Адреса: вул. Суворова, 10
Контактний телефон: 5-26-73
E-mail: rayses1@zolo.ck.ua

Начальник управління 
Скиба Лідія Петрівна

 • Керівництво інспекції
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Завідувач – Скиба Лідія Петрівна

  Відділення організації епідеміологічних досліджень – Гончар Володимир Іванович
  Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень – Гончар Володимир Іванович
  Відділення дезінфектології – Гончар Володимир Іванович

 • Понеділок-п’ятниця: 08:00-16:42
  Обідня перерва: 13:00-14:00

 • Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр) є санітарно-профілактичною установою охорони здоров’я, заснованою на державній власності, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами Уповноваженого органу управління і Статутом, що затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

  Основними завданнями Центру є:

  – здійснення мікробіологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, грунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т.ч. діагностичні;

  – здійснення досліджень стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;

  – проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;

  – забезпечення проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації.

  Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться Центром за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів зі здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, затвердженого керівником Органу управління, а також позапланово в установленому законодавством порядку.

  Крім того, Золотоніський міжрайонний відділ ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України» надає платні послуги для суб’єктів підприємництва та населення за цінами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1544 “Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату” зі змінами, внесеними діючою постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 662.

   Лабораторно – інструментальні дослідження:

  води питної з місць водозабору, розподільчої мережі,  колодязів, свердловин  та каптажів відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» проводяться дослідження:

  – за санітарно-хімічними показниками:

  повний аналіз за 18 показниками: запах, кольоровість та каламутність, присмак, водневий показник, залізо загальне, загальна жорсткість, марганець, сульфати, сухий залишок, хлориди, амоній, нітрати, нітрити, окислюваність, мідь, миш’як, молібден, поліфосфати – вартість  420,61 грн.;

  короткий аналіз за 9 показниками: запах, кольоровість та каламутність, присмак, водневий показник, залізо загальне, загальна жорсткість, хлориди, нітрати, окислюваність – вартість  120,74 грн.;

  зокрема дослідження питної води  на нітрати із джерел децентралізованого водопостачання – вартість одного дослідження з ПДВ 20 грн. 90 коп.

  • за мікробіологічними показниками:

  повний аналіз: загальне мікробне число, загальні коліформи, кишкова паличка, ентерококи, патогенні ентеробактерії – вартість 243,69 грн.;

  короткий аналіз: загальне мікробне число, загальні коліформи, кишкова паличка, ентерококи – вартість  165,89 грн.

  грунту в колективних та індивідуальних господарствах, місцях масового відпочинку, загальноосвітніх навчальних, лікувально – профілактичних закладах, закладах соціального забезпечення, звалищах (паразитологічні, мікробіологічні та санітарно-хімічні показники);

  продуктів харчування, напівфабрикатів (бактеріологічний та санітарно-хімічний аналіз);

  води водойм (за хімічними показниками – зважені та плаваючі речовини, нітрати, інтенсивність запаху, забарвленість, водневий показник (рН), мінеральний склад, розчинений кисень, хімічна потреба кисню; а також за бактеріологічними показниками – збудники захворювань, лактозопозитивна кишкова паличка, коліфаги, яйця та личинки гельмінтів, цисти та ооцисти кишкових найпростіших та ін.);

  атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони, у селітебній зоні, впродовж автомагістралей, у житлових та адміністративних приміщеннях (5 шкідливих чинників: диоксид азоту, ангідрид сірчистий, пил, сірководень, формальдегід).

  Довідки за телефоном: (04737) 5-26-73 (Бармутова Наталія Борисівна, Гончар Володимир Іванович)

  Крім вище викладеного, мікробіологічна лабораторія пропонує наступні послуги суб’єктам господарювання та фізичним особам:

  – визначення в клінічному матеріалі (кал, сеча, кров, СМР, слиз із зіву, носу та ін..) бактеріологічних збудників інфекційних захворювань (сальмонельозу, дизентерії, дифтерії, тощо) – вартість одного аналізу – 29,83 грн.;

  – встановлення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків, з метою ефективного лікування – 26,06 грн.;

  – бактеріологічне дослідження на дисбактеріоз – 113,12 грн.;

  – дослідження на носійство збудників кишкових захворювань та золотистого стафілококу, яйця гельмінтів – 76,02 грн.;

  Прийом аналізів:

  понеділок – п’ятниця   з 8:00 до 12:00

  за адресою: м. Золотоноша, вул. Суворова, 10

  Контактний телефон: (04737) 5-26-73  (Карпенко Лілія Віталіївна)

  Висока достовірність та якість всіх досліджень!

  В разі необхідності, відбір проб та обстеження безпосередньо на об’єкті!

  Проведення профілактичної дезінфекції (знищення мікроорганізмів), дезінсекції (знищення комах) та   дератизації (знищення гризунів)

  Вказані послуги пропонує і надає відділення дезінфектології Золотоніського міжрайонного відділу ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України»

  п/п

  Вид діяльності Річна ціна без ПДВ (грн.) Місячна ціна без ПДВ (грн.)
  252. Дератизація 1,29 за один м2 0,1075 або 10,75 коп.
  250. Дезінсекція 1,48 за один м2 0,1233 або 12,33 коп.
  246. Дезінфекція приміщень 1,13 за один м2 за одну обробку

  (наявна відповідна ліцензія МОЗ України)