ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Віталій Олександрович

 • Контакти
 • Графік прийому
 • Приймальня: 2-38-42
  Гаряча лінія: 2-39-45
   Електронна пошта: zmvk_ova@ukr.net
  Facebook – Віталій Войцехівський

 • Особистий прийом:
  2-й понеділок місяця – 10:00-13:00
  4-й понеділок місяця – 10:00-13:00

  Особистий прийом у позаробочий час:
  1-а субота місяця – 9:00-12:00

  Виїзний прийом у позаробочий час:
  1-й понеділок місяця – 10:00-12:00
  3-й понеділок місяця – 10:00-12:00

 • Трудова діяльність

  Трудову діяльність розпочав у 1990 році на ВАТ „Київметробуд”. З 1991 року працював на Золотоніському лікеро-горілчаному заводі „Златогор” на різних посадах: бухгалтер, керівник підрозділу, головний бухгалтер, фінансовий директор, генеральний директор.

  З 2006 року – консультант з ефективності виробництва ТОВ „Золотоніського лікеро-горілчаний завод „Златогор”.

  З листопада 2010 року по теперішній час займає посаду Золотоніського міського голови

 • Функціональні обов’язки

  Міський голова: 

  • очолює виконавчий комітет Золотоніської міської ради та здійснює керівництво його діяльності відповідно до повноважень, визначених статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” у межах, наданих законом, для забезпечення повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
  • спрямовує та координує діяльність секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами міськвиконкому;
  • представляє міськвиконком у відносинах з територіальними органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як на території міста, так і за його межами;
  • формує склад та визначає структуру виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
  • здійснює прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень згідно з вимогами чинного законодавства.

  1. Міський голова в межах повноважень, визначених чинним законодавством:

  1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  2. організує в межах, визначених законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету;
  3. вносить на розгляд міської ради пропозицію: щодо кандидатури на посаду секретаря ради; про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради; щодо структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету,їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
  4. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;
  5. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;
  6. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
  7. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
  8. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  9. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
  10. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
  11. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
  12. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
  13. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
  14. веде особистий прийом громадян;
  15. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
  16. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
  17. не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами;
  18. утворює для сприяння здійсненню повноважень міськвиконкому консультативно-дорадчі, координаційні та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;
  19. здійснює керівництво іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними міськвиконкомом, або делегує керівництво секретарю міської ради, заступникам з питань діяльності органів виконавчої влади, керуючому справами міськвиконкому;
  20. звітує перед головою обласної державної адміністрації про стан справ у місті;
  21. забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі й на право своєчасного одержання винагороди за працю;
  22. укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної вимогами чинного законодавства;
  23. здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
  24. забезпечує контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, додержанням чинного законодавства про державну таємницю та інформацію;
  25. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законом „Про місцеве самоврядування в Україні”, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
  26. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

  2. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

  • Фінансового управління;
  • Відділу з питань надзвичайних ситуацій;
  • Юридичного відділу.

  3. Координує та контролює (з питань здійснення повноважень міськвиконкому) діяльність:

  • територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в місті:
  • Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;
  • Золотоніського міжрайвідділення служби безпеки України в Черкаській області;
  • Золотоніського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Управління Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області;
  • Золотоніське міськрайонне управління юстиції;
  • Управління статистики у Золотоніському районі;
  • Золотоніського міськрайонного управління юстиції Черкаської області;
  • Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби;
  • Золотоніського управління Державної казначейської служби України Черкаської області;
  • Золотоніського районного військового комісаріату;
  • Золотоніського районного відділу УДНС України в Черкаській області,
  • Громадських об’єднань охорони порядку.

  4. Взаємодіє з:

  • Міськрайонним судом;
  • Золотоніською місцевою прокуратурою.

  5. Очолює:

  • Координаційну раду з питань розвитку підприємництва;
  • Комісію з питань розгляду звернень громадян;
  • Комісію по приватизації державного житлового фонду;
  • Комісію з питань захисту прав дитини;
  • Координаційний центр з організації соціального захисту населення під час оптимізації тарифів на житлово-комунальні послуги і природний газ;
  • Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру.