СЬОМАК Наталія Олексіївна

 • Контакти
 • Графік прийому
 • Звернутись онлайн
 • Робочий телефон: 2-30-31
   Електронна пошта: zmvk_ova@ukr.net
  Facebook – Наталія Сьомак

 • Особистий прийом:
  1-й понеділок місяця – 9:00-13:00
  3-й понеділок місяця – 9:00-13:00

  Особистий прийом у позаробочий час:
  3-тя субота місяця – 9:00-13:00

  Виїзний прийом у позаробочий час:
  2-й понеділок місяця – 10:00-12:00
  4-й понеділок місяця – 10:00-12:00

 • Трудова діяльність

  1979-1980 – стажер, молодший продавець Золотоніського Міськкоопторгу

  1980-1986 – молодший продавець, продавець, товарознавець Золотоніського Коопунівермагу

  1986-1988 – голова Золотоніського райкому профспілки робітників держторгівлі і потребкооперації

  1988-1998 – голова Золотоніського райкому профспілки працівників споживчої кооперації України

  березень 1998 – жовтень 1998 – заступник голови правління з торгівлі Золотоніського РайСТ

  1998-2001 – голова Золотоніського райкому профспілки працівників споживчої кооперації

  2001-2003 – директор Золотоніського дрібнооптового відокремленого госпрозрахункового підрозділу РайСТ

  2003-2014 – директор Золотоніського Коопунівермагу

  2014-2015 – на обліку в Центрі зайнятості

  листопад 2015 – донині – секретар Золотоніської міської ради

 • Функціональні обов’язки

  Секретар міської ради в межах повноважень, визначених чинним законодавством:

  • у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження міського голови;
  • скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
  • веде засідання міської ради та підписує рішення у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
  • організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
  • за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;
  • організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів, виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;
  • при підготовці питань на розгляд ради залучає необхідні управління, відділи міськвиконкому, спеціалістів підприємств, організацій, установ міста;
  • забезпечує взаємодію з обласною радою, територіальними відділеннями центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами міської ради, установами й організаціями різних форм власності та галузей;
  • здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

  Очолює:

  • Конкурсну комісію;
  • Атестаційну комісію;