Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Золотоноша на 2018 рік в рамках Стратегії розвитку міста Золотоноша до 2020 року (затвердженої рішенням Золотоніської міської ради від 01.12.2015  N 3-5/VII), протягом І півріччя  2018 року виконавчий комітет міської ради разом із підприємствами, установами, організаціями міста, головні зусилля спрямували на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили, впровадження стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення міста.

 Місто Золотоноша має важливе соціально-культурне, промислове значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку.

 • Промисловість

  Станом на 01.07.2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 1698974,9 тис. грн, що становить 152,0 % до відповідного періоду попереднього року (1118047,3 тис. грн.). З врахуванням індексу цін виробників за січень – червень 2018 року  (102,8%) даний показник складе –147,9% до реалізованої продукції за минулий рік. У розрахунку на одну особу населення реалізовано продукції на 59197,72 грн.

  тис.грн.

  № п/п Назва підприємства Обсяг реалізації Відсотки
  Січень-червень 2017 Січень-червень 2018
  1 ДП «Златодар» 1416.7 1096,8 77,4
  2 ДП «Роял Фрут Гарден Іст» 30089.5 36368,2 120,9
  3 ТДВ  «Золотоніський ЗМК» 429096.5 895378,0 208,7
  4 ПП «Сільвер Фуд» 16991.9 14215,4 83,7
  5 ПП «Агроспецпроект» 108695.2 108760,6 100,1
  6 ТОВ «Златоміт»           8807.0 16231,3 184,3
  7 ТОВ ПІІ «Еконія» 69275.4 57774,1 83,4
  8 ТОВ «Агро світ»» 3549.6 2737,7 77,1
  9 ТОВ «Агросптиця» Підприємство відмовило в наданні будь-якої інформації
  10 ТОВ «Агроскорм» 17505.0 22430,3 128,1
  11 ТОВ «ФЕС УКР» 311438.6 392540,6 126,1
  12 ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 101390.6 106566,6 105,1
  13 ПрАТ «Золотоніська ПКФ» 757.4 918,0 121,2
  14 ТОВ « ПКВ «Золотоноша» 1868.0 1981,4 106,1
  15 КП «Золотоніське видавничо-прліграфічне підприємство» 364.8 498,0 136,5
  16 ТОВ «Золотоніський ЗБВ» 79.1
  17 ПрАТ «Золотоніський МБЗ ім. Лепсе» 5226.5 28930.0 у 5,6 р.б.
    Переробна промисловість 1106551,8 1686426,9 152,4
  18 КП «Міський водоканал» 11495.5 12548,0 109,2
    Разом 1118047.3 1698974,9 152,0

  Спад виробництва пов’язаний з коливанням цін на ринку в значній мірі спостерігався по наступним групам товарів: борошна  та виробів макаронних – на 22,9%  ТОВ “Агро світ”;  води натуральної мінеральної на – 16,6% ТОВ ПІІ “Еконія”; риби, переробленої в інший спосіб  – на 16,3% ТОВ “Сільвер Фуд”, хліба та хлібобулочних виробів – на 22,7% ДП “Златодар”. Не здійснювався виробничий процес бетону товарного та конструкцій залізобетонних  на ТОВ “Золотоніський ЗБВ” за рахунок значного зменшення замовлень та  здачею виробничих приміщень під оренду іншим суб’єктам господарювання.

  В результаті роботи харчової промисловості за січень–червень ріст промислового виробництва становить 9,1% . За рахунок збільшення попиту на деякі види продукції зросло виробництво: молочних продуктів – у 2,1 рази, м’яса охолодженого ВРХ– на 84,3%, парфумів і косметичних товарів – на  21,2% ПрАТ “ Золотоніська ПКФ”, на  6,1% ТОВ ПКВ “ Золотоноша” та  інші. Виробництво овочів консервованих залишається на рівні минулого року.

  Важливою складовою промислового комплексу міста є галузь машинобудування – ПрАТ “Золотоніський машбуд”, показники реалізації продукції за січень-червень поточного року збільшились  майже у 5,6 рази проти відповідного періоду минулого року.

  У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності проти відповідного періоду  минулого року випуск товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону збільшився  на  36,5%.

 • Інвестиційна складова

  З метою створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій в розвиток регіону, формування позитивного інвестиційного іміджу міста Золотоноша, вироблення єдиного комплексного підходу до здійснення інформаційно-презентаційної політики регіону виконавчим комітетом здійснено наступні заходи:

  На офіційному сайті міста сформовано інвестиційні пропозиції щодо об’єктів, ділянок, приміщень, ресурсних баз у відповідних сферах, до яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт надасть можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об’єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан будь-якої території  в цілому.

  Відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста оновлена база даних інвестиційних пропозицій підприємств.

  Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику “Інвестиційна діяльність” (http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist).

  За січень-березень 2018 року освоєно 149,5 млн.грн капітальних інвестицій, що у 8,9 разів більше, ніж за попередній рік (16,7 млн.грн). На кожного мешканця міста припало 5226,2 грн капітальних інвестицій.

  У січні–червні 2018 року підприємствами міста Золотоноша, що працювали за будівельними контрактами, за статистичними даними, виконано будівельних робіт на суму 4607 тис.грн. Всі роботи виконані на будівництві інженерних споруд.

  У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10 країнами світу.

  У січні-березні 2018 року обсяг експорту товарів по м. Золотоноша становив 8877,9 тис. дол. США, імпорту – 3884,1 тис. дол. США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення експорту на 16,0%, імпорт збільшився – на 11,9%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4993,2 тис.дол.США.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій унесений в економіку міста, на 01.04.2018 року становили 13150,9 тис. дол. США, що на 4,4% більше обсягу інвестицій на початок року (12592,1 тис. дол..США). У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 458,22 дол. США.

 • Фінансовий стан

  За оперативними даними за І півріччя 2018 року підприємства та організації м. Золотоноша отримали фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток в сумі 51,7  млн. грн, що на 30,2 млн. грн  менше ніж у аналогічному періоді минулого року .

  У результаті діяльності 14 підприємств та організацій із 17 звітуючих одиниць отримали прибутки в сумі 80,3 млн. грн що на 5,1% менше, ніж фактичні прибутки за січень – червень 2017 року (84,6 млн. грн).

  Суми отриманих за січень – червень 2018 року збитків становить 28,6  млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року (2,7 млн. грн.) збільшились на 25,9 млн. грн.

  Рівень збитковості –17,6%.

 • Споживчий ринок міста

  За аналітичними розрахунками обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по м. Золотоноша  станом на 01.04.2018 становив 63735,9 тис.грн, або 107,6% до минулорічного показника.

  В розрахунку на одну особу населення м. Золотоноша загальний обсяг роздрібного товарообороту за зазначений період склав  2220,76  грн.

  За  І квартал 2018 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 35383,0 тис. грн, що становить 100,4% відповідного періоду минулого року.

           Обсяг послуг реалізованих населенню становив 7358,5 тис. грн, що в розрахунку на одну особу  жителя за звітний період становив 256,38 грн.

 • Малий та середній бізнес

  За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.07.2018 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1552 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

  Протягом І півріччя 2018 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 33 особи, юридичні  – 1 особа. Припинили свою діяльність 2 юридичні особи та 51 фізичних осіб-підприємців.

  Надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва становили 125213,9 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 12199,7 тис. грн.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились на 3607,8 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 2605,8 тис. грн.

  Надходження податків від суб’єктів малого підприємництва (за даними ГУ ДФС у Черкаській обл..)

                                                                                                                                          тис. грн.

  СПД Кількість Зведений бюджет Місцевий бюджет
  Зареєстровано Фактично сплачено
  Юридичні особи 120 76 8895,3 4384,7
  Фізичні особи 1552 1552 8173,4 715,0
  Разом 1672 1628 17068,7 12199,7

    У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює  “єдине” реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру  реєстрації та отримання документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.

  Кількість послуг наданих в ЦНАП за І півріччя 2018 року – 8320. Кількість послуг, що надаються в середньому за місяць – 1026.

  Загальна кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено через центр – 114 з них міської ради – 56, територіальних органів ЦОВВ – 58.

 • Надходження податків

  тис. грн.

  СПД Кількість Зведений бюджет Місцевий бюджет
  Зареєстровано Фактично сплачено
  Юридичні особи 120 73 4662,5 2121,5
  Фізичні особи 1560 1560 4601,8 4444,3
  Разом 1680 1633 9264,3 6565,8

    У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює  “єдине” реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру  реєстрації та отримання документів щодо діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.

      Кількість послуг наданих у ЦНАП за І квартал 2018 року – 3078.

  Загальна кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено через центр – 114 з них міської ради – 56, територіальних органів ЦОВВ – 58.

 • Розвиток транспорту та зв’язку

  Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-червень 2018 року доставлено замовникам 52,7 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 129,7 тис.т. км., що відповідно становить 101,2% та 107,1% до січня –червня 2017 року.

  За І півріччя 2018 року  перевезено  699,4 тис. пасажирів, що на 9,9 відсотки більше ніж у відповідному періоді 2017 року.

 • Житлово–комунальне господарство

  Виконання плану соціально-економічного розвитку міста у січні-червні поточного року проводилось в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, скорочення надходжень цільових субвенцій від бюджетів вищих рівнів на виконання Програм та розроблених планів, зміни бюджетної політики, стрімкого зростання цін на матеріали та послуги за рахунок розвитку інфляційних процесів.

  Незважаючи на важкі економічні умови, комунальні підприємства міста виконали практично всі заплановані заходи по розвитку господарства та інфраструктури міста.

  На січень-червень 2018 року населенням міста оплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, з урахуванням  погашення боргів попередніх періодів, 24508,3 тис. грн.., або 78,8% нарахованих за даний період сум (31089,7 тис. грн.).

 • Електрична енергія

  У січні-червні 2018 року усіма суб’єктами господарювання міста та населенням спожито 32942859 кВт/год, що на 16615,028 кВт/год менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.

