Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-39-04
E-mail: zolo.ns@ukr.net

Начальник відділу – Луща Олексій Олексійович

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Начальник – Луща Олексій Олексійович

  Контактний телефон: 2-39-04
  E-mail:

  Графік прийому:

  Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • 1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому (далі – відділ) є структурним підрозділом міськвиконкому, який створюється міською радою і підпорядковується міському виконавчому комітету, голові облдержадміністрації та Міністерству України з питань надзвичайних
  ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
  катастрофи (далі – МНС).

  2. Відділ є органом управління територіальної підсистеми єдиної державної системи з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного та природного характеру (далі – територіальна підсистема єдиної державної системи), який утворено з метою забезпечення реалізації
  державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них.

  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МИС, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями відділу є:

  • реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них. ліквідації їх наслідків;
  • керівництво діяльністю органів управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи:
  • розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;
  • здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань реабілітації територій;
  • забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи;
  • підготовка і перепідготовка особового складу органів управління і сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

  4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  • організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на надзвичайні ситуації;
  • визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує збирання, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб для вжиття адекватних заходів, доповіді міському голові та управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, а також у разі необхідності доведення її до населення;
  • здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони та техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста;
  • забезпечує облік фонду захисних споруд і здійснює контроль за їх утриманням;
  • організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням;
  • здійснює оповіщення населення за розпорядженням начальника цивільної оборони міста про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення;
  • розробляє разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання і територіях;
  • бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;
  • розробляє та в установленому порядку подає міському голові пропозиції до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, контролює виконання затверджених програм;
  • подає міському голові пропозиції до проекту бюджету щодо витрат на розвиток та функціонування органів управління і сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, забезпечує, цільове використання виділених бюджетних коштів;
  • здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки етану цивільної оборони;
  • розробляє і реалізовує заходи щодо участі підпорядкованих органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони:
  • здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з питань соціального, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайних ситуацій або брали участь у ліквідації її наслідків;
  • координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних робіт;
  • організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які проводяться органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;
  • в установленому порядку забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
  • розробляє і здійснює заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення);
  • організовує в установленому порядку фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи:
  • розробляє плани цивільної оборони на мирний час та особливий період, плани реагування на надзвичайні ситуації та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
  • організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
  • організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій;
  • формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони міста;
  • організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовку студентів у вузах, учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладів з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
  • сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
  • бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та готовності області в межах повноважень, визначених законодавством;
  • розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;
  • забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій на території міста;
  • погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної підсистеми єдиної державної системи;
  • розробляє та вносить у встановленому порядку на розгляд міському голові та управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів;
  • організовує проведення розслідувань та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру, ведення їх обліку;
  • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;
  • сприяє органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у створенні та веденні страхового фонду документації;
  • виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

  5. Відділ має право:

  • одержувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
  • заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільної оборони та в установленому законодавством порядку подавати їм обов’язкові для виконання рішення, розпорядження та накази щодо усунення порушень вимог цивільної оборони;
  • у порядку, встановленому законодавством, залучати згідно з планами взаємодії сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності аварійно-рятувальні служби і територіальні підрозділи (формування) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до проведення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з районним відділом управління МНС України в Черкаській області, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян

  7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

  Начальник відділу є заступником начальника цивільної оборони міста і несе відповідальність за її стан у межах міста.

  8. Начальник відділу:

  • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення;
  • організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
  • подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
  • видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;
  • забезпечує в відділі виконання вимог законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування. Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства;
  • забезпечує підготовку в межах своєї компетенції розпоряджень міського голови;
  • звертається з поданням до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
  • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби – припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров’ю заселення;
  • бере участь у розгляді місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю управління та сил, що створюються для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій:
  • скликає в установленому порядку наради комісії з питань, що належать
  • до його компетенції.

  9. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис доходів і видатків, штатний розпис в межах виділених асигнувань затверджуються міським головою.

  10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  Завантажити оригінал: