• Рішення міської ради

  Відповідно до ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, керуючись ст. 25 та п. 23 ч. 1 ст. 26, ст.59, ст. 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

  1. Визначити на 2017 рік:

  • доходи міського бюджету у сумі 265479,109 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 258993,209 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6485,900 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  4300,000 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
  • видатки міського бюджету у сумі  265479,109 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 256620,309 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  8858,800 тис. гривень;
  • профіцит загального фонду міського бюджету 2372,900 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
  • дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2372,900 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 256620,309 тис. грн. та спеціальному фонду 8858,800 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

  3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  166,300 тис. гривень.

  4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

  5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

  6. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 100,000 тис. гривень.

  7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік, згідно зі статтею 55 Бюджетного кодексу України:

  •  оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • обслуговування місцевого боргу;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
  • оплату енергосервісу.

  8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 23384,701 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

  9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

  10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 , статтею 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

  11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 статті 71 Бюджетного кодексу України.

  12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 статтею 691 Бюджетного кодексу України.

  13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Золотоніської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  14. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Золотоноша надати право Золотоніському міському фінансовому управлінню проводити розміщення у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

  15. Установити, що у 2017 році розпорядники коштів міського бюджету:

  • беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в Золотоніському управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області;
  • беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом міського бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду міського бюджету;
  • за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
  • забезпечують укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;
  • забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладати договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

  16. Установити, що у 2017 році головні розпорядники коштів міського бюджету:

  • встановлюють жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту тощо;
  • проводять постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;
  • спрямовують кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

  17. Золотоніському міському фінансовому управлінню у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  18. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статі 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу ІІ Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди – у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

  Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при  належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При цьому збитки за період до укладання договору визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків, із застосуванням щорічних коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного банку України на початок кожного звітного року.

  19. Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією міськвиконкому сум збитків.

  Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням міськвиконкому.

  Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об’єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід’ємною  частиною Договору.

  20. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу).

  Частина прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 15,0 відсотків.

  Для підприємств  та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких міській раді належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру частки (акцій, паїв) міської ради у їх статутних фондах.

  Зазначена частина прибутку сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств комунальної власності, і зараховується на відповідний рахунок до загального фонду міського бюджету.

  21. Встановити, що до міського бюджету по коду платежу 24060300 “Інші надходження” зараховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.

  22. Делегувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності право здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою.

  23. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  24. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” або в інших регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради з питань міської ради (http://zolotonosha.osp-ua.info) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

  25.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Неліна І. І.), та  міського голову Войцехівського В.О.

 • Додатки до рішення

 • Пояснювальна записка до рішення міської ради

  Міський бюджет на 2017 рік сформовано на підставі показників соціально – економічного розвитку м. Золотоноші та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України з урахуванням проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 5131), проекту Закону Про Державний бюджет на 2017 рік (№ 5000) та інших нормативних актів України, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів.

  Інформацію про хід виконання міського бюджету за 2016 рік відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

  Основні показники загального фонду міського бюджету на 2017 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

  Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

  ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2017 РІК

  Основною метою Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік є забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста до 2020 року шляхом стабілізації економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання високих екологічних стандартів.

  Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для реалізації основних стратегічних цілей:

  • Економічний розвиток спрямований на високий та якісний рівень зайнятості;
  • Формування сильної місцевої громади;
  • Екологічна безпека, збереження довкілля;
  • Комфортне для життя, навчання, дозвілля.

  Основними пріоритетами розвитку міста Золотоноша  на 2017 рік в економічній сфері є:

  • Розвиток промислового комплексу міста;
  • Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення міста;
  • Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу міста;
  • Оптимізація діяльності малого та середнього бізнесу.

  КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ на 2017 рік

    Успішне впровадження намічених заходів дасть змогу забезпечити за підсумками 2017 року:

  • зростання реальної заробітної плати – на 24,3 відсотки;
  • створення нових робочих місць – 450 місць;
  • залучення 89,9 млн. грн. інвестиційних ресурсів;
  • приріст обсягів промислового виробництва – на 5,7 відсотків.

   Основні показники соціально-економічного розвитку м. Золотоноша за 2015-2016 роки та прогнозні показники на 2017 рік: 

  Показники

  2015 рік (звіт)

  2016 рік (очікуване)

  2017 рік (план)

  Чисельність наявного населення (середньорічна), тис. осіб  

  29,319

   

  29,320

   

  29,350

  Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, тис. грн.  

  1 858899,3

   

  2 221 481,6

   

  2 292 569,0

  Індекс промислового виробництва,% 116,8 119,5 103,2
  Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн. грн.  

  64,2

   

  63,7

   

  89,9

  Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн.  

  2 223,5

   

  2 174,0

   

  3 068,3

  Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м  

  4 438,0

   

  1 298,0

   

  3 000,0

  Темп зростання (зменшення)  введеного в експлуатацію житла,%  

  356,2

   

  29,2

   

  231,1

  Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США  

  4 894,4

   

  13 010,8

   

  Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, %  

  90,6

   

  265,8

   

  Обсяг експорту, тис. дол. США 23 627,2 18 762,4 23 500,0
  Темп зростання (зменшення)  експорту, %  

  152,8

   

  79,4

   

  125,3

  Обсяг імпорту, тис. дол. США 18495,5 16278,1 18400,0
  Темп зростання (зменшення) імпорту, %  

  73,7

   

  88,0

   

  113,0

  Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.  

  6 079

   

  6 209

   

  6 400

  Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.  

  3 073,0

   

  3 995,0

   

  4 965,0

  Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), тис. грн.  

   

  224 169,2

   

   

  297 659,5

   

   

  381 312,0

  Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, %  

  117,2

   

  130,0

   

  124,3

  Кількість малих підприємств (юридичні особи),один.  

  116

   

  120

   

  123

  Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, осіб  

  1 708

   

  1 741

   

  1 810

   ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

  Доходи бюджету міста на 2017 рік сформовані на основі норм Бюджетного кодексу та з урахуванням розроблених Кабінетом Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, враховує: очікуване виконання доходної частини бюджету за 2016 рік, розрахунки ДПІ у м. Золотоноша Головного управління ДФС у Черкаській області, підприємств та організацій міста, аналіз обсягу надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) на 2017 – 2019 роки.

  Прогноз бюджету м. Золотоноші на 2017 рік (з освітньою та медичною субвенціями та з офіційними трансфертами з державного бюджету на рівні 2016 року) обраховано в сумі 265 479,1 тис. грн., у тому числі:

  Доходи загального фонду – 258 993,2 тис. грн., у тому числі:

  • податкові та неподаткові надходження –85 178,0 тис. грн.;
  • освітня субвенція з державного бюджету – 32 430,4 тис. грн.;
  • медична субвенція з державного бюджету – 24 561,4 тис. грн.;
  • субвенції з державного бюджету (на рівні 2016р.) – 116 498,2 тис. грн.

  Доходи спеціального фонду – 6 485,9 тис. грн., в т.ч. доходи бюджету розвитку – 4 300,0 тис. грн.

  Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету м. Золотоноші на 2017 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2016 році, збільшуються на 18 873,0 тис. грн., або на 26,0 відсотків, у тому числі:

  • доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – збільшуються на 16 221,5 тис. грн. або на 23,5 відсотків;
  • доходи спеціального фонду – збільшуються на 2 651,5 тис. грн. або на 72,4 відсотки, (за рахунок збільшення надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури на 3 832,4 тис. грн., коштів від продажу землі на 68,8 тис. грн.).

  Аналіз доходів бюджету м. Золотоноші на 2017 рік (тис. грн.)

  Найменування Уточнені планові показники на 2016 рік

   

  Очікувані надходження за 2016 рік

   

  Прогноз на 2017 рік

   

  Відхилення до очікуваних надходжень у 2016 р.
  сума %
  Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)  

   

  66 837,6

   

   

  68 978,5

   

   

  85 200,0

   

   

  16 221,5

   

   

  123,5

  Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)  

   

  3 907,1

   

   

  3 664,4

   

   

  6 315,9

   

   

  2 651,5

   

   

  172,4

  Всього доходи заг. та спец. фонд  

  70 744,7

   

  72 642,9

   

  91 515,9

   

  18 873,0

   

  126,0

  Офіційні трансферти:  

  141 332,9

   

  141 332,9

   

  173 963,2

   

  32 630,3

   

  123,1

  освітня субвенція 19 958,7 19 958,7 32 430,4 12 471,7 162,5
  медична субвенція 19 372,5 19 372,5 24 561,4 5 188,9 126,8
  інші субвенції з державного бюджету  

  89 624,7

   

  89 624,7

   

  116 403,8

   

  26 779,1

   

  129,9

  Всього доходи бюджету

  м. Золотоноші

   

  212 077,6

   

  213 975,8

   

  265 479,1

   

  51 503,3

   

  124,1

  Dynamika-nadkhodzhen-do-zahalnoho-fondu-byudzhetu

  Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 85 200,0 тис. гpн., що складає 123,5 відсотків до очікуваних  надходжень у 2016 році в тому числі:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб –  50 580,4 тис. гpн.;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4 750,0 тис. грн.;
  • місцеві податки – 27 193,6 тис. грн., в тому числі:
  • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –1 005,0 тис. грн.;
  • плата за землю – 11 510,0 тис. грн.;
  • транспортний податок – 70,0 тис. грн.;
  • єдиний податок – 14 420,0 тис. грн.;
  • плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 180,0 тис. грн.;
  • плата за надання інших адміністративних послуг – 2 217,0 тис. грн.;
  • всі iншi податки та неподаткові платежі – 279,0 тис. гpн.

  Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету м. Золотоноша є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 59,4 відсотки від прогнозного показника доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) 2017 року.

  Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

  • фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
  • допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • винагорода за цивільно-правовими договорами.

  Розрахунок прогнозу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2017 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

  Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

  • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
  • підвищення мінімальної заробітної плати (з 01.01.2017р. – 3200 грн., у погодинному розмірі — 19,34 грн.), прожиткового мінімуму працездатних осіб: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;
  • підвищення порогу розміру пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 3 мінімальних заробітних плат до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором;
  • збільшення податкового навантаження на громадян, які користувались податковою соціальною пільгою (в 2016 році громадяни користувались соціальною пільгою, якщо розмір заробітної плати не перевищував 1930 грн., в 2017 році пільга буде застосовуватись до заробітної плати, розмір якої не перевищує 2240 грн.);
  • податкова соціальна пільга може застосовуватися до доходів найманих працівників у вигляді зарплати або прирівняних до зарплати виплат, якщо цей розмір доходу не перевищив прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб станом на 01 січня 2016, помноженого на коефіцієнт 1,40;
  • створення нових робочих місць на базі введення в експлуатацію нових потужностей;
  • легалізація виплати заробітної плати та інше.

  Очікувана сума ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців – 5 900,0 тис. грн.
  Очікувана сума ПДФО від інших видів діяльності, ніж заробітна плата становить 55,4 тис. грн.
  Очікувана сума ПДФО за результатами річного декларування –430,0 тис. грн.
  Очікувана сума ПДФО із сум пенсійних виплат – 145,0 тис. грн.

  Dynamika nadkhodzhennya PDFO v spivstavnykh umovakhУ 2017 році надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами очікуються в сумі 4 750,0 тис. грн., що більше проти очікуваних надходжень у 2016 році на 591,6 тис. грн., або на 14,2 відсотки.

  Розрахунки податку проведені враховуючи результати декларування податку у 2016 році та можливих курсових коливань валют у 2017 році, за даними Золотоніської ОДПІ.

  Прогнозний показник надходжень державного мита на 2017 рік розраховано з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», яким передбачено, що з 01.10.2016р. за оформлення, обмін документів громадянина України для виїзду за кордон справляється адміністративний збір (до цього справлялось держмито). Основні надходження до бюджету державного мита забезпечували  надходження за оформлення паспортів громадян України та закордонних паспортів.

  В зв’язку з відміною цього платежу прогнозні показники на 2017 рік визначені у сумі 71,5 тис. грн., зменшується на 284,9 тис. грн., або 80,0 відсотків.

  Динаміка надходження державного мита (тис. грн.)

   

  Показник

  Факт

  2015 р.

  Очікуване 2016 р.

  Прогноз на 2017 р.

  Надходження до міського бюджету 343,3 356,1 71,5

  Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

          1) Податок на майно, який складається з:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • плати за землю;
  • транспортного податку;

          2) Єдиний податок;

          3) Збір за місця для паркування транспортних засобів;

          4) Туристичний збір.

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Рішенням Золотоніської міської ради від 30.06.2016 №10-2/VII «Про  місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2017 рік» з 01.01.2017 року встановлено:

  1. Пільги із сплати податку:

  а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

  б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

  в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

  Від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки звільняються:

  • об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;
  • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;
  • фізичні особи – платники податку за об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки з будь-яким рівнем доходів, які мають у власності такі об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки: квартиру/квартири незалежно від їх кількості площею до 60 кв. метрів (включно); житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості, площею до 120 кв. метрів (включно); різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), площею до 180 кв. метрів (включно).

  Ставка податку:

  Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

  Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2017 році очікується в загальній сумі 1 005,0 тис. грн., що більше проти очікуваних надходжень 2016 року на 211,3 тис. грн. або на 126,6 відс. що пов’язано, із зміною розміру мінімальної зарплати з 01.01.2017р. до 3200 грн., та відповідно збільшення розміру податку на 132,2 відс. (мінімальні зарплата на 01.01.2016р. становила 1378 грн., відповідно податок у 2016 році становив 13,78 грн. за 1 кв. м. нерухомості). Розрахунки проведені на основі даних, наданих Золотоніською ОДПІ.

  1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами (180101 житлова нерухомість) – 28,0 тис. грн., очікуваний темп росту до 2016 року 125,0 відс. (+5,6 тис. грн.).

  2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами (180102 житлова нерухомість) – 33,6 тис. грн., очікуваний темп росту до 2016 року 101,5 відс. (+0,5 тис. грн.).

  3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (180103 нежитлова нерухомість) – 225,0 тис. грн., очікуваний темп росту 125,1 відс. (+45,1 тис. грн.).

  4) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (180104 нежитлова нерухомість) – 718,4 тис. грн., очікуваний темп росту 128,7 відс. (+160,1 тис. грн.).

  Прогнозний показник по платі за землю становить 11 510,0 тис. грн., порівняно із очікуваними надходженнями у 2016 році, збільшується на 1 089,5 тис. грн., або на 10,5 відсотків.

  Прогнозний показник надходження плати за землю на 2016 рік враховує:

  • нові ставки земельного податку, які вступлять в дію з 1 січня 2017 року;
  • динаміку надходжень за 2014-2016 роки;
  • погашення частини податкового боргу за минулі роки;
  • проведення індексації нормативної грошової оцінки землі;
  • ризик, пов’язаний з нестабільною роботою підприємств міста.

  Динаміка надходження земельного податку та орендної плати (тис. грн.)

  Показник Факт 2015 р. Очікувані надходження у 2016 р. Прогноз на 2017 р. Відхилення прогнозу 2017 до очікуваних у 2016 році
  Сума %
  Плата за

  землю, в т.ч.

  6 151,6 10 420,5 11 510,0 1 089,5 110,5
  земельний

  податок з

  юридичних осіб

  1 132,7 2 340,8 2 520,0 179,2 107,7
  орендна плата з юридичних

  осіб

  3 688,1 6 105,0 6 830,0 725,0 111,9
  земельний

  податок з

  фізичних осіб

  240,6 533,9 550,0 16,1 103,0
  орендна плата з фізичних осіб 1 090,2 1 440,8 1 610,0 169,2 111,7

  Прогнозний показник по транспортному податку становить 70,0 тис. грн., порівняно із очікуваними надходженнями у 2016 році, збільшується на 8,8 тис. грн., або на 14,45 відсотків. Очікувані розрахунки проведені Золотоніською ОДПІ з урахуванням проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким передбачено, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що дорівнює 1,2 тис. грн. (діюча норма: 750 розмірів мінімальної заробітної плати – 1033,5 тис. грн.).

  Прогноз обсягу надходжень єдиного податку на 2017 рік становить 14 420,0 тис. грн., очікується збільшення надходжень проти очікуваного показника 2016 року на 52,2 відсотки, або на 4 943,7 тис. грн., в тому числі:

  1) прогноз надходження єдиного податку (І-ІІІ група) – 14 050,0 тис. грн. і враховує фактичні надходження за останні роки, ріст мінімальної заробітної плати  на 01.01.2017 року та незначне зменшення кількості платників у 2017 році;

  2) прогноз надходжень єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 370,0 тис. грн.

  Динаміка надходження єдиного податку (тис. грн.)

   

  Показник

   

  Факт 2015

   

  Очікуване 2016

   

  Прогноз на 2017

  Відхилення прогнозу 2017 до 2016 рік
  Сума %
  Єдиний податок,

  в т.ч.

   6 407,0  9 476,3  14 420,0  4 943,7  152,2
  Єдиний податок з

  юридичних осіб

   1 653,8  1 713,8  2 300,0  586,2 134,2
  Єдиний податок з

  фізичних осіб

   4 498,8 7 482,9 11 750,0  4 567,1  161,0
  Єдиний податок з

  с/г товаровиробник.

  254,4 279,6 370,0  90,4 132,3

  Збору за місця   для   паркування   транспортних засобів  очікується отримати в сумі 186,8 тис. грн., що порівняно із очікуваними надходженнями у 2016 році більше на 257,3 тис. грн., або на 14,2 відсотки. Розрахунки проведені на основі наявної кількості укладених  договорів, розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року, а також змін, внесених 01.07.2014 до Положення про місцеві податки і збори в частині збільшення ставки збору на 2017 рік з 0,09 відсотків на 0,1 відсоток для операторів таксі.

  Очікувані надходження від туристичного збору в сумі 1,8 тис. грн., розраховані з врахуванням фактичних надходжень за 2014-2016 роки.

  За даними Золотоніської ОДПІ очікується у 2017 році  надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 1,0 тис. грн.

  Прогнозний показник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) на 2017 рік становить 7,0 тис. грн., на рівні фактичних надходжень у 2016 році.

  За розрахунками управління житлово-комунального господарства прогноз надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 2017 рік визначено у сумі   180,0 тис. грн.

  Прогноз надходження плати за надання інших адміністративних послуг пропонується затвердити в сумі 2 150,0 тис. грн., або 109,9 відсотків до очікуваного показника на 2016 рік (+31,5 відсоток 2016 до 2015 року).

  Динаміка надходження плати за надання  адміністративних послуг (тис. грн.)

   

  Показник

  Факт 2015 рік Очікуване 2016 рік Проект 2017 рік Відхилення до очікуваних 2016 р.
  сума %
  Надходження до міського бюджету 1 486,7 1 955,8 2 150,0 194,2 109,9

  Очікувані надходження від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в сумі 15,0 тис. грн., розраховані з врахуванням фактичних надходжень з травня 2016 року, збільшується на 3,7 тис. грн., або на 32,7 відсотків.

  Прогноз надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень пропонується затвердити в сумі 52,0 тис. грн., або 116,6 відсотків до очікуваного показника на 2016 рік (+7,4 тис. грн. до 2015 року).

  Інші податкові та неподаткові надходження

  З метою максимального залучення коштів до міського бюджету передбачено зарахування:

  • інших надходжень загального фонду, а саме: плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участь на утримання об’єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством (очікувані надходження в сумі – 115,6 тис. грн.);
  • плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (очікувані надходження в сумі – 40,0 тис. грн.);
  • 15 відсотків обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році (очікувані надходження в сумі – 1,0 тис. грн. за даними Золотоніської ОДПІ).
  • надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій. Прогнозна сума на 2017 рік визначена в сумі 7,5 тис. грн.

