Протягом І кварталу 2018 року виконавчий комітет міської ради разом із підприємствами, установами, організаціями міста спрямовував свою роботу на виконання положень Конституції України, Законів України, заходів, визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста Золотоноша на 2018 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року (затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 01.12.2015  N 3-5/VII) щодо подальшого розвитку виробничої і соціальної сфери, забезпечення наповнення міського бюджету.

 • Промисловість

  Станом на 01.03.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 753589,5 тис. грн, що становить 147,2 % до відповідного періоду попереднього року (511784,7 тис. грн.). З врахуванням індексу цін виробників за січень – березень 2018 року  (100,9%) даний показник складе –145,9% до реалізованої продукції за минулий рік. У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 25985,0 грн.

  тис.грн.

  № п/п Назва підприємства Обсяг реалізації Відсотки
  Січень – березень 2017 Січень-березень 2018
  1 ДП «Златодар» 579,8 479.3 82.7
  2 ДП «Роял Фрут Гарден Іст» 9747,9 12253.1 125.7
  3 ТДВ  «Золотоніський ЗМК» 214896,6 367915.0 171.2
  4 ПП «Сільвер Фуд» 8871,2 7737.7 87.2
  5 ПП «Агроспецпроект» 42595,4 59522.1 139.7
  6 ТОВ «Златоміт»           5284,4 7933.2 150.1
  7 ТОВ ПІІ «Еконія» 30457,6 25703.2 84.4
  8 ТОВ «Агро світ»» 1969,8 1252.5 63.6
  9 ТОВ «Агросптиця» Підприємство відмовило в наданні будь-якої інформації
  10 ТОВ «Агроскорм» 9548,0 12213,0 127,9
  11 ТОВ «ФЕС УКР» 132217,4 185054,0 140,0
  12 ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 46560,3 51064.1 109.7
  13 ПрАТ «Золотоніська ПКФ» 291,6 511.3 175.3
  14 ТОВ « ПКВ «Золотоноша» 854,0 869,0 101,7
  15 КП «Золотоніське видавничо-прліграфічне підприємство» 211,9 226.0 106.6
  16 ТОВ «Золотоніський ЗБВ» 0 0 0
  17 ПрАТ «Золотоніський МБЗ ім. Лепсе» 1350,8 13425,0 у 9 р.б
    Переробна промисловість 505436,7 746158,5 147,6
  18 КП «Міський водоканал» 6348,0 7431.0 117,1
    Разом 511784,7 753589,5 147,2

  Спад виробництва в значній мірі спостерігається по наступним групам товарів: борошна  та виробів макаронних – на 36,4%  ТОВ “Агро світ”; парфюмерно-косметичні вироби  – на 8,1% , ПрАТ “Золотоніська ПКФ”; води натуральної мінеральної на – 15,6% ТОВ ПІІ “Еконія”; риби, переробленої в інший спосіб  – на 12,8% ТОВ “Сільвер Фуд”, хліба та хлібобулочних виробів – на 17,3% ДП “Златодар”. Не здійснювався виробничий процес бетону товарного та конструкцій залізобетонних  на ТОВ “Золотоніський ЗБВ” за рахунок  сезонного виробництва, зменшення замовлень та  використання виробничих приміщень не на повну потужність.

  В результаті роботи харчової промисловості за січень–березень ріст промислового виробництва становить 8,9% . За рахунок збільшення попиту на деякі види продукції зросло виробництво: молочних продуктів – на 71 ,2%, м’яса охолодженого ВРХ– на 50,1%, овочів консервованих – на 27,9% та ін.

  Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники реалізації продукції за січень-березень поточного року збільшились  майже у 10 разів проти відповідного періоду минулого року.

  У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти відповідного періоду  минулого року випуск товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону збільшився  на  6,6%.

 • Інвестиційна складова

  За 2017 рік освоєно 199,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 54,9% більше, ніж за попередній рік.(85,9 млн.грн) На кожного мешканця міста припало 6865,5 грн капітальних інвестицій.

  Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-березень 2018 року становив 1056,0 тис. грн, або 0,% до загального обсягу по Черкаській області.

  У 2017 році обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 34404,6 тис. дол. США, імпорту – 18230,3 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 50,3%, імпорт збільшився – на 9,2%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 16174,4 тис.дол.США.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 31.12.2017 року становили 12592,1 тис. дол. США, що на 0,3% більше обсягу інвестицій на початок року (12557,1 тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 434,21 дол. США.

 • Фінансовий стан

  За оперативними даними за І квартал  2018 року підприємства та організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток в сумі 24,3  млн. грн, що на 16,9 млн.грн менше ніж у аналогічному періоді минулого року .

  У результаті діяльності 7 підприємств та організацій із 17 звітуючих одиниць отримали прибутки в сумі 28,7 млн.грн що на 33,9% менше, ніж фактичні прибутки за січень – березень 2017 року (43,4 млн. грн).

  Суми отриманих за січень – березень 2018 року збитків становить 4,4  млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (0,8 млн.грн.) збільшились на 3,6 млн. грн.

  Рівень збитковості –23,5%.

 • Споживчий ринок міста

  За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по м. Золотоноша  станом на 01.01.2018 становив 235612,9 тис.грн, або 105,0% до минулорічного показника.

           В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг роздрібного товарообороту за зазначений період склав  8124,58  грн.

           За  січень-грудень 2017 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 150852,9тис. грн, що майже на 14,7% більше відповідного періоду минулого року.

           Обсяг послуг реалізованих населенню становив 18797,1 тис. грн, що в розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 648,17 грн.

 • Малий та середній бізнес

  За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.05.2018 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1560 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 73 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

   Протягом І кварталу 2018 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 40 осіб, юридичні особи – 10 осіб. Припинили свою діяльність 7 юридичних осіб та 45 фізичних осіб-підприємців.

  Надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва становили 62869,1 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 6565,8 тис. грн.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились на 2317,8 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 1709,3 тис. грн.

 • Надходження податків

  тис. грн.

  СПД Кількість Зведений бюджет Місцевий бюджет
  Зареєстровано Фактично сплачено
  Юридичні особи 120 73 4662,5 2121,5
  Фізичні особи 1560 1560 4601,8 4444,3
  Разом 1680 1633 9264,3 6565,8

    У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює  “єдине” реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру  реєстрації та отримання документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.

      Кількість послуг наданих у ЦНАП за І квартал 2018 року – 3078.

  Загальна кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено через центр – 114 з них міської ради – 56, територіальних органів ЦОВВ – 58.

 • Розвиток транспорту та зв’язку

  Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-березень 2018 року доставлено замовникам 19,9 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 56,5 тис.т. км., що відповідно становить 86,8% та 94,8% до січня –березня 2017 року.

  За І квартал  2018 року  перевезено  383,2 тис. пасажирів, що на 16,3 відсотки більше ніж у відповідному періоді 2017 року.

 • Житлово–комунальне господарство

  За січень-березень 2018 року населенням міста оплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, з урахуванням  погашення боргів попередніх періодів, 14173,8 тис. грн.., або 70,3% нарахованих за даний період сум (20157,6 тис. грн.).

 • Електрична енергія

  У січні – березні 2018 року усіма суб’єктами господарювання міста та населенням спожито 18444211 кВт/год, що на 718,654 кВт/год більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.

  Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом на 01.04.2018 становить 4861,03 тис. грн.

  Рівень  сплати за електричну енергію  станом  на 01.04.2018 становив 27,4%

  Заборгованість по категоріям споживачів:

  пільги субсидії — 116,5 + 657,4  = 773,9 тис.грн.

  населення –  3 476,9 тис.грн.

 • Теплоенергетика

  У  січні — березні 2018  року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 2568 м3 на суму 26,6 тис.грн; дров — 1242,38 м3  на суму 771,7 тис.грн; пелетів — 166,422 т на суму 362,1 тис.грн. Заборгованість станом на 01.04.2018 відсутня.

 • Енергоощадні кредити

  На 2018 рік між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ “Ощадбанк” (від 12 лютого) та АБ “Укргазбанк”(від 30 березня) підписано  Договори про відшкодування 50% від відсоткової ставки банку по “теплим” кредитам, які будуть надані мешканцям міста.

  За І квартал 2018 року кількість позичальників становить 144 осіб. У I кварталі 2018 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано 37,671тис.грн.

 • Ремонт та утримання доріг

  У місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг – 153 км, у тому числі 87,5% з твердим покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією – 25 км.

  Підприємством  ПрАТ “Золотоношарембуд” та ПП КФ «Дорбуд»  надано послуги по ремонту та експлуатації дорожнього покриття. У І кварталі 2018 року за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт та здійснювалось утримання доріг на загальну суму 1272,725 тис.грн, а саме:

  в тис.грн.

  Поточний дрібний ремонт 478,008

   

  Поточний дрібний ремонт (холодне асфальтування): вул. Шевченка, Черкаська, Благовіщенська, Баха, Обухова, Заводська 87,358
  Баха, І.Франка, К.Полатайло 108,312
  Заводська, Канівська, Максимовича 163,469
  Троїцька, Монастирська 118,869
  Утримання 794,717
 • Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення

  Надає ТОВ “380 В”.   Так, протягом 1 кварталу 2018 року на облаштування та утримання вуличного і паркового освітлення міста витрачено 354,192 тис. грн, у тому числі  на оплату використаної електроенергії 209,342 тис. грн. Станом на 01.01.2018 (відповідно до останньої інвентаризації), мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 109,8 км та налічує 1983 світлових точок.

   Станом на 01 травня 2018 року по управлінню житлово-комунального господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 37 одиниць, дворових заїздів – 8 одиниць, які виготовлені коштами мешканців, в рамках проекту “Золотоноша власними руками” та співфінансування по яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься з бюджету розвитку затвердженого бюджету міста.

  З початку року, рамках зазначеної програми, розпочату роботи із завершення капітального ремонту частини вул. Нагірна та пров. Нагірний.

  Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтарь” та ПП УК “Янтар” (з 05 вересня 2017).

  Житловий фонд міста станом на 01 травня 2018 року:

  – 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооператива, які обслуговуть 11 багатоповерхових житлових будинків;

  – 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних будинків, а саме:

  вул. Баха, 67 г, вул. Черкаська, 7а, вул. Черкаська, 91, вул. Шевченка, 107, вул.Шевченка, 68, вул. Соборна, 7, вул. Незалежності, 37, вул. Незалежності, 37а, вул. Січова, 25, вул. Обухова, 30, вул. П. Мирного 5, вул. Шевченка, 174, вул.Шевченка, 211,  вул. Богодухівська, 18, вул. Богодухівська, 20, вул.Шевченка, 53, вул. Кропивнянська, 55, вул. Кропивнянська, 53,54 , вул.Іподромна, 7;

  • ПрАТ “Янтар” обслуговує 50 житлових будинків;
  • в управлінні ПП УК “Янтар” 30 житлових будинків.
 • Житлово-комунальні послуги

  Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті займається 6 підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ “Янтарь”, ПП УК “Янтарь”, ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд”, ТОВ “380В” та КП “Міський водоканал”.

  Дорожнє господарство є одним з елементів транспортної інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу пересування і забезпечує вільне переміщення товарів та послуг.

  Так, у місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг – 153 км, у тому числі 87,5% з твердим покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією 25 км.

  Підприємством ПрАТ “Золотоношарембуд” та ПП КФ “Дорбуд” надавались послуги по ремонту та експлуатації дорожнього покриття. У 2017 році за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття та здійснювалось обслуговування доріг на суму 4270,603 тис.грн., а саме:

  в тис.грн.

  Капітальний ремонт 1995,292
  вул. Карпенка Карого 559,866
  вул. Сергія Шелухіна (Ватутіна) 545,426
  вул. Нагірна та провул. Нагірний 440,000
  частина вул. Київська, вул. Коробкова 450,000
  Поточний дрібний ремонт 1813,472
  Садовий проїзд, Шевченка, Благовіщенська, 23 Вересня, Черкаська, Новоселівська, Баха, Монастирська, Заводська, Канівська, Максимовича. 46,084
  Заводська, Канівська, Максимовича 99,792
  23 Вересня, Богунського, Пушкіна, Січова 95,781
  Черкаська 76,274
  Баха 198,974
  Троїцька, Монастирська, Полатайло, Івана Франка 93,697
  Благовіщенська 152,743
  Соборна 50.722
  Визволення 14.049
  Шевченка 199.991
  Нанесення розмітки по вул. Баха, Полатайло, Шевченка, Незалежності, Черкаська, Садовий проїзд, 23 Вересня 58,711
  Благовіщенська 374,998
  Незалежності, Садовий Проїзд 64,563
  Обухова 95,504
  х. Гришківка 50,000
  Січова, Ринкова, Суворова, О.Гончара 87,938
  Гоголя, Миколаївська, Новоселівська 53,651
  Утримання 461,839

  Станом на 31 грудня 2017 року по управлінню житлово-комунального господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 36, дворових заїздів – 7, виготовлену коштами мешканців, в рамках проекту “Золотоноша власними руками”, співфінансування яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься з бюджету розвитку  бюджету міста.

  Перелік об”єктів за програмою ” Золотоноша власними руками” (вулиці)


  з/п
  Назва об’єкту Сума
  (100%, в тис грн.)
  Дата
  проведення експертизи
  1 Капітальний ремонт вул. Тулікова в м. Золотоноша Черкаської обл. 778,991 09.03.2016
  2 Капітальний ремонт пров. 2-й Новий та Ново-Бахівський в м. Золотоноша Черкаської обл. 616,007 09.03.2016
  3 Капітальний ремонт вул. Панаса Мирного (від буд.№25 до вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської обл. 206,516 09.03.2016
  4 Капітальний ремонт вул. Тихої (від вул. К. Полатайло до буд. № 1) в м. Золотоноша Черкаської обл. 661,45 23.03.2016
  5 Капітальний ремонт вул. Козацька в м. Золотоноша Черкаської обл. 539,767 05.04.2016
  6 Капітальний ремонт вул. Колгоспна в м. Золотоноша Черкаської обл. 221,207 11.04.2016
  7 Капітальний ремонт вул. Залізняка в м. Золотоноша Черкаської обл. 397,337 11.04.2016
  8 Реконструкція вул. Гайдамаки в м. Золотоноша Черкаської обл. 667,691
  9 Реконструкція вул.Грушевського (від вул. Запорізька до вул. Сливи) в м. Золотоноша Черкаської обл. 198,682
  10 Реконструкція вул. Запорізька в м. Золотоноша Черкаської обл. 1051,495
  11 Капітальний ремонт вул. Некрасова (№1-№25) та вул. Санаторна ( №1-23 №7-9) в м. Золотоноша Черкаської обл. 922,438 12.05.2016
  12 Капітальний ремонт вул. Баха (№151-№153) та вул. Молодіжна ( №1-23 №11) в м. Золотоноша Черкаської обл. 293,353 12.05.2016
  13 Капітальний ремонт вул. Нової (№17-№71 вул. Лікарняна) та частини провулку 2-й Новий в м. Золотоноша Черкаської обл. 794,159 23.06.2016
  14 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки в м. Золотоноша Черкаської області 579,853 21.09.2016
  15 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Семенівська м. Золотоноша Черкаської області 396,816 21.09.2016
  16 Капітальний ремонт частини вулиці Барабашівської (від №1 до №17а) в м. Золотоноша Черкаської області 368,258 12.08.2016
  17 Капітальний ремонт вулиці Островського та провулку 1-й Вокзальний в м. Золотоноша Черкаської області 936,088 22.06.2016
  18 Капітальний ремонт частини вулиці Гайдара (від вул. Гагаріна до вул, Новоселівської) в м. Золотоноша Черкаської області 329,729 22.06.2016
  19 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківської (від №3 до № 35) в м. Золотоноша Черкаської області 888,632 16.12.2016
  20 Капітальний ремонт вулиці Павлова та частини вулиці Нечуя-Левицького (від № 14 до № 32-а) в м. Золотоноша Черкаської області 763,226 16.12.2016
  21 Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 до вул. Богунського) в м. Золотоноша Черкаської області 510,365 16.12.2016
  22 Капітальний ремонт частини вулиці Богунського (проїзд до будинків з № 22-26) в м. Золотоноша Черкаської області 130,374 16.12.2016
  23 Капітальний ремонт вул. Старицького, вул. Чумацької, частини вул. Крилова (від. Вул. Карпенка-Карого до вул. Пушкіна) та пров. Сорочинського в м. Золотоноша Черкаської області 1399,022 16.12.2016
  24 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова в м. Золотоноша Черкаської області 371,638 16.12.2016
  25 Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 1-й Низовий в м. Золотоноша Черкаської області 1440,67 26.01.2017
  26 Капітальний ремонт вулиці Комарова в м. Золотоноша Черкаської області 984,065 28.04.2017
  27 Капітальний ремонт частини вулиці Ринкова (від №70 до №84) в м. Золотоноша Черкаської області 305,832 28.04.2017
  28 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул Замкова в м. Золотоноша Черкаської області 248,094 відсутня
  29 Капітальний ремонт вулиці Якова Костюковського 1053.468 30.05.2017
  30 Капітальний ремонт вул. Гонти, вул. З. Космодем’янської, частини вул. Тичини (від вул. Гонти до вул. Обухова) та частини вул. Черняховського (від вул. Гонти до вул. Неверовського) в м. Золотоноша Черкаської області 1493,807 31.08.2017
  31 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №92 до № 109), вулиці Струнківська – Набережна (з проїздом на вулицю Невського) та провулку Чкалова в м.Золотоноші Черкаської області 3472,434 31.08.2017
  32 Капітальний ремонт вул. Куниці та частини вул. Чехова (від вул.Пушкіна до вул.Шепелівська) в м.Золотоноші Черкаської області 1507,801 29.09.2017
  33 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. К.Думитрашко в м.Золотоноша Черкаської області 220,013 13.10.2017
  34 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заплавна в м.Золотоноша Черкаської області 398,863 13.10.2017
  35 Капітальний ремонт частини вулиці Саксаганського (від вул.Новоселівська до №30) в м. Золотоноші Черкаської області 905,760 15.11.2017
  36 Капітальний ремонт частини вулиці Залізнична (від вул.Промислова до вул. Можайського) та вулиці Південна в м. Золотоноші Черкаської області 1913,906 21.12.2017
  Всього 26914,339  

   

  Перелік об”єктів за програмою ” Золотоноша власними руками” (дворові заїзди)

  № з/п Назва об’єкту 100% в тис грн. Дата проведення експертизи
  1 Капітальний ремонт дворових заїздів (житловий будинок по вул. Шевченка 115) в м.Золотоноші Черкаської області 180,084 17.06.2014 (проект підлягає коригуванню)
  2 Капітальний ремонт вимощення дорожнього покриття місця для паркування легкових автомобілів біля будинку №62А по вулиці Шевченка м. Золотоноша Черкаської області 107,242 21.09.2016
  3 Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлових будинків №18 та №22 по вул. Соборна в м. Золотоноші Черкаської області 775,178 17.07.2017
  4 Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Баха №65Б, 65В, 67В, 67Г в м.Золотоноша Черкаської області 520,832 20.07.2017
  5 Капітальний ремонт покриття та вимощення прибудинкової території по вулиці Запорізька 2 в м.Золотоноша Черкаської області 353,873 20.07.2017
  6 Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території житлового будинку по вул. Незалежності №59 в м.Золотоноша Черкаської області 112,645 не проводилась
  7 Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Баха №90, 90В в м.Золотоноша Черкаської області 254,874 не проводилась
  Всього: 2304,728  

  З початку року, у рамках зазначеної програми, проведено капітальний ремонт частини вул. Карпенка – Карого, вул. Сергія Шелухіна, вул. Нагірної та провулку Нагірного, вул. Київська та Коробкова. За правилами відповідної програми, всі проекти які не будуть профінансовані у поточному році, першочергово будуть занесені на фінансування наступного бюджетного року, коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти міського бюджету.

  Наданням послуг з водопостачання, водовідведення,  вивезенням сміття  та ритуальних послуг займається КП “Міський водоканал”.  За 2017 рік підприємством проведені роботи та надані послуги на загальну суму 1760,2 тис. грн.:

  № п/п Проведений захід Вартість, грн.
  1 Встановлено шкаф автоматичного відбору проб стічних вод на каналізаційному колекторі по вул.. Шевченка 199 000,00
  2 Проведено очищення зливової каналізації по вул.. Баговіщенська, 23 вересня 159 072,97
  3 Закуплено розкидач піщаної суміші на тротуарах 151 000,00
  4 Замовлено виготовлення ПКД на реконструкцію теплотраси в водогін по вул. Незалежності. 98 850,00
  5 Проведено ремонт і технічне обслуговування  насосів 270 573,00
  6 Проведено очищення каналізаційної мережі по вул.. Обухова 199 193,48
  7 Проведено закупівлю сміттєвоза зі змінними контерами, об’ємом 7 м.куб. та 10 змінних контейнерів 1 485 900,00
  8 Відновлено а/бетонне покриття після проведення ремонту водопровідної та каналізаційної мережі 54 965,00
  9 Проведено розбурювання свердловин Домантівського водозабору та м. Золотоноша 524 800,00
  10 Закуплено та встановлено на свердловинах  2 перетворювачі частоти електроенергіі 119 200,00
  11  Виготовлено ПКД на встановлення твердопаливних котлів на Гімназії ім.. Скляренка 173 179,90
  ВСЬОГО 1 760 211,93

  Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення  надає ТОВ “380 В”. Протягом 2017 року на облаштування та утримання вуличного і паркового освітлення міста витрачено 1584,058 тис. грн., у тому числі  на оплату використаної електроенергії 812,398 тис. грн.. В рамках програми “Золотоноша власними руками” з початку 2017 року зазначеним товариством влаштовано освітлення на 43 вулицях міста встановлено 116 ліхтарів (на суму 183,310 тис. грн.). Станом на 31.12.2017 (відповідно до інвентаризації), мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 109,8 км та налічує 1983 світлових точок.

  Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтарь” та з 05.09.2017 – ПП УК “Янтарь”.  Форма власності підприємств – приватна.

  Щодо житлового фонду міста, то станом на 31 грудня 2017 року:

  – діє 11 (одинадцять) житлово-будівельних кооперативи – обслуговується 11 багатоповерхових житлових будинків;

  – зареєстровано 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних будинків:

  • вул. Баха, 67 г
  • вул. Черкаська, 7а
  • вул. Черкаська, 91
  • вул. Шевченка, 107
  • вул. Шевченка, 68
  • вул. Соборна, 7
  • вул. Незалежності, 37
  • вул. Незалежності, 37а
  • вул. Січова, 25
  • вул. Обухова, 30
  • вул. П. Мирного 5
  • вул. Шевченка, 174
  • вул. Шевченка, 211
  • вул. Богодухівська, 18
  • вул. Богодухівська, 20
  • вул. Шевченка, 53
  • вул. Кропивнянська, 55
  • вул. Кропивнянська, 53,54
  • вул. Іподромна, 7.

  – передано в управління ПрАТ “Янтарь” 50 житлових будинків.

 • Заробітна плата та доходи населення

  Середньомісячна заробітна плата по місту за 2017 рік становить 6262 грн., що на 2631.0 грн.  більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

  За оперативними даними середньомісячна заробітна плата промислових підприємств міста  за І-ий квартал становить 5130,0 грн.

  Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом  І кварталу 2018 року відбулося 2 таких засідання, на яких заслухано 6 керівників підприємств-боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого законодавством мінімуму.

   Станом на 1квітня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати має одне непрацююче підприємство ТОВ “Корон Агро” на суму 792,5 тис. грн.

 • Соціальна сфера, ринок праці, зайнятість населення

  Станом на 01.04.18 на обліку Золотоніського міськрайонного центру зайнятості перебувало 270 безробітних жителів міста, з них за направленням  центру зайнятості було працевлаштовано 45 безробітних громадян.

  За І квартал 2018 року було перевірено 7 підприємств, установ та організацій міста, де виявлено 105 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 7 довідок  на їх усунення.

  Також перевірено 7 підприємств і організацій різних напрямків діяльності та форм власності щодо атестації робочих місць.

  Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по легалізації протягом І кварталу 2018 року проведено перевірку 56 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 3 порушення та, як наслідок, легалізовано працю двох осіб.

  З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без відповідного оформлення.

       Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг.

       Станом на 1 січня 2018 року 2634 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні  виплати різних видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім’ям  з дітьми призначено 1367 особам,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 254 сім’ї.  Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі.

    Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є  Програма
  житлових субсидій.

    Станом на 01.04.2018 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 7393  сім’ї, на суму 39355,50 тис. грн.

           Станом на 01.04.2018 тарифи для призначення субсидії на відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ще не затверджені, прийнято 81 заява.

  Протягом  2017 року за виплатою готівки на пільгове тверде паливо звернулося 29 осіб, на суму 37,9  тис. грн.

     Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш
  незахищених верств населення.

   Комісією міськвиконкому розглянуто 71 заяву щодо надання субсидій та допомог, як виняток, враховуючи конкретні обставини, які склалися  в сім’ї, з яких позитивно вирішено питання по 65 заявах.

  В управлінні постійно проводиться перевірка особових справ отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидії на предмет достовірності і повноти інформації. За І квартал 2018 рік проведено 1011 перевірок, з них з виходом на місце роботи отримувача – 27, інші – шляхом запитів.

           Виявлено 37 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи та майновий стан на суму 176,6 тис. грн.

 • Соціальний захист ветеранів війни

  Значна увага приділяється посиленню соціального захисту ветеранів війни, праці та інвалідів.

                  З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування

  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого включено 8198 осіб, з них учасників АТО – 2 особи, учасників бойових дій АТО –263 особи,  інвалідів війни (АТО) –  16   осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) – 4 особи.

            У звітному періоду діяла Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші “Турбота”.

  22 інвалідам І та II групи по зору в  І кварталі 2018 року надавалась 50% знижка плати від затверджених тарифів абонентної плати за користування квартирним телефоном.

  Міською Програмою “Турбота” на 2017 рік передбачено 232,0 тис. грн. для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції. Станом на 01.04.2018 за наданням допомоги звернулося 13 осіб з числа учасників антитерористичної операції, освоєно 20,6 тис. грн.

             Серед учасників антитерористичної операції постійно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо наявності у них, відповідно до законодавства, права на санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію.

             Станом на 01.04.2018 на черзі для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває  22 особи з числа учасників АТО. З державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО передбачено кошти у сумі 57,4 тис. грн. З міського бюджету в рамках Програми “Турбота” на 2018 рік передбачено кошти у сумі 21,0 тис. грн. на санаторно-курортне лікування учасників бойових дій з числа осіб, що приймали безпосередню участь в зоні АТО.

  Також протягом  І кварталу 2018 року оздоровлено 6 інвалідів загального захворювання, 1 особу з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до І-ої  категорії  та 6 ветеранів війни.

             На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни в міському бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 57,6 тис. грн. Направлено на лікування 3 ветерани війни та 6 учасників АТО.

             19-ти особам видано направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення забезпечено ТЗР: палиця – 1  шт., крісло колісне – 3 шт. та ліжко – 2 шт. Надано матеріальну допомогу двом інвалідам на суму 1373 грн.

 • Центр соціальної допомоги

  Обслуговує пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста.

   Станом на 01.04.2018 кількість виявлених громадян похилого віку, інвалідів,  які потребують соціального обслуговування становить – 800 осіб.

  В Центрі соціальної допомоги  діють 5 відділень;

  –    два відділення соціальної допомоги вдома;

  –    відділення денного перебування;

  – відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

  – відділення денного догляду дітей-інвалідів.

   Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі відділення  центру соціальної допомоги,  складає 764 особи.

           І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома у І кварталі надано послуги  379 одиноким особам, непрацездатним громадян та інвалідам. Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. Додатково виявлено 7 одиноких непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з них взяті на надомне обслуговування 3 особи, 38 – знято з надомного обслуговування,  з них померло – 15 осіб.

   Платних соціально-побутових послуг надано 97 одиноко проживаючим непрацездатним громадянам на суму  3385 грн.

            У І відділенні соціальної допомоги вдома введено послугу паліативного догляду, введено штатну одиницю медичної сестри, та працює 11 соціальних робітників.

           За звітний період надано медичних послуг 63 особам, хворим  з ІV та V групами активності. Сестрою медичною відділення на домашньому патронажі відпущено процедур 16 особам, здійснено 142 відвідування, лікарем вдома оглянуто 15 осіб.

  Працівниками відділення денного перебування за  І квартал 2018 року відвідані 25 осіб, на харчування яких було використані бюджетні кошти на суму 17171грн 47 коп., позабюджетних – 876,05 грн.

  Підопічні забезпечені медикаментами на наданням невідкладної допомоги. Безкоштовне надання медикаментів пільговим категоріям жителів міста передбачено програмою “Турбота” на 2018 рік, які виконуються в повному обсязі.

  Підопічним щоденно надавалися послуги оздоровчого напрямку – вимірювання артеріального тиску, фіточай, фізпроцедури, безкоштовний гарячий обід, проводилась культурно – масова робота.

           Через відділення за І квартал 2018 року оглянуто лікарем вперше 143 особи. Загалом оглянуті лікарем 181 особа та здійснено 203 відвідування. Пройшли курс масажу 35 осіб, 314 відвідувань – 1397,0 умовних масажних одиниць. Обслужені фізіотерапевтичним кабінетом 45 осіб – 298 відвідувань – 809 одиниць. Послуги фітобару складають 1220 відвідувань.

           Через пункт прокату за І квартал поточного року  24 інваліди забезпечені інвалідними візками та  допоміжними засобами пересування, станом на 01.04.2018 року у прокаті перебуває 222 одиниці. Станом  на 01.04.2018 пункт прокату  налічує 583 одиниці.

  За мультидисциплінарним підходом у звітному періоді надано послуги 56 особам: транспортні – 19 осіб, перукарські 9 осіб, лікарем – 14,  сестрою медичною –  31 особі та 132 відвідування, сестрою медичною з масажу – 6 особам  та 180 відвідувань, інших послуг – 12.

 • Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

  Протягом  І кварталу  2018 року  обслужені  144 особи, з них громадян похилого віку – 132 особи, інвалідів загального захворювання – 31 особа, , дітей війни – 27 осіб, ветеранів праці – 18 осіб, членів сімей загиблих – 4 особи, учасників війни – 2 особи, учасників бойових дій – 1 особа, ЧАЕС – 2 особи,  та інші – 4 особи.

  Адресну допомогу отримали  – 10 осіб. Їм видано  промислових товарів – 35 од. на суму 118,91 грн, продуктів харчування – 4,0 кг. на суму 54 грн  та дерево-кругляк 1,5 м3  на суму 450 грн.

                     Одним із напрямків роботи відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. Ними безкоштовно скористалося 89 осіб, надано 116 послуг на суму  3270,03 грн. Цими послугами скористалися  особи пільгових категорій  (особи похилого віку, інваліди, учасники війни, діти війни, і т.д.). Послугами майстерень за соціально – низькими цінами скористалися 44 особи,  надано 79 послуг  на суму  2247,07 грн.

