страхового фонду документації;
  • бере безпосередню участь в роботі місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
  1. Відділ має право :
  • одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
  • заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, в установленому законодавством порядку подавати їм обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень;
  • у порядку, встановленому законодавством, залучати згідно з планами взаємодії сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності аварійно-рятувальні служби до проведення заходів щодо  запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської міської ради, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян.
  2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з Управління цивільного захисту облдержадміністрації .

  Начальник відділу є заступником начальника цивільного захисту громади і несе відповідальність за її стан у межах громади.

  1. Начальник відділу:
  • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення;
  •     організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
  • забезпечує в відділі виконання вимог законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування, Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства;
  • забезпечує підготовку в межах своєї компетенції розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
  • звертається з поданням до міської ради про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;
  • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби – припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації або загрожують життю та здоров’ю населення;
  • бере участь у розгляді питань, пов’язаних з  силами та засобами , що створюються для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Золотоніської міської територіальної громади.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис доходів і видатків, штатний розпис в межах виділених асигнувань затверджуються  міською радою.

   

  Секретар ради                                                                                     Н.О. Сьомак

   Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій

 • Комунальники, добровольці та волонтери ліквідовують наслідки падіння БПЛА в Благодатному

  Надзвичайна ситуація під час чергової повітряної тривоги відбулася на території Золотоніської громади. У межах старостинського округу села Благодатне сталося падіння ворожого «шахеда». У результаті події пошкоджені два десятки будинків: вибиті шибки, двері, пошкоджені елементи покрівлі. На щастя, жертв і постраждалих немає, навіть незважаючи на те, що постраждале садове товариство досить заселене людьми. Одразу після падіння ворожого БПЛА […]

  Від завтра на Золотоніщині очікується початок аномальної спеки

  Cиноптики прогнозують значне посилення спеки в найближчі дні. Вже завтра температура повітря потроху має рости вгору, а на початку липня обіцяють 33-36 градусів за Цельсієм вдень. Як повідомляє заступник міського голови Олександр Флоренко, можливі навіть перевищення температурних рекордів.

  Читати всі новини