  За даними Золотоніської ОДПІ очікується у 2017 році  надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  в сумі 22,0 тис. грн.

  У 2016 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 28.01.2016 № 4-4/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради”, звільнено від сплати земельного податку органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.

  На 2017 рік, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 30.06.2016 № 10-3/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2017 рік” звільняються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.

  Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік обраховані у сумі  6 315,9  тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 4 300,0 тис. грн.

  Прогнозна сума коштів надходжень платежів до бюджету розвитку у 2017 році визначена у відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Золотоніської міської ради та складається з:

  • коштів від продажу землі  – 200,0 тис. грн.;
  • коштів від відчуження майна  – 100,0 тис. грн.;
  • коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4000,0 тис. грн.

  Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету  м. Золотоноша, визначено на 2017 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі  1 943,4 тис. грн.

  Прогнозний показник по екологічному податку визначений у сумі          71,5 тис. грн., що на 1,8 тис. грн., або на 2,5 відсотків менше очікуваних надходжень у 2016 році.  Розрахунки проведені з урахуванням норм чинного законодавства та запропонованих змін до ПКУ та з урахуванням розрахунків середньоквартальних нарахувань у 2016 році.

  Обсяг інших надходжень до фондів охорони навколишнього середовища визначено на 2017 рік на основі наданих даних Управління житлово-комунального господарства у сумі 1,0 тис .грн.

  Міжбюджетні трансферти

  Трансферти з державного та обласного бюджетів

  На 2017 рік передбачено всього трансфертів у сумі 173963,2 тис. грн.

  У 2017 році до міського бюджету передбачено сім видів субвенцій з державного та обласного бюджетів на суму 173 660,0 тис. грн., у тому числі: до загального фонду міського бюджету – 173 395,6 тис. грн., до загального фонду з обласного бюджету – 94,4 тис. грн., до спеціального фонду з обласного бюджету  – 170,0 тис. грн.

  Субвенцій з державного бюджету передбачено до загального фонду міського бюджету у сумі 173 395,6 тис. грн., з них:

  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  –  в сумі 40 555,4 тис. грн., у порівнянні з затвердженими показниками у 2016 році  збільшено на 4 881,4 тис. грн.,  приріст  становить 13,7 відс.;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –   в сумі 844,5 тис. грн., у порівнянні з 20161 роком  збільшено на 396,5 тис. грн., приріст  становить 88,5 відс.;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – в сумі 73 250,9 тис. грн., в порівнянні з 2016 роком збільшено на 23 772,9 тис. грн., приріст становить 48,0 відс.;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” –  в сумі  1 753,0 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком збільшено на 530,1 тис. грн.,  приріст  становить 43,37 відс.;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  32 430,4 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком збільшено на 12 471,7 тис. грн.,  приріст  становить 62,5 відс.;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  в сумі  24 561,4 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком збільшено на 5 188,9 тис. грн.,  приріст  становить 26,8 відс.;

  Субвенції з обласного бюджету – у сумі 264,4 тис. грн., з них: до загального фонду міського бюджету –  94,4 тис. грн.; до спеціального фонду міського бюджету –  170,0 тис. грн.

  Крім того, з державного бюджету міському бюджету передбачено базова дотація в сумі  303,2 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком зменшено на 12,1 тис. грн.,  (96,2 відс.).

  ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

  Особливості формування видаткової частини  міського бюджету

  Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік (з урахуванням кредитування) визначено у сумі 265479, тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду – 256620,3 тис. грн., видатків спеціального фонду – у сумі  8858,8 тис. грн.

  Без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки та кредитування міського бюджету заплановані у сумі 91819,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 83130,3 тис. грн., по спеціальному фонду – у сумі  8688,8 тис.  грн., з них  бюджет розвитку –  6672,9 тис.  грн.

  Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі 2372,9 тис. грн. пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 2372,9 тис. грн.  пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

  Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

  • встановлення з 01.01.2017 року розміру мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 гривень на місяць;
  • установлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 1 січня – 1600 грн., з 1 травня – 1684 грн., з 1 грудня – 1762 грн.;
  • встановлення для педагогічних працівників тарифного розряду на рівні, не нижче десятого;
  • розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи із очікуваного споживання на 2016 рік у натуральному виразі та діючих станом на 31.10.2016 року тарифів, з урахуванням коефіцієнтів підвищення – в середньому на 1,01095 (по електроенергії – на коефіцієнт 1,09, теплопостачанню – на коефіцієнт 1,1235, природному газу – на коефіцієнт 1,14, водопостачанню і водовідведенню та інших енергоносіях – на коефіцієнт 1,085;
  • з урахуванням вимог п. 2 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки бюджетних установ віднесено до витрат бюджету розвитку, у зв’язку з чим по загальному фонду такі видатки не плануються.

  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

  Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

  На фінансування заходів та утримання закладів галузі освіти по загальному фонду передбачено 76667,4 тис. грн. (29,9 відс. загального обсягу видатків), охорони здоров’я –9682,6 тис. грн. (3,8 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 122890,9 тис. грн. (47,9 відс.), культури і мистецтва – 8803,0 тис. грн. (3,4 відс.), фізичної культури і спорту – 884,4 тис. грн. грн. (0,3 відс.), органи місцевого самоврядування – 13613,0 тис. грн. (5,3 відс.), житлово-комунальне господарство – 3252,7 тис. грн. (1,3 відс.), субвенції іншим бюджетам – 17736,2 тис. грн. (6,9 відс.) ,інші видатки (з урахуванням резервного фонду та надання кредитів) – 3125,9 тис. грн. (1,1 відс.).

  За економічною структурою видатки та кредитування загального фонду розподілені на:

  • заробітну плату з нарахуваннями – 94628,2 тис. грн. (36,9 відс. загального обсягу видатків);
  • медикаменти – 382,2 тис. грн. (0,1 відс. загального обсягу видатків);
  • продукти харчування – 2806,8 тис. грн. (1,1 відс. загального обсягу видатків);
  • енергоносії – 10487,1 тис. грн. (4,1 відс. загального обсягу видатків);
  • поточні трансферти інших рівнів – 17736,2 тис. грн. (6,9 відс.)
  • інші видатки – 130579,8 тис. грн. (50,9 відс. загального обсягу видатків).

  ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  На утримання органів місцевого самоврядування в міському бюджеті на 2017 рік передбачено 13613,0 тис. грн.

  Передбачені видатки в міському бюджеті на 2017 рік в розрізі головних розпорядників коштів: по виконавчому комітету Золотоніської міської ради – 6571,5 тис. грн., відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету – 613,3 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення  виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 3222,3 тис. грн., відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 228,6 тис. грн., управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 1146,5 тис. грн., Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради – 1830,8 тис. грн.

  В складі видатків передбачено: заробітну плату з нарахуваннями – 11615,0 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 774,3 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 91,0 відс. Інші поточні видатки становлять 1223,7 тис. грн., що складає 9,0 відс. від загальної суми видатків.

  ОСВІТА

  На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 78643,7 тис. грн., в тому числі:

  • загальний фонд – 76667,4 тис. грн., з них: освітня субвенція з державного бюджету – 32430,4 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 1753,0 тис. грн., інші субвенції (з обласного бюджету) – 46,3 тис. грн.,  кошти міського бюджету – 42437,7 тис. грн.;
  • спеціальний фонд – 1976,3 тис. грн., з них: власні надходження бюджетних установ – 1606,3 тис. грн., бюджет розвитку  – 200,0 тис. грн., інші субвенції (за рахунок субвенції з обласного бюджету) – 170,0 тис. грн.

  Головним розпорядником коштів галузі “Освіта” є Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради, якому підпорядковано 7 дошкільні навчальні заклади, 6 загальноосвітніх шкіл, 1 позашкільний навчальний заклад, інші – господарчий відділ, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, 1 міжшкільний навчально – виробничий комбінат.

  На 2017 рік на утримання освітніх установ передбачено видатки загального фонду бюджету (без обласних та державних субвенцій, із врахуванням освітньої субвенції) –  76674,4 тис. грн., в т. ч. загального фонду -74868, 1 тис. грн.:

  • дошкільних закладах освіти у сумі 22852,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 21401,3 тис. грн.;
  • загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 47009,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 46800,5 тис. грн., з них освітня субвенція з державного бюджету – 32430,4 тис. грн., кошти міського бюджету – 14370,1 тис. грн. (в т. ч. “Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років” (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів) – 1215,5 тис. грн.);
  • позашкільні заклади освіти в сумі 3631,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 3599,8 тис. грн., та спеціальному фонду – 31,8 тис. грн.;
  • методичну роботу в сумі 976,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 976,4 тис. грн.;
  • централізовану бухгалтерію по загальному фонду в сумі 905,4 тис. грн.;
  • групу централізованого господарського обслуговування в сумі 368,9 тис. грн.,в тому числі по загальному фонду – 368,9 тис. грн.;
  • інші заклади освіти по загальному фонду – 918,9 тис. грн., в т.ч. в тому числі по загальному фонду 805,0 тис. грн. та спеціальному фонду – 113,8 тис. грн.;
  • на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по загальному фонду в сумі 10,8 тис. грн.

  Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня, розрахований Міністерством фінансів України на 2017 рік становить 9981,6 грн., що на 702,0 грн., або 7,6 відс. більше, ніж був розрахований на 2016 рік (9279,6 тис. грн.).

  Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на кінець 2016 року складає 1098 особи, що на 1,2 відс. менше ніж на кінець 2015 року (1111 осіб).

  Середня завантаженість 1-го дошкільного навчального закладу складає 157 вихованців на заклад (в 2015 році – 158 вих./заклад).