                     Транспортною послугою “соціальне таксі” скористалось 27 осіб. З них: 11 дітей – інвалідів, 2 інваліда – візочника, 9 інвалідів, 4 особи похилого віку та 1 хвора особа. Кількість виїздів – 338, з них на платній основі 21 ( 13 осіб ) на суму 979,20 грн.

  Станом на 01.04.2018 року на обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів перебуває 86 осіб, з них соціальні послуги отримали – 74 дитини, медичні послуги – 74 дитини, відвідувань – 899, домашній патронаж – 6 дітей, відвідувань – 65, логопедична корекція – 12 дітей, відвідування – 124, психологічно-корекційна консультація – 17 дітей,  відвідувань – 83.

           У відділенні денного догляду дітей-інвалідів  при Золотоніському міському центрі соціальної допомоги розроблено систему медичних та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння дітьми необхідними знаннями, уміннями і навичками, розкриття творчого потенціалу, засвоєння правил шляхом здійснення систематичної навчально-виховної роботи.

          Протягом І кварталу 2018 року у відділенні 16 дітей на денному перебуванні одержували безкоштовні обіди. На денному догляді передбачене одночасне перебування 10 дітей-інвалідів, для цього створені всі необхідні умови (10 ліжко –  місць, одноразове харчування). На базі Центру соціальної допомоги 7 дітей  навчаються за індивідуальною програмою загальноосвітньої школи.

         6 дітей-інвалідів дошкільного віку перебувають на соціальному патронажі. За індивідуальними реабілітаційними програмами вчителем-реабілітологом, з урахуванням рівня патології розвитку дітей, а також їх можливостей, з  дітьми дошкільного віку проводяться на дому заняття виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-реабілітаційного напрямку .

        Вчитель-логопед  проводить заняття з розвитку та корекції мовлення.

        За  І квартал 2018 року було проведено наступні святкові заходи:

  –  Різдвяний ранок –  відвідало 20 дітей;

  –  8 Березня  – відвідало 15  дітей.

                 За призначенням лікаря для дітей, які відвідують відділення, проводиться: вітамінізація та імуно-стимуляція медичними препаратами, курси заспокійливого тонізуючого та дренажного масажу, ЛФК.  Для кожної дитини інваліда складені комплекси індивідуальних корекційно-відновлюючих вправ.  Для дітей хворих  на ДЦП використовується метод динамічної пропріоцетивної корекції з використанням рефлекторно-навантажувального  пристрою “Гравістат КР 6/2”.

         Систематично проводяться заняття в кімнаті з сенсорним та лікувально-оздоровчим обладнанням: набір сенсорних м’ячів, сухий басейн, дидактична черепаха, гральний набір “Коник-стрибунець”, тренажер “Перекотиполе”, змійка, гральна доріжка, тренажер “Космонавт”, килимок “Гофр”, піраміда. Це обладнання використовується для розвитку функції ослаблених м’язів шиї, рук, ніг та черевного пресу, а також розвитку зорово-моторної координації. Під час ігор і занять з м’ячем відбувається тренування серцево-судинної і дихальної системи, а також її зорова і тактильна стимуляція, розвиток координації рухів, вестибулярного апарату.

           Для реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату використовуються заняття на біговій доріжці, степерах, гімнастичних лавках, міні батуті, а також на профілакторі Євминова для лікування захворювань хребта (сколіози) ортопедичного профілю для покращення осанки, збільшення росту.  Вся медико-профілактична робота проводиться медичною сестрою під контролем і за призначенням лікаря – педіатра.

  В складі відділення денного перебування дітей-інвалідів продовжувала працювати студія гончарного мистецтва „Мальви”. Метою роботи даної майстерні є закладання основ гончарної справи для дітей-інвалідів, дітей групи ризику, різного віку. Даною послугою протягом звітного періоду скористалися 19 дітей.

            Є потреба створення у місті стаціонарного відділення для  постійного місця проживання одиноких громадян похилого віку. На сьогоднішній день в місті проживає 20 осіб, які потребують постійного догляду і бажають переїхати на постійне місце проживання до будинку-інтернату.

  Тісна співпраця Золотоніського міського центру соціальної допомоги  з Золотоніським виконавчим комітетом, радою ветеранів, Товариством Червоного Хреста, громадськими організаціями, спілкою Афганців, спілкою підприємців, союзом Чорнобильців. Постійно проводяться спільні наради, семінари, круглі столи, конференції. Завдяки такій співпраці одинокі непрацездатні громадяни, всі пільговики отримують додаткові соціальні послуги.

  Установа постійно розвивається, на даний час проводиться капітальний ремонт покрівлі приміщень центру, поточний ремонт освітлення установи. Працівники отримують всі обов’язкові виплати, матеріальну допомогу на час відпустки, стимулюючі нарахування. Заборгованості  із  заробітної плати за звітній період відсутня.

 • Освіта

  Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету впродовж І кварталу 2017 року забезпечував реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти, визначеної Конституцією України, новим Законом України “Про освіту”, законами України прямої дії стосовно дошкільної, загальної, позашкільної освіти, указами і розпорядженнями Президента України та постановами Уряду. Належна увага приділялася розвитку всіх освітянських закладів, забезпечувався рівний доступ до якісної освіти, продовжувався процес інформатизації освітнього процесу, відбувалися стандартизація навчання та фінансування освітньої галузі. З метою впровадження Державних стандартів початкової та базової освіти проводилася відповідна робота по оновленню змісту загальної середньої освіти.

  У місті функціонує 7 дошкільних установ, 8 загальноосвітніх шкіл,
  2 позашкільні заклади та МНВК. Дошкільною освітою охоплено
  1 067 дітей, що складає 100 % дітей віком від 3 до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100 % від загальної кількості проживаючих п’ятирічок. Існує проблема переповнення дитячих садків, але  питання на контролі і планується вирішення шляхом відкриття додаткової групи у закладі дошкільної освіти “Струмочок”. У жовтні 2017 року введено посаду асистента вихователя для запровадження інклюзії у дошкіллі в закладі дошкільної освіти “Ялинка”, у квітні 2018 року – у закладі “Ромашка”.

  Належна увага приділяється соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу. Гарячими безкоштовними обідами охоплено 2300 дитини, що становить 85% від загальної кількості учнів. 1485 учнів 1-4 класів та відповідних категорій. З них 988 учнів початкових класів (100%), 44 особи – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 235 осіб – діти з багатодітних сімей, 26 – діти, з малозабезпечених сімей, 25 – тимчасово переселені діти (100%), 151 – діти учасників АТО (100%).  З 01.01.2018 встановлено вартість харчування для дітей загальної вікової групи від 6 до 10 років – 10,00 грн. Рішенням сесії міської ради від 19.12.2017 № 445 збільшено вартість харчування для дітей пільгових категорій, а саме: від 6 до 10 років – 15,50 грн., від 10 і старші – 17,00 грн.

  З метою належної організації літнього оздоровлення категорійних дітей на пришкільні табори виділено 179,76 тис.грн, що дасть змогу оздоровити 366 осіб (по 35грн на одну особу). Шестеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування буде оздоровлено у ТОВ “Журавлик – 2018”. На їх оздоровлення виділено 48 760 грн.

  На придбання шкільної форми для 44 дітей, позбавлених батьківського піклування, з місцевого бюджету виділено 37 тис.800 грн.

   Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щороку виплачуються одноразова допомога після досягнення 18-річного віку. Виплата одноразової допомоги за I квартал 2018 рік здійснена 3 особам на суму 5430 грн.

  Збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа загальноосвітніх установ налічує 8 закладів: гімназія ім. С.Д. Скляренка
  (641 учень), спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням економіки
  та правознавства (453 учні), спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій (425 учнів), ЗОШ № 3 (567 учнів), ЗОШ № 5 (230 учнів),
  ЗОШ № 6 (405 учнів), санаторна школа-інтернат (266 учнів), спеціальна школа-інтернат (85 учнів). Загальна кількість учнів – 3 072 особи (8 шкіл).

  Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) охоплено 2 161 дитина, що становить 73 % від загальної кількості дітей.

  У місті продовжує свою роботу міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Формується мережа закладу. Професію водія, оператора комп’ютерного набору, продавця продовольчих та непродовольчих товарів здобувають 103 учні 10-11 класів загальноосвітніх шкіл № 3, № 5, № 6.

  Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані педагогічними кадрами. У місті працює 497 педагогічних працівників. З них: у дошкільних навчальних закладах – 110, у загальноосвітніх навчальних закладах – 246 (6 шкіл), у школах-інтернатах (2 заклади) – 95, у позашкільних закладах – 30, у МНВК – 5, у методкабінеті – 11.

  Усі заклади освіти міста комп’ютеризовані. У закладах дошкільної освіти у наявності 40 ПК, у позашкіллі – 24 ПК (МНВК – 12, БДЮТ – 12). На сьогоднішній день заклади загальної середньої освіти мають 358 одиниць комп’ютерної техніки (у т.ч. 21 НКК), з них: 314 – настільний комп’ютер,
  29 ноутбуків, 15 планшетів. У серпні 2017 року гімназія отримала лінгафонний кабінет, у наявності якого є 10 ноутбуків. У грудні 2017 року ЗОШ № 3, № 5, СШІТ № 2 отримали по одному НКК.

  На одне робоче місце припадає 7 учнів (1 – 11 класи). Інноваційні заклади (гімназія та СШ № 2) отримали інтерактивні комплекси для кабінетів хімії, біології, фізики по 3 на кожний заклад. Усі загальноосвітні та дошкільні заклади підключені до Єдиної інформаційної системи управління освітою. Усі заклади освіти забезпечено каналами зв’язку шляхом підключення до мережі Інтернет. Бібліотеки комп’ютеризовані та мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

  Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо обдарованими дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів
  є активними учасниками учнівських заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.

  Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів.

  У 2017-2018 н.р. учні змагалися із 19 предметів. 439 учнів взяли участь в очних олімпіадах з базових дисциплін на шкільному рівні, 167 учнів –
  на рівні міста, 5 – на рівні області. За результатами обласних предметних олімпіад із 54 учасників 37 учнів вибороли перемогу: І місце – 4 особи, ІІ – 8, ІІІ – 5.

  Учень СШ № 1 Веремієнко Віталій став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з економіки, а учень СШ № 2 Васильчук Максим отримав ІІ місце.

  Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України. Значну кваліфікаційну допомогу у підготовці робіт членів конкурсу-захисту надають працівники комунального закладу “Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради”, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли участь 17 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Перемогу на рівні області здобули 12 учнів.

  Козодой Максим (ЗОШ № 3) виборов ІІ місце на Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. Веремієнко Віталій
  (СШ № 1) – переможець Всеукраїнського та учасник Міжнародного етапів конкурсу усного математичного рахунку “Праглініме – 2018”. Жорнова Дарина, Пліс Анна, Казка Ліана (гімназія) та Терещенко Анна (СШ № 2) – переможці обласного конкурсу “Об’єднаймося ж, брати мої”.

  На високому методичному рівні проведено міську виставку “Освіта Золотоноші”. За її результатами на обласну виставку було представлено
  55 робіт педагогів навчальних закладів та 54 роботи – цифрові ресурси.

  Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної середньої, дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну роботу щодо утримання і ремонтів приміщень, територій закладів. Наявна матеріально-технічна база закладів освіти збережена.

           На капітальні ремонти та будівництво за I квартал 2018 року було виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 6009,90 грн. З обласного бюджету була виділена субвенція розміром 194319,90 грн.

  Проведено поточні ремонт даху у ЗДО “Струмочок”. Проведено капітальний ремонт по заміні віконних блоків у ЗОШ № 3 та СШ
  № 1. Розпочато заміну віконних блоків у СШ № 2. Триває капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) та будівництво критого басейну
  гімназії ім. С.Д. Скляренка. Будівництво басейну виконано на 85 %. Залишилися внутрішні роботи, встановлення інженерних мереж та вітражів.

           Рішенням міської ради від 20.06.2012 № 19-4 (V) було прийнято міську програму “Євровікно”, розраховану на 2012-2019 р.р. Метою Програми є утеплення приміщень навчально-виховних закладів шляхом заміни старих вікон на євро-вікна, зменшення кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням навчальних закладів та скороченням обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів. На виконання заходів Програми у місцевому бюджеті передбачено кошти на фінансування міської Програми “Євровікно”, а також проводяться роботи по залученню інших джерел фінансування. Програма розрахована на 7 років і успішно реалізується.

  За І квартал 2018 року педагогічним працівникам виплачено відпускні
  (31 363 грн.) та оздоровчі (10 864 грн.). Заробітна плата за 3 місяці 2018 року профінансована в сумі 16 774 534 грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях станом на 15.05.2018 немає.

 • Молодіжна політика

  Відділ у справах сім’ї та молоді  координує роботу всіх відділів, установ, організацій міста, які реалізують державну молодіжну політику в місті.

  Протягом І кварталу 2018 року успішно втілювалися в життя заходи на виконання державних, обласних та місцевих програм.

  За І квартал 2018 року проведено 106 заходів, з них:

  • семінарів – 12 (залучено 290 осіб)
  • тренінгів – 50(залучено 710 осіб)
  • круглих столів –2 (залучено 25 осіб)
  • конкурсів – 2 (залучено 100 осіб)
  • інтелектуальні ігри – 8 (залучено 340 осіб)
  • акції – 11 (залучено 550 осіб)
  • виїзди на дому – 2 (залучено 6)
  • екскурсії – 2 (залучено 70 осіб)
  • кінолекторії – 10 (залучено 220 осіб)
  • майстер-клас – 7 (залучено 68 осіб )

  На молодіжні заходи в міському бюджеті на І квартал 2018 року виділено кошти в сумі 4 195,00 гривень (всього на 2018 рік виділено 109 826,00 грн.), з них:

  • 3 000,00 грн.   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей;
  • 195,00 грн. – на профілактику негативних явищ в молодіжному     середовищі.

            Важливим є залучення до організації заходів з реалізації молодіжної політики в місті Молодіжного центру (молодіжні лідери та волонтери), який є структурним підрозділом відділу. В реалізації даних напрямків роботи задіяні також партнери: структурні підрозділи органів місцевого самоврядування (відділ освіти, відділ культури та туризму, Будинок дитячої та юнацької творчості), міська молодіжна громадська організація “Центр розвитку молоді”, яка входить у мережу громадських організацій Черкаської та Полтавської областей “Молодь діє!” та бере участь у конкурсах та грантових програмах спрямованих на розвиток молодіжних лідерів та виховання громадської відповідальності міської молоді. Стабільна співпраця налагоджена з Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром (спеціалісти Центру залучаються до проведення занять у навчальних закладах по професійній орієнтації, репродуктивному здоров’ю, толерантній поведінці) та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій.

  За підтримки ГО,“Союз організації інвалідів України”  було реалізовано проект “Квітуче дитинство” з метою підтримки творчо обдарованих дітей з обмеженими фізичними можливостями.

           За підтримки ГО “Центр розвитку молоді” було реалізовано проекти:

  – “Світ очима молоді” з метою формування свідомого ставлення молоді до гострих соціальних явищ сьогодення та підтримки їх творчого потенціалу шляхом створення та поширення соціальної реклами;

  – “Школа відповідального лідерства” з метою формування характерів, світогляду, самостійності молодих людей.

  За підтримки Української академії преси взяли  участь у проекті ,,Програма медіаграмотності для громадян” з метою отримання знань та навиків з питань свідомого ,,медіа-споживання”, а саме: інформації, ролі медіа, протидії пропаганді, маніпуляціям та мові ворожнечі; а також навчальний матеріал, який розроблено Проектом спеціально для навчання громадян.