  Заборгованість споживачів міста перед ВАТ „Черкасиобленерго” станом на 01.07.2018 становить 3016,20 тис. грн.

  Рівень  сплати за електричну енергію  станом  на 01.07.2018 становив 29,7%

 • Теплоенергетика

  У  січні — червні 2018  року  на  виробництво  теплової  енергії  для потреб бюджетних установ КП „Міський водоканал” використано природного газу 2568 м3 на суму 26,6 тис.грн; дров — 1314,089 м3  на суму 816,9 тис.грн; пелетів — 170,276 т на суму 379,0 тис.грн. Заборгованість станом на 01.07.2018 відсутня.

 • Енергоощадні кредити

  На 2018 рік між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та АТ “Ощадбанк” (від 12 лютого) та АБ “Укргазбанк”(від 30 березня) підписано  Договір про відшкодування 50% від відсоткової ставки банку.

  Станом на 01.07.2018 року кількість позичальників становить 137 осіб. У I півріччі 2018 року із міського бюджету громадянам міста компенсовано 58,332тис.грн.

 • Ремонт та утримання доріг

  У місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг – 153 км, у тому числі 87,5% з твердим покриттям.  Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією – 25 км.

  Підприємством  ПрАТ “Золотоношарембуд” та ПП КФ «Дорбуд»  надано послуги по ремонту та експлуатації дорожнього покриття. У І кварталі 2018 року за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт та здійснювалось утримання доріг на загальну суму 1272,725 тис.грн, а саме:

  в тис.грн.

  Поточний дрібний ремонт 478,008

   

  Поточний дрібний ремонт (холодне асфальтування): вул. Шевченка, Черкаська, Благовіщенська, Баха, Обухова, Заводська 87,358
  Баха, І.Франка, К.Полатайло 108,312
  Заводська, Канівська, Максимовича 163,469
  Троїцька, Монастирська 118,869
  Утримання 794,717
 • Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення

  Надає ТОВ “380 В”.   Так, протягом 1 кварталу 2018 року на облаштування та утримання вуличного і паркового освітлення міста витрачено 354,192 тис. грн, у тому числі  на оплату використаної електроенергії 209,342 тис. грн. Станом на 01.01.2018 (відповідно до останньої інвентаризації), мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 109,8 км та налічує 1983 світлових точок.

   Станом на 01 травня 2018 року по управлінню житлово-комунального господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 37 одиниць, дворових заїздів – 8 одиниць, які виготовлені коштами мешканців, в рамках проекту “Золотоноша власними руками” та співфінансування по яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься з бюджету розвитку затвердженого бюджету міста.

  З початку року, рамках зазначеної програми, розпочату роботи із завершення капітального ремонту частини вул. Нагірна та пров. Нагірний.

  Обслуговуванням житла займається два підприємства — ПрАТ “Янтарь” та ПП УК “Янтар” (з 05 вересня 2017).

  Житловий фонд міста станом на 01 травня 2018 року:

  – 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооператива, які обслуговуть 11 багатоповерхових житлових будинків;

  – 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних будинків, а саме:

  вул. Баха, 67 г, вул. Черкаська, 7а, вул. Черкаська, 91, вул. Шевченка, 107, вул.Шевченка, 68, вул. Соборна, 7, вул. Незалежності, 37, вул. Незалежності, 37а, вул. Січова, 25, вул. Обухова, 30, вул. П. Мирного 5, вул. Шевченка, 174, вул.Шевченка, 211,  вул. Богодухівська, 18, вул. Богодухівська, 20, вул.Шевченка, 53, вул. Кропивнянська, 55, вул. Кропивнянська, 53,54 , вул.Іподромна, 7;

  • ПрАТ “Янтар” обслуговує 50 житлових будинків;
  • в управлінні ПП УК “Янтар” 30 житлових будинків.
 • Житлово-комунальні послуги

  Наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм у місті займається 6 підприємств, які відносяться до сфери послуг. Це – ПрАТ “Янтар”, ПП УК “Янтар”, ПрАТ “Золотоношарембуд”, ПП КФ “Дорбуд”, ТОВ “380В” та КП “Міський водоканал”.

  Загальна кількість вулиць та провулків міста Золотоноша складає 266 км, у т.ч. мережа комунальних доріг – 153 км, у тому числі 87,5% з твердим покриттям. Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією – 25 км.

  Підприємством ПрАТ “Золотоношарембуд” та ПП КФ “Дорбуд” надавались послуги по ремонту, експлуатації та утримання дорожнього покриття. У І півріччі 2018 року за рахунок коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт, капітальний ремонт та здійснювалось утримання доріг на загальну суму 3311,771 тис.грн., а саме:

  тис.грн.

  Поточний дрібний ремонт 1655,088
  Поточний дрібний ремонт (холодне асфальтування): вул. Шевченка, Черкаська, Благовіщенська, Баха, Обухова, Заводська 87,358
  Баха, І.Франка, К.Полатайло 108,312
  Заводська, Канівська, Максимовича 163,469
  Троїцька, Монастирська 118,869
  23 Вересня 152,864
  Благовіщенська 199,997
  Максимовича, Новоселівська 135,665
  Шевченка (від вул. Заводська до вул. Новоселівська) 109,021
  Благовіщенська (від вул. Богунського до вул. Черкаська) 379,992
  Черкаська (від вул. Шевченка до вул. Благовіщенська) 59,026
  Черкаська (від вул. Благовіщенська до вул. Жашківська) 140,515
  Утримання 794,717
  Капітальний ремонт 861,966
  Капітальний ремонт вул. Нагірна та пров. Нагірного (завершення робіт) 861,966

  Станом на 01 липня 2018 року в рамках проекту “Золотоноша власними руками” по управлінню житлово-комунального господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 37, дворових заїздів – 8:

  Перелік об’єктів за програмою “Золотоноша власними руками” (вулиці)

  № з/п Назва об’єкту 100% в тис грн. Дата провед. експер.
  1 Капітальний ремонт вул. Тулікова в м. Золотоноша Черкаської обл. 778,991 /1118,844 20.04.2018
  2 Капітальний ремонт пров. 2-й Новий та Ново-Бахівський в м. Золотоноша Черкаської обл. 616,007 / 878,579 20.04.2018
  3 Капітальний ремонт вул. Панаса Мирного (від буд.№25 до вул. Суворова) в м. Золотоноша Черкаської обл. 206,516 / 294,770 експертна оцінка 20.04.2018
  4 Капітальний ремонт вул. Тихої (від вул. К. Полатайло до буд. № 1) в м. Золотоноша Черкаської обл. 661,45 / 949,186 20.04.2018
  5 Капітальний ремонт вул. Козацька в м. Золотоноша Черкаської обл. 539,767 05.04.2016
  6 Капітальний ремонт вул. Колгоспна в м. Золотоноша Черкаської обл. 221,207 11.04.2016
  7 Капітальний ремонт вул. Залізняка в м. Золотоноша Черкаської обл. 397,337 11.04.2016
  8 Реконструкція вул. Гайдамаки в м. Золотоноша Черкаської обл. 667,691
  9 Реконструкція вул.Грушевського (від вул. Запорізька до вул. Сливи) в м. Золотоноша Черкаської обл. 198,682
  10 Реконструкція вул. Запорізька в м. Золотоноша Черкаської обл. 1051,495
  11 Капітальний ремонт вул. Некрасова (№1-№25) та вул. Санаторна ( №1-23 №7-9) в м. Золотоноша Черкаської обл. 922,438 12.05.2016
  12 Капітальний ремонт вул. Баха (№151-№153) та вул. Молодіжна ( №1-23 №11) в м. Золотоноша Черкаської обл. 293,353 12.05.2016
  13 Капітальний ремонт вул. Нової (№17-№71 вул. Лікарняна) та частини провулку 2-й Новий в м. Золотоноша Черкаської обл. 794,159 / 1114,526 20.04.2018
  14 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки в м. Золотоноша Черкаської області 579,853 21.09.2016
  15 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Семенівська м. Золотоноша Черкаської області 396,816 21.09.2016
  16 Капітальний ремонт частини вулиці Барабашівської (від №1 до №17а) в м. Золотоноша Черкаської області 368,258 12.08.2016
  17 Капітальний ремонт вулиці Островського та провулку 1-й Вокзальний в м. Золотоноша Черкаської області 936,088 22.06.2016
  18 Капітальний ремонт частини вулиці Гайдара (від вул. Гагаріна до вул.  Новоселівської) в м. Золотоноша Черкаської області 329,729 22.06.2016
  19 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківської (від №3 до № 35) в м. Золотоноша Черкаської області 888,632 16.12.2016
  20 Капітальний ремонт вулиці Павлова та частини вулиці Нечуя-Левицького (від № 14 до № 32-а) в м. Золотоноша Черкаської області 763,226 16.12.2016
  21 Капітальний ремонт частини вулиці Карбишева (від № 33 до вул. Богунського) в м. Золотоноша Черкаської області 510,365 16.12.2016
  22 Капітальний ремонт частини вулиці Богунського (проїзд до будинків з № 22-26) в м. Золотоноша Черкаської області 130,374 16.12.2016
  23 Капітальний ремонт вул. Старицького, вул. Чумацької, частини вул. Крилова (від. Вул. Карпенка-Карого до вул. Пушкіна) та пров. Сорочинського в м. Золотоноша Черкаської області 1399,022 16.12.2016
  24 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова в м. Золотоноша Черкаської області 371,638 16.12.2016
  25 Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 1-й Низовий в м. Золотоноша Черкаської області 1440,67 26.01.2017
  26 Капітальний ремонт вулиці Комарова в м. Золотоноша Черкаської області 984,065 28.04.2017
  27 Капітальний ремонт частини вулиці Ринкова (від №70 до №84) в м. Золотоноша Черкаської області 305,832 28.04.2017
  28 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул Замкова в м. Золотоноша Черкаської області 248,094 відсутня
  29 Капітальний ремонт вулиці Якова Костюковського 1053.468 30.05.2017
  30 Капітальний ремонт вул. Гонти, вул. З. Космодем’янської, частини вул. Тичини (від вул. Гонти до вул. Обухова) та частини вул. Черняховського (від вул. Гонти до вул. Неверовського) в м. Золотоноша Черкаської області 1493,807 31.08.2017
  31 Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від №92 до № 109), вулиці Струнківська – Набережна (з проїздом на вулицю Невського) та провулку Чкалова в м.Золотоноші Черкаської області 3472,434 31.08.2017
  32 Капітальний ремонт вул. Куниці та частини вул. Чехова (від вул.Пушкіна до вул.Шепелівська) в м.Золотоноші Черкаської області 1507,801 29.09.2017
  33 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. К.Думитрашко в м.Золотоноша Черкаської області 220,013 13.10.2017
  34 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заплавна в м.Золотоноша Черкаської області 398,863 13.10.2017
  35 Капітальний ремонт частини вулиці Саксаганського (від вул.Новоселівська до №30) в м. Золотоноші Черкаської області 905,760 15.11.2017
  36 Капітальний ремонт частини вулиці Залізнична (від вул.Промислова до вул. Можайського) та вулиці Південна в м. Золотоноші Черкаської області 1913,906 21.12.2017
  37 Капітальний ремонт вулиці Жуковського та вул. Затонського в м. Золотоноші Черкаської області 1097,633 05.04.2018
  Всього 30364,222  