  Кількість учнів у загальноосвітніх начальних закладах на 2016-2017 навчальні роки складає 2661 осіб, що на 80 осіб, або 3,1 відс. більше ніж у 2015-2016 навчальному році (2581 осіб).

  Середня завантаженість 1-го загальноосвітнього навчального закладу становить 444 учнів на заклад (в 2015 році – 430 уч./заклад).

  Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.11.2016 року складає 900,25 од., фактично – 863,00 од., в т.ч. педагогічних ставок – 536 од.

  На оплату праці з нарахуваннями в цілому по галузі “Освіта” на 2017 рік передбачено 62554,7 тис. грн., що на 58,5 відс. більше у порівнянні із уточненим планом станом на  31.11.2016 року. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету передбачені видатки на утримання педагогічних працівників у сумі 32430,4 тис. грн. на загальноосвітні навчальні заклади. За рахунок коштів міського бюджету на заробітну плату в цілому передбачено 30124,3 тис. грн., в тому числі на: дошкільні заклади освіти – 16205,6 тис. грн., загальноосвітні заклади – 7906,3 тис. грн., позашкільні заклади освіти – 3349,0 тис. грн., методичну роботу – 870,2 тис. грн., централізовану бухгалтерію – 826,1 тис. грн., групу централізованого господарського обслуговування – 288,7 тис. грн., інші заклади обслуговування – 678,4 тис. Видатки на заробітну плату передбачені з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 грн. При визначенні обсягу ресурсу на 2017 рік також враховано підвищення умов оплати праці педагогічних працівників – встановленні мінімального тарифного розряду на рівні – не нижче десятого. Питома вага на оплату праці з нарахуваннями у загальному обсязі видатків (без обласних та державних субвенцій, із врахуванням освітньої субвенції) складає 83,5 відс.

  На придбання медикаментів передбачено 6,5 тис. грн., що на 0,6 тис. грн., або 8,3 відс. більше ніж уточнений план на 2016 рік. Питома вага на інші видатки у загальному обсязі видатків складає 0,1 відс.

  Витрати на харчування дітей та учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів міського бюджету передбачені у сумі 2714,6 тис. грн., що на 548,0 тис. грн., або 25,3 відс. більше ніж уточнений план на 2016 рік, у тому числі: на “Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів)” – 1215,5 тис. грн. Питома вага видатків на харчування у загальному обсязі видатків (без обласних та державних субвенцій, із врахуванням освітньої субвенції) складає 3,6 відс.

  Потреба в коштах на проведення розрахунків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначена в сумі 7506,9 тис. грн. що на 695,9 тис. грн. більше, або на 9,1 відс. у порівнянні із уточненим планом на 2016 рік. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у загальному обсязі видатків (без обласних та державних субвенцій, із врахуванням освітньої субвенції) складає 10,0 відс.

  На інші видатки по галузі передбачені кошти у сумі 2085,4 тис. грн., що на 611,8 тис. грн., або 41,5 відс. більше ніж уточнений план на 2016 рік. Питома вага на інші видатки у загальному обсязі видатків складає 2,8 відс.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2017 рік у сумі 1606,3 тис. грн., у т.ч.:

  • за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1451,7 тис. грн.; надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності – 113,8 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 40,8 тис. грн.
  • по видатках: на заробітну плату з нарахуваннями – 110,2 тис. грн.; на оплату продуктів харчування –1451,7 тис. грн.; на інші видатки – 44,4 тис. грн.

  Крім того, відповідно до абзацу другого частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, в міському бюджеті передбачаються видатки загального фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту сумі 1753,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів – Управління праці та соціального захисту населення), а саме:

  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 1753,0 тис. грн.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

  Обсяг видатків на охорону здоров’я визначено в сумі 9682,6 тис. грн., в т.ч. із них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 8844,3 тис. грн., та коштів міського бюджету – 838,3 тис. грн. Головним розпорядником коштів по галузі “Охорона здоров’я” є виконавчий комітет Золотоніської міської ради, якому підпорядковане комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико – санітарної допомоги (сімейної медицини).

  За рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 8844,3 тис. грн. передбачені видатки на поточне утримання комунального підприємства Золотоніського міського центру первинної медико – санітарної допомоги (заробітна плата, видатки на медикаменти, інші видатки з утримання закладів тощо).

  В проекті міського бюджету на 2017 рік враховані зміни щодо спрямування медичної субвенції з державного бюджету на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у 2016 році видатки здійснювались за рахунок медичної субвенції).

  За рахунок міського бюджету передбачається спрямувати кошти в сумі 838,3 тис. грн., з них на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 434,5 тис. грн. (з 2017 року здійснення видатків належать до повноважень міського бюджету) та реалізацію міських цільових програм – 403,7 тис. грн.

  Видатки загального фонду бюджету по галузі “Охорона здоров’я” тис. грн.

  Уточнений план на 2016 рік Проект  на 2017  рік
  власні Медична субвенція власні Медична субвенція
  Первинна допомога 170,0 4571,9 838,3 8844,3

  Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я станом на 01.11.2016 року складає 96,5 шт. од. На оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені видатки за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 6987,2 тис. грн. Видатки розраховані з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. на місяць. Питома вага видатків на оплату праці в загальному обсязі видатків на галузь становить 72,2 відс.

  На придбання медикаментів для лікувально-профілактичних закладів міста передбачається спрямувати 776,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції – 373,0 тис. грн. та коштів міського бюджету на реалізацію міських цільових програм – 403,8 тис. грн. (забезпечення калоприймачами – 72,0 тис. грн., забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Золотоноша – 178,0 тис. грн., забезпечення медикаментами для проведення ургентних хірургічних втручань 300,0 тис. грн., медикаменти для пологів 103,8 тис. грн., медикаменти на долікарський огляд та прийом лікарями пацієнтів – 123,0 тис. грн.). Питома вага видатків на медикаменти в загальному обсязі видатків на галузь становить 8,0 відс.

  На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачені видатки за рахунок коштів міського бюджету в сумі 434,5 тис. грн. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків становить 4,5 відс.

  На інші поточні видатки передбачені кошти у сумі 1484,1 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції – 1484,1 тис. грн.  Питома вага видатків  в загальному обсязі видатків становить 15,3 відс.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Соціальний захист

  В міському бюджеті на 2017 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення (крім молодіжних програм) по загальному фонду заплановані видатки у сумі 122548,5 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 48,3 тис. грн.

  В тому числі на реалізацію міських програм передбачено по загальному фонду – 1711,1 тис. грн., з них:

  • Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші “Турбота” на 2017 рік передбачені видатки у  сумі 715,3 тис. грн., з них:

  1) на інші видатки на  соціальний захист населення у сумі 557,8 тис. грн., зокрема матеріальна допомога у зв’язку із скрутним матеріальним станом 5,0 тис. грн.; медичне забезпечення ветеранів війни – 36,0 тис. грн.; поховання безрідних –  20,0 тис. грн.; 50% знижка інвалідам зору 1 та 2 групи абонплати за телефон – 7,8 тис. грн.;  на поховання  –  5,0  тис. грн.; на лікування – 30,0 тис. грн.; пільгова підписка – 58,9 тис. грн.; зубопротезування – 60,0 тис. грн.; санаторно-курортне лікування учасників АТО – 30,0 тис. грн.; безкоштовне навчання в музичній школі –   24,1 тис. грн.; матеріальна допомога у зв’язку з пожежею – 5,0 тис. грн.; одноразова допомога особам, яким виповнилося 100 і більше років – 1 тис. грн.; матеріальна допомога особам залученим до АТО на території Донецької і Луганської області – 232,0 тис. грн., відшкодування 50% вартості проїзду міським  автотранспортом учнів 1-4 класів ЗОШ – 43,0 тис. грн.

  2) надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та на загальну суму 173,0 тис. грн. (уточнений план 2016 – 126,3 тис. грн.), а саме: міська рада ветеранів війни і праці – 83,5 тис. грн. (в  т.ч. утримання голови та секретаря ради – 74,5 тис. грн.); міська організація “Союз Чорнобиль” – 34,9 тис. грн.; міськрайонна Спілка ветеранів Афганістану               – 30,4 тис. грн.;  міська організація інвалідів війни та Збройних сил  – 15,0 тис. грн.; товариство глухих – 4,0 тис. грн.; товариство сліпих                                                           – 3,0 тис. грн.; діти Чорнобиля –  2,2 тис. грн.

  3) для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 заплановані видатки у сумі 20,3 тис. грн.

  • Програма для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки – передбачені видатки у сумі 960,0 тис. грн. (на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян).

  На утримання територіальних центрів соціальної допомоги на 2017 рік заплановані видатки у сумі 6155,8 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 6107,5 тис. грн., спеціальному фонду – 48,3 тис. грн. (головний розпорядник коштів Управління праці та соціального захисту населення).

  В місті Золотоноша функціонує 1 заклад Золотоніський міський центр соціальної допомоги. В установі функціонують: 2 відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально-медичних послуг, відділення соціально-побутової адаптації, відділення денного догляду дітей-інвалідів. Загальна штатна чисельність установи становить – 60,25 одиниць.

  В міському бюджеті заплановані видатки центру на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 4377,0 тис. грн., що на 1779,9 тис. грн., або 68,5 відс. більше у порівнянні із уточненими видатками за 2016 рік. Видатки розраховані відповідно штатної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 грн. з 01.01.2017, 1684 грн. з 01.05.2017, 1762 грн. з 01.12.2017.

  Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно затверджених натуральних показників споживання за попередній рік * діючий тариф * коефіцієнт підвищення в залежності від виду енергоносіїв. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 688,3 тис. грн., що на 41,7 тис. грн. або 6,1 відс. більше ніж уточнені видатки 2016 року.

