Адреса: вул. Садовий проїзд, 10
Контактний телефон: 2-32-69
Факс: 2-32-69
E-mail: vvp@zolo.ck.ua

Начальник відділу
Дикий Володимир Миколайович

dykyi-250

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Начальник – Дикий Володимир Миколайович

  Контактний телефон: /093/ 326-26-92
  E-mail: dikiy.vn@qmail.com

  Графік прийому:
  понеділок, середа, п’ятниця – 8:00-13:00

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • – аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;

  – проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

  – сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інституціями громадянського суспільства;

 • ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про відділ внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради розроблено на основі орієнтованого положення про відділ внутрішньої політики, рекомендованого листом начальника Черкаського обласного управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації від 02.І999 р. № 25.

  2. Відділ внутрішньої політики є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради і підпорядковується міському голові або за його розпорядженням одному із заступників, виконавчому комітету та є підзвітними і підконтрольним міській раді.

  3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
  Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами.

  4. У процесі виконання покладених на нього завдань відділ взаємодіє з управліннями та відділами, іншими структурними підрозділами міської ради
  та міськвиконкому, з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо.

  5. На посаду керівника відділу внутрішньої політики призначаються особи з вищою освітою, стажем роботи державного службовця не менше 5 років та досвідом роботи по взаємодії з громадськими об’єднаннями.

  II. Основними завдання відділу є:

  1. Вивчення, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;

  2. Сприяння міської ради у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

  3. Інформаційно-аналітичне забезпечення, здійснення внутрішньої політики держави в місті.

  ІІІ. Відділ відповідно до покладених завдань:

  1. Вивчає, аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів, громадської думки і настроїв серед різних категорій населення міста, готує узагальнюючі матеріали та подає їх міському голові.

  2. Вносить пропозиції міському голові щодо поліпшення суспільно-політичної ситуації в місті, реалізації Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України, інших директивних органів з питань внутрішньої політики.

  3. Здійснює за дорученням керівництва підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, організує контроль за їх виконанням.

  4. Аналізує діяльність місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, вносить пропозиції щодо удосконалення взаємодії з ними органів місцевого самоврядування, залучення керівників громадських об’єднань до вирішення соціальне-економічних та інших питань життя міста, організує проведення з ними круглих столів, зустрічей тощо.

  5. Готує матеріали з питань внутрішньої політики до виступів, доповідей керівництва міської ради та виконкому, для місцевих засобів масової інформації, бере участь у розробленні відповідних, розділів проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста.

  6. Надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам міської ради та виконкому, іншим органам місцевого самоврядування у їх взаємодії з об’єднаннями громадян, реалізації питань, що входять до компетенції відділу.

  7. За дорученням керівництва вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради з питань внутрішньої політики, розглядає заяви і звернення громадян, готує по них висновки чи пропозиції.

  8. Забезпечує спільно з іншими підрозділами міської ради та міськвиконкому виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та
  міськвиконкому, що входять до компетенції відділу.

  9. Бере участь у підготовці і проведенні нарад, семінарів, масових заходів тощо, які проводяться міською радою.

  10. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та розпорядженнями міського голови.

  IV. Відділ має право:

  1. Вносити на розгляд міського голови та його заступників проекти рішень та розпоряджень, пропозицій до планів роботи, проведення заходів, надавати їм доповідні записки, інформації тощо.

  2. Скликати в установленому порядку наради, семінари, зустрічі з керівниками об’єднань громадян, проводити інші заходи.

  3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів інших підрозділів міської ради та міськвиконкому, підприємств, установ та організацій і їх службових осіб інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики безоплатно – статистичні дані необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

  4. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів міської ради та міськвиконкому, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції, підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом згідно з покладеними на нього обов’язками та даними дорученнями.

  5. Використовувати систему зв’язку та комунікації, що існують в міській раді.

  6. Брати участь за запрошенням, у засіданнях, нарадах, які проводяться (організовуються) посадовими особами та структурними підрозділами міської ради та міськвиконкому, що стосується компетенції відділу.

  V. Заключні питання.

  1. Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівниками відділу відповідно до чинного законодавства.