   

  Перелік об’єктів за програмою «Золотоноша власними руками»

  (дворові заїзди)

  № п/п Назва об’єкту 100% в тис грн. дата провед. експер. № наказу
  1 Капітальний ремонт дворових заїздів (житловий будинок по вул. Шевченка 115) в м.Золотоноші Черкаської області 180,084 17.06.2014 (проект підлягає коригуванню)
  2 Капітальний ремонт вимощення дорожнього покриття місця для паркування легкових автомобілів біля будинку №62А по вулиці Шевченка м. Золотоноша Черкаської області 107,242 21.09.2016 №41 26.09.2016
  3 Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлових будинків №18 та №22 по вул. Соборна в м. Золотоноші Черкаської області 775,178 17.07.2017 №58 20.11.2017
  4 Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Баха №65Б, 65В, 67В, 67Г в м.Золотоноша Черкаської області 520,832 20.07.2017 №56 09.11.2017
  5 Капітальний ремонт покриття та вимощення прибудинкової території по вулиці Запорізька 2 в м.Золотоноша Черкаської області 353,873 20.07.2017 №58 20.11.2017
  6 Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території житлового будинку по вул. Незалежності №59 в м.Золотоноша Черкаської області 112,645 не проводилась №56 09.11.2017
  7 Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Баха №90, 90В в м.Золотоноша Черкаської області 254,874 не проводилась №68 29.12.2017
  8 Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлових будинків по вул. Незалежності №37 та №37-А в м. Золотоноша Черкаської області 267,989 не проводилась №33 15.05.2018
   Всього: 2572,717

  З початку року, в рамках зазначеної програми, проведено роботи із завершення капітального ремонту частини вул. Нагірна та пров. Нагірний. За правилами відповідної програми, всі проекти які не будуть профінансовані у поточному році, першочергово будуть занесені на фінансування наступного бюджетного року, коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти міського бюджету.

  З метою розвитку комунальної галузі міста протягом 1 півріччя 2018 року на придбання техніки та поповнення статутного фонду КП “Міський водоканал” було виділено кошти в сумі 1732,8 тис.грн.:

  – 220 тис.грн. – на придбання техніки для виконання робіт з утримання дорожнього покриття (гідроходозмішувач та фреза дорожня);

  – 303,8 тис.грн. – на придбання контейнерів для великогабаритних будівельних та побутових відходів в кількості 8 шт.;

  – 1208,9 тис.грн. – для оплати платежів по придбанню машини дорожньої комбінованої МДКЗ – 10 (з піскорозкидальним, поливо-мийним та плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ-5340 на умовах фінансового лізингу.

  В рамках організації благоустрою населених пунктів було придбано та встановлено камери відеонагляду (97,98 тис.грн.), а також облаштовано чергову автобусну зупинку по вул.Полотайло (12 тис.грн.) .

  Послуги з утримання об’єктів зовнішнього освітлення надає ТОВ “380В”. Так, протягом 1 півріччя 2018 року, на облаштування та утримання вуличного і паркового освітлення міста витрачено 1082,9 тис. грн., з них на оплату використаної електроенергії – 483,5 тис. грн. Станом на 01.01.2018 (відповідно до останньої інвентаризації), мережа вуличного освітлення міста має загальну протяжність 109,8 км та налічує 1983 світлових точок. На відшкодування електроенергії по світлофорним об’єктам міста (обслуговує ДП “ЧеркасиІнформРесурси”) витрачено 27,1 тис. грн.

  Послуги з утримання  житлових будинків надають два підприємства — ПрАТ “Янтарь” та ПП УК “Янтар” – з 05 вересня 2017 року. Форма власності підприємств— приватна.

  Щодо житлового фонду міста, то станом на 01 липня 2018 року:

  – діє 12 (дванадцять) житлово-будівельних кооперативи – обслуговується 11 багатоповерхових житлових будинків;

  – зареєстровано 17 ОСББ в склад яких входять 20 багатоквартирних будинків.

 • Заробітна плата та доходи населення

  Середньомісячна заробітна плата по місту за період з січня по березень місяць 2018 року становить 6084,00 грн., що на 1117,00 грн. більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

  Стан погашення заборгованості із заробітної плати працівників міста щомісячно розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, протягом І півріччя 2018 року таких засідань було 5, на них заслухано 10 керівників підприємств-боржників та керівників підприємств, що не забезпечили виплату заробітної плати в межах встановленого законодавством мінімуму.

  Станом на 1 липня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати має одне підприємство-банкрут ТОВ “Корон Агро” на суму 792,5 тис. грн. Заборгованість збільшилась на 185,0 тис. грн. порівняно до початку року.

 • Соціальна сфера, ринок праці, зайнятість населення

  Станом на 01.04.18 на обліку Золотоніського міськрайонного центру зайнятості перебувало 270 безробітних жителів міста, з них за направленням  центру зайнятості було працевлаштовано 45 безробітних громадян.

  За І квартал 2018 року було перевірено 7 підприємств, установ та організацій міста, де виявлено 105 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 7 довідок  на їх усунення.

  Також перевірено 7 підприємств і організацій різних напрямків діяльності та форм власності щодо атестації робочих місць.

  Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по легалізації протягом І кварталу 2018 року проведено перевірку 56 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 3 порушення та, як наслідок, легалізовано працю двох осіб.

  З роботодавцями міста постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без відповідного оформлення.

       Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг.

       Станом на 1 січня 2018 року 2634 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні  виплати різних видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім’ям  з дітьми призначено 1367 особам,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 254 сім’ї.  Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі.

    Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є  Програма
  житлових субсидій.

    Станом на 01.04.2018 субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 7393  сім’ї, на суму 39355,50 тис. грн.

           Станом на 01.04.2018 тарифи для призначення субсидії на відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ще не затверджені, прийнято 81 заява.

  Протягом  2017 року за виплатою готівки на пільгове тверде паливо звернулося 29 осіб, на суму 37,9  тис. грн.

     Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш
  незахищених верств населення.

   Комісією міськвиконкому розглянуто 71 заяву щодо надання субсидій та допомог, як виняток, враховуючи конкретні обставини, які склалися  в сім’ї, з яких позитивно вирішено питання по 65 заявах.

  В управлінні постійно проводиться перевірка особових справ отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидії на предмет достовірності і повноти інформації. За І квартал 2018 рік проведено 1011 перевірок, з них з виходом на місце роботи отримувача – 27, інші – шляхом запитів.

           Виявлено 37 випадків неповної та недостовірної інформації про доходи та майновий стан на суму 176,6 тис. грн.

 • Соціальний захист ветеранів війни

  Значна увага приділяється посиленню соціального захисту ветеранів війни, праці та інвалідів.

  З метою підвищення адресності надання пільг завершено формування   Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого включено 8132 особи, з них учасників АТО – 2 особи, учасників бойових дій АТО – 307 осіб, інвалідів війни (АТО) – 15       осіб,    членів    сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (АТО) – 4 особи.

  З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші „Турбота”. Основною метою Програми є посилення соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних сімей, малозабезпечених громадян міста та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

  21 інваліду І та II групи по зору в І півріччі 2018 році надавалась 50%  знижка плати від затверджених тарифів абонентної плати за користування  квартирним телефоном.

  Міською Програмою „Турбота” на 2018 рік передбачено 125,0 тис. грн. для надання одноразової операції. Станом на 01.07.2018 за наданням допомоги звернулося 19 осіб з числа учасників антитерористичної операції, освоєно 29,6 тис. грн.

  Серед   учасників   антитерористичної   операції   постійно   проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота щодо наявності у них, відповідно до законодавства,    права    на    санаторно-курортне    лікування,    психологічну реабілітацію   та   професійну   адаптацію.   Протягом   І   півріччя   2018   року послугами з професійної адаптації охоплено 4 особи.

  Станом на 01.07.2018 на черзі для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 25 осіб з числа учасників антитерористичної операції, з них 2 – інваліди війни. З державного бюджету на оздоровлення учасників бойових дій АТО було передбачено кошти у сумі 57,3 тис.грн та на оздоровлення інвалідів війни з числа УБД АТО передбачено кошти у сумі 20,5 тис. грн. З міського бюджету в рамках Програми “Турбота” на 2018 рік передбачено кошти у сумі 21,0 тис. грн на санаторно-курортне лікування учасників бойових дій з числа осіб, що приймали безпосередню участь в антитерористичній операції. Станом на 01.07.2018 року на санаторно-курортне лікування направлено 2 особи.

  Також протягом І півріччя 2018 року оздоровлено  інвалідів загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства на суму 177372 грн. Станом на         01.07.2018  оздоровлено        13      осіб, 2 інваліди з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку на суму 41,4 тис. грн. і 27 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до І категорії  на суму 129,61тис. грн.