  Розрахунок потреби на оплату продуктів харчування проводився виходячи з середньоденної кількості денного перебування (35 осіб) * на вартість харчування (8,55 грн.) * кількість відвідувань на рік (249 роб. днів), потреба на харчування склала 88,8 тис. грн., що на 6,7 тис. грн. або 1,0 відс. більше ніж уточнені видатки 2016 року.

  На придбання медикаментів передбачено 2,7 тис. грн., що на 1,6 тис. грн., або 70,4 відс. більше ніж уточнені видатки за 2016 рік.

  На інші видатки передбачені кошти у сумі 950,7 тис. грн., що на 342,1 тис. грн. більше ніж уточнені видатки за 2016 рік та становлять 77,9 відс більше ніж уточнені видатки за 2016 рік. на утримання установ.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2017 рік у сумі 48,3 тис. грн., у т.ч.:

  • за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 30,3 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 18,0 тис. грн.
  • по видатках: на заробітну плату з нарахуваннями – 15,9 тис. грн.; медикаменти та продукти харчування – 5,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 2,3 тис. грн., на інші видатки – 25,1 тис. грн.

  Золотоніський міський центр соціальної допомоги забезпечений видатками на 2017 рік в повному обсязі.

  Відповідно до заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту передбачені видатки по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету – на оздоровлення 15 дітей з девіантною поведінкою та з кризових сімей міста у ТОВ Чапаєвець с. Благодатне із розрахунку 10 днів,  по 200 грн. на день – 31,0 тис. грн.

  Крім того, відповідно до абзацу другого частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, в міському бюджеті передбачаються видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту сумі 114650,8 тис. грн. (головний розпорядник коштів – Управління праці та соціального захисту населення), а саме:

  • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 40555,4 тис. грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 73250,9 тис. грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 844,5 тис. грн.

  Субвенції з обласного бюджету на 2017 рік передбачаються по загальному фонду у сумі 48,1 тис. грн., у тому числі:

  • на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 18,7 тис. грн.;
  • на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання 0,5 тис. грн.;
  • на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -16,9  тис. грн.;
  • на виплату щомісячної допомоги (стипендій) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 12,0 тис. грн.

  Молодіжні програми

  Обсяг видатків по загальному фонду на реалізацію молодіжних програм у галузі сім’ї, дітей та молоді за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на 2017 рік визначено в сумі 342,4 тис. грн.

  Кошти заплановано на реалізацію міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді – 211,1 тис. грн. (в т.ч. оздоровлення дітей в пришкільних таборах -151,4 тис. грн., на відпочинок та оздоровлення пільгових категорій дітей – 59,7 тис. грн.); на придбання путівок для оздоровлення дітей – сиріт та дітей під опікою – 40,0 тис. грн., на проведення заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3,2 тис. грн.

  Кошти заплановано на утримання та забезпечення діяльності міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 88,1 тис. грн. На заробітну плату із нарахуваннями в 2017 році передбачені видатки в сумі 72,7 тис. грн., які в порівнянні з уточненим планом на 31.10.2016 року збільшилися на 29,8 тис. грн., або на 41,0 відс. (у зв’язку з переведенням з 01.01.2017 р. працівників ЦССМ на систему оплати праці по ЄТС та внесенням змін до деяких законодавчих актів в частині встановлення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду). Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. на місяць. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 82,5 відс. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв в 2017 році передбачені видатки в сумі 13,4 тис. грн., що на 2,2 тис. грн. більше від уточненого плану станом на 31.10.2016р. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв у загальному обсязі видатків складає 15,2 відс. Інші видатки складають 2,0 тис. грн.

  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

  В міському бюджеті на 2017 рік по галузі “Житлово-комунальне господарство” заплановані видатки по загальному фонду в сумі 3252,7 тис. грн., що на 93,8 тис. грн., або на 3,0 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2016 рік.

  Кошти передбачено спрямувати на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки: на утримання об’єктів благоустрою міста – 2312,2 тис. грн., обслуговування світлофорів – 206,2 тис. грн.  Обсяг коштів запланований по енергоносіях (електроенергія вуличного освітлення)  в повному обсязі відповідно до потреби головного розпорядника коштів – управління житлово-комунального господарства  у сумі 734,3 тис. грн.

  КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

  У міському бюджеті на 2017 рік заплановані видатки на культуру і мистецтво в загальній сумі 9091,8 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 8803,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 288,8 тис. грн. Головним розпорядником коштів по галузі визначено відділ культури.

  За рахунок цих коштів планується утримання 5 установ галузі:  бібліотеки, школа естетичного виховання, будинок культури, Золотоніський міський  музей та Інші культурно-освітні заклади та заходи.

  На утримання міських бібліотек по загальному фонду заплановані видатки в сумі 173,0 тис. грн.

  На утримання міського музею – 256,2 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 255,0 тис. грн.,  по спеціальному фонду – 1,2 тис. грн.

  На утримання міського будинку культури – 4836,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 4803,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 33,0 тис. грн.

  На утримання школи естетичного виховання дітей – 3266,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3012,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 254,6 тис. грн.

  На Інші культурно-освітні заклади та заходи – 560,0 тис. грн.

  В порівнянні з уточненим планом 2016 року в цілому обсяг видатків по галузі по загальному фонду збільшився на 4278,4 тис. грн., або 95.2 відс.

  Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі становить 131,5 од. Фактична чисельність працівників – становить 104,5 од. На оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду передбачені видатки у сумі 8219,9 тис. грн., що на 4212,9 тис. грн., або 105,2 відс. більше уточненого плану 2016 року. Питома вага заробітної плати в загальному обсязі видатків на галузь становить 93,4 відс. Видатки на заробітну плату передбачені з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2017 р. – 1600,00 грн., з 1 травня 2017 р. – 1684,00 грн. та з 1 грудня 2017 р. – 1762,00 грн. При визначенні обсягу ресурсу на 2017 рік також враховано підвищення умов оплати праці педагогічних працівників – встановленні мінімального тарифного розряду на рівні – не нижче десятого.

  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду передбачені видатки в повному обсязі у сумі 298,4 тис. грн., що на 25,6 тис. грн., або 9,5 відс. більше уточнених планових призначень 2016 року. Питома вага на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків становить 3,4 відс.

  На інші видатки по галузі культура і мистецтво по загальному фонду передбачені кошти у сумі 284,7 тис. грн., що на 39,9 тис. грн., або на 8,2 відс. більше уточненого плану 2016 року. Питома вага на оплату інших видатків у загальному обсязі видатків становить 3,2 відс.

  Власні надходження бюджетних установ по галузі заплановані на 2017 рік у сумі 288,8 тис. грн., у т.ч.:

  • за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 253,0 тис. грн., згідно з їх додатковою діяльністю – 4,2 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 31,6 тис. грн.,
  • по видатках на: заробітну плату з нарахуваннями – 183,0 тис. грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 42,4 тис. грн., інші видатки – 63,4 тис. грн.

  ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  На реалізацію Програм у сфері засобів масової інформації передбачено 419,3 тис. грн., що на 54,7 тис. грн., або на 13,0 відс. більше уточненого плану 2016 року. В тому числі на реалізацію Програми розвитку і вдосконалення міського радіомовлення на 2016-2020 роки – 59,4 тис. грн., на висвітлення діяльності міського голови,  виконавчого комітету Золотоніської міської ради та її структурних підрозділів у друкованих засобах масової інформації  (газета “Златокрай”) – 360,0 тис. грн.

  Головним розпорядником коштів по галузі “Засоби масової інформації” визначено виконавчий комітет міськвиконкому.

  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

  В міському бюджеті на 2017 рік заплановані видатки по галузі “Фізична культура і спорт” по загальному фонду в сумі 884,4 тис. грн.

  За рахунок зазначених асигнувань по головному розпоряднику коштів відділ освіти планується утримання ДЮСШ – 849,4 тис. грн., з них передбачено видатки: на заробітну плату з нарахуваннями –  801,7 тис. грн., що на 445,2 тис. грн., або на 44,5 відс. більше уточненого плану на 31.10.2016. Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих, з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 грн. з 01.01.2017, 1684 грн. з 01.05.2017, 1762 грн. з 01.12.2017, заробітна плата педагогічним працівникам встановлена на рівні не нижче десятого тарифного розряду. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 94,4 відс.   На оплату комунальних послуг і енергоносіїв в 2017 році передбачені видатки в сумі 37,0 тис. грн., що на 30,1 тис. грн., більше уточненого плану станом на 31.10.2016 р. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків складає 4,4 відс.    На інші поточні видатки передбачено 10,7 тис. грн., що на 6,0 тис. грн.  більше уточненого плану станом на 31.10.2016 р.

  Для забезпечується проведення навчально-тренувальних зборів та змагань по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету виділено асигнувань – 30,0 тис. грн.; видатки на заявочний внесок міської футбольної команди “Спартак” на виконання міської Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки передбачено – 5,0 тис. грн.

  ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ’ЯЗОК

  По загальному фонду міського бюджету на 2017 рік на виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки заплановані видатки на фінансування витрат, пов’язаних з поточним ремонтом та утриманням автомобільних доріг у сумі 1358,0 тис. грн., що менше  від уточненого плану 2016 року на 65,2 тис. грн., або на 4,6%. Головним розпорядником коштів  визначено управління житлово-комунального господарства.

  Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

  Обсяг видатків на 2017 рік затверджено по загальному фонду у сумі 154,8 тис. грн. (2016 – 2367,26 тис. грн.), з них:

  по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету – 136,1 грн. на виконання “Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2017 рік” на  завершення робіт по розробці проектної документації на встановлення меж м. Золотоноша та створення І-ої черги МUІС  “Містобудівний кадастр”;

  по головному розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства – 18,7 тис. грн.

  Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

  Обсяг видатків на 2017 рік затверджено по загальному фонду у сумі 20,0 тис. грн. (2016 – 0,0 тис. грн.) по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету на виконання “Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки” .

  ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП

  “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” в міському бюджеті на 2017 рік передбачена в сумі 24561,4 тис. грн., з якої на надання вторинної допомоги міському жителю яка передається  районному бюджету (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ місцевого самоврядування міст обласного значення у усім 15717,1 тис. грн., що на 1181,9 тис. грн. більше 2016 року, або на 8,1 %.

  Крім того районному бюджету направлено “Субвенція на утримання обє’ктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обє’ктів спільного користування” у сумі 2019,1 тис. грн. на відшкодування оплати комунальних послуг та енергоносіїв (з 2017 року здійснення видатків належать до повноважень міського бюджету). Обрахунок здійснено відповідно від потреби Золотоніської ЦРЛ із розрахунку витрат на 1 жителя міста.

  РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

  У міському бюджеті заплановані нерозподілені видатки у сумі 100,0 тис. грн. на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватись за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

  ІНШІ ВИДАТКИ

  По загальному фонду міського бюджету на 2016 рік заплановані інші видатки у сумі видатки у сумі 1038,0 тис. грн., в тому числі:

  • на здійснення заходів по виконанню Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік (головний розпорядник коштів – виконавчий комітет) передбачено 388,0 тис. грн. з них на: міські заходи – 200,0 тис. грн., сплата членських внесків Асоціації міст України – 7,1 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів – 43,2 тис. грн, квіти, подарунки – 94,7 тис. грн., створення офіційного сайту міської ради та його підтримка – 30,0 тис. грн, інші видатки – 13,0 тис. грн.;
  • по міській Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки  – 300,0 тис. грн.;
  • програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017 рік – фонд депутатів міської ради – 350,0 тис. грн.

  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

  Спеціальний фонд міського бюджету в частині видатків та кредитування у сумі 8858,8 тис. грн. сформовано з видатків бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень – 1943,4 тис. грн. (21,9 відс. до загального обсягу), бюджету розвитку (без урахування кредитування) – 6842,9 тис. грн. (77,2 відс. до загального обсягу), проведення природоохоронних заходів – 72,5 тис. грн. (0,9 відс. до загального обсягу)

  ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

  Видатки бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень сформовані у сумі 1943,4 тис. грн. за рахунок надходжень від оплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, коштів, отриманих від плати за оренду майна бюджетних установ та інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

  БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

  За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на 2017 рік передбачені видатки у сумі 6842,9 грн., у т.ч.:

  1) за рахунок доходів бюджету розвитку – 4300,0 тис. грн. та за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2372,9 тис. грн. на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Золотоноші на 2017 рік направлено 6672,9 тис. грн., в т. ч.:

  • реконструкція адмінприміщення міської ради – 175,0 тис. грн.;
  • проведення санації приміщень закладів освіти – 200,0 тис. грн.;
  • капремонт дворових заїздів – 250,0 тис. грн.,
  • капремонт тротуарів – 300,0 тис. грн.;
  • переможцям конкурсу “Кращій двір, краще подвір’я”– 40,0 тис. грн.,
  • реконструкція полігону ТПВ – 1972,9 тис. грн.;
  • капремонт асфальтного покриття вулиць – 2000,0 тис. грн.;
  • внески до статутного капіталу – 1735,0 тис. грн.

  2) за рахунок Інших субвенцій спеціального фонду обласного бюджету – 170, тис. грн.

  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (розпорядник коштів – управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду міського бюджету на 2017 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 72,5 тис. грн., які заплановано направити на проведення робіт по боротьбі з омелою  (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою).

 • Додатки до пояснювальної записки

  Додаток 1. Інформація про хід виконання бюджету міста Золотоноша у 2016 році 

  При складанні проекту бюджету міста на 2016 рік враховано основні прогнозні показники  соціально-економічного розвитку міста та основні завдання бюджетної політики, спрямовані на забезпечення збалансування бюджету міста Золотоноша. Дохідна частина бюджету розроблена з урахуванням чинного податкового та бюджетного законодавства. Одним з базових показників складання бюджету міста на 2017 рік є фактичне виконання бюджету за 2016 рік.

  Виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету за 2016 рік (без урахування офіційних трансфертів) очікується у сумі – 68 978,5 тис. грн. Протягом  року додатково до загального фонду очікується зарахувати 2 140,9 тис. грн. від затверджених початкових показників бюджету.

  Основним джерелом наповнення доходів загального фонду бюджету як був так і залишається податок на доходи фізичних осіб, очікувана сума надходжень за 2016 рік – 40 652,8 тис. грн., що займає 58,9 відсотків в структурі доходів загального фонду бюджету.

  Від акцизного податку в частині реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів очікується отримати коштів в сумі  4 158,4 тис. грн., або 6,0 відсотків від обсягу доходів загального фонду.

  Місцеві податки та збори складаються з:

  • податку на майно (податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок);
  • єдиного податку;
  • збору за місця паркування транспортних засобів;
  • туристичного збору.

  Надходжень місцевих податків та зборів за 2016 рік очікується – 20 809,9 тис. грн., з них суми надходжень єдиного податку – 9 476,3 тис. грн. та плати за землю – 10 420,5 тис. грн., що відповідно складають 13,7 відсотків та 15,1 відсотки в структурі надходжень загального фонду бюджету.

  Очікувані надходження інших податків та зборів (державного мита, адміністративних штрафів, інших надходжень, надходжень від реалізації безхазяйного майна, податку на прибуток, плати за оренду комунального майна, збору за використання лісових ресурсів та плати за надання інших адміністративних послуг та інших) до бюджету міста за 2016 рік складатимуть 3 357,4 тис. грн., або 4,9 відсотки від загального об’єму доходів загального фонду.

  До бюджету міста окрім доходів загального фонду входять і доходи спеціального фонду. За 2016 рік зарахувань до спеціального фонду бюджету очікується у сумі 3 664,4 тис. грн. За поточний рік основним джерелом наповнення спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних установ – 2 966,4 тис. грн., а також  надходження від відчуження майна –  311,6 тис. грн., надходження коштів від пайової участі – 167,6 тис. грн. та надходження від продажу землі – 131,2 тис. грн.

  В повному обсязі, 315,3 тис. грн., передбачається отримати базової дотації. Виконання плану по освітній субвенції очікується в сумі 19 958,7 тис. грн. Протягом року додатково з державного бюджету отримано 2 140,9 тис. грн.

  Кошти субвенцій на: виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання; виплату  соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг; надання пільг та житлових субсидій населенню; надання пільг з послуг зв’язку; надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу; інші субвенції очікується отримати 100 відсотків до планових показників, що повністю задовольняє потребу в коштах для проведення відповідних виплат з бюджету міста.

  Таким чином, виконання доходної частини бюджету міста за 2016 рік очікується в сумі 213 975,8 тис. грн. По загальному фонду – 204 364,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 9 611,7 тис. грн.

  Виконання доходної частини бюджету міста у 2016 році дозволило провести всі заплановані видатки. Перевиконання доходів надало можливість збільшити передбачені видатки на усі галузі бюджетної сфери та передати частину коштів з загального до спеціального фонду для проведення робіт по укріпленню матеріально-технічної бази.

  Видатки міського бюджету м. Золотоноша на 2016 рік заплановані із змінами в сумі 211933,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 197029,9 тис. грн., спеціального фонду – 25609,8 тис. грн. В загальному обсязі  враховано видатки освітньої субвенції – 19619,7 тис. грн., медичної субвенції – 19219,5 тис. грн. (в тому числі передача районному бюджету на утримання Золотоніської ЦРЛ, як об’єкта спільного користування – 14535,2 тис. грн.), субвенцій на програми соціального захисту – 97568,8 тис. грн., інші субвенції (з обласного бюджету) – 6810,2 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворилась на початок бюджетного періоду (з обласного бюджету) – 2354,1 тис. грн.

  Видатки  загального  фонду  міського  бюджету  за  11місяців 2016 року проведені в сумі 151847,9 тис. грн., що становить 96,1 відсотка до плану з урахуванням змін на цей період (158059,0 тис. грн.), в тому числі за рахунок офіційних трансфертів проведено видатків на суму 90529,4 тис. грн., що складає 90,0 відсотка до плану з урахуванням змін на відповідний період (100604,7 тис. грн.).

  У міському бюджеті на 2016 рік на утримання установ соціально-культурної сфери заплановані видатки в сумі 68639,6 тис. грн., використано 58686,6 тис. грн. або 85,5 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 45085,3 тис. грн., на комунальні послуги  та енергоносії – 6087,7 тис. грн., що складає відповідно 76,7 та 10,4 відсотка у загальній сумі видатків за 11 місяців 2016 року на утримання установ соцкультсфери.

  Видатки на галузях очікується провести: по «Освіті» – 61338,8 тис. грн., «Спорт» – 989,8 тис. грн., на культуру – 5068,0 тис. грн., на ЖКГ – 4163,6 тис. грн., на капітальний та поточний ремонт доріг 4440,1 тис. грн., по місцевим програмам соціального та економічного розвитку профінансовано в сумі 13688,9 тис. грн.

  За рахунок субвенцій з держбюджету та обласного бюджету очікується профінансувати видатки 138347,3 тис. грн., з них: на пільги та субсидії населенню у сумі 91328,1 тис. грн., на допомогу сім’ям з дітьми 32484,0 тис. грн., медична субвенція  (передача районному бюджету на утримання ЦРЛ)– 14535,2 тис. грн.

  Всього очікується провести видатків із бюджету міста на суму 214118,1 тис. грн., у т. ч. по загальному фонду  188060,6 тис. грн., спеціальному   26057,5 тис. грн.

  До кінця року передбачається провести виплати за усіма запланованими видатками, не допустити виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року.

  Додаток 2. Прогноз міського бюджету на 2018-2019 роки

  1. Загальна частина

  Прогноз міського бюджету на 2018-2019 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України та враховує  положення Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України (зі змінами), а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

  Метою бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі, послідовності та передбачуваності бюджетної політики, створення  дієвого механізму  управління бюджетним процесом.

  Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

  • забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
  • вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації мережі бюджетних установ;
  • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
  • запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
  • практична реалізація участі громадян міста у процесі формування бюджету (громадський бюджет).

  Прогноз включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм (проектів), прогнозні показники міжбюджетних трансфертів.

  Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно – політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації влади та інших реформ.

  1. Індикативні прогнозні показники бюджету м. Золотоноша на 2018-2019 роки

  Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів.

  2.1 Індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

  Доходи м. Золотоноша на 2017 та 2018 роки з прогнозовано із урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку міста, поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, тенденцій надходжень окремих податків за останні роки.

  Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

  На 2018 рік обсяг доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 89 886,0 тис. грн., що більше прогнозних показників на 2017 рік на 4 686,0 тис. грн., або на 5,5 відсотків.

  На 2019 рік обсяг доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 94 560,1 тис. грн., що більше прогнозних показників 2018 року на 4 674,1 тис. грн., або на 5,2 відсотки.

  Таблиця 1. Прогноз обсягів доходів загального фонду бюджету м. Золотоноша (без субвенцій з державного та обласного бюджету), тис. грн.

  Найменування

  2018 рік

  2019 рік

  Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 473,6 56 459,0
  Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 2,1 2,2
  Місцеві податки і збори 28 689,2 30 181,1
  Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів 4 900,0 4 950,0
  Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 189,9 199,8
  Плата за надання інших адміністративних послуг 2 268,3 2 386,2
  Державне мито 88,5 93,1
  Всі інші доходи загального фонду 274,4 288,7
  Разом (без трансфертів) 89 886,0 94 560,1

  Очікується, що при незмінній податковій базі протягом 2018-2019 років доходи загального фонду бюджету м. Золотоноша зростуть до 9 360,1 тис. грн.

  В структурі доходів бюджету м. Золотоноша найбільш вагомим джерелом доходів залишиться податок на доходи фізичних осіб – 59,7 відсотків до прогнозних показників надходжень до загального фонду бюджету м. Золотоноша.

  Основними факторами, що впливатимуть на зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб будуть:

  • поступове підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, установах виробничої та бюджетної сферах;
  • здійснення контролю за діяльністю СПД, які приховують отримані доходи, виплачують заробітну плату з порушенням вимог податкового законодавства, виявлення фактів ухилень від оподаткування заробітної плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів (виплати заробітної плати у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії);
  • погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;
  • погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

  Таблиця 2. Прогноз обсягів доходів спеціального фонду бюджету м. Золотоноша, тис. грн.

  Найменування

  2018 рік

  2019 рік

  Власні надходження бюджетних установ 2 050,3 2 156,9
  Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 50,0 50,0
  Надходження коштів від продажу землі 50,0 50,0
  Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 4 436,5 4 672,4
  Екологічний податок 75,4 79,3
  Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 1,0 1,2

  Всього (без трансфертів):

  6 663,3

  7009,8

  Очікується, що у 2018 році доходи спеціального фонду бюджету   м. Золотоноша становитимуть  6 663,3 тис. грн., у 2019 році – 7 009,8 тис. грн.

  Прогнозні показники ґрунтуються на положеннях законодавства, макропоказниках економічного і соціального розвитку міста та динаміки надходжень за попередні роки.

  Індикативні прогнозні показники м. Золотоноша на 2018-2019 роки, (тис.грн.)

  Назва показника 2018 рік

  2019 рік

  ДОХОДИ 96549,3 101569,9
  Доходи загального фонду       89886,0 94560,1
  у тому числі:
  податок на доходи фізичних осіб 53473,6 56459,0
  акцизний податок 4900,0 4950,0
  місцеві податки і збори 28689,2 30181,1
  всі інші доходи загального фонду 2823,2 2970,0
  Доходи спеціального фонду 6663,3 7009,8
  Освітня субвенція з державного бюджету 34214,1 35993,2
  Медична субвенція з державного бюджету 9330,7 9815,9
  ВСЬОГО ДОХОДІВ (з врахуванням медичної та освітньої субвенцій) 140094,1 147379,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 140094,1 147379,0
  Видатки загального фонду – разом, у т.ч.: 130927,4 137735,6
  Органи місцевого самоврядування 14361,7 15108,5
  Освіта 78985,8 83093,1
  Охорона здоров’я 10215,1 10746,3
  Культура (із святкуванням) 9287,2 9770,1
  Фізична культура і спорт 933,0 981,6
  Соціальний захист та соціальне забезпечення (із молодіжними програмами) 8642,6 9092,0
  Засоби масової інформації 442,3 465,3
  Житлово-комунальне господарство 3431,6 3610,0
  Землеустрій 163,3 171,7
  Витрати на дороги 1432,7 1507,2
  Інші видатки 3032,1 3189,8
  Видатки спеціального фонду – разом,  у т.ч.: 9166,7 9643,4
  за рахунок доходів спеціального фонду (в т.ч. бюджету розвитку) 4613,0 4852,9
  за рахунок коштів, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 2503,4 2633,6
  видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 2050,3 2156,9
  ФІНАНСУВАННЯ – разом, у т.ч.: 0 0
  кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в т.ч.:
  загальний фонд -2503,4 -2633,6
  спеціальний фонд 2503,4 2633,6
  1. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу

  3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

  • підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;
  • забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до попереднього бюджетного періоду;
  • забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;
  • провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі;
  • розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом;
  • надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг.

  3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

  Органи місцевого самоврядування

  Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, та її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів програм соціально-економічного розвитку.

  У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

  • забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради;
  • забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно чинного законодавства.

  Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання функцій, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

  Освіта

  Пріоритетами розвитку галузі є:

  • розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів;
  • здійснення комплексу заходів з протипожежної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах міста;
  • здійснення комп’ютеризації навчального процесу;
  • продовження роботи з реалізації  енергоефективних заходів за кошти міського бюджету в закладах підпорядкованих відділу освіти;
  • налагодити в дошкільних навчальних закладах  систему електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах міста шляхом збільшення кількості груп;
  • проведення ремонтних робіт групових осередків, що не використовуються в навчально-виховному процесі;
  • закупівля твердого і м’якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
  • забезпечення штатними одиницями новостворених груп;
  • відновлення та встановлення систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації);
  • встановлення протипожежних дверей у щитові  кімнати;
  • проведення поточного ремонту електрообладнання, відновлення евакуаційного освітлення;
  • вогнезахист та обробка дерев’яних  конструкцій;
  • придбання пожежних щитів у комплекті з протипожежним інвентарем ;
  • придбання засобів наочної агітації;
  • комплектація пожежних кранів пожежними рукавами та стволами, придбання вогнегасників;
  • випробування, ремонт та установка заземлення;
  • придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста;
  • створення нових  та модернізація існуючих комп’ютерних класів;
  • забезпечення доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу;
  • впровадження та використання інтерактивних комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін – створення комп’ютерних програмно-методичних матеріалів;
  • проведення будівельно-ремонтних робіт по заміні дерев’яних віконних блоків на металопластикові склопакети;
  • утеплення фасадів;
  • модернізація внутрішніх систем опалення;
  • утеплення та ремонт покрівель;
  • встановлення ІТП;
  • заміна систем освітлення на енергозберігання;
  • заміна мереж водо- та теплопостачання.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • збільшити контингент дітей, охоплених дошкільною освітою;
  • зняти соціальну напругу в районах міста де спостерігається недостатня кількість місць в дитячих садочках;
  • забезпечення єдиного соціально – справедливого підходу щодо прийому дітей у загальноосвітні навчальні заклади;
  • забезпечення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні заклади м. Золотоноша та отримання достовірної інформації про стан дошкільної освіти;
  • створити систему протипожежного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм чинного законодавства;
  • зменшити час реагування підрозділів ДСНС у разі виникнення надзвичайної ситуації;
  • підвищити рівень протипожежної та електробезпеки в ЗНЗ міста;
  • сформувати в учнів шкіл міста систему дій під час надзвичайних ситуацій;
  • підвищити якість вивчення загальноосвітніх предметів та підготувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • забезпечити доступ учнів до сучасних науково-освітніх ресурсів;
  • розвивати  дистанційну освіту в місті;
  • підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу;
  • зменшення споживання енергоресурсів;
  • створення комфортних умов  для навчання та перебування в закладах;
  • значне скорочення комунальних витрат.

  Охорона здоров’я

  Основна мета: забезпечення збереження здоров’я громади м. Золотоноша та надання їй якісної медичної допомоги.

  Основні пріоритетні завдання:

  • розвиток первинної медичної допомоги: “Сімейний лікар”;
  • енергозбереження.

  Деталізація шляхів, з метою комплексного охоплення різних заходів, спрямованих на досягнення основних цілей:

  • Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу.
  • Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
  • Капітальний ремонт, реконструкція і модернізація будівель закладів охорони здоров’я міста

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • підвищення ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров’я міста, реалізація міських цільових програм з метою покращення якості медичного обслуговування жителів міста;
  • оптимізація процесу отримання медичних послуг населенням в закладах охорони здоров’я міста, реалізація програми електронної реєстрації пацієнтів для поліклінічних закладів охорони здоров’я міста;
  • забезпечення сучасним обладнанням закладів охорони здоров’я;
  • впровадження в закладах охорони здоров’я міста сучасних технологій тепло- та енергозбереження, реновація будівель;
  • забезпечення належного технічного стану приміщень, якісних і безпечних умов праці, покращення умов перебування хворих;
  • дотримання вимог щодо безпечної експлуатації ліфтів;
  • забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста.

