Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-39-04
E-mail: zolorada_urviddil@ukr.net

Начальник відділу – Сизько Денис Валеріойвич

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Положення про відділ
 • Начальник – Сизько Денис Валеріойвич

  Контактний телефон: 2-39-04
  E-mail: zolorada_urviddil@ukr.net

  Графік прийому:

  Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • 1. Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Золотоніської міської ради розроблене на основі загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації затвердженого постановою від 26.11.2008 р № 1040 та регулює питання діяльності юридичного відділу виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі юридичного відділу).

  2. Юридичний відділ утворюється як самостійний структурний підрозділ виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

  3. Для представлення інтересів Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету  в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є органи виконавчої влади, такі повноваження надаються окремій посадовій особі.

  4. Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

  З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін’юсту.

  5. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів під час виконання покладених на виконавчий комітет Золотоніської міської ради та Золотоніську міську раду завдань і функціональних обов’язків, а також представлення їх інтересів в судах.

  6. Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо міському голові.

  7. Юридичний відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, перевіряє її проведення у структурних підрозділіах виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

  8. Юридичний відділ перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень, що подаються на підпис міському голові.

  9. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення проектів рішень, розпоряджень та інших документів у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду керівником структурного підрозділу, що готував відповідний проект.

  10. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує та бере участь у забезпеченні  правильного застосування законодавства у виконавчому комітеті Золотоніської міської ради;

  2) розробляє та бере участь у розробленні проектів рішень сесії міської ради, рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови,

  3) проводить юридичну експертизу проектів рішень сесії міської ради, рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчого комітету Золотоніської міської ради та погоджує (візує) їх;

  4) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції, та готує пропозиції до них;

  5) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету;

  6) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

  7) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

  8) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;

  9)  розглядає звернення громадян;

  10) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників виконавчого комітету Золотоніської міської ради;

  11) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Золотоніської міської ради  та її виконавчого комітету в судах та інших органах.

  11. Покладення на юридичний відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

  12. Юридичний відділ виконавчого комітету Золотоніської міської ради має право:

  1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніськї міської ради;

  2)   одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління  виконавчого комітету Золотніської міської ради.

  3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради спеціалістів з метою підготовки проектів рішень сесії міської ради,  рішень виконкому міської ради, розпоряджень та  інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань;

  13. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради зобов’язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати його окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

  14. На посаду начальника юридичного відділу виконавчого комітету Золотоніської міської ради призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

  15. На посаду спеціаліста юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як два роки.

   Положення про юридичний відділ