  На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни в міському бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 57,6 тис. грн. Направлено на лікування 10 ветеранів війни та 17 учасників АТО.

  39 особам видано направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Зі складу управлінням праці та соціального захисту населення забезпечено ТЗР: палиця – 1 шт., крісло колісне – 7 шт. та ліжко – 2 шт.

  Надано матеріальну допомогу 3 інвалідам та малозабезпеченим сім’ям на суму 2059,50 грн.

 • Центр соціальної допомоги

  Центр соціальної допомоги обслуговує пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста.

  Станом на 01.07.2018 р. кількість виявлених громадян похилого віку, інвалідів,  які потребують соціального обслуговування становить – 1325 осіб.

  В центрі соціальної допомоги  діють 5 відділень:

  –   І, ІІ відділення соціальної допомоги вдома;

  –   відділення денного перебування

  – відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

  –  відділення денного догляду дітей-інвалідів;

            – сектор визначення індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки якості надання послуг;

  – пункт прокату.

  Чисельність осіб, фактично охоплених обслуговуванням  через усі відділення  центру соціальної допомоги,  складає 1207 осіб, виявлених  осіб, які потребують соціального обслуговування. Відсоток охоплення становить  91 %.

  І та ІІ відділеннями соціальної допомоги вдома   охоплені з початку року 387 осіб одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян та інвалідів. Обслуговування здійснюють 23 соціальних робітники. З початку року додатково виявлено 26 одиноких непрацездатних ветеранів праці та інвалідів, з них взяті на надомне обслуговування 11 осіб, 64  знято з надомного обслуговування,  з них померло – 26 осіб.

  Одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надано платних соціально-побутових послуг 361 од. на суму 6777,91 тис.  грн.

  У І відділенні соціальної допомоги вдома введено послугу паліативного догляду, для якої  введено 1 штатну одиницю медичної сестри. У відділенні працює 11 соціальних робітників.

  За звітний період надано медичних послуг 10 особам, хворим  з ІV та V групами активності. Сестрою медичною відділення на домашньому патронажі відпущено 894 процедур – 28 особам, всього 244 відвідувань, лікарем вдома оглянуто 17 осіб.

  В будинки-інтернати області на постійне проживання за  2018 рік направлено 4 особи. Як орган опіки та піклування по визнанню недієздатними Центр прийняв участь у 1 судовому засіданні.

  У відділенні денного перебування  на обліку перебуває  221 особа, з них: громадян похилого віку – 144 особи, інвалідів загального захворювання – 77 осіб, інвалідів війни – 4 особи, дітей війни – 49 осіб, ветерани праці – 17 осіб,  учасники війни – 16 осіб та  учасників бойових дій – 3 осіб, потерпілих внаслідок ЧАЕС – 14 осіб.

  Відділення денного перебування за  І півріччя 2018 року відвідало 25 осіб, на харчування яких було використано бюджетних коштів на суму 36,186 тис.грн., позабюджетних – 1,188  тис.грн.

  Підопічні згідно норм програми “Турбота” забезпеченні безкоштовними медикаментами на надання невідкладної допомоги.

  Підопічним щоденно надавалися послуги оздоровчого характеру – вимірювання артеріального тиску, фітобару, фізпроцедури, безкоштовний гарячий обід, проводилася культурно – масова робота.

  Через відділення денного перебування  за І півріччя 2018 року оглянуто лікарем вперше 221 особа, загалом оглянуто лікарем 243 особи, 268 відвідувань. Пройшли курс масажу 60 осіб, 575 відвідувань ( 2998,0 умовних масажних одиниць). Надано послуг  фізіотерапевтичним кабінетом 47 осіб, (398 відвідувань,270 одиниць).

  За мультидисциплінарним підходом за звітний період послугами скористалися 78 осіб, з них: транспортними послугами  – 48 осіб, сестри  медичної – 40 осіб, сестри медичної з масажу – 15 осіб. Перукарем надано 28 послуг, лікарем – 15 послуг.

  У червні 2018 року для 18 осіб з особливими потребами було організовано паломницьку поїздку в м. Чигирин у супроводі ієрея Свято-Успенського Собору.

  Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за І півріччя 2018  року  надано послуг  317 особам. З них: громадяни похилого віку – 239 осіб, інваліди  загального захворювання – 778 осіб, інваліди війни – 2 особи, діти війни – 72 особи, ветерани праці – 38 особи,  учасники війни – 11 особи та члени сімей загиблих – 10 осіб, учасники бойових дій – 3 особи, потерпілих внаслідок ЧАЕС – 5 осіб.

  Адресну допомогу отримали  – 15 осіб, їм видано  промислових товарів  36 од. на суму 123,91 грн., продуктів харчування – 36,700 кг. на суму 258 грн.  та  допомогу у твердим паливом (дерево-кругляк) 4,5 м3  на суму 2250 грн.

  Одним із напрямків роботи відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. Ними безкоштовно скористалося 156 осіб надано 222 послуги на суму  6444,09 грн. Цими послугами скористалися  особи пільгових категорій  (особи похилого віку, інваліди, учасники війни, діти війни, і т.д.). Послугами майстерень за соціально – низькими цінами скористалася 81 особи,  надано послуг 141 на суму  4974,62 грн.    При необхідності послуга  надавалась за місцем проживання громадян працівниками відповідних  підрозділів.

  До Великодніх свят та до Дня Перемоги проводився святковий благодійний обід для 80 одиноких жителів міста. Обід був освячений настоятелем Свято-Успенського Собору, за участю представників Ради ветеранів міста  та хору ветеранів міського будинку культури.

  Всього пункт прокату  налічує 592 одиниці. За звітний період  198 осіб забезпечено інвалідними візками та  допоміжними засобами пересування.

  Станом на 01.07.2018 року на обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів перебуває 84 особи, з них соціальні послуги отримало – 84 дітей, соціально-медичні послуги отримали – 80 дітей, відвідувань – 2324, домашній патронаж – 123 відвідувань, логопедична корекція – 226 відвідувань, психологічна корекція – 154 відвідувань, трудова реабілітація – 559 відвідувань. За І півріччя 2018 року взято на обслуговування відділенням  2  дітей.

  Протягом звітного періоду у відділенні 21 дитина на денному перебуванні  одержали безкоштовні обіди. З вересня 2017р. 7 дітей  навчалися за індивідуальною програмою загальноосвітньої школи № 6 на базі Центру соціальної допомоги.

  6 дітей-інвалідів дошкільного віку перебувають на соціальному патронажі. За індивідуальними реабілітаційними програмами, з урахуванням рівня патології розвитку дітей, а також їх можливостей, з  ними проводились заняття виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-реабілітаційного напрямку на дому вчителем-реабілітологом. Це дає можливість в подальшому відвідувати загальноосвітні заклади міста.

  Вчитель-логопед  проводив заняття з розвитку та корекції мовлення.

  За призначенням лікаря для дітей, які відвідують відділення, проводиться: вітамінізація та імуно-стимуляція медичними препаратами, курси заспокійливого тонізуючого та дренажного масажу, ЛФК.  Для кожної дитини інваліда складені комплекси індивідуальних корекційно-відновлюючих вправ.  Для дітей хворих  на ДЦП використовується метод динамічної пропріоцетивної корекції з використанням рефлекторно-навантажувального  пристрою “Гравістат КР 6/2”.

  Систематично проводяться заняття в кімнаті з сенсорним та лікувально-оздоровчим обладнанням: набір сенсорних м’ячів, сухий басейн, дидактична черепаха, гральний набір “Коник-стрибунець”, тренажер “Перекотиполе”, змійка, гральна доріжка, тренажер “Космонавт”, килимок “Гофр”, піраміда. Це обладнання використовується для розвитку функції ослаблених м’язів шиї, рук, ніг та черевного пресу, а також розвитку зорово-моторної координації. Під час ігор і занять з м’ячем відбувається тренування серцево-судинної і дихальної системи, а також її зорова і тактильна стимуляція, розвиток координації рухів, вестибулярного апарату.

  Для реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату використовуються заняття на біговій доріжці, степерах, гімнастичних лавках, міні батуті, а також на профілакторі Євминова для лікування захворювань хребта (сколіози) ортопедичного профілю для покращення осанки, збільшення росту. Вся медико-профілактична робота проводиться медичною сестрою під контролем і за призначенням лікаря – педіатра.

  Відділення співпрацює із наступними закладами: ЦРЛ, відділом освіти, ЗОШ №6, міським відділом культури, громадськими організаціями та фундацією «ШЕПЕРДЗ».

  У 2016 році в листопаді запроваджено інноваційну послугу з трудової реабілітації  студії гончарного мистецтва „Мальви” в складі відділення денного догляду  дітей-інвалідів. Метою роботи даної майстерні є закладання основ гончарної справи для дітей-інвалідів, дітей групи ризику, різного віку. Даною послугою протягом звітного періоду скористалися 28 дітей, які перебувають на обліку у відділенні. Загалом у майстерні, крім дітей з інвалідністю, працюють учні з учителями загальноосвітніх шкіл міста, родини учасників АТО, проводяться майстер – класи з учителями трудового навчання, образотворчого мистецтва, на базі майстерні працює міський молодіжний клуб журналістів. Заняття проводяться як в індивідуальному порядку так і групові, по 5-15 осіб. Налагоджена співпраця з міським відділом освіти, в напрямку розвитку інклюзивного навчання в місті, частими гостями майстерні є спеціальна школа-інтернат , в якій навчаються діти з розумовими відхиленнями з усієї Черкаської області. Всього в майстерні працювало за увесь період – 129 осіб.

  За співпрацею з БО “Фонд Родини Нечитайло” введено нову транспортну соціальну послугу “Соціальне таксі”, в рамках якої для міста придбано спеціалізований автомобіль Ford Tranzit Kombi 2017 року. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезно-ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах та навчанні.