  Молодіжні програми

  Пріоритетні завдання:

  • організувати оздоровлення й відпочинок дітей міста;
  • проводити заходи із інформування населення м. Золотоноша щодо соціальних послуг, які надаються сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям;
  • проводити заходи з протидії насильству в сім’ї;
  • формування у молоді основ здорового способу життя;
  • розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями;
  • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
  • створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів міста, позаміських оздоровчих таборів тощо, за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
  • закупити путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
  • проведення рекламних, інформаційно-просвітницьких кампаній, надання  консультацій щодо соціальних послуг сім’ям, зокрема багатодітним сім’ям;
  • проводити інформаційно-просвітницькі кампанії протидії насильству в сім’ї;
  • проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
  • проведення круглих столів, семінарів тощо з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування у молоді основ здорового способу життя;
  • проведення заходів військово-патріотичного спрямування;
  • проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
  • проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться міськими молодіжними громадськими організаціями та структурними підрозділами Золотоніської міської ради;
  • надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним;
  • проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі;
  • організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей та молоді, пропаганди патріотизму;
  • соціальний супровід і патронат, надання консультативної та безоплатної юридичної допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам звільненим з місць позбавлення волі та жертвам насилля в сім’ї.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • удосконалення системи оздоровлення та відпочинку категорійних дітей м. Золотоноша;
  • розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів міста);
  • урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових послуг;
  • забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
  • формування здорового способу життя молоді;
  • забезпечити соціальну підтримку сім’ям зокрема і багатодітним;
  • збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини;
  • вивести сім’ї з кризових ситуацій, покращити взаємовідносини в сім’ях, сформувати поняття свідомого батьківства;
  • сформувати позитивне ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі;
  • підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей;
  • покращити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями, ініціативними групами і т.п.
  • влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
  • виведення сімей з кризових ситуацій, формування свідомого відношення до батьківства;
  • забезпечення соціальною підтримкою сімей, зокрема багатодітних, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на етапі підготовки до самостійного життя.

  Культура і мистецтво

  Пріоритетні завдання:

  • створення культурного центру на базі Золотоніського міського Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка (далі – МБК);
  • розширення інформаційного простору бібліотек;
  • забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • реконструкція концертного залу;
  • покращення побутових умов МБК – ремонт внутрішніх приміщень, придбання нових меблів, оргтехніки та ін.
  • придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання;
  • створення гуртків, студій сучасного характеру;
  • реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж;
  • проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, концертів, конкурсів, проектів, програм тощо;
  • проведення майстер-класів, виставок, ярмарок hand-made та ін.;проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на базі МБК;
  • створення новітніх читальних центрів на базі читальних залів з використанням сучасних технічних засобів;
  • виготовлення друкованих роздаткових матеріалів;
  • модернізація комп’ютерної техніки та оргтехніки;
  • створення громадських інформаційних центрів з електронного урядування
  • залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо;
  • проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, флешмобів тощо;
  • активізація роботи соціального партнерства;
  • інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через сайти, блоги, сторінки в соцмережах;
  • створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів;
  • організація тренінгів, семінарів;
  • нестаціонарне обслуговування установ та громадських організацій;
  • реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді та ін.
  • реалізація мистецьких проектів дитячої творчості, конкурсів, проведення дитячих концертів на майданчиках міста;
  • придбання музичних інструментів, комп’ютерної техніки, сценічних костюмів, апаратури, нотної літератури, мольбертів, підручників, навчальних посібників, хрестоматій з курсу музичної літератури, створення фонотек;
  • проведення пленерів юних художників;
  • утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису створення при школах естетичного виховання м. Золотоноша;
  • організація майстер – класів відомими музикантами, митцями;
  • забезпечення систематичного наповнення школами естетичного виховання сайту позашкільних навчальних закладів міста;
  • капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного виховання;
  • виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв;

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвіллєвих послуг;
  • активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в місті;
  • розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва;
  • розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами;
  • створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста;
  • покращити матеріально-технічну базу;
  • збільшити кількість відвідувачів міського Будинку культури ім.Т. Г. Шевченка;
  • підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг;
  • покращити внутрішній стан приміщень МБК.
  • забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста;
  • зберегти мережу бібліотечних закладів міста та покращити їх матеріально-технічну базу;
  • збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації різноманітних культурно-просвітницьких проектів;
  • розширити нові форми та методи бібліотечної роботи;
  • покращення загального рівня обізнаності населення;
  • сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів міста;
  • створити сприятливі умови для читання та популяризації книги;
  • створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей міста, їх мистецьких проектів та ініціатив;
  • створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.
  • втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за перемогу у міських конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах;
  • забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля;
  • збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
  • збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів;
  • покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
  • покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного виховання;
  • створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста.

  Фізична культура і спорт

  Пріоритетні завдання:

  • розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, популяризація здорового способу життя серед населення;
  • забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, обласних чемпіонатах та чемпіонатах України,;
  • забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл міста;
  • залучення широких верств населення міста, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;
  • збільшення кількості учнів спортивних шкіл;
  • залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;
  • забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • збереження мережі діючої ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів спорту, що користуються популярністю у м. Золотоноша;
  • забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;
  • будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;
  • забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному рівнях чемпіонатів та кубків міста з видів спорту, що культивуються у  м. Золотоноша, спартакіади школярів та сприяти в проведення в м. Золотоноша змагань різних рівнів;
  • проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових масових заходах міста;
  • сприяти проведенню оздоровлення  вихованців ДЮСШ міста, шляхом організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;
  • забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів міського стадіону;
  • забезпечити переобладнання  приміщень міської комунальної власності в пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом;
  • збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань національного та міжнародного рівня у м. Золотоноша;
  • удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;
  • підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах Золотоніської міської ради.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
  • збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в мікрорайонах міста;
  • відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;
  • збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ Золотоніської міської ради;
  • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

  Соціальний захист

  Пріоритетні завдання:

  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення;
  • забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки;
  • підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;
  • запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються населенню;
  • підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

  Житлово-комунальне господарство

  Пріоритетні завдання:

  • послуги з комфортного проживання населення у місті – благоустрій міста (освітлення, озеленення, прибирання та інше), надання якісних житлово-комунальних послуг, здійснення ремонтів, реконструкції, будівництва  застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водо- забезпечення;
  • втілення державної житлової політики у місті, створення конкурентного середовища на ринку якісного обслуговування житла;
  • модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
  • регулювання діяльності природних монополій на місцевому ринку комунальних послуг.

  Основні заходи для досягнення визначених завдань:

  • забезпечення функціонування всієї інженерної інфраструктури  міста для потреб громади;
  • організація благоустрою та забезпечення на території міста чистоти і порядку, розроблення схем санітарного очищення території міста, здійснення заходів з контролю за станом благоустрою і утримання та розвиток території, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень тощо;
  • виконання ремонтів та реконструкції, модернізації: покрівель, ліфтів, внутрішньобудинкових систем водо-, тепло- електропостачання, водовідведення, автоматичного пожежного захисту  та інше;
  • проведення робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення застосовуючи новітні методи енергозбереження;
  • проведення моніторингу якості питної води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання з висвітленням його у ЗМІ;

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

  • забезпечення реалізації державної політики щодо реформування розвитку у сферу житлово-комунального господарства міста;
  • забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків;
  • покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування по дорогах і тротуарах міста;
  • поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення;
  • покращення якості питної води в  м. Золотоноша.

  4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

  Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм на 2017-2018 роки.

  Потягом січня – вересня 2016 року до ДФРР подані два  проекти, які вже  фінансуються за рахунок використання коштів державного фонду регіонального розвитку на загальну суму 12 773,03 тис. грн., з яких 4204,7 тис. грн. – Реконструкція  зовнішніх мереж водопостачання м. Золотоноша (Будівництво РЧВ об’ємом 2-2,5 тис. куб. м ); 8568,326 тис. грн.. – Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області. Розпорядженням КМУ від 08.06.2016 № 432-р виділені кошти в сумі 3784,2 тис. грн. на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання в м. Золотоноша та 5 568,326 тис. грн. на будівництво басейну. Станом на 01.10.2016 використані кошти ДФРР в сумі 4939,1 тис. грн., в тому числі по будівництву басейну – 1154,9 тис. грн., будівництву РЧВ – 1307,9 тис. грн..

  Також у І-му півріччі був наданий проект очищення річки Золотоноша на конкурс ОДА природоохоронних проектів. Проект був схвалений обласною комісією і  кошти в сумі 3500,0 тис. грн. з обласного бюджету передбачені місту для проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоноша.

  На офіційному веб-сайті міської ради створено та постійно оновлюється розділ “Золотоноша інвестиційна”, на якому знаходиться перелік інвестиційних пропозицій, а саме земельних ділянок та нежитлових приміщень до них входять земельна ділянки виробничого призначення загальною площею 15 га  в кінці вул. Миколаївська (Струнківське поле) та двох  приміщень, які відносяться до комунальної власності міста (приміщення котелень по вул. Соборна. 10 та вул. Шепелівська,14), які можливо запропонувати для реалізації інвестиційних проектів.

  Також на території міста започатковані два проекти по будівництву цехів з розливу олії по вул. Саксаганського,54 ВКФ “Дельта” та по вул. Канівська,22 ТОВ “Оіл продакшин юкрейн ЛТД”.

  Постійно проводиться робота серед бізнес-кіл міста щодо участі у міжнародних Форумах та виставках.

  Рішенням сесії міської ради затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Протягом 2014 – 2016 років було залучено 19 замовників  будівництва, торгівлі, підприємництва, промисловості  та укладено договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму  456223,04 грн.

  Обсяги прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 1.10.2016 року становили 13010,8 тис. дол. США, що у 2,6 рази більше обсягу інвестицій на початок року. У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 444,5 дол. США.