 • Сімейна та гендерна політика

  Включає здійснення пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки. В місті проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% перебувають у надзвичайних та складних умовах.

  Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  проводиться інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  У навчальних закладах проводяться виховні заняття, спрямовані формування серед молоді знань про особливості здорових сімейних стосунків.

  Організовуються тематичні зустрічі для батьків з категорійних родин, які потребують особливої уваги (“Модель благополучної родини”). Проводиться відзначення Дня сім’ї , Дня матері та Дня родини.

  Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до реєстру багатодітних сімей внесено 154 сімей , в  яких дітей 524 особи.

  Сімей в яких проживає:

  3 дітей – 121     ( 363 дітей )

  4 дітей – 16       (   64 дітей)

  5 дітей – 10      (   50  дітей)

  6 дітей – 4       (    24 дітей )

  7 дітей – 1        (    7 дітей )

  8 дітей – 2        (   16 дітей)

  Оформлюються документи на присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” (за звітний період відсутні кандидатури,  Указом президента України –  почесне звання не присвоювались).

  Проводяться заходи, спрямовані на попередження насильства в сім’ї: соціальна робота з потерпілими, а також виховні заняття з учнівською молоддю, метою яких є попередження та засудження проявів агресії та насильства у школі та сім’ї. Відділ у справах сім’ї та молоді організовує надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг членам сім’ї, в якій було вчинено насильство або існує загроза його вчинення. За І квартал 2018 року  надано 150 інформаційних; 10 психологічних та 50 інших послуг.

  За І квартал 2018  року від МВ УМВС надійшло 21 спеціальні картки обліку факту скоєння насильства в сім’ї. На обліку перебуває  67 осіб, які вчинили  насильства в сім’ї, з них 55 – чоловіки та  12 – жінки. Здійснюється комплекс заходів щодо реалізації вимог Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”.

 • Оздоровлення та відпочинок

  Одним з найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Охоплення дітей дитячими оздоровчими закладами в канікулярний період сприяє покращенню їх здоров’я, забезпечує зайнятість, попереджує явище бездоглядності, дає можливість продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей.

  Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 2880 особи. Планується охопити послугами оздоровлення та відпочинку 2450осіб ( 85 %). Станом на 01.04.2018 року охоплено категорійних дітей формами оздоровленням 20 осіб.

  В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті виділено бюджетних коштів 330,000 тис. грн. для оздоровлення та відпочинку категорійних дітей ( на 1,2% більше,  ніж у 2017 році).

  Наймасовішою формою відпочинку залишається оздоровлення у таборах з денним перебуванням. В м. Золотоноша  працюватиме 6 пришкільних таборів, табір для дітей з девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин та табір для старшокласників. Працюватимуть 2 табори при інтернатних закладах.

  Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей до  ДП УДЦ “Молода гвардія”. Направлено  3 дітей (з них: 2 дітей п.б.п. та 1 дитини з малозабезпеченої сім’ї).

  В першу чергу на оздоровлення та відпочинок проводиться направлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули або перебувають в АТО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей,  дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.

  Проте не в повному обсязі задоволена потреба в путівках, у зв’язку з нестачею коштів у місцевому бюджеті та неспроможністю окремих сімей сплатити вартість путівок.

  За бюджетні кошти оздоровлення дітей за кордом не відбувалось.

  В місті велика увага приділяється організації та проведенню заходів, спрямованих на залучення молоді до активного громадського життя та  розкриття їх творчого потенціалу. Помітно збільшується кількість проведених заходів в місті. Щороку здобувається обласна премія для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області. Уже 6 осіб отримали відповідну премію: Черв’якова Оксана, Вербіцька Ірина, Неділько Любов, Неділько Олексій, Кузьмінський Дмитро, Артіщева Анастасія. В цьому році також подана кандидатура на отримання премії для молоді за особливі заслуги  – Полегеннька Аліна (молодіжний мер, студентка ветеринарного коледжу).

 • Фізичне виховання і спорт

  Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад 3,5 тисяч чоловік, що становить 11,8% від загальної кількості населення міста.

  Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 5 спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі міста.

  Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, шахи.

  Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального процесу належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – ДЮСШ. Діти тренеруються у секціях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях та спартакіадах.

   По суті, умови навчально-тренувального  процесу забезпечені, але не на тому рівні, який давав можливість для участі спортсменів в престижних змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в області без власного приміщення.

  Проводиться робота по впорядкуванню стандартного футбольного поля на стадіоні ДЮСШ. По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись змагання обласного рівня.

  У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:

  • КП ФК “Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),
  • міська спортивна організація “Федерація футболу Золотоноші” (керівник – Міхновський П.І.),
  • клуб ,“Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.М.),
  • громадська організація “Федерація баскетболу міста” ( керівник – Абрамов А.М.)
  • спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна федерація шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.).

  Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань, турнірів, першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих видів спорту беруть участь у обласних змаганнях.

   Так від міста Золотоноша в Черкаській області з футболу бере участь команда “Спартак”. В цьому році два вихованці команди (Брус Денис, Зоря Віталій) підписали контракт з професійною командою ІІ ліги “Арсенал” Київщина, де успішно грають і забивають голи.

  В чемпіонаті Черкаської області з баскетболу беруть участь дві міські команди: “Легіон” і “Форсаж”.

  Міськрайонна федерація шахів проводить міські і беруть участь у обласних змаганнях. Четвертий рік ця федерація проводить Всеукраїнський турнір з шахів пам’яті І.Є. Болеславського, в цих змаганнях беруть участь представники з 15 областей України ( біля 100 учасників).

  Кожен рік у місті проходять міські змагання з волейболу: Чемпіонат міста, Кубок міста, Суперкубок, Турніри пам’яті А. Адаменка, на приз міської газети “Златокрай”. Міська команда “Златогор” постійно бере участь у обласних змаганнях де неодноразово займала призові місця.

  Не лишились без уваги і ветерани спорту міста. Міськрайонна спортивна  команда з футболу ,“Спартак – Колос” входить в четвірку кращих команд серед ветеранів 40+. Також є команда з міні футболу серед ветеранів 50+.

  Постійно проходять Чемпіонати та першості міста з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу,  стрітболу, настільного тенісу, шахів, боротьби тощо. Вчителі фізичної культури загальноосвітніх закладів та тренери дитячо-юнацької спортивної школи організовують проведення спортивних змагань та спартакіад серед дітей та підлітків міста. В навчальних закладах міста проводиться учнівська спартакіада, яка включає в себе 9 видів спорту. Забезпечується участь переможців та призерів у обласних змаганнях.

  В гімназії ім. С.Д. Скляренка розпочалося будівництво довгоочікуваного басейну. Отже в місті з’явиться ще один вид спорту, який необхідно буде активно розвивати.

 • Житлова політика

  1. Житлове будівництво повинно забезпечити створення нового і якісного житла, доступного для кожного.
  2. У сфері житлового будівництва діяльність з урахуванням проблем (недостатні темпи житлового будівництва, недоступність для переважної більшості населення вартості новозбудованого житла, несприятливі умови інвестиційної діяльності, недосконалість механізмів іпотечного кредитування) буде спрямовано на реалізацію соціальних програм, удосконалення механізму молодіжного житлового кредитування та створення нормативно-методичної бази з проектування соціального житла та житла, доступного для громадян з середнім рівнем доходу.
  3. У 2017 році по місту прийнято в експлуатацію 694 м2 загальної площі житла, що на 59,3% менше ніж у 2016 році (1705 м2 загальної площі житла). Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками в одноквартирних будинках.
  4.   В м. Золотоноша прийнято міську Програму молодіжного житлового
  5. кредитування на 2013-2017 роки та Положення “Про порядок надання довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок міського бюджету” (рішення міської ради від №  30-8/ VІ від  27.08.2013 року).
  6.          Переглянуто банк осіб (сімей), які перебувають на квартирній черзі. Відповідно створено банк даних молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За січень-березень 2018 року бажаючих отримати пільговий кредит не було.
  7. Продовжено співпрацю з обласним регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, з метою подальшого співфінансування будівництва нового житла. Крім того, проводиться інформаційна кампанія щодо отримання пільгових довготермінових кредитів для придбання житла повністю за кошти обласного регіонального управління  під (16 % – 3 %).
  8. На виконання програми “Доступне житло” під (16 % – 3 %) для придбання житла надають послуги Укргазбанк та Ощадбанк.
  9.          Молоді сім’ї та одинокі громадяни, які зробили свій вибір, через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів та залучення коштів населення, будуть особисто вирішувати питання придбання житла.
  10. В 2015 році прийнято міську Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках та Положення ,“Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла за рахунок міського бюджету”.
 • Культура

  Протягом звітного періоду повністю збережено мережу закладів культури.

  В період з 01.01.2018 по 01.04.2018 року забезпечено функціонування 8-ми творчих колективів, що носять почесне звання “Народний”.

  Ремонтні роботи:

  Протягом І-го кварталу 2018 року в закладах культури міста будівельних робіт не проводилось:

  Поновлення матеріально-технічної бази:

  По відділу культури придбано :

  • кондиціонери – 56200 грн.;
 • Масові заходи

  У І –му кварталі 2018 року закладами культури міста проведено 70 масових заходів, з яких :

  • бібліотечними закладами проведено 8 масових заходів;
  • клубними закладами проведено 53 масових заходів;
  • краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка проведено 5 масових заходів;
  • дитячою музичною школою проведено 4 масових заходів.

  Наймасовішими заходами були:

  • Новорічні свята;
  • День Святого Миколая;
  • Міжнародний жіночий день 8 березня;
  • Велопробіг Єдності;
  • Благодійний міський фестиваль гумору “Ліга сміху”;
  • концерт кращих учнівських колективів Золотоніської ДМШ;

  При міському будинку культури станом на 01.04.2018 року діє 8 колективів художньої самодіяльності, які носять почесне звання “народний”:

  1. Народний аматорський ансамбль пісні й танцю “Задніпряни”;
  2. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль “Лебідка”;
  3. Народний аматорський театр пісні “Золоті ворота”;
  4. Народний аматорський хор духовної музики “Воскресіння”;
  5. Народний аматорський ансамбль народних інструментів “Лад”;
  6. Народний аматорський вокальний чоловічий ансамбль “Срібна кварта”;
  7. Народний аматорський театр;
  8. Зразкова аматорська студія бального та сучасного танцю.

  В Золотоніському краєзнавчому музеї протягом року проходять різноманітні екскурсії загального та тематичного плану, постійно оновлюються експонати виставок, що висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю, героїчну боротьбу на майдані та в зоні АТО.

  На високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної школи. Контингент учнів станом на 1.04.2018 року – 356 учнів та 145  дітей в групах самоокупності

  Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів, так, наприклад, на ХХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах “Провесінь” в місті Кропивницький вихованці школи отримали 1 перше, 1 друге, 2 третіх місця та диплом з відзнакою. На обласному конкурсі виконавської майстерності обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів вихованці школи отримали 4 перші, 1 друге та 2 третіх місця. На ІІІ Всеукраїнському  чемпіонаті хореографічного мистецтва “Art Dance-2017” хореографічний ансамбль “Акварель” музичної школи зайняв 1 перше, 1 друге місця, на Міжнародному фестивалі-конкурсі “7 чудес дитинства” учні школи здобули 4 перших, 6 других та 2 третіх місця.

  Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

 • Медицина

  На кінець звітного періоду медична галузь міста представлена двома напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки.

  До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”, який надає медичні послуги  28,8 тисячам мешканців нашого міста.

  До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна допомога). Рішенням сесії Золооніської міської ради від 31.05.2016 №  9-9/VII Затверджена “Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м.Золотоноші на 2016 – 2020 роки” Основною метою, якої є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності населення та розвитку медицини і медичного обслуговування населення Золотоноша.

  Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету та власних коштів міського бюджету.

  На утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  за І квартал 2018 року спрямовані кошти в сумі 2120,0 тис. грн, або 34,5% до уточнених річних призначень.

  Із загального обсягу видатків 1587,0 тис. грн проведено по загальному фонду за рахунок коштів медичної субвенції, та 162,5 тис. грн освоєно кошти медичної субвенції, яка рахувалась станом на 01.01.2018.

  Крім того, за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано 249,0 тис. грн Зокрема, ЦПММСД придбано комп’ютерної техніки на суму 199,0 тис. грн, проведено опату капітального ремонту амбулаторії сімейної медицини №2 (вул.. Благовіщенська, 87)  в сумі 50,0 тис. грн.

   

  КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги сімейної медицини” у своєму складі має 3 амбулаторії, які  функціонують, але потребують додаткового медичного облаштування і техніки :

  • Перша амбулаторія – вул.Шевченка, 32.
  • Друга амбулаторія – вул.Благовіщенська, 87
  • Третя амбулаторія –  вул.Баха,  32Б

  У штаті Центру 78 осіб із яких :

  • Лікарі – 17 осіб.
  • Медсестри – 37 осіб.

     Спеціальності лікарів:

  • сімейні лікарі – 8 осіб
  • педіатри – 4 особи
  • Терапевти – 2 особи

   За І квартал поточного року  було прийнято  пацієнтів:

  • Поліклініка – 20429 осіб
  • Виклики обслужено – 4270 осіб
  • Стаціонар вдома – 430 осіб
  • Стаціонар при амбулаторії – 547/4263 л/дні

  Опис діяльності.

  Згідно законів України про медичне обслуговування населення центр ПМСД (СМ) займається діагностичною, лікувальною, санітарно-просвітницькою та протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого населення міста. Центр надає медичні послуги міському населенню. На даний час повноцінно працюють амбулаторії №1 та № 3, які в своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари. В Амбулаторії №2здійснюються ремонтні роботи, але відділення працює і проводить прийом, лікування та обслуговує хворих на дому.

  Лікарі та медичні сестри регулярно відвідують віддалені райони міста, де оглядають хворих, котрі не в змозі  прийти до амбулаторії.

  Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення міста Центр ПМСД (СМ) практично повністю забезпечений вакцинами для планових щеплень. Профілактичні огляди міського населення проводяться регулярно.

  Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони АТО. За період існування центру оглянуто, проліковано та реабілітовано 155 бійців АТО. Також центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

  Центром ПМСД (СМ) за підтримки Золотоніської міської ради запроваджена цільова допомога вагітним жінкам, котрі народжують в пологовому відділенні ЦРЛ   –  це набір на пологи, який видається безкоштовно (передано 40 наборів). Хворі з ургентною хірургією забезпечуються набором для хірургічного втручання (передано 60 наборів).

  Центр ПМСД (СМ) повноцінно і у повному обсязі забезпечує паліативним лікуванням онкологічних хворих міста. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення за здоровий спосіб життя. Лікарі та середній медперсонал постійно підвищують свою кваліфікацію та рівень медичного обслуговування населення міста.

        У звітному періоді було закуплено обладнання:

  • Електрокардіографічне.
  • Фізіотерапевтичне (інгалятори, небулайзери, увч-апарати, апарати магнітотерапії, ампліпульс).
  • Комп’ютери для ведення обліку пацієнтів.
 • Демографічна ситуація

  За розрахунковими даними чисельність наявного населення  Золотоніської міськради станом на 1 березня 2018 року  становила 28771особа, в тому числі постійного – 28365 осіб.

  За січень-лютий місяці поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, природний рух населення міста характеризується такими даними:

  народилось – 34 дітей, що на 7осіб більше ;

  померло –  62 особи,  що на 15 осіб менше проти  відповідного періоду минулого року.