  Транспортною послугою “Соціальне таксі” скористалось 55 осіб  з них: 23 дітей – інвалідів, 5 інвалідів – візочників, 16 інвалідів, 9 осіб похилого віку та 2 хворих. Кількість виїздів склало – 750, з них на платній основі – 45  ( 26 осіб ) на суму 2397 грн. 60 коп.

  В зв’язку з цим в штат Центру введено посаду водія та створено диспетчерську службу.

  Відділенням денного перебування на вересень 2018 року готується офіційне відкриття Університету ІІІ віку. На даний час на базі центру волонтером міста започатковується “Школа здоров’я” для людей похилого віку, курс навчання в якій розрахований на два роки, метою якої є здоровий спосіб життя та щаслива старість.  Вивчається потреба охочих до навчання людей старшого покоління. Планується залучити близько 20 осіб для проведення різноманітних занять.

  Проводиться постійна робота з волонтерами міста. За І півріччя 2018 року волонтерами надано послугу соціальної адаптації 32 особам.

  Працівники отримують всі обов’язкові виплати, матеріальну допомогу на час відпустки, стимулюючі нарахування. Заборгованості  із  заробітної плати за звітній період немає.

 • Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

  Протягом  І кварталу  2018 року  обслужені  144 особи, з них громадян похилого віку – 132 особи, інвалідів загального захворювання – 31 особа, , дітей війни – 27 осіб, ветеранів праці – 18 осіб, членів сімей загиблих – 4 особи, учасників війни – 2 особи, учасників бойових дій – 1 особа, ЧАЕС – 2 особи,  та інші – 4 особи.

  Адресну допомогу отримали  – 10 осіб. Їм видано  промислових товарів – 35 од. на суму 118,91 грн, продуктів харчування – 4,0 кг. на суму 54 грн  та дерево-кругляк 1,5 м3  на суму 450 грн.

                     Одним із напрямків роботи відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги є перукарня, швейна та взуттєва майстерні. Ними безкоштовно скористалося 89 осіб, надано 116 послуг на суму  3270,03 грн. Цими послугами скористалися  особи пільгових категорій  (особи похилого віку, інваліди, учасники війни, діти війни, і т.д.). Послугами майстерень за соціально – низькими цінами скористалися 44 особи,  надано 79 послуг  на суму  2247,07 грн.

                     Транспортною послугою “соціальне таксі” скористалось 27 осіб. З них: 11 дітей – інвалідів, 2 інваліда – візочника, 9 інвалідів, 4 особи похилого віку та 1 хвора особа. Кількість виїздів – 338, з них на платній основі 21 ( 13 осіб ) на суму 979,20 грн.

  Станом на 01.04.2018 року на обліку у відділенні денного догляду дітей-інвалідів перебуває 86 осіб, з них соціальні послуги отримали – 74 дитини, медичні послуги – 74 дитини, відвідувань – 899, домашній патронаж – 6 дітей, відвідувань – 65, логопедична корекція – 12 дітей, відвідування – 124, психологічно-корекційна консультація – 17 дітей,  відвідувань – 83.

           У відділенні денного догляду дітей-інвалідів  при Золотоніському міському центрі соціальної допомоги розроблено систему медичних та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння дітьми необхідними знаннями, уміннями і навичками, розкриття творчого потенціалу, засвоєння правил шляхом здійснення систематичної навчально-виховної роботи.

          Протягом І кварталу 2018 року у відділенні 16 дітей на денному перебуванні одержували безкоштовні обіди. На денному догляді передбачене одночасне перебування 10 дітей-інвалідів, для цього створені всі необхідні умови (10 ліжко –  місць, одноразове харчування). На базі Центру соціальної допомоги 7 дітей  навчаються за індивідуальною програмою загальноосвітньої школи.

         6 дітей-інвалідів дошкільного віку перебувають на соціальному патронажі. За індивідуальними реабілітаційними програмами вчителем-реабілітологом, з урахуванням рівня патології розвитку дітей, а також їх можливостей, з  дітьми дошкільного віку проводяться на дому заняття виховного, навчального, соціально-адаптивного, соціально-реабілітаційного напрямку .

        Вчитель-логопед  проводить заняття з розвитку та корекції мовлення.

        За  І квартал 2018 року було проведено наступні святкові заходи:

  –  Різдвяний ранок –  відвідало 20 дітей;

  –  8 Березня  – відвідало 15  дітей.

                 За призначенням лікаря для дітей, які відвідують відділення, проводиться: вітамінізація та імуно-стимуляція медичними препаратами, курси заспокійливого тонізуючого та дренажного масажу, ЛФК.  Для кожної дитини інваліда складені комплекси індивідуальних корекційно-відновлюючих вправ.  Для дітей хворих  на ДЦП використовується метод динамічної пропріоцетивної корекції з використанням рефлекторно-навантажувального  пристрою “Гравістат КР 6/2”.

         Систематично проводяться заняття в кімнаті з сенсорним та лікувально-оздоровчим обладнанням: набір сенсорних м’ячів, сухий басейн, дидактична черепаха, гральний набір “Коник-стрибунець”, тренажер “Перекотиполе”, змійка, гральна доріжка, тренажер “Космонавт”, килимок “Гофр”, піраміда. Це обладнання використовується для розвитку функції ослаблених м’язів шиї, рук, ніг та черевного пресу, а також розвитку зорово-моторної координації. Під час ігор і занять з м’ячем відбувається тренування серцево-судинної і дихальної системи, а також її зорова і тактильна стимуляція, розвиток координації рухів, вестибулярного апарату.

           Для реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату використовуються заняття на біговій доріжці, степерах, гімнастичних лавках, міні батуті, а також на профілакторі Євминова для лікування захворювань хребта (сколіози) ортопедичного профілю для покращення осанки, збільшення росту.  Вся медико-профілактична робота проводиться медичною сестрою під контролем і за призначенням лікаря – педіатра.

  В складі відділення денного перебування дітей-інвалідів продовжувала працювати студія гончарного мистецтва „Мальви”. Метою роботи даної майстерні є закладання основ гончарної справи для дітей-інвалідів, дітей групи ризику, різного віку. Даною послугою протягом звітного періоду скористалися 19 дітей.

            Є потреба створення у місті стаціонарного відділення для  постійного місця проживання одиноких громадян похилого віку. На сьогоднішній день в місті проживає 20 осіб, які потребують постійного догляду і бажають переїхати на постійне місце проживання до будинку-інтернату.

  Тісна співпраця Золотоніського міського центру соціальної допомоги  з Золотоніським виконавчим комітетом, радою ветеранів, Товариством Червоного Хреста, громадськими організаціями, спілкою Афганців, спілкою підприємців, союзом Чорнобильців. Постійно проводяться спільні наради, семінари, круглі столи, конференції. Завдяки такій співпраці одинокі непрацездатні громадяни, всі пільговики отримують додаткові соціальні послуги.

  Установа постійно розвивається, на даний час проводиться капітальний ремонт покрівлі приміщень центру, поточний ремонт освітлення установи. Працівники отримують всі обов’язкові виплати, матеріальну допомогу на час відпустки, стимулюючі нарахування. Заборгованості  із  заробітної плати за звітній період відсутня.

 • Освіта

  У місті функціонує 7 дошкільних установ, 8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади та МНВК. Дошкільною освітою охоплено 1 067 дітей, що складає 100 % дітей віком від 3 до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100 % від загальної кількості проживаючих п’ятирічок. Існує проблема переповнення дитячих садків, але питання на контролі і планується вирішення шляхом відкриття додаткової групи у закладі дошкільної освіти “Струмочок”. У жовтні 2017 року введено посаду асистента вихователя для запровадження інклюзії у дошкіллі в закладі дошкільної освіти “Ялинка”, у квітні 2018 року – у закладі “Ромашка”. Проблема, що стояла перед дошкіллям щодо введення посади логопеда, частково вирішена. Однак, кадрове забезпечення на посаду логопеда залишається не вирішеним питанням.

  Належна увага приділяється соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до рішень міської ради від 30.11.2017 № 400 “Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування категорійним дітям у закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста”, від 30.11.2017 № 398 “Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти  міста дітям з багатодітних сімей та дітям з малозабезпечених сімей (5-11 класи)”, від 30.11.2017 № 397 “Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста дітям, батьки яких були та є учасниками антитерористичної операції”, від 30.11.2017 № 399 “Про надання матеріальної допомоги у формі безкоштовного харчування учням 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста”, гарячими безкоштовними обідами охоплено 1485 учнів. З них 988 учнів початкових класів (100%), 44 особи – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (100%), 235 осіб – діти з багатодітних сімей, 26 – діти, з малозабезпечених сімей, 25 – тимчасово переселені діти (100%), 151 – діти учасників АТО (100%). Всього гарячими обідами охоплено 2300 дитини, що становить 85% від загальної кількості учнів.

  Рішенням сесії міської ради від 19.12.2017 № 445 збільшено вартість харчування для дітей пільгових категорій, а саме: від 6 до 10 років – 15,50 грн, від 10 і старші – 17,00 грн.

  З метою належної організації літнього оздоровлення категорійних дітей на пришкільні табори виділено 179.764грн, що дасть змогу оздоровити 366 осіб (по 35 грн. на одну особу). Семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування буде оздоровлено у ТОВ “Журавлик – 2017”. На їх оздоровлення виділено 48 760 грн.

  На придбання шкільної форми для 41 дитини, позбавленої батьківського піклування, з місцевого бюджету виділено 37,80 тис. грн. Станом на червень 2018 рік шкільною та спортивною формами забезпечено 24 дитини вказаної категорії.

   Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щороку виплачуються одноразова допомога після досягнення 18-річного віку. Виплата одноразової допомоги за II квартал 2018 рік здійснена 2 особам на суму 3620 грн.

  Збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів. За прогнозованими показниками учнівський контингент у 2018-2019 н.р. становитиме 2800 учнів (у санаторній школі навчатиметься 266 дітей, у спеціальній – 853). Передбачаємо, що наповнюваність у початковій ланці складатиме 26,4 (у минулому році була 25,3); загальна наповнюваність  – 23,9  (відповідно у минулому році – 24,4).

  Усі діти шкільного віку у минулому навчальному році були охоплені навчанням, сподіватимемось, що такий стан справ буде і в цьому році. За такий результат завдячуємо тісній співпраці відділу освіти, навчальних закладів та служби у справах дітей.

  5 учнів здобували освіту екстернатною формою.

  Індивідуально працювали педагоги із 56 вихованцями. Впроваджено  інклюзивну   форму навчання.

  Позашкільними закладами (БДЮТ, ДЮСШ) було охоплено 2 161 дитину, що становить 73 % від загальної кількості дітей.

  У місті продовжує свою роботу міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Формується мережа закладу. Професію водія, оператора комп’ютерного набору, продавця продовольчих та непродовольчих товарів здобувають 103 учні 10-11 класів загальноосвітніх шкіл № 3, № 5, № 6.

  Поступальний розвиток освіти міста забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники. Навчальні заклади повністю укомплектовані педагогічними кадрами. У місті працює 497 педагогічних працівників. З них: у дошкільних навчальних закладах – 110, у загальноосвітніх навчальних закладах – 246 (6 шкіл), у школах-інтернатах (2 заклади) – 95, у позашкільних закладах – 30, у МНВК – 5, у методкабінеті – 11.

  Усі заклади освіти міста комп’ютеризовані. У закладах дошкільної освіти у наявності 40 ПК, у позашкіллі – 24 ПК (МНВК – 12, БДЮТ – 12). На сьогоднішній день заклади загальної середньої освіти мають 380 одиниць комп’ютерної техніки (у т.ч. 21 НКК), з них: 315 – настільний комп’ютер, 50 ноутбуків, 15 планшетів.

  На одне робоче місце припадає 6 учнів (1-11 класи). Усі загальноосвітні та дошкільні заклади підключені до Єдиної інформаційної системи управління освітою. Усі заклади освіти забезпечено каналами зв’язку шляхом підключення до мережі Інтернет. Бібліотеки комп’ютеризовані та мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

  Педагогічним загалом значне місце відводиться роботі з творчо обдарованими дітьми від дошкілля до вузу. Учні загальноосвітніх закладів
  є активними учасниками учнівських заходів: олімпіад, МАН, конкурсів.

  Особлива увага приділяється розвитку обдарованих учнів.

  У 2017-2018 н.р. учні змагалися із 19 предметів. 439 учнів взяли участь в очних олімпіадах з базових дисциплін на шкільному рівні, 167 учнів –
  на рівні міста, 5 – на рівні області. За результатами обласних предметних олімпіад із 54 учасників 37 учнів вибороли перемогу: І місце – 4 особи, ІІ – 8, ІІІ – 5.

  Учень СШ № 1 Веремієнко Віталій став абсолютним переможцем Всеукраїнської олімпіади з економіки, а учень СШ № 2 Васильчук Максим отримав ІІ місце.

  Розвитку творчих здібностей сприяє Мала академія наук України. Значну кваліфікаційну допомогу у підготовці робіт членів конкурсу-захисту надають працівники комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли участь 17 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Перемогу на рівні області здобули 12 учнів.

  Козодой Максим (ЗОШ № 3) виборов ІІ місце на Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. Веремієнко Віталій
  (СШ № 1) – переможець Всеукраїнського та учасник Міжнародного етапів конкурсу усного математичного рахунку «Праглініме – 2018». Жорнова Дарина, Пліс Анна, Казка Ліана (гімназія) та Терещенко Анна (СШ № 2) – переможці обласного конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».

  На високому методичному рівні проведено міську виставку “Освіта Золотоноші”. За її результатами на обласну виставку було представлено
  55 робіт педагогів навчальних закладів та 54 роботи – цифрові ресурси.

  Упродовж звітного періоду педагогічні колективи закладів загальної середньої, дошкільної освіти та позашкільних закладів проводили значну роботу щодо утримання і ремонтів приміщень, територій закладів. Наявна матеріально-технічна база закладів освіти збережена.

  У 2018 році кошти на капітальні ремонти виділялись з державного та  місцевого бюджетів: з державного – 1 739 074 грн, з місцевого – 3 952 116 грн.

   Була проведена заміна всіх вікон на енергозберігаючі у спеціалізованих школах № 1 та № 2, школі № 3.

  У рамках проектів Нова українська школа, Інноваційні заклади Черкащини та впровадження інклюзивного навчання виділені субвенції з обласного бюджету в сумі 1 050 623грн. та спів фінансування з місцевого в сумі 256 197 грн. на придбання меблів, комп’ютерного обладнання, дидактичних матеріалів.

  На поточні ремонти виділено 356 000 грн. У 2018 році  проведено поточний ремонт даху  д/з “Струмочок”, ремонт павільйонів у д/з “Веселка” та д/з “Струмочок”. У д/з “Ромашка” проведено поточний ремонт туалетної кімнати. За рахунок коштів, які виділені згідно рішення  міської ради на кожного учня та вихованця, спонсорської допомоги були придбані матеріали та проведено власними силами  поточні ремонти класних та групових кімнат.

  Про потреби галузі ми детально зупинялись на засіданні виконавчого комітету у червні, по мірі надходження коштів, заплановані роботи проводяться.

  Кожного року ми аналізуємо виконання   програми “Євровікно” . За останній рік виконання зросло з 47,5 % до  62 % (у садочках програма виконана на 68 % ( 371 вікон), а у школах на  33 % (392 вікон). Всього замінено 1107 вікон.

  Фінансування галузі в частині виплати заробітної плати на сьогодні проводиться в повному обсязі.

  За І-ІІ квартали 2018 року педагогічним працівникам виплачено відпускні (31 363 грн.) та оздоровчі (10 864 грн.). Заробітна плата за 3 місяці 2018 року профінансована в сумі 16 774 534 грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях станом немає.

 • Молодіжна політика

  Основною метою молодіжної політики є створення умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини шляхом:

  забезпечення справжньої рівності прав, обов’язків і соціальної перспективи молоді поряд з іншими соціальними групами;

  соціальний захист молоді, вирішення соціально-політичних, економічних проблем, створення необхідних стартових можливостей для влаштування власного життя, адаптації у ньому для саморозвитку і самореалізації.

  Протягом І півріччя 2018 року успішно втілювалися в життя заходи на виконання державних, обласних та місцевих програм.

  За звітний період проведено 165 заходів, на які в міському бюджеті виділені кошти в сумі 75 840,00 гривень (всього на 2018 рік виділено            109 826,00 грн.), з них:

  • 60 000,00 грн.   – на реалізацію програм щодо сім’ї, жінок і дітей;
  • 10 840,00 грн. – на профілактику негативних явищ в молодіжному     середовищі.

  Важливим є залучення до організації заходів з реалізації молодіжної політики в місті Молодіжного центру (молодіжні лідери та волонтери), який є структурним підрозділом відділу. В реалізації даних напрямків роботи задіяні також партнери: структурні підрозділи органів місцевого самоврядування (відділ освіти, відділ культури та туризму, Будинок дитячої та юнацької творчості), міська молодіжна громадська організація “Центр розвитку молоді”, яка входить у мережу громадських організацій Черкаської та Полтавської областей “Молодь діє!” та бере участь у конкурсах та грантових програмах спрямованих на розвиток молодіжних лідерів та виховання громадської відповідальності міської молоді. Стабільна співпраця налагоджена з Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром (спеціалісти Центру залучаються до проведення занять у навчальних закладах по професійній орієнтації, репродуктивному здоров’ю, толерантній поведінці) та Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій.

  За підтримки ГО “Союз організації інвалідів України”  було реалізовано проект “Квітуче дитинство” з метою підтримки творчо обдарованих дітей з обмеженими фізичними можливостями.

  За підтримки ГО “Центр розвитку молоді” було реалізовано проекти:

  – “Світ очима молоді” з метою формування свідомого ставлення молоді до гострих соціальних явищ сьогодення та підтримки їх творчого потенціалу шляхом створення та поширення соціальної реклами;

  – “Школа відповідального лідерства” з метою формування характерів, світогляду, самостійності молодих людей.

  За підтримки Української академії преси взяли  участь у проекті ,,Програма медіаграмотності для громадян” з метою отримання знань та навиків з питань свідомого ,,медіа-споживання”, а саме: інформації, ролі медіа, протидії пропаганді, маніпуляціям та мові ворожнечі; а також навчальний матеріал, який розроблено Проектом спеціально для навчання громадян.

 • Сімейна та гендерна політика

  В місті проживає 5200 дітей віком до 18 років, з яких 0,5% перебувають у надзвичайних та складних умовах.

  Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи  проводиться інформаційно – просвітницька робота щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  У навчальних закладах проводяться виховні заняття, спрямовані формування серед молоді знань про особливості здорових сімейних стосунків.

  Організовуються тематичні зустрічі для батьків з категорійних родин, які потребують особливої уваги (“Модель благополучної родини”). Проводиться відзначення Дня сім’ї , Дня матері та Дня родини.

  Проведено  паспортизацію багатодітних сімей, відповідно  якої  до реєстру багатодітних сімей внесено 154 сімей , в  яких дітей 524 особи.

  Оформлюються документи на присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” (за звітний період відсутні кандидатури,  Указом президента України –  почесне звання не присвоювались).

  Основним принципом роботи щодо демографічного розвитку, підтримки сімей і молоді, гендерної  політики – є залучення активної молоді до участі в заходах, популяризації волонтерського руху, соціальної активності та відповідальності, а також підтримка молодіжних ініціатив та використання інтерактивних методів роботи.

  Проводяться роз’яснювальні роботи серед сімей з попередження насильства в сім’ї. За І півріччя 2018:

  –  надано 190 інформаційних; 10 психологічних та 80 інших послуг.

  – від МВ УМВС надійшло 44 спеціальні картки обліку факту скоєння насильства в сім’ї. На обліку перебуває  68 осіб, які вчинили  насильства в сім’ї, з них 58 – чоловіки та  10 – жінки. Здійснюється комплекс заходів щодо реалізації вимог Закону України ,, Про попередження насильства в сім’ї”.

 • Оздоровлення та відпочинок

  Оздоровленню підлягають діти віком від 7 до 17 років, що становить 2880 особи. Станом на 01.07.2018 року охоплено категорійних дітей формами оздоровленням 2 380 осіб.

  В цілому на організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії в місті виділено бюджетних коштів 330,000 тис. грн. для оздоровлення та відпочинку категорійних дітей ( на 1,2% більше,  ніж у 2017 році).

  Наймасовішою формою відпочинку залишається оздоровлення у таборах з денним перебуванням. В м. Золотоноша  працювало 6 пришкільних таборів, табір для дітей з девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин та табір для старшокласників. Працювали 2 табори при інтернатних закладах.

  Протягом звітного періоду здійснювалося направлення дітей до  ДП УДЦ “Молода гвардія”. Направлено  9 дітей (з них: 2 дітей п.б.п. та 3 дитини з малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина з багатодітної сім’ї, 1 дитина учасника бойових дій, 1 творчо обдарована дитина, 1  відмінник навчання). Також до МДЦ “Артек” було направлено 10 категорійних дітей ( з них: 1 дитина з багатодітної сім’ї, 5 дітей п.б.п., 2 дитини-сироти, 1 дитина учасника бойових дій , 1 творчо обдарована дитина).

  В м. Золотоноша відсутні стаціонарні дитячі оздоровчі заклади.

  В першу чергу на оздоровлення та відпочинок проводиться направлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей дітей-інвалідів, дітей, батьки яких загинули або перебувають в АТО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей,  дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.

  Проте не в повному обсязі задоволена потреба в путівках, у зв’язку з нестачею коштів у місцевому бюджеті та неспроможністю окремих сімей сплатити вартість путівок.

  За бюджетні кошти оздоровлення дітей за кордом не відбувалось.

 • Фізичне виховання і спорт

  Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами понад 3,5 тисяч чоловік, що становить 11,8% від загальної кількості населення міста.

  Завдяки розвитку клубної системи збільшилась кількість всіх верств населення, яке залучено до фізкультурно-оздоровчих занять. В місті працює 5 спортивних клубів всіх форм власності, в яких займаються жителі міста.

  Ведеться робота по розвитку спорту вищих досягнень. Визначена інфраструктура та напрямки роботи щодо розвитку пріоритетних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, шахи.

  Велике значення у розвитку та здійсненні навчально – тренувального процесу належить Золотоніській дитячій  юнацькій спортивній школі – ДЮСШ. Діти тренуються у секціях з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби, кіокушин карате. Учні беруть активну участь в обласних змаганнях та спартакіадах.

  По суті, умови навчально-тренувального  процесу забезпечені, але не на тому рівні, який давав можливість для участі спортсменів в престижних змаганнях. Золотоніська ДЮСШ лишається єдиною спортивною школою в області без власного приміщення.

  Проводиться робота по впорядкуванню стандартного футбольного поля на стадіоні ДЮСШ. По завершенню робіт на стадіоні зможуть проводитись змагання обласного рівня.

  У місті створені та активно діють громадські спортивні організації:

  • КП ФК “Спартак” (керівник – Міхновський П.І.),
  • міська спортивна організація “Федерація футболу Золотоноші” (керівник – Міхновський П.І.),
  • клуб ,“Кіокушин-кай карате” ( керівник – Дробязко О.М.),
  • громадська організація “Федерація баскетболу міста” ( керівник – Абрамов А.М.)
  • спортивна громадська організація “Золотоніська міськрайонна федерація шахів та шашок” (керівник Грінько В.Я.).

  Всі федерації є організаторами проведення різнопланових змагань, турнірів, першостей міста з відповідних видів спорту. Кращі вихованці з цих видів спорту беруть участь у обласних змаганнях.

  Так від міста Золотоноша в Черкаській області з футболу бере участь команда “Спартак”. В цьому році два вихованці команди (Брус Денис, Зоря Віталій) підписали контракт з професійною командою ІІ ліги “Арсенал” Київщина, де успішно грають і забивають голи.

  В чемпіонаті Черкаської області з баскетболу беруть участь дві міські команди: “Легіон” і “Форсаж”.

  Міськрайонна федерація шахів проводить міські і беруть участь у обласних змаганнях. Четвертий рік ця федерація проводить Всеукраїнський турнір з шахів пам’яті І.Є. Болеславського, в цих змаганнях беруть участь представники з 15 областей України ( біля 100 учасників).

  Кожен рік у місті проходять міські змагання з волейболу: Чемпіонат міста, Кубок міста, Суперкубок, Турніри пам’яті А. Адаменка, на приз міської газети “Златокрай”. Міська команда “Златогор” постійно бере участь у обласних змаганнях де неодноразово займала призові місця.

  Не лишились без уваги і ветерани спорту міста. Міськрайонна спортивна  команда з футболу ,“Спартак – Колос” входить в четвірку кращих команд серед ветеранів 40+. Також є команда з міні футболу серед ветеранів 50+.

  Постійно проходять Чемпіонати та першості міста з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу,  стрітболу, настільного тенісу, шахів, боротьби тощо. Вчителі фізичної культури загальноосвітніх закладів та тренери дитячо-юнацької спортивної школи організовують проведення спортивних змагань та спартакіад серед дітей та підлітків міста. В навчальних закладах міста проводиться учнівська спартакіада, яка включає в себе 9 видів спорту. Забезпечується участь переможців та призерів у обласних змаганнях.

 • Житлова політика

  1. Житлове будівництво повинно забезпечити створення нового і якісного житла, доступного для кожного.
  2. У сфері житлового будівництва діяльність з урахуванням проблем (недостатні темпи житлового будівництва, недоступність для переважної більшості населення вартості новозбудованого житла, несприятливі умови інвестиційної діяльності, недосконалість механізмів іпотечного кредитування) буде спрямовано на реалізацію соціальних програм, удосконалення механізму молодіжного житлового кредитування та створення нормативно-методичної бази з проектування соціального житла та житла, доступного для громадян з середнім рівнем доходу.
  3. У 2017 році по місту прийнято в експлуатацію 694 м2 загальної площі житла, що на 59,3% менше ніж у 2016 році (1705 м2 загальної площі житла). Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками в одноквартирних будинках.
  4.   В м. Золотоноша прийнято міську Програму молодіжного житлового
  5. кредитування на 2013-2017 роки та Положення “Про порядок надання довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок міського бюджету” (рішення міської ради від №  30-8/ VІ від  27.08.2013 року).
  6.          Переглянуто банк осіб (сімей), які перебувають на квартирній черзі. Відповідно створено банк даних молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За січень-березень 2018 року бажаючих отримати пільговий кредит не було.
  7. Продовжено співпрацю з обласним регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, з метою подальшого співфінансування будівництва нового житла. Крім того, проводиться інформаційна кампанія щодо отримання пільгових довготермінових кредитів для придбання житла повністю за кошти обласного регіонального управління  під (16 % – 3 %).
  8. На виконання програми “Доступне житло” під (16 % – 3 %) для придбання житла надають послуги Укргазбанк та Ощадбанк.
  9.          Молоді сім’ї та одинокі громадяни, які зробили свій вибір, через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів та залучення коштів населення, будуть особисто вирішувати питання придбання житла.
  10. В 2015 році прийнято міську Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках та Положення ,“Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла за рахунок міського бюджету”.
 • Культура

  Протягом звітного періоду повністю збережено мережу закладів культури.

  В період з 01.01.2018 по 01.07.2018 року забезпечено функціонування 8-ми творчих колективів, що носять почесне звання “Народний”.

  Ремонтні роботи:

  Протягом І-го півріччя 2018 року в закладах культури міста усунуто аварійну ситуацію (заміна пошкоджених пожежею вікон та накриття даху плівкою музичної школи) – 90000 грн.

  Поновлення матеріально-технічної бази:

  По відділу культури придбано :

  • кондиціонери – 56200 грн.;

  Масові заходи

  У І –му півріччі 2018 року закладами культури міста проведено 185 масових заходів, з яких :

  • бібліотечними закладами проведено 15 масових заходів;
  • клубними закладами проведено 153 масових заходів;
  • краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка проведено 9 масових заходів;
  • дитячою музичною школою проведено 8 масових заходів.

  Наймасовішими заходами були:

  • Новорічні свята;
  • День Святого Миколая;
  • Міжнародний жіночий день 8 березня;
  • Велопробіг Єдності;
  • Благодійний міський фестиваль гумору “Ліга сміху”;
  • концерт кращих учнівських колективів Золотоніської ДМШ.

  В Золотоніському краєзнавчому музеї протягом року проходять різноманітні екскурсії загального та тематичного плану, постійно оновлюються експонати виставок, що висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю, героїчну боротьбу на майдані та в зоні АТО. За ІІ квартали 2018 року Золотоніським краєзнавчим музеєм проведено 14 виставок та 45 екскурсій.

  На високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної школи. Контингент учнів станом на 1.07.2018 року – 346 учнів та 140  дітей в групах самоокупності.

  Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів, так, наприклад, на ХХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах “Провесінь” в місті Кропивницький вихованці школи отримали 1 перше, 1 друге, 2 третіх місця та диплом з відзнакою. На обласному конкурсі виконавської майстерності обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів вихованці школи отримали 4 перші, 1 друге та 2 третіх місця. На ІІІ Всеукраїнському  чемпіонаті хореографічного мистецтва “Art Dance-2018” хореографічний ансамбль “Акварель” музичної школи зайняв 1 перше, 1 друге місця, на Міжнародному фестивалі-конкурсі “7 чудес дитинства” учні школи здобули 4 перших, 6 других та 2 третіх місця.

  Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

 • Масові заходи

  У І –му кварталі 2018 року закладами культури міста проведено 70 масових заходів, з яких :

  • бібліотечними закладами проведено 8 масових заходів;
  • клубними закладами проведено 53 масових заходів;
  • краєзнавчим музеєм ім. М.Ф.Пономаренка проведено 5 масових заходів;
  • дитячою музичною школою проведено 4 масових заходів.

  Наймасовішими заходами були:

  • Новорічні свята;
  • День Святого Миколая;
  • Міжнародний жіночий день 8 березня;
  • Велопробіг Єдності;
  • Благодійний міський фестиваль гумору “Ліга сміху”;
  • концерт кращих учнівських колективів Золотоніської ДМШ;

  При міському будинку культури станом на 01.04.2018 року діє 8 колективів художньої самодіяльності, які носять почесне звання “народний”:

  1. Народний аматорський ансамбль пісні й танцю “Задніпряни”;
  2. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль “Лебідка”;
  3. Народний аматорський театр пісні “Золоті ворота”;
  4. Народний аматорський хор духовної музики “Воскресіння”;
  5. Народний аматорський ансамбль народних інструментів “Лад”;
  6. Народний аматорський вокальний чоловічий ансамбль “Срібна кварта”;
  7. Народний аматорський театр;
  8. Зразкова аматорська студія бального та сучасного танцю.

  В Золотоніському краєзнавчому музеї протягом року проходять різноманітні екскурсії загального та тематичного плану, постійно оновлюються експонати виставок, що висвітлюють українські традиції, звичаї та обряди рідного краю, героїчну боротьбу на майдані та в зоні АТО.

  На високому рівні працюють викладачі Золотоніської дитячої музичної школи. Контингент учнів станом на 1.04.2018 року – 356 учнів та 145  дітей в групах самоокупності

  Вихованці школи регулярно стають призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів, так, наприклад, на ХХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах “Провесінь” в місті Кропивницький вихованці школи отримали 1 перше, 1 друге, 2 третіх місця та диплом з відзнакою. На обласному конкурсі виконавської майстерності обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів вихованці школи отримали 4 перші, 1 друге та 2 третіх місця. На ІІІ Всеукраїнському  чемпіонаті хореографічного мистецтва “Art Dance-2017” хореографічний ансамбль “Акварель” музичної школи зайняв 1 перше, 1 друге місця, на Міжнародному фестивалі-конкурсі “7 чудес дитинства” учні школи здобули 4 перших, 6 других та 2 третіх місця.

  Колективи художньої самодіяльності міського будинку культури приймають активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських заходах.

 • Медицина

  На кінець звітного періоду медична галузь міста представлена двома напрямками надання медичних послуг населенню – первинної і вторинної ланки.

  До первинної ланки належить створене Золотоніською міською радою КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”, який надає медичні послуги  28,8 тисячам мешканців нашого міста.

  До вторинної ланки належить Центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка надає медичну допомогу 70,6 тис. населення міста та району (вторинна допомога). Рішенням сесії Золотоніської міської ради від 31.05.2016 №  9-9/VII Затверджена “Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки” Основною метою, якої є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності населення та розвитку медицини і медичного обслуговування населення Золотоноша.

  Фінансування галузі здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету та власних коштів міського бюджету.

  На утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  за І півріччя 2018 року спрямовані кошти в сумі 4798,5 тис. грн, або 82,0% до уточнених річних призначень.

  Із загального обсягу видатків 4136,0 тис. грн проведено по загальному фонду за рахунок коштів медичної субвенції, та 162,5 тис. грн освоєно кошти медичної субвенції, яка рахувалась станом на 01.01.2018.

  Крім того, за рахунок коштів міського бюджету на видатки розвитку спрямовано 597,0 тис. грн Зокрема, ЦПММСД придбано комп’ютерної техніки на суму 199,0 тис. грн, проведено опату капітального ремонту амбулаторії сімейної медицини №2 (вул.. Благовіщенська, 87)  в сумі 398,76 тис. грн.

  КП “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги сімейної медицини” у своєму складі має 3 амбулаторії, які  функціонують, але потребують додаткового медичного облаштування і техніки :

  • Перша амбулаторія – вул.Шевченка, 32.
  • Друга амбулаторія – вул.Благовіщенська, 87
  • Третя амбулаторія –  вул.Баха,  32Б

  У штаті Центру 74 осби із яких :

  • Лікарі – 16 осіб.
  • Медсестри – 36 осіб.

     Спеціальності лікарів:

  • сімейні лікарі – 8 осіб
  • педіатри – 4 особи
  • Терапевти – 2 особи

   За І півріччя поточного року  було прийнято  пацієнтів:

  • Поліклініка – 37555 осіб
  • Виклики обслужено – 7690 осіб
  • Стаціонар вдома – 789 осіб
  • Стаціонар при амбулаторії – 1012/8054 л/дні

    Опис діяльності.

  Згідно законів України про медичне обслуговування населення центр ПМСД (СМ) займається діагностичною, лікувальною, санітарно-просвітницькою та протиепідемічною діяльністю серед дорослого та дитячого населення міста. Центр надає медичні послуги міському населенню. На даний час повноцінно працюють амбулаторії №1 та № 3, які в своїх підрозділах мають функціонуючі фізкабінети, кабінети профщеплень, денні стаціонари. В Амбулаторії №2здійснюються ремонтні роботи, але відділення працює і проводить прийом, лікування та обслуговує хворих на дому.

  Лікарі та медичні сестри регулярно відвідують віддалені райони міста, де оглядають хворих, котрі не в змозі  прийти до амбулаторії.

  Проводиться активна робота з імунізації дорослого та дитячого населення міста Центр ПМСД (СМ) практично повністю забезпечений вакцинами для планових щеплень. Профілактичні огляди міського населення проводяться регулярно.

  Ведеться активна робота по реабілітації, лікуванню демобілізованих із зони АТО. За період існування центру оглянуто, проліковано та реабілітовано 187 бійців АТО. Також центр проводить лікування та реабілітацію ЦБД та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

  Центром ПМСД (СМ) за підтримки Золотоніської міської ради запроваджена цільова допомога вагітним жінкам, котрі народжують в пологовому відділенні ЦРЛ   –  це набір на пологи, який видається безкоштовно (передано 70 наборів). Хворі з ургентною хірургією забезпечуються набором для хірургічного втручання (передано 120 наборів).

  Центр ПМСД (СМ) повноцінно і у повному обсязі забезпечує паліативним лікуванням онкологічних хворих міста. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення за здоровий спосіб життя. Лікарі та середній медперсонал постійно підвищують свою кваліфікацію та рівень медичного обслуговування населення міста.

  У звітному періоді було закуплено обладнання:

  • Комп’ютери для ведення обліку пацієнтів.
 • Демографічна ситуація

  За розрахунковими даними чисельність наявного населення  Золотоніської міськради станом на 1 червня 2018 року  становила 28752 особи в тому числі постійного –  28346 осіб.

  За січень-травень місяці поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, природний рух населення міста характеризується такими даними:

  народилось – 91 дитина;

  померло –  186 осіб;

  Природний приріст населення становить мінус 95 осіб.

 • Ринок праці

  Станом на 01.07.18 на обліку Золотоніського міськрайонного центру зайнятості перебуває 762 безробітних жителів міста та району, з них за направленням центру зайнятості було працевлаштовано 566 безробітних громадян. Кількість безробітних місцевих громадян – 268.

  За І півріччя 2018 року було перевірено 30 підприємств, установ та організацій, де виявлено 105 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 30 довідок на їх усунення.

  Також перевірено 30 підприємства і організації різних галузей народного господарства та форм власності щодо атестації робочих місць,      Проведено тижневик охорони праці.

  Важлива увага приділяється легалізації ринку праці міста. Робочою групою по легалізації протягом 6 місяців 2018 року проведено перевірку 145 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 14 порушень та, як наслідок, легалізовано працю 7 осіб.

  З роботодавцями    міста    постійно    проводиться    інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення використання найманої праці без  відповідного оформлення.

  Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є  поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг.

  Станом на 1 липня 2018 року 2419 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні   виплати різних видів, в тому числі державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми призначено 1217 особам, державну соціальну   допомогу   малозабезпеченим   сім’ям   отримали   236   сімей. Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі.

  Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є   Програма житлових субсидій. Станом   на      01.07.2018   субсидії   на   житлово-комунальні   послуги отримали 7399 сімей, на суму 45551,2 тис. грн.

  Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 93 особам на суму 325,0 тис. грн., станом на 01.07.2018 виплачено 60 особам (64,5%) на суму 192,9 тис. грн.

  Станом на 01.07.2018 до управління праці та соціального захисту населення звернулося 792 особи із заявами на відшкодування частини невикористаної субсидії з газопостачання для індивідуального опалення та 6 осіб із заявами на відшкодування частини невикористаної субсидії з електропостачання для індивідуального опалення.

  Протягом І півріччя 2018 року Міністерством фінансів України було здійснено верифікацію достовірності інформації стосовно надання громадянам області субсидії. За результатами даної верифікації було встановлено, що 22 особи здійснили одноразову купівлю на суму понад 50 тис. грн. Після проведеної  перевірки   наданої  інформації  верифікації,   було   виявлено   що іпідлягає поверненню субсидія по 4 особах, що здійснили одноразову купівлю на суму понад 50 тис. грн.

  Протягом І півріччя 2018 року за виплатою готівки на пільгове тверде паливо звернулася 21 особа, на суму 25,7 тис. грн.

  Вживались заходи щодо посилення соціального захисту найменш   незахищених верств населення.

  Комісією міськвиконкому розглянуто 78 заяв щодо надання субсидій та допомог, як виняток, враховуючи конкретні обставини, які склалися в сім’ї,  з яких позитивно вирішено питання по 72 заявах.

  В управлінні постійно проводиться перевірка особових справ отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидії на предмет достовірності і повноти інформації, що подавалася для призначення допомоги. За І півріччя 2018 рік проведено 1443 перевірки, з них з виходом на місце роботи отримувача — 7, інші — шляхом запитів.

  Виявлено 41 випадок неповної та недостовірної інформації про доходи та майновий стан на суму 41,0 тис. грн. Повернено до державного бюджету за І півріччя 2018 року 29,0 тис. грн.